Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Projekt cenových máp

Projekt cenových máp nehnuteľností bol spoločným projektom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a spoločnosti Datalan, a.s. v kooperácií s reality.sk.

Projekt bol zameraný na poskytovanie informácií o cenách všetkých druhov nehnuteľností na Slovensku s využitím nástrojov GIS a portálovej technológie. Správne informácie v správnom čase sú významnou devízou pri poskytovaní služieb, investíciách a hlavne rozhodovaní. Vďaka dlhoročnej spolupráci bola poskytovaná  táto jedinečná služba, ktorá spĺňala náročné požiadavky na kvalitu a rýchlu dostupnosť informácií. Investície do nehnuteľností, a predovšetkým ich financovanie, sú v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcimi oblasťami trhu s nehnuteľnosťami. A práve analytické informácie o cenách, v štruktúrovanej podobe v Cenovej mape nehnuteľností, pomáhali profesionálnym spoločnostiam rýchle a presne sa rozhodovať pri realizovaní investícií alebo pri schvaľovaní úverov ručených nehnuteľnosťou.

Projekt cenových máp bol pozastavený v roku 2022.

cm1

cm2