Prečo je dôležité mať licenciu?

Od roku 2016 dochádza v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska k zmene udeľovania realitnej licencie. Cieľom je prechod na vyššiu kvalitatívnu úroveň certifikácie s vysokým kreditom a uznaním spoločnosti. Zároveň nový systém odpovedá na požiadavky novoprijatej Národnej sústavy povolaní

Licencie realitných maklérov a kancelárií

Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje licencia spôsob ako preukázať svoje profesionálne vedomosti a odbornosť v realitnom podnikaní. Platná licencia sa stáva osvedčením  pre verejnosť aj potenciálnych klientov.
Klienti sa často ťažko orientujú na trhu, nevedia posúdiť kvalitu služieb jednotlivých realitných kancelárií alebo maklérov a snažia sa nájsť dôveryhodného partnera, ktorý sprostredkuje prevod nehnuteľnosti či prenájom profesionálne  a vecne správne. Hľadajú spoločnosť, na ktorú sa môžu spoľahnúť, a ktorá si ctí etické princípy.  Licencia NARKS by im mala pomôcť pri výbere a rozhodnutí.

NARKS predstavuje nový koncept licencií s cieľom aktívne zvyšovať kvalitatívnu úroveň trhu a presadzovať jeho profesionalizáciu. Zároveň umožňuje všetkým záujemcom vzdelávať sa a byť informovaný.

Základným rozdielom v porovnaní so súčasnou licenciou NARKS je obmedzená doba platnosti novej licencie. Vplyv zmien v legislatíve na realitnú činnosť je veľký. Z tohto dôvodu je potrebné, aby realitní makléri mali prístup k informáciám a kontinuálne si dopĺňali svoje vedomosti. Preskúšanie po uplynutí licencie opätovne garantuje verejnosti overenú kvalitu a úroveň vedomostí.

Z pohľadu systému Národnej sústavy kvalifikácií a povolaní musí každý realitný maklér dosiahnuť potrebnú kvalifikáciu prostredníctvom neformálneho alebo informálneho vzdelania (odborné vzdelávanie alebo prax), ktoré sa ukončuje odbornou skúškou, a to u nezávislej vzdelávacej inštitúcie.