Archív kategorií: Uncategorized

Prevádzky realitných kancelárií sú od 18.12.2020 ZATVORENÉ

Realitné kancelárie pracujú prostredníctvom home office a činnosti v teréne.

 

Svojich realitných maklérov kontaktujte predovšetkým telefonicky alebo emailom.

Uprednostňujte online komunikáciu.

Realitní makléri môžu robiť nábor nehnuteľností a zaraďovať nehnuteľnosti do ponuky.
Môžu spolupracovať s klientom, s bankami, advokátmi, notármi, znalcami, finančnými sprostredkovateľmi a pod. Môžu navštevovať kataster a iné otvorené úrady podľa potreby.

Žiadosti o výpis z katastra nehnuteľností sa podávajú poštou. Kataster ich nevydáva na úrade, iba prostredníctvom služby poštových úradov na celom území SR.

Možnosti obhliadky nehnuteľnosti s klientom sú obmedzené.

Záznam z 1. Online Realitnej konferencie NARKS

Vážená realitná kancelária,

v piatok 3. apríla 2020 sa konala 1. Online realitná konferencia, ktorá reagovala na aktuálnu situáciu v realitách. Naživo ste si mohli vypočuť názory kolegov a profesionálov z oblasti financovania nehnuteľností a práva. Na našom YouTube kanáli vám prinášame záznam z tejto konferencie, kde si môžete pozrieť jej kompletný obsah.

TÉMY 1. REALITNEJ ONLINE KONFERENCIE: 

Súčasná situácia na realitnom trhu  

 • Vplyv súčasnej situácie na realitné kancelárie, Ján Palenčár, prezident NARKS
 • Déjà vu – bude sa opakovať rok 2008? A ako sa najlepšie pripraviť? Marián Paták, CEO Directreal
 • Súčasný výkon realitných kancelárií, zmena aktuálnych trendov, Mário Glos, CEO realitnej skupiny MGM
 • Situácia na slovenskom trhu vs. českom trhu, Jan Borůvka, generálny sekretár ARK ČR
 • Inovatívne spôsoby komunikácie, nástroje online sveta a digitálnych technológií, Martin Lazík, analytik NARKS, Urban & Partner
 • Čo znamená spotrebiteľská nálada a ako veľmi je dôležitá? Pavol Lorenc, coach

Pohľad bankového sektora na realitný trh 

 • Všeobecná situácia v bankovom sektore, Marek Gábriš, analytik ČSOB banky
 • Súčasné trendy v procese poskytovania hypoték,  František Dragúň, generálny riaditeľ Fincentrum, a.s.
 • Zmeny v poskytovaní úverov,  Zuzana Šimonová, analytička, Fincentrum, a.s.
 • Aktuálny proces schvaľovania,  Zuzana Šimonová, analytička, Fincentrum, a.s.
 • Súčasné obmedzenia,  Zuzana Šimonová, analytička, Fincentrum, a.s.

Právny názor na aktuálnu situáciu 

 • Aplikácia vládnych návrhov (opatrenia pre podnikateľov) pre realitné kancelárie a maklérov SZČO, Ján Kutan, konateľ KUTAN & PARTNERS s. r. o.
 • Postoj k našim výdavkom, úhrada faktúr, aké kroky podnikať voči našim dodávateľom, Dorota Ďurianová, konateľ KUTAN & PARTNERS s. r. o.
 • Vysvetlenie pojmov – odstúpenie od uzatvorených zmlúv (vis maior)

S ÚČASŤOU GENERÁLNEHO PARTNERA               

Mediálny partner

Ďakujeme všetkým účastníkom a veríme, že nájdete odpovede na Vaše otázky k aktuálnemu stavu v našej oblasti.

Naďalej sme v našej práci aktívni a pripravujeme návrhy a podnety pre vládu, aby sme Vám pomohli prekonať toto zložité obdobie.

Sme s Vami a sme tu pre vás, aby sme Vám zabezpečili potrebnú pomoc a podporu!

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

6. Realitná konferencia NARKS & TREND

REALITNÝ TRH V POHYBE

NARKS zorganizovala 6. ročník najväčšej Realitnej konferencie NARKS & TREND. Ďakujeme všetkým realitným profesionálom, ktorý s nami strávili tento deň v priateľskej atmosfére.

 

 

 

Činnosť realitných maklérov sa mení, a to priamo v legislatíve

Bratislava (24.6.2021) – Novela živnostenského zákona prináša nové podmienky na získanie realitnej živnosti. Zmena sa týka 2-ročnej odbornej praxe, ktorá sa už nevyžaduje zo zamestnaneckého pomeru. Zmena by mala platiť od 1.8.2021.

Dôvodom bolo jej  veľmi komplikované preukazovanie. Realitné maklérstvo je totiž typická živnostenská profesia. Vypustenie takto dokladovanej praxe je preto logickou úpravou povinnej podmienky, ktorá v praxi nemohla efektívne fungovať. NARKS odporúča všetkým začínajúcim maklérom, aby si popri svojom vzdelaní doplnili teoretické poznatky prácou v realitnej kancelárii pod vedením skúsených maklérov. Realitné kancelárie naďalej budú odborne pripravovať svojich maklérov a viesť ich prvé kroky na realitnom trhu. Realitné maklérstvo je záväzok k vysokej profesionalite a kvalite služieb, a preto zostáva odborná prax naďalej veľmi dôležitá. V  budúcej digitalizovanej spoločnosti bude mať ešte narastajúci význam!

V čase, kedy sa diskutuje o zavedení univerzálnej živnosti, ktorá de facto vynecháva odbornú spôsobilosť pre niektoré podnikateľské činnosti, je udržanie povinnej odbornej prípravy pre realitnú činnosť a remeselné živnosti nevyhnutné. Súčasná novela Živnostenského zákona už znižuje nároky na dĺžku odbornej praxe pri viacerých živnostiach. Zjednodušuje sa tým a najmä skracuje proces vstupu záujemcov o podnikanie na trh, avšak potrebná miera odbornej prípravy by mala byť podľa nášho názoru zachovaná. Z dôvodu ochrany klienta ako spotrebiteľa, ako aj kvality a mena samotnej profesie.

Prečítať si môžete informácie o:

Bratislava (20.12.2019) – To, čo klienti už dlho očakávali na slovenskom realitnom trhu sa stáva skutočnosťou. Odteraz už odzvonilo samozvaným maklérom bez príslušných odborných znalostí! Parlament odsúhlasil zmenu Živnostenského zákona, ktorá sa týka podnikania v realitách.

Poslanci odsúhlasili potrebnú odbornú prípravu pre maklérov

Realitná činnosť, teda sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, sa po novom bude udeľovať okrem potrebného dosiahnutého vysokoškolského vzdelania (vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru), aj na základe stredoškolského vzdelania s maturitou a zároveň úspešného absolvovania akreditovaného kurzu pre profesiu Realitný maklér a 2-ročnej praxe. Nahradila sa teda 5-ročná prax a doplnila dôležitá povinnosť odbornej prípravy.

NARKS  už dlhšie presadzovala túto zmenu.  Už v roku 2017 pripravila akreditovaný kurz pre profesiu Realitný maklér, ktorý odsúhlasilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento kurz je unikátny a reflektuje požiadavky na odbornú prípravu v zmysle celoživotného vzdelávania. Konečne sa týmto krokom zakotvila zmena aj v legislatíve. Poslanci sa na tom uzniesli dňa 5. 12. 2019. Nové podmienky pre získanie oprávnenia na realitnú činnosť budú platiť od 1. februára budúceho roka!

REALITNÝ MAKLÉR < unikátny akreditovaný kurz. Akadémia NARKS

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) vydané podľa doterajších predpisov do 31. januára 2020 zostávajú zachované.

„Teší nás, že sa do realitnej činnosti vniesol aj dávno potrebný prvok odbornej prípravy, z čoho by mal vyplynúť pozitívny prínos tak pre zvyšovanie kvality realitných služieb na trhu, ale najmä to bude prínosné pre klientov realitných kancelárií a maklérov“, uviedol prezident NARKS Ján Palenčár.

Čo sa absolvent naučí

Absolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o všetkých oblastiach realitnej činnosti ako sú realitný trh, ponuka a dopyt v realitách, stanovenie ceny, typy nehnuteľností a ich marketing. Spozná celý proces realizácie realitného obchodu podľa druhu činnosti. Bude ovládať platné zákony v oblasti občianskeho, obchodného, stavebného, daňového a iného práva, katastra, nadobúdania vlastníctva nehnuteľností a ich financovania s dôrazom na realitné zmluvné právo. Zároveň sa oboznámi so svojimi povinnosti, ktoré má ako povinná osoba podľa osobitných zákonov. Bude poznať rôzne typy sprostredkovania a zastupovania v obchode s nehnuteľnosťami. Získa adekvátne predajné a komunikačné zručnosti. Čo je dôležité, bude poučený o etických princípoch a rozsahu služieb realitných maklérov.

Zámer vychádzal zo stratégie prípravy pre povolania v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 14.

„Táto zmena je v súlade s Národnou sústavou povolaní a Národnou sústavou kvalifikácií a v nich zakotvenou realitnou profesiou. NARKS ako stavovská organizácia realitných kancelárií bude revidovať definície a požiadavky na všeobecné spôsobilosti realitných maklérov a ich odborné vedomosti a zručnosti, teda všetky kompetencie na výkon realitnej činnosti. NARKS aktívne pôsobí v Sektorvej rade pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorovej rade pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, kam patria aj realitní makléri.“ ozrejmil ďalší postup Ján Palenčár

REALITNÝ MAKLÉR < unikátny akreditovaný kurz. Akadémia NARKS

Ako sa vyvíjala kvalita realitných služieb na Slovensku

Od svojho založenia sa NARKS usiloval o to, aby klienti dostávali kvalitné služby bežné na úrovni západných krajín, a to už od roku 1992. V prvých rokoch NARKS pomáhali s know-how zahraničné organizácie s obrovskými skúsenosťami z realitných trhov – európsky CEREAN, C.E.I. a National Association of Realtors (NAR). To ako sa v týchto rokoch kreoval realitný trh a realitné služby vie dnešná generácia 60-tnikov, ktorí na trhu začínali ako prví. Upravovala sa aj realitná profesia.

 

Zmeny, ktore prinesli zlepšenie

V Živnostenskom zákone sa z iniciatívy NARKS zmenila realitná činnosť z voľnej na viazanú živnosť v roku 2001. Doterajšia prax ukázala, že vhodnejšou možnosťou bude ďalšia úprava podľa modernejšieho a kvalitnejšieho spôsobu získania potrebnej kvalifikácie, a tou je odborná príprava. Preto dnes s potešením môžeme konštatovať, že sa Slovensko opäť dostalo na úroveň rozvinutých ekonomík a realitná profesia sa bude nadobúdať iba dôkladnou odbornou prípravou. To prinesie pozitívne zmeny najmä pre klientov. Veríme, že sa zlepší kredit profesie a výkony realitných maklérov na trhu. V rámci legislatívy je to pomerne zdĺhavý proces. Sme radi, že Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vo svojich dlhoročných snahách uspela.

Ďalším krokom bolo prevzatie európskej normy k službám realitných maklérov do slovenského právneho systému vďaka STN EN 15733 Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov v roku 2010. Naposledy v roku 2017 vypracovala NARKS Základné štandardy práce pre realitné kancelárie.

Zmeny legislatívy na Slovensku v súvislosti s činnosťou realitných maklérov

 • Od 1.9.2001    Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. – Realitná činnosť sa stala viazanou
 • Od 1.7.2010    Norma STN EN 15733: Služby realitných maklérov
 • Od 1.1.2020    Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. – Oprávnenie na realitnú činnosť možno získať úspešným absolvovaním odbornej prípravy – akreditovaného kurzu a 2-ročnej praxe.

 

Duálne aj v realitách

Aktuálne vo viacerých odvetviach rezonuje návrat k duálnemu vzdelávaniu, ktoré oveľa lepšie pripravuje absolventov na vybranú profesiu. NARKS má viacročné skúsenosti so vzdelávaním študentov priamo na školách. Realitní odborníci NARKS vyučujú na slovenských vysokých školách – Paneurópskej vysokej škole, Ekonomickej univerzite a aktuálne sa spúšťa aj spolupráca pri výuke na Slovenskej technickej univerzite. V septembri sa pripravili predášky pre študentov so zameraním na realitné maklérstvo zo stredných odborných škôl stavebných v Žiline a Košiciach počas nedávnej osvetovo-poradenskej roadshow po Slovensku.

 

Akadémia NARKS pre realitné kancelárie a maklérov

Akademia.narks.sk

 

Ďalšie informácie:
Ako získať Licenciu NARKS

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov. NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík a údajov projektu Index realitného zdravia. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby. Prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií formou vzdelávania.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

Organizuje realitné konferencie a poskytuje pravidelné vzdelávanie prostredníctvom Akadémie NARKS na zvyšovanie úrovne realitnej profesie na Slovensku.

 

Podnikateľka Slovenska štartuje jubilejný 20. ročník

BRATISLAVA – Magický a jubilejný – aj tak by sa dal označiť 20. ročník populárnej súťaže Podnikateľka Slovenska. Slovak Business Agency (SBA), organizátor súťaže, spustil na svojej stránke www.podnikatelkaslovenska prihlasovanie už v pondelok 14. októbra, no podujatie chce vzdať hold aj 17. novembru a 30. výročiu nežnej revolúcie – udalosti, ktorá odštartovala zásadné spoločenské zmeny v našej krajine.

Už tri dekády je možné na Slovensku slobodne podnikať a jubilejný dvadsiaty raz majú ženy šancu dokázať nielen to, že sú v podnikaní rovnako vytrvalé a húževnaté ako muži, no zároveň zviditeľniť svoj biznis tak, aby o ňom vedelo celé Slovensko.

V tom všetko tkvie čaro ďalšieho ročníka, ktorého víťazky spoznáme v magický deň budúceho roka – 20. 2. 2020. „Ženy si podobnú súťaž zaslúžia. Majú akýsi prirodzený šiesty zmysel, ktorí dokážu uplatniť v podnikaní. Sú empatické, s dobrou intuíciou, vedia sa odlíšiť od konkurencie. Aj jubilejný 20. ročník je pre nich príležitosťou predviesť, čoho sú schopné. Je dôležité ich v podnikaní podporiť a som veľmi rada, že aj tentoraz budeme môcť byť toho súčasťou,“ teší sa Lucia Veselská, už tretí rok riaditeľka súťaže.

Prihláška do súťaže, ktorú organizuje SBA, je najlepšou možnou voľbou. Ženy-podnikateľky sa môžu prihlásiť do súťaže samy, no po tretí rok ich rovnako môže nominovať aj iná osoba.

Nie je to zďaleka jediná novinka, ktorou sa za posledné roky môže súťaž pochváliť. Kým v minulosti sa spočiatku súťažilo len v dvoch kategóriách, dnes sú základné kategórie štyri:
❖ Začínajúca podnikateľka
❖ Výnimočná podnikateľka
❖ Inovatívna podnikateľka
❖ Úspešná živnostníčka.

Okrem toho budú udelené aj výnimočné ocenenia za podporu a rozvoj podnikania, inšpiratívny príbeh a mediálnu podporu podnikania na Slovensku. A, prirodzene, v hre bude cena pre absolútnu víťazku za rok 2019, ktorou sa naposledy stala pestovateľka Barbora Figlušová so svojim projektom Čučoriedkovo.

Systém súťaže zostáva rovnaký ako v minulosti. Z prihlásených podnikateliek vyberie odborná porota nominantky a následne dostane priestor verejnosť, aby rozhodla o víťazkách. Pokračovať na Podnikateľka Slovenska štartuje jubilejný 20. ročník

Roadshow NARKS: Reality vo vašom meste v Žiline

Vedeli ste napríklad koľko rôznych profesií je v realitách?

V septembri odštartovala na Slovensku osvetovo-poradenská akcia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska pod názvom Roadshow NARKS – Reality vo vašom meste. Svoju zastávku mala vo všetkých krajských mestách. V Žiline sa uskutočnila dňa 16.9.2019. Verejnosti priniesla informácie o realitách, realitnom podnikaní a práci realitných profesionálov. Vedeli ste napríklad koľko rôznych profesií je v realitách?

Žilina – Roadshow NARKS: Reality vo vašom meste 2019

 

Hlavným cieľom tejto akcie bolo bezplatné poradenstvo pre verejnosť pri otázkach bývania, financovania kúpy nehnuteľností, či podnikania v realitách. Osveta priniesla viac informácií o tom, aké sú základné štandardy práce realitných kancelárií, t.j. aké realitné služby by mali realitné kancelárie poskytovať a aké postupy by mali dodržiavať.

Počas akcie sa predstavili členské realitné kancelárie NARKS pôsobiace v regióne. Realitní odborníci odpovedali na otázky verejnosti. Viacerí klienti sa obrátili na nich so žiadosťou o názor a možné riešenie svojich konkrétnych problémov. Iba časť sprostredkovania nehnuteľností sa týka samotného prevodu vlastníckeho práva. Nie je to technická záležitosť spojenia dvoch záujemcov cez portály, ale kvalifikované poradenstvo pri riešení rodinných situácií, spôsobu financovania, ohodnotení nehnuteľnosti, jej marketingu a pod.

Úlohou realitného makléra je kontrolovať celý proces tak, aby nedošlo k chybám a následným časovým alebo finančným stratám pre všetky strany obchodu, čo žiaden počítač nezabezpečí.

Podnikanie a reality

Atraktívny svet realitného podnikania zaujíma tých, ktorí by chceli začať podnikať v realitách. Na Slovensku je viacero možností ako sa uplatniť v realitnom sektore – okrem pomerne známej práce realitných maklérov sa môže skúsený profesionál vypracovať na pozíciu manažéra realitnej kancelárie alebo nájsť uplatnenie pri činnostiach, ktoré s nehnuteľnosťami priamo súvisia. Medzi takéto činnosti patria profesie ako správa majetku, správa bytových domov alebo komerčných nehnuteľností ako sú administratívne priestory, obchodné a prevádzkové priestory, priemyselné a logistické parky.

Ako naštartovať vlastné podnikanie

To, ako sa stať podnikateľom alebo ako získať podporu pre svoje podnikanie sa mohli účastníci roadshow dozvedieť od partnera akcie – národnej agentúry Slovak Business Agency www.sbagency. sk. Podpora SBA sa vzťahuje na podnikateľov, ako aj nepodnikateľov, teda fyzické osoby, ktoré majú možnosť využívať širokú škálu jej bezplatných služieb – napríklad rôzne tematické školenia a poradenstvo. Priamo v Trnave sa nachádza jej pobočka – Národné podnikateľské centrum na Piešťanskej ulici 3.

Záujemci o realitné podnikanie a o prípravu na realitné profesie nájdu zase potrebné informácie na stránke realitnej Akadémie NARKS / akademia.narks.sk.

Prezident NARKS Ján Palenčár hovorí: “Jedným z hlavných cieľov NARKS je profesionalizácia služieb realitných maklérov a kultivácia realitného trhu s cieľom poskytnúť klientom vysoko odborné poradenstvo a istoty v procese kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností. Prostredníctvom našich vzdelávacích programov, spolupráce so strednými a vysokými školami, organizovaním konferencií a workshopov sa nám darí túto úlohu plniť. Pre klientov je veľmi dôležité, aby si vedeli vybrať profesionálnu realitnú kanceláriu a v tomto výbere im vie pomôcť naša asociácia, a to napríklad dokumentom Základné štandardy práce pre realitné kancelárie. Klient sa v ňom oboznámi so základnými činnosťami realitnej kancelárie. Zároveň poskytujeme klientom, ktorí sú v obchodnom vzťahu s našimi členmi, možnosť využívať výhody Garančného fondu NARKS (viac na www. narks.sk).

Počas akcie v Žiline sa uskutočnili priamo na mieste krátke prednášky pre študentov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej, na ktorej sa vyučuje aj realitné maklérstvo. Člen predsedníctva NARKS a spoluorganizátor roadshow v Žiline Mário Glos je ich externým učiteľom: “Sme radi, že dokážeme formovať mladých ľudí a priniesť im cenné informácie z praxe. Dnes si študenti vypočuli priamo odborníkov z realitného trhu. Toto prepojenie vzdelávania s praxou má pre vzdelávací proces najväčší prínos.”

Roadshow NARKS Reality vo Vašom meste prebiehala od 9.9.2019 do 20.9.2019.

Partnermi akcie boli Slovak Business Agency a Fincentrum, a.s., organizátor NARKS.

Autor – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Realitné kancelárie združené v NARKS v Žilinskom kraji:

ADMS s.r.o. – Zámocká 67/5, 010 03 Žilina

B10, s.r.o. – Jána Milca 6, 010 01 Žilina

CUSTOM.real, s.r.o. – Hodžova 13, 010 01 Žilina

Dream reality, s.r.o. – Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina

LICITOR group, a.s. – Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

MGM & partners, s.r.o. – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Realitná kancelária RED s.r.o. – Nám. A. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina

Reality Center, s.r.o. – R. Štefánika 58, 036 01 Martin

RECOM REALITY, s.r.o. – Zvolenská 30/11024, 036 01 Martin

Residence realitná kancelária – Ulica 1. mája 98/13, 031 01 Liptovský Mikuláš

TUreality, s.r.o. – Hálkova 2761/33, 010 01 Žilina

VY a MY s.r.o. – Kuzmányho 902, 017 01 Považská Bystrica

Vývoj cien nehnuteľností v okrese Žilina:

Vývoj ceny 2-izbového bytu v rokoch 2017 – 2019 v EUR na 1 m2 plochy


(zdroj: NARKS)

Vývoj ceny 3-izbového bytu v rokoch 2017 – 2019 v EUR na 1 m2 plochy


(zdroj: NARKS)

[myzilina.sme.sk; 07/10/2019; redakcia ; Zaradenie: Žilina / Zaujímavosti]

Právne dokumenty od realitného makléra môže skontrolovať právnik

Právne dokumenty, ktoré predloží realitný sprostredkovateľ, si kupujúci môže dať skontrolovať právnikovi. Pripomienky k zmluvám by mali byť vecné a praktické a nemali by podstatne meniť prvotnú dohodu. TASR o tom informovala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Mali by byť prijateľné pre obe strany, inak hrozí, že sa realitný obchod neuskutoční, upozorňuje asociácia. Súčinnosť po podpise dokumentov zabezpečí realitný sprostredkovateľ, respektíve ako sa sa zmluvné strany dohodli. “Je potrebné bezpodmienečne overiť pravosť podpisu predávajúceho,” upozorňuje NARKS.

Pri úhrade kúpnej ceny je prvoradá ochrana. Ideálny prevod je cez notársku úschovu alebo vinkuláciu kúpnej ceny na bankovom účte, pri ktorých dochádza k uvoľneniu platby na účet predávajúceho po predložení zápisu o prevode vlastníctva v katastri. Pri výmaze predchádzajúcej hypotéky je vhodný prevod priamo z banky kupujúceho na účet banky predávajúceho, ktorý sama banka určila na vyplatenie predchádzajúceho úveru. Prvá banka s tým musí súhlasiť.

Podľa asociácie treba opatrnosť pri prenose záložného práva z jednej nehnuteľnosti na druhú. “Môže sa ojedinele stať, že banka nebude druhú nehnuteľnosť akceptovať pri tej istej hodnote úveru. Je potrebné si dať na to pozor a vopred si tieto fakty podľa možností preveriť,” konštatuje NARKS.

Kúpou predaj nekončí, realitný maklér asistuje pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise dodávateľov energií, nahlásení o prevode správcovi nehnuteľnosti pri bytoch a podobne.

Asociácia realitných maklérov odporúča počas celého procesu komunikovať s realitným sprostredkovateľom a informovať ho o zmenách, podávať mu informácie napríklad od banky či finančného sprostredkovateľa.

Rady pre predávajúcich sa nachádzajú v Základných štandardách práce realitných kancelárií tejto asociácie, kde sa uvádza, čo všetko by mala realitná kancelária pre predávajúceho zabezpečiť. Všetky služby sa dohadujú vopred prostredníctvom zmluvy a upravujú dodatkami. Niektoré dojednania môžu byť aj ústne, uzatvára NARKS.

[24hod.sk; 18/07/2019; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika]

Najvýznamnejšie novinky na realitnom trhu za posledné mesiace

Štúdia určila víťaznú trasu električky

Developerská skupina J&T Real Estate pokračuje v príprave novej električkovej trate, ktorá má spojiť Nivy s ďalšími mestskými časťami koľajovou dopravou. V septembri predstavila verejnosti výsledky porovnávacej štúdie, ktorá mala určiť najvýhodnejšiu trasu električky. Štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti, ale zohľadňoval sa aj dosah na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, na pridanú hodnotu v systéme a tiež vplyv na cestné komunikácie.

Jedným z kritérií bol aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne náročné. Po posúdení všetkých spomenutých kritérií vyšla ako najvhodnejšia práve navrhovaná trasa Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu.

[Trend; 49/2018; 06/12/2018; s.: 19,20,21,22; Tomáš Vašuta ; Zaradenie: Extra reality]7

Tomáš Vašuta

Voľných skladov na trhu pribudlo

Aktivita na trhu prenájmov priemyselných priestorov utíchla. Medzikvartálne došlo k poklesu o 35 percent. Vyplýva to z analýzy realitnoporadenskej spoločnosti CBRE, ktorá mapovala situáciu na trhu v druhom štvrťroku 2018. Od apríla do júna bolo na slovenskom trhu prenajatých 65 602 štvorcových metrov skladov, čo bolo o tretinu menej ako v prvých troch mesiacoch tohto roka.

Najaktívnejšie v tomto smere boli logistické spoločnosti, druhým bol automobilový sektor. V druhom štvrťroku boli dokončené projekty v rozsahu 82-tisíc štvorcových metrov. Tri projekty zrealizovala spoločnosť CTP Invest – v regiónoch Nitra, Trnava a Žilina, celkovo s rozlohou 58-tisíc štvorcových metrov. Priemyselné areály v Senci sa rozšírili o dve haly – Prologis skompletizoval logistickú halu s rozlohou takmer 10-tisíc štvorcových metrov, Goodman park bol rozšírený o takmer 15-tisíc štvorcových metrov.

Slnečnice predstavili ďalšiu etapu

Najväčší rezidenčný projekt Slnečnice na okraji Petržalky počíta s ďalším rozširovaním. Developer Cresco Group plánuje výstavbu nového sektora smerom na západ od už vybudovaných blokov v zóne Mesto. Šesť bytových domov tu ponúkne 1 445 bytov.

Pokračovanie Slnečníc je označené ako zóna A3-A5, vyrastie na území južne od Panónskej cesty v profile polohy Vyšehradskej ulice. Pozemky sa v súčasnosti využívajú na poľnohospodárske účely.

Nová výstavba rozšíri Slnečnice smerom na západ k diaľnici D2, z juhu ju bude lemovať železničná trať a z východu má v tesnom susedstve končiť plánovaná električková radiála do Petržalky. Tá oddeľuje zónu A3-A5 od ďalšej naprojektovanej zóny Slnečníc B3-B4-AB2, kde developer počíta so 14 bytovými domami s 1 505 bytmi.

Nová zóna A3-A5 ponúkne takmer rovnaký počet bytov – plánovaných je 1 445 jednotiek a k nim ešte 102 apartmánov.

Projekt Nové Vinice prevzala Arca Capital

Rezidenčný projekt Nové Vinice plánovaný pod bratislavskou Kolibou by mal dostať reálnu podobu v rukách nového investora. Po novom ho vlastní spoločnosť ACS 5, ktorej majiteľom je skupina Arca Capital. Developer počíta s upravenou podobou projektu.

Namiesto pôvodne navrhovaných štyroch objektov s 88 bytmi chce postaviť päť bytových
domov dovedna so 112 jednotkami. Pridaná piata bytovka ponúkne 20 bytov, zvyšné štyri po 23 bytov, o jeden viac, ako sa počítalo v zámere pôvodného investora. Bytové domy budú mať päť nadzemných podlaží, objekty A – D aj jedno podzemné.

Podoba bytových domov v projekte bola nakreslená nanovo. Objekty budú o čosi väčšie – každý zaberie zastavanú plochu takmer 407 namiesto pôvodne avizovaných 386 štvorcových metrov. Piaty bytový dom bude na ploche 349 štvorcových metrov.

Ministerstvo spravodlivosti si vybralo nové sídlo

Ministerstvo spravodlivosti nebude sídliť v priestoroch dvoch najväčších a najznámejších finančných skupín. Rozhodlo o tom druhé kolo verejnej súťaže, ktorého víťazom sa stala budova Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. ,,Výherná budova získala zo 100 možných bodov 90,  povedala generálna tajomníčka služobného úradu
ministerstva spravodlivosti Sylvia Beňová.

Podľa ministerstva vlastník pripraví budovu tak, aby sa mohlo ministerstvo nasťahovať. Ročne by malo ministerstvo zaplatiť 1,42 milióna eur. V budúcnosti chce rezort celú budovu odkúpiť, čo bolo aj v podmienkach súťaže. Vlastníkom budovy na Račianskej ulici je spoločnosť Račianska-Reality. Jej jediným akcionárom je Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút.

Ruský developer sa rozhodol vstúpiť na Slovensko

V priemyselnej zóne Sereď – Juh otvoril nový industriálny park ruský developer PNK Group. Na ploche 60 hektárov ponúka záujemcom dve priemyselné haly s prenajímateľnou plochou 45-tisíc štvorcových metrov.

PNK Park Sereď predstavuje priemyselnú plochu kategórie A rozdelenú v rámci dvoch hál. Prvá z budov ponúka plochu takmer 12-tisíc štvorcových metrov a svetlú výšku 10 metrov.

Možné je delenie priestoru na menšie jednotky, minimálna prenajímateľná plocha je 700 štvorcových metrov. Druhá budova ponúka 32 500 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy so svetlou výškou 12 metrov. ,,Pri rozhodovaní vstúpiť na európsky trh sme si boli vedomí, že Slovensko je ideálnym miestom na štart.

PNK Park Sereď má excelentnú dopravnú dostupnosť a ponuku ľudských zdrojov. Pozorujeme záujem zo širokého spektra spoločností, od e-commerce a logistiky až po výrobné spoločnosti pôsobiace v strednej Európe, hovorí Azamat Yerzhanov, partner PNK Group Europe.

Vajnorská 21 spustila predaj bytov

V pripravovanom polyfunkčnom objekte Vajnorská 21, ktorý na rovnomennej adrese vzniká rekonštrukciou administratívnej budovy a Strediska kultúry Vajnorská, začal developer Sympatia Group s predajom bytom. Dokončenie projektu plánuje na prvý štvrťrok 2020.

Celkovo vznikne 55 bytových jednotiek orientovaných prevažne na severovýchod alebo juhozápad. O novú podobu komplexu sa postaralo architektonické štúdio Cakov+Partners. Prvé dve podlažia sú určené na obchodné priestory a kancelárie. Na treťom a štvrtom podlaží bude 22 ateliérov, na piatom a šiestom rovnaký počet bytov a na siedmom podlaží 11 apartmánov. Z nich šesť bude mezonetových, siahať teda budú do ôsmeho podlažia. V ponuke je dovedna 36 dvojizbových jednotiek a 13 trojizbových. K všetkým bytom prislúcha pivničná kobka, s výnimkou troch najmenších ateliérov majú všetky aj lodžiu.

Nová tehelňa ukázala vizualizácie ďalšej etapy

Jeden z najväčších rezidenčných projektov v Senci spustil v lokalite bývalej tehelne predaj bytov a rodinných domov.

Nová tehelňa vyrastá na vjazde do Senca od Trnavy za čerpačkou Slovnaft v blízkosti záhradkárskej kolónie na ploche zhruba 12 hektárov. Developer Atops bývanie rozbehol v lokalite ešte pred tromi rokmi predajom pozemkov na individuálnu výstavbu, ktoré sú momentálne už odkúpené. Následne avizoval aj výstavbu rodinných a bytových domov,
ako aj viladomov vo vlastnej réžii. Po rodinných domoch už aktuálne spustil prípravy na výstavbu bytových domov a sú tam aj prvé byty na predaj.

V súlade s pôvodnými plánmi sú v ponuke najprv jednotky v troch bytových domoch, ktoré vyrastú ako prvé. Zahŕňajú väčšiu bytovku s označením B1 ponúkajúcu 36 bytov a dva menšie bytové domy A3 a A4, ktoré majú po 10 bytov. V celej ponuke prvej fázy predaja sú z 56 bytov tri jednoizbové, 20 dvojizbových, 31 trojizbových a dva štvorizbové.

V Bachledovej doline pribudne polyfunkčný komplex

Bachledova dolina dostane ďalšiu atrakciu. K Chodníku korunami stromov pribudne koncom roka polyfunkčný komplex. Jeho hlavnou ambíciou je doplniť služby na frekventovanom mieste. Súčasťou nového projektu má byť reštaurácia s panoramatickou terasou s kapacitou 190 miest, obchod so suvenírmi a regionálnymi špecialitami, kaviareň s barom aj sociálne zariadenia.

Koncept má osloviť aj rodiny s deťmi, ktorým poskytne zázemie s baby friendly reštauráciou, s priestorom na dojčenie a veľkým detským kútikom. Exteriér má tvoriť zelená pochôdzna strecha s výhľadom na Beliansk Tatry, terasa kaviarne a baru, detské ihrisko a prírodný amfiteáter so širokým schodiskom ponúkajúci priestor na kultúrne
a športové podujatia. O architektonické stvárnenie projektu sa postaral ateliér Compass Architekti.

Trenčín ukázal podobu štadióna

V Trenčíne odštartovala výstavba nového futbalového štadióna. Stánok s kapacitou do 10-tisíc divákov bude stáť na mieste pôvodného štadióna. Oproti prvotnému variantu sa projekt zmenil, klub napokon počíta s vyššími investíciami.

Hlavná tribúna poskytne zázemie pre tímy, delegované osoby, médiá a VIP priestory, v projekte boli naplánované aj skyboxy. Trenčiansky klub chce s dodávateľom stavby dohodnúť, aby bola hlavná tribúna dokončená v septembri 2019.

Oproti pôvodnému návrhu napokon v Trenčíne uprednostnili odvážnejšiu verziu projektu. Štadión má byť funkčný 30 – 50 rokov. Klub nateraz nemá pokryté financovanie celého štadióna, preto ho bude stavať po častiach. Všetky miesta na štadióne budú kryté a na sedenie, v pôvodnom návrhu sa počítalo s kapacitou takmer 11 700 divákov.

Projekt zároveň navrhuje umelý vyhrievaný trávnik, ktorý môže byť v budúcnosti nahradený živou trávou, podľa rozhodnutia investora.

V Tatrách chcú obnoviť Kúpeľný dom

Vo Vysokých Tatrách sa pripravuje rekonštrukcia jedného z najkultovejších objektov. Na mapu by sa mal vrátiť Kúpeľný dom, ktorého torzo dnes stojí v Tatranskej Lomnici. Jeho obnovu avizuje spoločnosť ZAR Invest, ktorá stojí aj za rekonštrukciou neďalekého hotela Lomnica. ,,Keďže je našou víziou obnova historických pamiatok, máme predstavu, že
po obnove národnej kultúrnej pamiatky by mala slúžiť podobným účelom akým v minulosti, uviedla pre TREND Reality Zuzana Antalová, marketingová špecialistka skupiny Medirex Group, pod ktorú uvedená spoločnosť patrí.

Nevedela však spresniť, kedy by s prácami mohli začať. V orgánoch investorskej firmy sedí Radoslav Bardún známy z pôsobenia v zdravotníckom biznise a prevažne manažéri jeho skupiny Medirex.

Rozostavaných bytov je najviac v histórii

Ku koncu druhého štvrťroka bolo na Slovensku rozostavaných už 76-tisíc bytov. To je najviac, odkedy Štatistický úrad SR tieto údaje eviduje, teda od roku 1996. Keďže v období predtým sa stavalo minimálne množstvo bytov, ide pravdepodobne o najvyššiu rozostavanosť v histórii samostatného Slovenska. Napriek tomu je dopyt po nových
nehnuteľnostiach vďaka rekordne nízkym úrokovým sadzbám na hypotéky taký veľký, že rýchlo rastú ceny aj starších bytov.

V druhom štvrťroku sa ceny existujúcich nehnuteľností zvýšili medziročne o 7,2 percenta, kým ceny nových ,,len” o 6,7 percenta. Ceny pritom ženú nahor aj náklady, lebo stavebný boom tlačí aj na ceny vstupných materiálov a práce. Ceny stavebných prác síce medziročne rastú len okolo troch percent, ale priemerná mzda v sektore pridala medziročne už takmer osem percent.

V Nitre vyrastie Kynek

Nový realitný projekt sa pripravuje na okraji Nitry. Fond Náš prvý realitný z portfólia Poštovej banky plánuje postaviť 11 viladomov v uzavretom areáli so 77 bytovými jednotkami.

Projekt počíta s výstavbou v lokalite Kynek neďaleko kaštieľa a
priľahlého parku. Územie je charakteristické zástavbou výlučne rodinných domov. Jedenásť viladomov pripraví bývanie v bytových jednotkách rôznych veľkostí – od dvojizbových po priestranné štvorizbové. Viladomy budú mať tri nadzemné podlažia. Približne tretinu celého pozemku bude tvoriť zeleň. Fond Náš prvý realitný patrí do portfólia Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Výstavbu v lokalite realizuje v spolupráci s J&T Real Estate.

V Liptovskom Mikuláši otvorili Retail Park

V nákupnej zóne na okraji Liptovského Mikuláša otvorili nový maloobchodný komplex Retail Park. V lokalite pri Tescu či McDonald´s medzi obchodným domom RGB Liptov a predajňou Merkury Market ho postavila rakúska Soravia.

Do mikulášskeho Retail Parku investovala 22 miliónov eur, komplex vyrástol na ploche s rozlohou deväťtisíc štvorcových metrov v lokalite na Kamennom poli na periférii mesta.

Obchodná zóna sa nachádza bezprostredne pri zjazde z diaľnice D1 na Liptovský Mikuláš, investor predpokladá, že sa mu aj vzhľadom na lokalitu v oblasti s rozvinutým cestovným
ruchom bude dariť. Okrem 30-tisíc obyvateľov regiónu sem ročne zavíta zhruba 700-tisíc turistov. Výstavba Retail Parku trvala 1,5 roka, oficiálne ho otvorili 29. septembra.

Komplex zahŕňa 15 maloobchodných prevádzok so sortimentom medzinárodných značiek.

HB Reavis zmenil výkonného riaditeľa

Spoločnosť HB Reavis má na Slovensku nového výkonného riaditeľa. Developer na tento post vymenoval Reného Popíka, ktorý bol dosiaľ členom predstavenstva. Strieda Adriána Ráca. R. Popík pracuje pre HB Reavis od roku 2007, bol členom predstavenstva poľského HB Reavis a v krajine pracoval na viacerých obchodných aktivitách developera.

Vlani sa stal členom predstavenstva HB Reavis Group, na starosti mal slovenský a poľský trh a zároveň oddelenie developmentu v rámci rozvoja celej skupiny. Doterajší výkonný riaditeľ Adrián Rác, ktorý pre developera pracuje 20 rokov, zostáva v skupine. Podľa vyjadrenia spoločnosti bude poskytovať súčinnosť pri kľúčových strategických
projektoch. Venovať sa bude aj rozvíjaniu aktivít Nadácie HB Reavis.

Fond Poštovej banky kúpil pozemky v susedstve Eurovey

Na bratislavskom realitnom trhu došlo k zaujímavej akvizícii. Menil sa majiteľ lukratívnych pozemkov v susedstve obchodného centra Eurovea, ktorý má byť súčasťou pripravovanej štvrte Eurovea City. P

ozemky oproti divadlu Malá scéna, na ktorých je dnes parkovisko, vlastní po novom Náš prvý realitný z portfólia Poštovej banky. ,,Bol to obojstranne výhodný obchod, ktorého podrobnosti ostávajú predmetom obchodného tajomstva, hovorí pre TREND Reality hovorkyňa J&T Real Estate Daniela Stričková.

Obe firmy majú pritom k sebe blízko, už teraz spolupracovali alebo spolupracujú na projektoch v Bratislave (Nová Vlárska), Prešove (Eperia) či najnovšie aj v Nitre (Rezidencia Kynek).

Novostavby v Bratislave sa rýchlo míňajú

Ponuka na trhu novostavieb v Bratislave je najnižšia od roku 2014. Situáciu výrazným spôsobom ovplyvnila regulácia na hypotekárnom trhu aj presun nákupu bytu na skorší termín. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala poradenská spoločnosť Bencont Investments.

V treťom štvrťroku 2018 ponúkali developeri na predaj 3 185 bytov. Ide o najnižšie číslo od výrazného oživenia na trhu v roku 2014. Na ilustráciu, v druhom štvrťroku 2017 bolo na trhu v hlavnom meste k dispozícii 4 840 bytových jednotiek. Odvtedy ponuka výrazne klesá. Ku koncu septembra bolo v ponuke 111 projektov, respektíve etáp projektov. Na jeden projekt tak pripadalo 28,7 bytu, zatiaľ čo na prelome rokoch 2016 a 2017, keď bol trh z hľadiska ponuky a dopytu na vrchole, pripadalo na jeden projekt okolo 40 bytov.

Záujem v kombinácii s narastajúcimi nákladmi sa podpísal pod zvyšovanie predajných cien. Priemerná jednotková cena voľných novostavieb v Bratislave dosiahla ku koncu štvrťroka 2 757 eur za štvorcový meter.

Labaš vstupuje na bratislavský trh

Na realitný a maloobchodný trh do Bratislavy prichádza nový hráč. Svoj prvý pozemok v hlavnom meste kúpila spoločnosť Labaš, ktorá je na východe republiky známa prevádzkou siete Fresh. Po novom je vlastníkom pozemku na Bajkalskej ulici, na ktorom bola situovaná autoopravovňa a sklady. Že sú pomerne lukratívne pozemky oproti predajni OBI
s rozlohou takmer štyritisíc štvorcových metrov na predaj, písal aj TREND ešte v marci tohto roka. Majiteľ pýtal za areál podľa inzerátu 1,5 milióna eur bez DPH.

,,S využitím pozemku rátame v súlade s naším podnikaním. Radi by sme tam otvorili nový supermarket a na poschodí by sme chceli umiestniť kancelárie a možno aj nejaké byty. Všetko závisí od územného plánu, regulatív a následne od schvaľovacích procesov, hovorí M. Labaš.

Urban Residence spustil predaj
vežiaka Do predaja sa dostala tretia, záverečná etapa rezidenčného projektu Urban Residence. Komplex, ktorý vyrastá
neďaleko Račianskeho mýta, doplní dvanásťpodlažný vežiak, ktorý má byť dominantou celého projektu. Objekt s
označením C má mať dvanásť nadzemných a dve podzemné podlažia. Celkovo by mal priniesť 81 bytov a apartmánov. V
ponuke by mali byť 1,5-izbové, dvojizbové a trojizbové jednotky s vlastnými lodžiami. Priemerné ceny sa pohybujú od 2
600 do 3 800 eur za štvorcový meter. Aktuálne však prebieha uvádzacia akcia a ceny sa pohybujú v rozmedzí od 2 500
do 3 600 eur za štvorcový meter. Vežiak by mal ukončiť a dotvoriť celý komplex. V projekte sa počíta s výsadbou
viackmeňových stromov do zatrávnených vĺn a kopcov, ako aj s výsadbou vysokokmeňových stromov do dlažby.

V Banskej Bystrici pribudol Point

V Banskej Bystrici otvorili nákupné centrum Point, ktoré bude mať 40 obchodných prevádzok. Postavili ho v centre mesta, na začiatku pešej zóny od Zvolena. V blízkosti sa nachádzajú univerzity, opera, zastávky MHD a komplex je dobre dostupný zo všetkých častí mesta. Štyri desiatky prevádzok poskytnú svoje služby na ploche 5 350 štvorcových metrov.

Podľa spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá komplex spravuje a je poverená aj prenájmom maloobchodných priestorov, je centrum prenajaté na 96 percent. Jeho architektúra je ovplyvnená obrazom maliara Dominika Skuteckého s názvom Trh v Banskej Bystrici. Ten zobrazuje ženu so slnečníkom. Ide o obraz, ktorý maliar namaľoval po príchode z Benátok a usadil sa v Banskej Bystrici.

Outlet vo Voderadoch zatvorili

Najväčšie a jediné výpredajové centrum na Slovensku je od konca októbra zatvorené. One Fashion Outlet ,,neprežil prebiehajúce konkurzné konanie a o jeho ďalšom osude rozhodnú súdy. Problémy trápili komplex už od jeho otvorenia.

Nepomohla ani reštrukturalizácia. Vo februári 2017 veriteľský výbor schválil ozdravný plán s tým, že prevádzkovateľovi centra dáva rok a pol na to, aby našiel nového investora. Toho sa však nepodarilo nájsť. Správca vyčíslil hodnotu hnuteľného i nehnuteľného majetku. Podľa neho má deväť pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod centrom a v jeho okolí,
hodnotu takmer 12 miliónov eur. Hnuteľný majetok má podľa znalca hodnotu necelých 70-tisíc eur. Peňažné pohľadávky z účtu dosiahli výšku necelých 380-tisíc eur.

Realitná kancelária roka 2018: Ocenenia

Súťaž

Už po niekoľko rokov organizuje Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) súťaž, v ktorej oceňuje realitné kancelárie s kvalitným servisom a  poskytovanými službami. Kancelárie, ktoré sa v minulosti zúčastnili a zvíťazili v prieskume Mystery shopping alebo svojimi výnimočnými službami významne prispievajú k rozvoju realitného trhu vo svojom regióne Slovenska.

V roku 2018 udelila NARKS tieto ocenenia 15. novembra na najväčšej odbornej Realitnej konferencii NARKS & TREND 2018.  Ocenenia získali realitné kancelárie v jednotlivých kategóriách so zohľadnením regionálneho princípu.  Radosť z ocenenia si zaslúžili tie, ktoré na základe posúdenia a hlasovania odbornou komisiou patrili v danom roku medzi najlepšie.

 

Súťažné kategórie

Spomedzi nominovaných realitných kancelárií  ocenenie získali:

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
OCENENÍ:
 

Realitná kancelária roka 2018 –  región Východné Slovensko

Realitná kancelária roka 2018 –  región Stredné Slovensko

Realitná kancelária roka 2018 –  región Západné Slovensko

Realitná kancelária roka 2018 –  región Bratislava

Realitný maklér/maklérka roka 2018 – Slovensko

 

ARCHEUS Partners, a.s., Prešov

EURO-ROYAL REALITY s.r.o., Žiar nad Hronom

BM reality LV, s.r.o., Levice

HERRYS, s.r.o., Bratislava

JUDr. Ľubomír Kardoš, BYTOČ, s.r.o., Bratislava

 

 

Metodika súťaže

Do súťaže Realitná kancelária roka 2018 boli zaradení všetci riadni a podriadení členovia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Odborná komisia posudzovala a vyhodnocovala kvalitu poskytovaných služieb jednotlivých realitných kancelárií v ôsmich kategóriách, ktorými sú profesionalita, prezentácia spoločnosti, marketingová komunikácia a komunikačné zručnosti, úroveň a komplexnosť poskytovaných služieb, odborné znalosti, obslužné činnosti na úseku práva a legislatívy, ochrana spotrebiteľa, goodwill. Realitné kancelárie riadené členmi odbornej komisie sa do tejto súťaže nemohli zapojiť.

 

Odborná komisia

Zloženie odbornej komisie:

Ján Palenčár, Prezident NARKS, Viceprezident SZŽ, CEO – Urban & Partners, spol. s r.o.

Jozef Sýkora, Člen Predsedníctva NARKS, Člen Prezídia RÚZ, CEO – StarBrokers, s.r.o.

Ivan Krištof, Člen Predsedníctva NARKS, CEO – Institute of Consulting, spol. s r.o.

Robert Greizinger, Riaditeľ obchodu – Fincentrum, a.s.

Marek Gábriš, Makroekonomický analytik – ČSOB, a.s.

Ivan Rolný,  Člen Predstavenstva – ITB Development, a.s.

 

Viac o Realitnej konferencii NARKS & TREND 2018