Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

História

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) vznikla splynutím dvoch subjektov – Asociácie realitných kancelárií Slovenska (ARKS) registrovanej dňa 1.12.1992 a Združenia realitných kancelárií Slovenskej republiky (ZRK SR) registrovanom dňa 29.8.1992. Registrácia NARKS bola vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12.3.1998. NARKS pokračuje v tradícii oboch predchádzajúcich subjektov ako záujmové nezávislé združenie fyzických a právnických osôb podnikajúcich v oblastí nehnuteľností a obchodovania s nimi. Je nositeľom cieľov, ideí a platforiem etického kódexu a riadi sa platnými stanovami.

Na čele asociácie sa vystriedalo niekoľko prezidentov:

1992 – 1997 ARKS – JUDr. Eva Marianyiová
1992 – 1997 ZRKSR – Dr. Ivan Svetlík
1997 – 1998 ARKS – Ing. Martin Holec
1997 – 1998 ZRKSR – Ing. Jozef Somoláni

1998 – 2000 prezident NARKS – Ing. Martin Holec
2000 – 2002 prezident NARKS – Ing. Jozef Somoláni
2002 – 2004 prezident NARKS – Ing. Vladimír Guttek
2004 – 2013 prezident NARKS – JUDr. Ľubomír Kardoš
2013 – súčasnosť – prezident NARKS – Ján Palenčár

NARKS oslávil 30. výročie – pozrite si míľniky na realitnom trhu od 1992

 

Akých bolo prvých 25 rokov? Pozrite si v krátkom videu