Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Základné štandardy práce pre realitné kancelárie

ZÁKLADNÉ ŠTANDARDY PRÁCE
PRE REALITNÉ KANCELÁRIE

prijaté Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska

banner Standardy_614x229

Bratislava – Práca realitného makléra, to je veľmi úzky kontakt so zákazníkom a vyžaduje si neustále zlepšovanie sa. Práve preto sa Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá v tomto roku oslavuje 25. výročie, rozhodla prispieť k ďalšej profesionalizácií tohto povolania a pripravila minimálne, resp. základné štandardy práce pre realitné kancelárie. Po zavedení Licencií pre realitné kancelárie a maklérov a Garančného fondu NARKS je tento dokument ďalším krokom k zvyšovaniu kvality práce realitných maklérov.

Štandardy boli predložené a diskutované na nedávnej XXIV. realitnej konferencii NARKS, konajúcej sa 7. apríla na Sliači na Strednom Slovensku. Ide o desať bodov, ktoré musia pri svojej práci realitné kancelárie dodržiavať, aby si zachovali štandard poskytovaných realitných služieb. Ich klientom tak poslúžia ako návod, aby vedeli, čo majú od realitných kancelárií požadovať. „Snažíme sa, aby práca realitných maklérov bola odvádzaná tak, ako je v Európe štandardom. Je dôležité aby verejnosť vedela, aký minimálny rozsah služieb má očakávať od realitnej kancelárie za vynaložené prostriedky na sprostredkovateľskú províziu,“ uviedol Ján Palenčár, prezident NARKS.

Po fyzickej obhliadke nehnuteľnosti tak má podľa nových štandardov nasledovať aj analýza a popis stavu nehnuteľnosti či vyhotovenie fotografií na inzertné účely; NARKS rovnako tak odporúča vykonať záznam o obhliadke. Nutnou je aj kontrola vlastníckych vzťahov, preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti či overenie pravosti údajov. Ďalej štandardy stanovujú, čo musí obsahovať sprostredkovateľská zmluva, čo všetko prináša rezervačná dohoda, ako má byť zabezpečená kúpna zmluva či iné dôležité pravidlá.

Asociácia vychádzala pri formulácii štandardov zo základných požiadaviek slovenskej verzie prevzatej európskej normy EN 15733:2009 Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. (NARKS iniciovala prijatie slovenskej verzie tejto európskej normy na Slovensku a tiež zabezpečila jej komplexné spracovanie ako spracovateľ v roku 2010).  

 

Štandardy práce pre realitné kancelárie:  
1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom

 

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:

     Zmluva musí obsahovať: 

 

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 

5. Podpis rezervačnej dohody

 

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

 

7. Prevod finančných prostriedkov

 

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 

Ďalšie požiadavky  súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:
9. Reklamačný poriadok
10. Poistenie realitnej činnosti

 

Dokument Základné štandardy práce pre realitné kancelárie bol vypracovaný Národnou asociáciou realitných kancelárii Slovenska (NARKS), realitnými kanceláriami a overený renomovanými právnickými kanceláriami s dlhoročnou praxou v realitnom práve za účelom poskytnutia pracovného rámca pre realitné kancelárie a ich klientov na Slovensku.

Celá verzia dokumentu na stiahnutie:

Zakladne_standardy_A4

Kontakt

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 2