Kontakt

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2

tel.: +421 902 952 391
e-mail: narks@narks.sk

Kontaktné osoby:

Ján Palenčár
Prezident NARKS
Mail: prezident@narks.sk

Ing. Stanislav Haviar
Viceprezident NARKS pre oblasť zahraničných vzťahov

Ing. Martin Čapo
Viceprezident NARKS pre vzťahy s verejnosťou a médiami

Mgr. Andrea Trégerová
člen predsedníctva NARKS pre región Bratislava

Branislav Kotek
člen predsedníctva NARKS pre región Bratislava

Ing. Zsolt Szabó 
člen predsedníctva NARKS pre región Západ

Richard Stanislavský
člen predsedníctva NARKS pre región Západ

Gregor Galeta
člen predsedníctva NARKS pre región Stred

Ing. Rastislav Štalmach
člen predsedníctva NARKS pre región Východ

Mgr. Martin Lazík / Ing. Zuzana Jakabíková
Generálny sekretár NARKS

Silvia Mojžišová
Koordinátor pre vzdelávanie NARKS

Reality Martin / Reality Nitra / Reality Žilina / Reality Trnava / Reality Trenčín / Reality Prešov / Reality Košice