Všetky príspevky GS

POZOR ZMENA: O dva týždne sa zmenia poplatky na katastri!

Od 1. apríla budú za úkony na katastri vyberané správne poplatky v novej výške. Viete ako sa zmenia?

V tabuľke nižšie uvádzame nové ceny za jednotlivé úkony:

Nové sumy správnych poplatkov – od 1. apríla 2024

Správny úkon – služba Úkon Poplatok

OD

1.4.2024

1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8,00 € 12,00 €
2.  Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
3. Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
4. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00 € 12,00 €
5. Výpis kópie z katastrálnej mapy 8,00 € 12,00 €
6. Druhý a ďalší rovnopis verejných listín 3,00 € 5,00 €
7. Vydanie geografickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 15,00 € 22,00 €
8.  Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00 € 5,00 €
9. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17,00 € 25,00 €
10. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7,00 € 10,00 €
11.  Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 € 40,00 €
12.  Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 € 10,00 €
13.  Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 € 12,00 €
14.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní 66,00 € 100,00 €
15.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní 266,00 € 300,00 €
16. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní 33,00 € 50,00 €
17.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní 133,00 € 150,00 €
Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

 

Investičné príležitosti do nehnuteľností

Najnovšia odborná konferencia TA3 s realitnou témou sa bude konať už v marci!
NARKS je jej odborným garantom.

Dátum:  19. marca 2024
Čas: 09:00 – 16:00
Kde: NH Bratislava Gate One

Pozvánka

Vážení kolegovia, realitní profesionáli, vážená verejnosť,

radi by sme Vás pozvali na ta3 konferenciu, ktorá sa bude venovať realitám a investovaniu.

NARKS je odborným garantom podujatia. Konferencia s názvom Investičné príležitosti do nehnuteľností sa bude konať 19.marca v hoteli NH Gate One v Bratislave.
Vyše 20 skvelých spíkrov, odborné diskusie, prínosný networking

👉 Link na program konferencie

Zvýhodnená cena pre členov NARKS je 79 EUR bez DPH.

Bežná cena lístka je 99 EUR bez DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderuje Lenka Buchláková, na konferencii sa v odbornom programe za Národnú asociáciu realitných kancelárií Slovenska zúčastňujú:

Ján Palenčár, prezident NARKS
Martin Lazík, analytik NARKS

Program:

09:00 – 10:15  Prvý diskusný panel

Téma: Ceny nehnuteľností a makroekonomické výhľady ekonómov

Európska centrálna banka by mohla základnú úrokovú sadzbu už v apríli znížiť. Ako to ovplyvní úverovanie v bankách na Slovensku a ceny nehnuteľností?
Aké sú teraz na trhu bežné úroky na úvery na bývanie?
Čo čaká hypotekárny a realitný trh v roku 2024?
Oplatí sa ľuďom čakať na pokles úrokových sadzieb, resp. cien nehnuteľností alebo by radšej mali nehnuteľnosti kupovať už teraz?
Švédsko sa zmieta v realitnej kríze. Ceny nehnuteľností klesajú a od svojho vrcholu sa prepadli už o viac ako 20 percent. Nie je to prvýkrát, čo krajina čelí takejto situácii. V 90. rokoch praskla realitná bublina vo Švédsku, čo viedlo k zoštátneniu dvoch bánk či k devalvácii meny. Krajina následne upadla do hlbokej recesie. Z tej sa nakoniec Švédku podarilo dostať, preto teraz chce oprášiť scenár, ktorý krajinu vyviezol z krízy a naštartoval ju k hospodárske­mu rastu.
Niektorí investori uvažujú, či Švédsko nie je prvou kockou domina v rámci Európy. Ako uviedol európsky štatistický úrad Eurostat, práve Švédsko a spolu s ním Nemecko sú najviac zasiahnuté zhoršujúcou sa situáciou na európskom trhu realít.

Spíkri:

Jaroslav Mida, investičný riaditeľ Mint Investments
Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne
Martin Lazík, realitný analytik Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Dan Vasko, zakladateľ českého investičného fondu a developerskej spoločnosti Silverline

Coffee break
10:15 – 10:30

10:30 – 11:30  Druhý diskusný panel

Téma: Realitné fondy

Investovanie do realít cez podielové fondy sa teší čoraz väčšej obľube. U koho by nemali v investičnom portfóliu chýbať realitné investície? Ako využiť ich potenciál naplno? Ako si vybrať vhodný fond? (skladba fondu, typy projektov, lokalita, sprostredkovateľ investícií)

Pozrieme sa aj na transakčný manažment – aké nehnuteľnosti je vhodné kupovať do fondov, aby pritiahli pozornosť investorov. Fondy kvalifikovaných investorov, inštitucionálni klienti – prečo práve v realitných fondoch?

Spíkri:

Pavol Hajdu, riaditeľ odboru riadenia realitných fondov 365.invest
Vladimír Bolek, Manažér Prvého realitného fondu IAD Investments
Maroš Ďurik, Investment Advisory Director – WOOD & Company
Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva Tatra Asset Managementu

Coffee break
11:30 – 11:45

11:45 – 12:45  Tretí diskusný panel

Téma: Zmeny na trhu a vplyv na developerov a realitných maklérov

Krízy prečistili trh. Aj tá aktuálna ukazuje, že realitný maklér sa na trhu udrží len v prípade, že sa práci venuje naplno. Ako sa mení ich práca a ako z toho ťaží samotný klient? Vplýva na ich činnosť aj čoraz väčší rozmach AI?
Ako sa zmene na trhu prispôsobili developeri? Čo požadujú aktuálne klienti a ako sa menili ich požiadavky vplyvom rastúcich úrokov?
Aké sú nové moderné technológie pre developerské projekty budúcnosti?
Ak ceny nehnuteľností klesli, značný počet ľudí na strane dopytu odišiel a ponuka je oveľa pestrejšia. Je vtedy ideálny čas na investíciu do nehnuteľnosti?

Spíkri:

Sebastien Dejanovski,spoluzakladateľ investičného fondu a developerskej spoločnosti Mint Investments
Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov SR
Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia
Jakub Gossányi, development director, Immocap

Lunch break
12:45 – 13:30

13:30 – 14:30  Štvrtý diskusný panel

Téma: Nájomné bývanie a záchrana pre mladých ľudí?

Prečo na Slovensku neexistuje sektor nájomného bývania, pričom vo svete sa jedná o druhý najväčší investičný sektor v rámci
komerčných nehnuteľností?
Prečo by mal developer stavať nájomné byty a nie komerčné, ktoré potom predá?
Čo naštartuje sektor nájomné bývania na Slovensku?

Spíkri:

Andrej Kvasnicka, partner BDO
David Fogad, Investičný riaditeľ fondu firemného nástupníctva ADAX
Ondřej Majer, partner Havel&Partners
Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR

Coffee break
14:30 – 14:45

14:45 – 15:45  Piaty diskusný panel

Téma: Investovanie do nehnuteľností v zahraničí

Záujem Slovákov o investovanie do nehnuteľností v zahraničí rastie. Podľa údajov realitných kancelárií majú ľudia záujem najmä o Chorvátsko a Egypt. Aké sú riziká spojené s investíciou do zahraničnej nehnuteľnosti a čo všetko to obnáša? Aké náležitosti pri vybavovaní potrebuje klient a kto sa o nehnuteľnosť postará?

Spíkri:

Marián Patak, generálny riaditeľ Directreal
Judita Sedileková, regionálna riaditeľka a realitná špecialistka Broker Consulting
Michal Frídel, realitný maklér špecializujúci sa na predaj nehnuteľností v Španielsku, Spanex

15:50-16:30
Keynote spíker: Miki Plichta – Investícia do sebaprezentácie na LinkedIne

 

 

Odborný garant konferencie

 

Koniec zdražovania hypoték

Európska centrálna banka mala koncom januára oznámiť, ako budú zlacňovať hypotéky v tomto roku. Očakávalo sa, že na stretnutí základnú úrokovú sadzbu ponechá, no už v apríli by mohlo prísť k prvému zníženiu úrokových sadzieb za posledných takmer osem rokov. Nič sa nestalo, ECB len skonštatovala, že sme na dobrej ceste k inflačnému cieľu dvoch percent.

Znižovanie úrokov na hypotékach nás teda ešte len čaká. Na to sa už pripravujú aj slovenské banky, a pred pár dňami už jedna z nich aj prišla so zlacňovaním úverov. Dá sa očakávať, že v rámci konkurenčného prostredia k tomu zanedlho pristúpia aj ďalšie finančné domy.

Len na pripomenutie, tento rok sa zavádza banková daň a bonifikácia hypoték. Ak by nebolo týchto dvoch opatrení, zrejme by k zlacňovaniu prišlo skôr a vo väčšom. Banky ale musia niekam presunúť náklady, a tak si to opäť odnesú klienti aj na vyšších poplatkoch pri rôznych bankových úkonoch. Čo však bude nový normál pri úrokových sadzbách na hypotékach? Odborníci tvrdia, že sa už nedostaneme do nezdravého prostredia sadzieb pod jedno percento. Lacné peniaze sú síce fajn pre budúcich dlžníkov vo vidine vlastného bývania, pre ekonomiku to však prináša množstvo negatív. Novým normálom by podľa odborníkov mohla byť sadzba na úrovni troch percent. Ak tento text číta niekto, kto si bral pred rokmi hypotéku aj s vyše 6-percentným úrokom, táto správa ho nijako nezdvihne zo stoličky. Opätovné zlacňovanie hypoték by mohlo naštartovať aj realitný trh, ktorý v posledných mesiacoch výrazne ochladol. Ak však dosiahnete v tomto čase na hypotéku a chcete bývať, nikdy nebol ideálnejší čas na to, aby ste si vybrali svoju vysnívanú nehnuteľnosť.

 

Rok zdražovania hypoték

Minulý rok bol mimoriadne bohatý nielen na politické, ale aj ekonomické udalosti. Jedna z najvýznamnejších zmien pre bežných ľudí prišla s rozhodnutím Európskej centrálnej banky po jedenástich rokoch zvýšiť základnú úrokovú sadzbu. Po dlhých mesiacoch tak aj na Slovensku skončila éra lacných peňazí. Tento rok by sme mohli nazvať rokom zdražovania hypoték. Bývanie sa kvôli drahším hypotékam stalo najnedostupnejšie za poslednú dekádu.

Podľa správ a prognóz z Národnej Banky Slovenska je vrchol inflácie za nami. Postupný pokles možno predpokladať až v rokoch 2024 – 2025.Všetky kroky ECB pociťujú aj klienti slovenských bánk. Každým jedným navýšením. Na Slovensku po zdražení hypoték z jedného na vyše štyri percentá sú aktuálne banky ochotné ľuďom požičiavať o 20 percent menej, ako bolo bežné predtým. Slováci sa k hypotékam dostávajú zložitejšie.

Národná banka Slovenska predpokladá, že väčšina klientov by mala vyššie splátky zvládnuť. Splátka by sa mala vyšplhať v priemere o 100 eur mesačne viac ako predtým. Štát napriek tomu zaviedol bonifikáciu hypoték.

Mnohí si aktuálne vyberajú aj predĺženie splatnosti úveru, čo však nemusí každému vyhovovať. V praxi to bude znamenať, že ak si niekto požičal v roku 2018 sumu 200-tisíc eur, bude na konci fixácie jeho zostatok úveru 172 587 eur. Ak sa rozhodne úver predĺžiť opätovne na 30 rokov a zvolí si opäť 5-ročnú fixáciu, narastie v prípade najlacnejšej ponuky jeho splátka „iba“ o 122 eur, miesto 209 eur.

 

Prečo ECB zvyšuje sadzby

ECB je centrálnou bankou, ktorá je zodpovedná za euro a za  udržanie  jeho stability. Keď je inflácia príliš vysoká, zvyšovanie úrokových sadzieb pomáha znižovať infláciu späť na cieľovú hladinu 2 % v strednodobom horizonte. Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat boli v júni spotrebiteľské ceny v spoločenstve 20 krajín platiacich eurom o 5,5 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka. To je výrazne viac ako strednodobá cieľová hodnota na úrovni dvoch percent, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií a potravín, navyše v júni vzrástla na 5,5 % z májových 5,3 %.

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu. Úrokové sadzby sú len jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva. K dispozícii má celý súbor nástrojov, ktoré používa, a to aj v kombinácii, na usmerňovanie inflácie.

Úrokové sadzby pre súkromné osoby a podniky ponúkané  bankami sa menia v závislosti od zmeny sadzieb ECB. Úrokové sadzby závisia aj od dopytu a ponuky úverov, teda  koľko sú záujemcovia o úvery ochotní míňať a investovať a aký objem úverov je k dispozícii.

Keď chcú ľudia míňať peniaze a investovať, ale nemajú možnosť získať dostatočne vysoký úver od banky, úrokové sadzby zvyčajne rastú, keďže je k dispozícii menej úverov. Ak si ľudia naopak v bankách uložia značný objem úspor, ekonomika má k dispozícii veľa peňazí a sadzby vtedy zvyknú byť nízke. Zmena kľúčových úrokových sadzieb sa vo väčšej alebo menšej miere odrazí v celom hospodárstve vrátane bankových úverov, trhových úverov, hypoték, sadzieb bankových vkladov a iných investičných nástrojov.

Keď je inflácia príliš vysoká z dôvodu vysokého dopytu a nedostatku tovaru a služieb, zvýšením sadzieb môžeme vyvolať zdraženie úverov. To schladí ekonomiku, upokojí inflačné očakávania a zníži infláciu. Pri príliš nízkej inflácie môže ECB znížiť úrokové sadzby a zlacniť tak úvery na podporu investícií a dopytu. Vyššie sadzby dokážu udržať pod kontrolou inflačné očakávania.

Ak si ľudia aj firmy myslia, že vysoká inflácia je trvalého rázu, zamestnanci budú pravdepodobne požadovať vyššie mzdy a zamestnávatelia zasa môžu zvýšiť svoje vlastné ceny. Takýto jav sa označuje ako mzdovo-cenová špirála. Aby sme tejto špirále predišlo, ECB budem naďalej zvyšovať úrokové sadzby, a tým zvyšovať cenu úverov i úročenie úspor. Tým zabezpečí, že podniky, pracovníci a investori budú presvedčení, že inflácia v strednodobom horizonte klesne na 2 %.

Zvýšené sadzby ECB majú nevýhody, ale aj výhody. Vyššie sadzby znamenajú, že si požičiavame drahšie a ľudia si pri svojich súčasných príjmoch nebudú môcť dovoliť takú vysokú hypotéku, ako dostali v minulosti. Banky im poskytne menej peňazí na financovanie  nehnuteľnosti. Problém to bude hlavne pre nízkopríjmové skupiny ľudí, pre ktorých sa hypotéka stane nedostupná. Na strane druhej vklady a sporenia bývajú výhodnejšie. Ak budú ľudia viac sporiť a menej míňať, spomalí sa produkcia tovarov a služieb v ekonomike a to pomôže znížiť infláciu.

 

Na čo treba myslieť

Ešte predtým, ako sa Slováci zadĺžia, treba myslieť na to, že splátka môže mať najviac 60 % z mesačného príjmu, čo vytvára vankúš pre rast úrokov ale aj iných nákladov ako je aktuálne aj vysoká inflácia, nad 10-timi percentami. Treba myslieť na to, že v aktuálne nastavených opatreniach NBS hypotéku môžete dostať na maximálne 80% ceny nehnuteľnosti. Každý klient je pri poskytnutí úveru testovaný na sadzbu, ktorá je vyššia o 2 percentuálne body, akú reálne dostane. To je ďalší dodatočný vankúš v príjme domácností. Nové hypotéky nemôžu zasahovať do dôchodkového veku, keď väčšine ľuďom prudko poklesne príjem. NBS zaviedla limity na maximálnu výšku celkového dlhu, teda všetkých úverov, ktoré domácnosť má. To by malo aj do ďalších rokov pomôcť k tomu, aby sa klient príliš nezadlžoval a nepreplácal úver. Vďaka týmto opatreniam je málo pravdepodobné, že by mala veľká časť domácností problém splácať svoje záväzky. Samozrejme, ide o priemer a časť domácností problémy so splácaním úverov bude mať. Aj NBS spotrebiteľov vyzýva, aby si tvorili finančné vankúše, úspory, aby sa nimi pripravili na zvýšené splátky. Najrizikovejší klienti sú tí s nižším príjmom, vzdelaním, vyšším zadlžením a tí, ktorí dostali úver len nedávno.

Autor: Lenka Buchláková

Sú ceny bytov nadhodnotené?

Hypotéky boli v posledných dvoch rokoch na Slovensku mimoriadne dostupné. Časy, keď boli úroky pod jedným percentom, sú definitívne za nami.

Lacné peniaze v obehu spôsobili to, že ceny nehnuteľností sú nadhodnotené v porovnaní s výkonom ekonomiky či výškou miezd o viac ako päťsto eur na meter. Tvrdí to Národná banka Slovenska a dodáva, že máme najnedostupnejšie bývanie za ostatných 11 rokov.

O téme hovoril prezident Narks Ján Palenčár v Téme na Televízia TA3 s moderátorkou Lenka Buchláková.

Viac informácií sa dozviete vo videu.

Novinka pre realitné kancelárie NARKS: Poistenie nájmu od Rentodo prináša garanciu dobrých vzťahov medzi prenajímateľmi a nájomcami

RENTODO: Riešenie bezstarostného prenájmu

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska informuje o novinke pri prenájmoch, ktorá určite zaujme klientov realitných kancelárií. A to prenajímateľov, ako aj nájomcov.

Obavy prenajímateľov z nezaplateného nájmu, či škôd na byte, ktoré by mohol nájomca spôsobiť, často nevyriešia iba kvalitné nájomné zmluvy. Prenajímatelia ponúkajú na prenájom často nadštandardne vybavené byty, ktorých hodnota je skutočne vysoká. Samotná cena prenájmu je v porovnaní s ňou až nepomerná. To si často neuvedomujú nájomcovia, ktorých vzťah k prenajatej nehnuteľnosti nemusí byť vždy ukážkový, teda čo sa týka starostlivosti a zaobchádzania s jej zariadením a vybavením. Preto prenajímatelia pristupujú k uplatňovaniu vopred vyplatených kaucií, aby sa chránili pred prípadnými škodami.

V každom prípade sa vždy odporúča, aby sa prenajímatelia aj nájomcovia zodpovedne starali o nehnuteľnosť a predchádzali akýmkoľvek škodám alebo nezhodám zodpovedným prístupom.

Veľa nájomcov má strach z toho, že po ukončení nájmu mu jeho/jej kaucia nebude vrátená. Nevedia, či im prenajímateľ pri prevzatí bytu nezapočíta medzi spôsobené škody aj bežné opotrebenie, ku ktorému nevyhnutne časom dochádza. Alebo nastane prípad, keď mu práceneschopnosť alebo iná nepredvídaná udalosť spôsobí výpadok vo finančnom príjme a nemá prostriedky na zaplatenie nájmu…

Nový nájom s nižšími počiatočnými nákladmi

Poistenie nájmu, ktorý je na Slovensku novinkou je poistením pre prípad, keby žiaľ nastala práve tá iná situácia. A v tom je jeho veľká výhoda – dokáže obe strany odbremeniť od problémov a zjednodušiť nielen vzájomné vzťahy, ale tiež pomôcť nájomníkovi zaobstarať si nový nájom s nižšími počiatočnými nákladmi. Tie môžu byť až vo výške trojnásobku nájomného a nie je vždy jednoduché dať dokopy taký objem peňazí a viazať ich sčasti aj do kaucie.

Ako poistenie prišlo na Slovensko. Prečo ho môžu realitné kancelárie NARKS využívať

Jedná sa o unikátny produkt v Českej republike a na Slovensku, ktorý vďaka poisteniu nájmu a súhrnu asistenčných služieb na online platforme ponúka podporu ako prenajímateľom, tak nájomcom. Výhody prináša obom. Vďaka širokej škále služieb pre prenajímateľov sa poskytovanie bývania stáva oveľa bezpečnejším, pohodlnejším a bezstarostnejším.

Rentodo je nová online platforma, ktorá má za cieľ zefektívniť a zjednodušiť celý proces prenájmu, ktorý je plne automatizovaný. Základom je preverenie bonity nájomcu v registroch, automatické stráženie platieb, garancia zaplatenia nájomného vrátane služieb, technická a právna asistencia 24/7 na zabezpečenie opráv v spolupráci s najväčším celosvetovým poskytovateľom asistenčných služieb. Táto služba už úspešne funguje v zahraničí niekoľko rokov.

Rentodo si dáva za cieľ byť prenajímateľovi a nájomcami garantom poskytnutých služieb pre celú dobu trvania nájomného vzťahu a riešiť všetky neočakávané situácie súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti. Za cieľ si dáva minimalizovať všetky starosti.

Výhody pre prenajímateľa

Medzi hlavné ciele Rentodo patrí najmä okamžitý prevod platby nájomného na účet prenajímateľa, efektívne riešenie oneskorenej platby a reportovanie do registrov, ktoré využívajú banky, poisťovne a ďalšie. To znamená, že Rentodo reportuje ako pozitívne, tak negatívne referencie o platobnej morálke nájomcu do registra. Takto funguje napríklad Schufa scoring v Nemecku. Produkt Rentodo prichádza v čase, keď dochádza k nárastu oneskorených platieb nájmu. Napríklad v tomto roku nezaplatilo včas nájom 7,7 % nájomníkov, čo oproti minulému roku predstavuje trojnásobný nárast. V prípade škôd Rentodo zaplatí škody spôsobené nájomcom až do výšky 10 000 €. Rentodo potom v prípade potreby uhradí vzniknuté škody prenajímateľovi.

Výhody pre nájomcu

Rentodo ako jediný produkt na trhu ponúka poistenie zaplatenia až 12 nájmov vrátane služieb až do výšky 25 200 € prenajímateľovi. Nájomca, ktorý nemôže platiť – napríklad z dôvodu straty zamestnania alebo pracovnej neschopnosti, má istotu nájmu, bez nutnosti vysťahovania. Pokiaľ nájomca z nejakého iného dôvodu neplatí a nekomunikuje, Rentodo vďaka našej právnej asistencii 24/7 pomôže s výpoveďou a odkúpi pohľadávky, garantuje tak platby nájomného prenajímateľovi. Pre nájomcu s kladným skóringom potom Rentodo ponúka službu Nulová kaucia v spolupráci s poisťovňou Axa. Táto služba významne znižuje počiatočné náklady na bývanie tým, že nájomca nemusí skladať kauciu.

Opravy a závady

Užívatelia si tiež veľmi obľúbili službu opráv a zaplatenie závad 24/7 po celej republike.

Ako sme uviedli v úvode, prenajímatelia aj nájomcovia by mali byť zodpovední a predchádzať nepríjemným situáciám počas užívania nehnuteľnosti. Dobrou správou je, že dostupné poistenie nájmu rentodo je navyše „plánom B“, ktorý vás zabezpečí, keď to nevyjde celkom podľa predstáv.

Informujte sa v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska ako si poistiť nájom cez spoločnosť rentodo už teraz. Viac informácií poskytneme členom NARKS aj na regionálnych kluboch v dňoch 6. decembra v Bratislave a 7. decembra 2023 v Liptovskom Mikuláši.

Web spoločnosti rentodo – rentodo.sk

Dobré časy sú stále pred nami 

Minulý rok bol mimoriadne bohatý nielen na politické, ale aj ekonomické udalosti. Jedna z najvýznamnejších zmien pre bežných ľudí prišla s rozhodnutím Európskej centrálnej banky po jedenástich rokoch zvýšiť základnú úrokovú sadzbu. Po dlhých mesiacoch tak aj na Slovensku skončila éra lacných peňazí. Tento rok by sme mohli nazvať rokom zdražovania hypoték. Bývanie sa kvôli drahším hypotékam stalo najnedostupnejšie za poslednú dekádu.

Depozitná sadzba stúpla aktuálne na rekordných 3,75 percent, sadzba hlavných refinančných operácií na 4,25 a jednodňových refinančných operácií na 4,5 percenta. O ďalšom zvyšovaní úrokovej miery Európska centrálna banka priamo nehovorí. Konštatuje len, že pri „určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi“.

Podľa správ a prognóz z Národnej Banky Slovenska je vrchol inflácie za nami. Postupný pokles možno predpokladať až v rokoch 2024 – 2025. Všetky kroky ECB pociťujú aj klienti slovenských bánk. Každým jedným navýšením. Na Slovensku po zdražení hypoték z jedného na vyše štyri percentá sú aktuálne banky ochotné ľuďom požičiavať o 20 percent menej, ako bolo bežné predtým. Slováci sa k hypotékam dostávajú zložitejšie.
Fixácia úrokových sadzieb

Približne štvrtina hypoték sa vlani presunula do dlhších fixácií na päť alebo viac rokov, pričom tento rok sa refixácia dotkne desatiny úverov, budúci rok asi 20 %. Klientom stúpne splátka v priemere o polovicu, domácnosti to zoberie v priemere osem percent príjmu, k tomu však treba počítať s pomerne silným rastom miezd, tento aj budúci rok o 10 percent. Aj Národná banka Slovenska preto predpokladá, že väčšina klientov by mala vyššie splátky zvládnuť. Splátka by sa mala vyšplhať v priemere o 100 eur mesačne viac ako predým.

Mnohí si aktuálne vyberajú aj predĺženie splatnosti úveru, čo však nemusí každému vyhovovať. V praxi to bude znamenať, že ak si niekto požičal v roku 2018 sumu 200-tisíc eur, bude na konci fixácie jeho zostatok úveru 172 587 eur. Ak sa rozhodne úver predĺžiť opätovne na 30 rokov a zvolí si opäť 5-ročnú fixáciu, narastie v prípade najlacnejšej ponuky jeho splátka „iba“ o 122 eur, miesto 209 eur.

Prečo ECB zvyšuje sadzby

ECB je centrálnou bankou, ktorá je zodpovedná za euro a za  udržanie  jeho stability. Keď je inflácia príliš vysoká, zvyšovanie úrokových sadzieb pomáha znižovať infláciu späť na cieľovú hladinu 2 % v strednodobom horizonte. Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat boli v júni spotrebiteľské ceny v spoločenstve 20 krajín platiacich eurom o 5,5 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka. To je výrazne viac ako strednodobá cieľová hodnota na úrovni dvoch percent, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií a potravín, navyše v júni vzrástla na 5,5 % z májových 5,3 %.

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu. Úrokové sadzby sú len jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva. K dispozícii má celý súbor nástrojov, ktoré používa, a to aj v kombinácii, na usmerňovanie inflácie.

Úrokové sadzby pre súkromné osoby a podniky ponúkané  bankami sa menia v závislosti od zmeny sadzieb ECB. Úrokové sadzby závisia aj od dopytu a ponuky úverov, teda  koľko sú záujemcovia o úvery ochotní míňať a investovať a aký objem úverov je k dispozícii.

Keď chcú ľudia míňať peniaze a investovať, ale nemajú možnosť získať dostatočne vysoký úver od banky, úrokové sadzby zvyčajne rastú, keďže je k dispozícii menej úverov. Ak si ľudia naopak v bankách uložia značný objem úspor, ekonomika má k dispozícii veľa peňazí a sadzby vtedy zvyknú byť nízke. Zmena kľúčových úrokových sadzieb sa vo väčšej alebo menšej miere odrazí v celom hospodárstve vrátane bankových úverov, trhových úverov, hypoték, sadzieb bankových vkladov a iných investičných nástrojov.

Keď je inflácia príliš vysoká z dôvodu vysokého dopytu a nedostatku tovaru a služieb, zvýšením sadzieb môžeme vyvolať zdraženie úverov. To schladí ekonomiku, upokojí inflačné očakávania a zníži infláciu. Pri príliš nízkej inflácie môže ECB znížiť úrokové sadzby a zlacniť tak úvery na podporu investícií a dopytu. Vyššie sadzby dokážu udržať pod kontrolou inflačné očakávania.

Ak si ľudia aj firmy myslia, že vysoká inflácia je trvalého rázu, zamestnanci budú pravdepodobne požadovať vyššie mzdy a zamestnávatelia zasa môžu zvýšiť svoje vlastné ceny. Takýto jav sa označuje ako mzdovo-cenová špirála. Aby sme tejto špirále predišlo, ECB budem naďalej zvyšovať úrokové sadzby, a tým zvyšovať cenu úverov i úročenie úspor. Tým zabezpečí, že podniky, pracovníci a investori budú presvedčení, že inflácia v strednodobom horizonte klesne na 2 %.

Zvýšené sadzby ECB majú nevýhody, ale aj výhody. Vyššie sadzby znamenajú, že si požičiavame drahšie a ľudia si pri svojich súčasných príjmoch nebudú môcť dovoliť takú vysokú hypotéku, ako dostali v minulosti. Banky im poskytne menej peňazí na financovanie  nehnuteľnosti. Problém to bude hlavne pre nízkopríjmové skupiny ľudí, pre ktorých sa hypotéka stane nedostupná. Na strane druhej vklady a sporenia bývajú výhodnejšie. Ak budú ľudia viac sporiť a menej míňať, spomalí sa produkcia tovarov a služieb v ekonomike a to pomôže znížiť infláciu.

Na čo treba myslieť

Ešte predtým, ako sa Slováci zadĺžia, treba myslieť na to, že splátka môže mať najviac 60 % z mesačného príjmu, čo vytvára vankúš pre rast úrokov ale aj iných nákladov ako je aktuálne aj vysoká inflácia, nad 10-timi percentami. Treba myslieť na to, že v aktuálne nastavených opatreniach NBS hypotéku môžete dostať na maximálne 80% ceny nehnuteľnosti. Každý klient je pri poskytnutí úveru testovaný na sadzbu, ktorá je vyššia o 2 percentuálne body, akú reálne dostane.

To je ďalší dodatočný vankúš v príjme domácností. Nové hypotéky nemôžu zasahovať do dôchodkového veku, keď väčšine ľuďom prudko poklesne príjem. NBS zaviedla limity na maximálnu výšku celkového dlhu, teda všetkých úverov, ktoré domácnosť má. To by malo aj do ďalších rokov pomôcť k tomu, aby sa klient príliš nezadlžoval a nepreplácal úver. Vďaka týmto opatreniam je málo pravdepodobné, že by mala veľká časť domácností problém splácať svoje záväzky. Samozrejme, ide o priemer a časť domácností problémy so splácaním úverov bude mať. Aj NBS spotrebiteľov vyzýva, aby si tvorili finančné vankúše, úspory, aby sa nimi pripravili na zvýšené splátky. Najrizikovejší klienti sú tí s nižším príjmom, vzdelaním, vyšším zadlžením a tí, ktorí dostali úver len nedávno.

Ceny nehnuteľností pod tlakom sadzieb klesajú 

Aktuálna situácia sa odráža aj na realitnom trhu. Nárast úrokov o jeden percentuálny bod sa zvykne do dvoch rokov prejaviť poklesom cien o dve až štyri percentá. Ponukové ceny nehnuteľností v druhom štvrťroku 2023 medzikvartálne klesli o 2,3 percenta. Priemerná cena sa medzi štvrťrokmi znížila o 58 eur na 2 498 eur štvorcový meter.V porovnaní s cenovým vrcholom v júli 2022 sú dnes dokonca lacnejšie o deväť percent, informuje v pravidelnej správe o vývoji cien nehnuteľností Národná Banka Slovenska. Kým však ceny bytov pokračujú v poklese, ceny domov stagnujú. Ako ďalej uvádza NBS, z regionálneho hľadiska bol „výraznejší cenový pokles zaznamenaný na strednom a východnom Slovensku. V Trnavskom kraji sa ceny prakticky nezmenili a v Nitrianskom kraji veľmi mierne rástli.“

Priemerná cena dosiahla podľa NBS pri bytoch hodnotu 2 711 eur za štvorcový meter, čo zodpovedá medzikvartálnemu poklesu o tri percentá a medziročnému o osem percent. Priemerná cena domov sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom prakticky nezmenila, medzikvartálne vzrástla len o 0,7 percenta na 1 944 eur za štvorcový meter. Medziročne to predstavovalo pokles o 2,1 percenta. Z pohľadu regiónov ceny nehnuteľností v druhom štvrťroku 2023 klesali vo väčšine krajov. Výnimkou bol Nitriansky kraj, kde ceny mierne vzrástli (o 1,3 percenta oproti minulému štvrťroku), zatiaľ čo v Trnavskom kraji ceny stagnovali. Ceny klesli výraznejšie v Prešovskom (- 5,1 percenta), Košickom (- 4,9 percenta), Trenčianskom (- 4,6 percenta) a Žilinskom kraji (- 4 percentá).

 

Nové bývanie s NARKS, Ján Palenčár radí v obľúbenej relácii o bývaní TV JOJ

Ján Palenčár radí v obľúbenej relácii o bývaní TV JOJ

Nové bývanie je televízna relácie z dielne TV JOJ, ktorá sa už 15 rokov v osobe moderátora Vlada Voštinára prihovára divákom na Slovensku. Záujemcovia v nej hľadajú nové bývanie a spolu s divákom absolvujú obhliadky nehnuteľností, prerábku bývania alebo si pozrú návrhy architektov a odborníkov na interiérový dizajn. Relácia je dlhoročne topkou vo vlastnej tvorbe televízie. O to viac náš teší, že sme sa ako asociácia realitných kancelárií stali jej súčasťou. Od roku 2023 sa novým odborným arbitrom relácie stal Ján Palenčár, prezident NARKS. Pre Nové bývanie posudzuje prezentované nehnuteľnosti a divákom poradí aj na čo si dávať pozor alebo čo zvážiť pri kúpe nehnuteľností.

Tím NARKS samozrejme pomáha a asistuje pri natáčaní a my sa z tejto spolupráce nesmierne tešíme!

Všetky diely relácie Nové bývanie si môžete pozrieť tu Ján Palenčár radí v obľúbenej relácii o bývaní TV JOJ

Krásny deň z NARKS!

Tretina Slovákov žije v preplnenom bývaní

Tretina Slovákov žije v preplnenom bývaní. Vyplýva to z aktuálnych dát Európskeho štatistického úradu Eurostat. Zaujímavosťou je, že v posledných dvoch rokoch sa tento počet ľudí znižoval, nakoľko ceste za vlastným bývaním pomáhali priaznivé úrokové sadzby na hypotékach.

“Posledné dáta z roku 2021 hovoria o tom, že počet ľudí v preplnených domácnostiach poklesol medziročne o viac ako 10 percent. Súvisí to s priaznivým obdobím lacných peňazí, kedy sa viac ľudí dostalo k hypotéke a mohlo si dovoliť kúpiť vlastnú nehnuteľnosť. Mnohí ešte vlani využili historicky najnižšie úrokové sadzby, ktoré sme tu mali,” vysvetlil Martin Lazík, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií SR (NARKS).

Situácia sa v posledných mesiacoch zmenila. Úrokové sadzby sa dostali z úrovne pod jedným percentom k aktuálnej sadzbe nad štyri percentá. Apetít Slovákov to mierne pribrzdilo. Realitný trh tak zaznamenal pokles cien z dôvodu menšieho dopytu. Tieto faktory sa zrejme odrazia aj v ďalšom vývoji preplnenosti domácností na Slovensku.

“Niektoré typy nehnuteľností, najmä staršie byty či domy, zaznamenali pokles cien. Pri novostavbách je situácia iná. Developeri nemajú taký veľký priestor, aby mohli zásadne meniť cenovú politiku a znižovať ceny nehnuteľností. Predovšetkým vysoké energií, cena práce, stavebných materiálov, či  pozemkov neumožňujú znižovanie cien. Tu vidíme, že dochádza k stagnácii cien, ale nie k poklesu,” povedal Marián Patak, viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR.

Túžba vlastniť nehnuteľnosť u Slovákov pretrváva. Záujem ľudí o bývanie podporuje aj rast miezd. Po zohľadnení vývoja cien nehnuteľností voči príjmom a úroveň úrokových sadzieb, dostupnosť bývania na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšovala. Slovák s priemerným platom si aktuálne dokáže prefinancovať cez hypotéku byt s najväčšou rozlohou v histórii.

“Ak si kupujeme nehnuteľnosť na svoju spotrebu a nie ako investíciu, rozhodne by som neodporúčala čakať. Klienti si aktuálne môžu vyberať zo širšej ponuky a za lepších podmienok, ako tomu bolo pred rokom. Obzvlášť ak si kupujú staršiu nehnuteľnosť,” povedala Adriena Litomerická, členka predsedníctva NARKS.

 

Problém aj u mladých

Problém preplneného bývania sa týka aj mladých ľudí. Európskej únii tak žije viac ako štvrtina ľudí vo veku 15 až 29 rokov. “Problém preľudnenosti bývania sa týka 26 percent mladých ľudí, zatiaľ čo priemer v celkovej populácii je 17 percent. Na Slovensku je to číslo dramaticky vyššie, ide o viac ako 45 percent mladých ľudí,” skonštatoval Lazík.

Medzi členskými štátmi Európskej únie panujú z hľadiska miery preplnenosti domácností u mladých značné rozdiely. Najväčší podiel týchto osôb vykazuje Rumunsko (60 percent), Bulharsko (57 percent) a Lotyšsko (54 percent), najnižšia miera je naopak na Cypre a Malte (v oboch prípadoch štyri percentá) a v Írsku (päť percent).

Eurostat považuje za preľudnené také bývanie, kde sa nenachádza aspoň jedna miestnosť pre jednu domácnosť, jeden pár osôb, každú osobu staršiu ako 18 rokov, dvojicu slobodných osôb rovnakého pohlavia vo veku 12 až 17 rokov alebo pre dvojicu detí mladších ako 12 rokov.

 

 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

narks@narks.sk, tel. 0902 952 391

www.narks.sk

 

Odborná diskusia “Zlacnejú rekonštrukcie bytov?” Sledujte 28.4. od 13,00 online naživo

Zajtra 28. apríla 2023, od 13,00 hod.
WEBEX Meeting + živý prenos na Facebooku – kliknite tu

Vážená realitná kancelária,

pripravili sme pre Vás ďalšiu odbornú diskusiu z realitného trhu. Ako je to so stavebnými materiálmi na rekonštrukcie bytov, aká je situácia v stavebníctve, bude vplývať na trh nová legislatíva k výstavbe?

Ceny niektorých stavebnín sa na pohľad stabilizujú alebo aj vracajú na predcovidové úrovne. Zlacnejú rekonštrukcie bytov?
– Niektoré stavebné materiály, ale najmä elektronika, však budú chýbať.
– Treba rátať s aj termínom dodania na úrovni niekoľko týždňov.
– Ako vidia tento rok stavebníci?
– Musia teda Slováci rátať s tým, že bude na trhu naďalej panovať nedostatok?
– Na čo by sa mali pripraviť ľudia, ale aj firmy, ktorí budú v tomto roku stavať?

Dozviete sa zajtra v pripravovanej odbornej realitnej diskusii.
Online prístup je bezplatný.

Pripojte sa k nám online ZAJTRA, začíname o 13,00 hod.
Trvanie: 13,00 – 14,00 hod.

Diskusia bude dostupná online cez platformu Webex Meeting. Prenos podujatia bude prebiehať aj na Facebooku NARKS. Tešíme sa na vašu spoločnosť.
Príjemný deň,
NARKS

Pripojenie cez Facebook
>>>>

Diskutujúci a moderátorka

Moderuje
Lenka Buchláková

Diskutujú:

Ján Palenčár
prezident NARKS

Martin Mihál
predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov

Pavol Kováčik
prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Viktor Obtulovič
realitný analytik Fingo.sk

Témy diskusie

Pandémiu koronavírusu nahradil vojenský konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaca energetická kríza, rekordná inflácia a nedostupnosť stavebných materiálov. Tieto okolnosti výrazne sťažili podnikanie v stavebníctve. Ako to bude v najbližšom období?

Do fungovania úradov a tvorby projektov prinesie zmeny dvojica nových zákonov – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktorých účinnosť je od 1. apríla 2024.

Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) badať na trhu v dôsledku energetickej krízy pokles pripravovaných projektov rodinných domov. Potvrdili to aj údaje o počte stavebných povolení z prvých troch kvartálov roku 2022.

Väčšina developerov sa rozhodla dokončovať rozostavané novostavby, keďže na kolaudáciu a odovzdanie nehnuteľností je spravidla naviazané dofinancovanie zvyšnej časti kúpnej ceny. No ak sa stúpajúci vývoj cien nezastaví, podľa odhadov môžu novostavby zdražieť.

Miesto: Online živý prenos zo Slovak Business Agency,
NPC, Twin City, Karadžičova 2, Bratislava

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

AKADÉMIA NARKS

Otvárame ďalší akreditovaný kurz Realitný maklér.
Viac informácií tu.

Využite možnosť preplatenia profesijného kurzu cez nový EÚ projekt na podporu zamestnanosti! Žiadosť o preplatenie možno podávať na kurz s ukončením v októbri 2023!

Informujte sa už teraz! Podrobnejšie informácie Vám poskytne v Akadémii NARKS Mgr. Ingrid Škriňová, vzdelavanie@narks.sk, tel. 0902 952 454.
Už 30 rokov spájame profesionálov v realitách

ONLINE LIVE Hrozí v Európe bankový kolaps? – odborná diskusia NARKS

Odborná realitná diskusia, 31. marca 2023, od 13,00 hod.
WEBEX Meeting + živý prenos na Facebooku

 

Pripojenie cez Webex TU

Pripojenie cez Facebook TU

Ako aktuálna situácia na trhu ovplyvní trh s realitami? Ľudia v obave z nasledujúcich mesiacov vyberajú vklady z bánk, rušia investičné sporenia, hľadajú alternatívne uloženia peňazí. Je dôvod na paniku? Ako vidia aktuálnu situáciu renomovaní odborníci a ako v týchto časoch komunikovať s klientmi?

Termín: 31. marec 2023, od 13,00 do 14:00 hod.

Miesto: Online, prístup je bezplatne

Moderuje
Lenka Buchláková

Diskutujú
Ján Palenčár
prezident NARKS

Marian Paták
1. viceprezident NARKS / realitná sieť Directreal Slovensko

Stanislav Pánis
analytik J&T Banky

Peter Gurecka
odborník na financie, Partners Group

 

Témy diskusie

Bankový sektor sa otriasa. Neistota preplávala Atlantik a po americkej Silicon Valley Bank sa na pokraj kolapsu dostal švajčiarsky gigant Credit Suisse. Záchrana v podobe zlúčenia s odvekým rivalom prišla na poslednú chvíľu. Burzy aj napriek tomu začali nový týždeň v červených číslach. Hrozba, že banková kríza naberie globálne rozmery, tak stále nie je zažehnaná. Obavy cítiť aj na Slovensku. Národná banka však ubezpečuje, že nie je dôvod na paniku.
• Čo sa deje na trhu a ako to ovplyvní ďalší vývoj úrokov na hypotéky?
• ECB v zvyšovaní úrokov podľa ekonómov už dosiahne v máji strop. Budeme svedkami zlacňovania?
• Pribúda hotovostných klientov pri kúpe nehnuteľnosti (štatistiky ECB) – ako je to u nás?

Vplyv na trh nehnuteľností

Obavy ľudí stúpajú a hľadajú bezpečné uloženie peňazí mimo bánk – jednou nielen z investičných možností sú aj nehnuteľnosti.
• Aké má aktuálne možnosti klient pri hypotéke?
• Na čo si dávať pozor pri kúpe nehnuteľnosti?
• Ako dramaticky sa zmenila situácia na realitnom trhu?
• Ako reagujú developeri na slabý dopyt po nehnuteľnostiach?
• Čo radíte predávajúcim?
• Budú sa ceny nehnuteľností upravovať počas roka 2023?

Zmeny úrokových sadzieb

Rok 2022 bol mimoriadne bohatý nielen na politické, ale aj ekonomické udalosti. Jedna z najvýznamnejších zmien pre bežných ľudí prišla s rozhodnutím Európskej centrálnej banky po 11 rokoch zvýšiť základnú úrokovú sadzbu. Po dlhých mesiacoch tak aj na Slovensku skončila éra lacných peňazí. Bývanie sa tento rok kvôli drahším hypotékam stalo najnedostupnejšie za poslednú dekádu.
• Banky majú rekordné zisky, napriek tomu začali s tvrdým navyšovaním úrokových sadzieb.
• Po zdražení hypoték z jedného na vyše štyri percentá sú banky ochotné ľuďom požičiavať o 20 percent menej, ako bolo bežné predtým
• Menšie úvery ovplyvňujú kúpyschopnosť na realitnom trhu, kde už ceny začali koncom vlaňajška klesať
• Nárast úrokov o jeden percentuálny bod sa zvykne do dvoch rokov prejaviť poklesom cien o dve až štyri percentá, vypočítali českí ekonómovia
• Úrokové príjmy totiž tvoria väčšinu zisku bánk. Čistý úrokový výnos v minulom roku presiahol 1,74 miliardy eur, kým v roku 2021 sa dostal na necelých 1,64 miliardy eur. Čistý neúrokový výnos, ktorý tvoria najmä poplatky za služby, taktiež rástol a presiahol hranicu 938 miliónov eur. V roku 2021 sa tento druh výnosu vyšplhal na 814,8 milióna eur.
Predchádzajúce maximum bankový trh dosiahol v roku 2016, vtedy banky zarobili necelých 742 miliónov eur. K novému rekordu bankám okrem iného pomohlo aj to, že počas pandémie štát zrušil bankový odvod. V roku 2017 banky v rámci tohto odvodu poslali štátu viac ako 127 miliónov eur. Na druhej strane, k rekordnému výsledku vtedy sektoru pomohli jednorazové príjmy.

 

Už 30 rokov
Spájame profesionálov v realitách