Archívy kategórie: Media monitoring

Zatepľovanie domov sa zmení

Do 31. augusta mohli majitelia rodinných domov žiadať o finančný príspevok na zateplenie, ktorým by sa mali ešte viac usporiť energie unikajúce cez plášť domu. Program podpory zatepľovania rodinných domov podľa všetkého čakajú od budúceho roka zmeny.

Jana Véghová

[HN; 196/2018; 10/10/2018; s.: 12; Jana Véghová ; Zaradenie: ENERGETICKÝ ŠPECIÁL]
LEGISLATÍVA

Štát sa zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinných domov venuje systematicky od roku 2016, keď vznikla schéma podpory zateplenia. Zástupcovia podnikateľov, ale aj samotné ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hovoria o potrebe zmien. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je október 2018. Výsledky budú
súčasťou piatej výzvy, ktorú chce ministerstvo ohlásiť pred letom 2019.

Priestor je veľký, motivácia malá

Ministerstvo stále uzatvára štvrté kolo výzvy, ktoré trvalo do augusta. Dá sa však predpokladať, že finálny počet schválených žiadostí bude výrazne nižší. V rámci štvrtej výzvy bolo tento rok elektronicky zaevidovaných 99 žiadostí, avšak posudzujú sa len tie, ktoré žiadatelia poslali poštou v stanovenej lehote. Počet schválených žiadostí tento rok určite neprekročí hranicu stovky. V každom kole je dotácia pripravená pre 500 žiadateľov, no tento limit sa v doterajších kolách ešte nikdy nevyčerpal. Z hľadiska počtu žiadateľov sa ako najúspešnejšia dá hodnotiť tretia výzva z minulého roka, do ktorej sa zapojilo takmer 250 ľudí, čiže necelá polovica. Zdá sa, že ľudia o dotácie záujem nemajú alebo o tejto možnosti jednoducho nevedia.

To, že štát chce zvyšovať počet obnovených domov a finančne pomôcť majiteľom s nákladmi na zateplenie, je veľmi pozitívne. Mínusom je, že sa o podpore hovorí málo a mnohí zrejme ani netušia o príspevku, ktorý by im do značnej miery vrátil ich investíciu do zateplenia strechy, fasády či výmeny okien, myslí si Alexander Prizemin, predseda Asociácie výrobcov minerálnej izolácie, a pokračuje:  Podľa našich pozorovaní iba jeden z piatich vlastníkov rodinných domov, ktorí plánovali investíciu do zateplenia, vôbec vedel o možnosti získať príspevok.

Aké zmeny môžeme čakať

Podľa údajov z roku 2011 je približne 800-tisíc obývaných rodinných domov. Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov schválená vládou v roku 2014 hovorí, že z nich je obnovených asi 35 percent. Zvyšnú časť majiteľov sa snaží štát motivovať práve finančným príspevkom na zateplenie. Tými sú majitelia len tých rodinných domov, ktoré sú
staršie ako 10 rokov. Sú energeticky málo úsporné a prijaté opatrenie malo zlepšiť tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, predĺžiť tým životnosť domu, zvýšiť jeho energetickú úspornosť a znížiť výdavky domácnosti na energie. Doterajšia podpora sa sústredila len na tento typ objektov, no budúci rok môžeme byť svedkami veľkej zmeny.
Štát pripravuje nový právny predpis, ktorý by mal doplniť doterajší účel poskytovania podpory. V nadväznosti na Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov takmer s nulovou potrebou energie, podľa ktorého od 31. decembra 2020 musia všetky nové budovy dosiahnuť úroveň výstavby takmer s nulovou potrebou energie, chce ministerstvo rozšíriť
možnosť získať príspevok pre stavebníkov takýchto rodinných domov. Od budúceho roka sa preto príspevku možno dočkajú aj majitelia novostavieb.

Výhrady zamestnávateľských zväzov

Proti zverejnenému návrhu ministerstva sa ohradili zamestnávateľské zväzy. Predbežnú informáciu pripomienkovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, ktorá upozorňuje na to, že v návrhu ministerstva chýbajú príspevky pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré kúria tuhým palivom, najmä uhlím. Podľa nej dotačný program v dnešnej podobe umožňuje finančnú podporu len pre domácnosti vyšších príjmových skupín. Asociácia poukazuje na to, že navrhované opatrenie – zaradenie príspevku aj pre nízkopríjmové domácnosti – by v konečnom dôsledku viedlo k zlepšeniu zlej lokálnej kvality ovzdušia. Dotačný program sa v minulosti viackrát menil. Zvýšila sa maximálna výška príspevku či celková podlahová plocha viacpodlažného domu. Pozitívnou zmenou je tiež možnosť zahrnúť do nákladov úhradu za výmenu zdroja tepla.

Ministerstvo priebežne vyhodnocuje jednotlivé podmienky na poskytnutie príspevku, ako aj jeho administratívnu záťaž. V prípade, ak sa to ukáže ako potrebné, pripraví ich úpravu, informoval odbor komunikácie. Potrebu zmien si uvedomujú všetci zainteresovaní. Druhým veľkým cieľom je zjednodušenie procesu z administratívneho hľadiska. Úradníci túto potrebu vnímajú a chcú ju dosiahnuť znížením počtu požadovaných príloh k žiadosti. Typ príloh aj ich počet sa líši podľa toho, či majiteľ domu žiada o príspevok pred zateplením, alebo po ňom. Tí, ktorí majú zateplenie za sebou, musia k žiadosti pripojiť do 17 rôznych dokumentov.

Platná licencia

Podľa Prizemina je dôležitý praktický detail celej schémy, a tým sú certifikované firmy. Podľa aktuálneho nastavenia dotačného programu môžete o príspevok žiadať len vtedy, ak ste zatepľovacie práce zverili firme s licenciou. Stavebníkov práve tento moment zastaví, keďže v praxi je problém takúto firmu získať. Zákazky rodinných domov sú totiž pre certifikované firmy menej lukratívne v porovnaní s bytovkami. Tlak ministerstva na dobrú projektovú dokumentáciu vníma Prizemin pozitívne, no keď je dobrý projekt na zateplenie a postupuje sa podľa neho, na realizáciu už nie je nutná licencovaná firma.  Svojpomocné zhotovenie zateplenia, ktoré rešpektuje projekt a využíva stavebný dozor, by zvýšilo atraktivitu programu, myslí si odborník.

AKTUÁLNE PODMIENKY

1. Štát vám preplatí 40 percent z toho, čo ste na zateplenie minuli, a to môže predstavovať
až 8 800 eur.
2. Žiadateľom môže byť občan ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie alebo iných
vybraných krajín, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku.
3. Žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, na ktorý príspevok žiada. V dome, na
ktorý chcete dostať dotáciu, však nemusíte bývať, zákon to totiž presne neupravuje.
4. Okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu
podporu.
5. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu 150 štvorcových metrov v jednom podlaží a
300 štvorcových metrov vo viacerých podlažiach.
6. Dom sa nachádza na území Slovenska a bol skolaudovaný aspoň 10 rokov pred
realizáciou zateplenia.
7. Zateplenie domu zrealizovala firma s platnou licenciou a podľa slovenskej technickej
normy.
8. Zatepľovacie práce na rodinnom dome sa začali po 31. decembri 2014.
9. Zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s
garantovanými parametrami.

V rámci štvrtej výzvy tento rok elektronicky zaevidovali 99 žiadostí. Alexander Prizemin, Asociácia výrobcov minerálnej izolácie. Pripravuje sa nová legislatíva, ktorá by mala viac podporiť energetickú hospodárnosť domov.

Ceny nehnuteľností sa nezmenili

Jaroslav Zápala, moderátor:  Rekordné zdražovanie nehnuteľností spomaľuje.

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: Za posledné mesiace sa ceny bývania v regiónoch takmer nezmenili.

Jaroslav Zápala:  Napriek tomu ponuka bytov na predaj je biedna.

Andrea Mačošková, redaktorka:  Kým doteraz sme skloňovali extrémne zdražovanie bývania, posledné 3 mesiace prekvapili.

[Markíza, 19:00; Televízne noviny; 15/10/2018; Andrea Mačošková; Zaradenie: z domova]

Martin Lazík, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk:   Ceny nehnuteľností nám začali stagnovať, týka sa to najmä dvojizbových bytov, ktoré sledujeme dlhodobo, kde bol nárast na úrovni 0,08 % celoslovenský, čo je vlastne na úrovni štatistickej chyby a respektíve zanedbateľný rozdiel. Mierne ešte rástli trojizbové byty, takže vidíme aj tuná jednoznačne spomaľovanie rastu cien nehnuteľností.

Andrea Mačošková: Ceny najpredávanejších dvojizbových bytov sa v 3. štvrťroku napríklad v bratislavskom Ružinove zastavili na úrovni 126 tisíc eur. Výrazné zdražovanie už nevidíme ani v krajských mestách na východe Slovenska.

Ceny nehnuteľností 3. Q 2018

ZA      87 000
BA   126 000
NR     91 000
BB     81 000
KE I   88 000
PO    66 000

Výraznejšie sa dvíhali cenovky v Žiline a Nitre. Pre zaujímavosť, práve v Nitre je počet bytov na prenájom zhruba rovnaký ako tých na predaj. Mnohí teda nakupovali nehnuteľnosti, aby ich potom predali, čo môže súvisieť aj s príchodom novej automobilky do regiónu.

Veľkú úlohu zohral sprísňovanie podmienok pre získanie hypotéky, ktoré začalo platiť už od 1. júla tohto roka. Mnohí sa tak snažili si vlastné bývanie zabezpečiť ešte predtým, než pravidlá vošli do platnosti. Realitní analytici upozorňujú, že problémom začína byť ponuka bytov na predaj. Tých, ktoré si ľudia vedia kúpiť, je vraj extrémne málo.

Martin Lazík: Pri hlbšej analýze sme zistili, že máme veľmi málo ponúk, čo sa týka povedzme dvojizbových bytov, analyzovali sme povedzme Petržalku, kde bolo len 50 dvojizbových bytov v súčasnosti na predaj starších a k tomu sa vlastne doplňuje ponuka novostavieb, ktorá čiastočne pomáha tomu trhu absorbovať ten vysoký dopyt, ale vidíme to na projektoch, že tieto dvojizbové alebo menšie byty sa veľmi rýchlo vypredávajú.

Ján Palenčár, šéf Národnej asociácie realitných kancelárií: V prípade novostavieb stále ešte dokážu developeri predávať takzvane z papiera, to znamená nehnuteľnosť ešte nestojí, ešte nie je skolaudovaná a už v procese prípravy a výstavby sa gro bytov predá. To práve ukazuje na ten silný dopyt záujemcov o kúpu bytov.

Andrea Mačošková: Keďže najväčší hypotekárny ošiaľ je už za nami, v najbližších mesiacoch môže dopyt po bývaní čiastočne opadnúť, ale práve veľmi malá ponuka bytov na predaj v konečnom dôsledku zabráni tomu, aby sa ceny prudko prepadli.

Ján Palenčár: Predpokladám, že ceny budú naďalej rásť tým tempom, ktoré sme zaznamenali práve posledný polrok, to znamená medziročne zhruba o tie 2,5 až 3 %. Pokiaľ dnes kúpite dvojizbový byt v Bratislave zhruba za 130 tisíc euro, tak ho budete si môcť kúpiť o rok zhruba za 140 tisíc euro.

Andrea Mačošková:Andrea Mačošková, televízia Markíza.

Prenajímate byt? Príjem si môžete rozdeliť.

Každý kto prenajíma nehnuteľnosť, si môže zo svojho príjmu odpočítať nezdaniteľnú sumu vo výške 500 eur. Do daňového priznania sa uvádza až príjem znížený o týchto 500 eur.

Ak by niekto mal za rok príjem z prenájmu nižší ako 500 eur, nemusí ho vôbec uvádzať v daňovom priznaní. V prípade zamestnanca to znamená, že nemusí podávať daňové priznanie, ale ročné zúčtovanie daní mu môže urobiť jeho zamestnávateľ. Okrem nezdaniteľnej sumy 500 eur si prenajímatelia môžu zo svojho zárobku odpočítať aj výdavky
spojené s prenájmom. Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva alebo na základe evidencie, vraví hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

[pravda.sk; 01/10/2018; tt, Pravda ; Zaradenie: Peniaze]
https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/485634-prenajimate-byt-prijem-si-mozete-
rozdelit/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

O tom, čo všetko si možno odpočítať a čo nie, rozhoduje skutočnosť, či je danú nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku alebo nie. Platí pritom, že viac výdavkov si môžu odpočítať tí ľudia, ktorí zaradia prenajímanú nehnuteľnosť do obchodného majetku.

Byt či dom zaradia do svojho obchodného majetku tak, že o ňom budú účtovať ako o obchodnom majetku. V prípade, že to urobia, môžu si do nákladov dávať napríklad kúpnu cenu nehnuteľnosť formou odpisou, výdavky na jej technické zhodnotenie, opravy či udržanie, ale aj daň z nehnuteľnosti. Okrem toho si do nákladov dávajú aj výdavky za energie, či ostatné služby.

Kto nehnuteľnosť do obchodného majetku nezaradí, môže si odpočítať len výdavky za energie a iné služby. V oboch prípadoch si možno odpočítať aj výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s prenájmom, ako sú služby realitnej kancelárie, poplatky za zverejnenie inzerátu a podobne.

Pri výdavkoch však platí, že ich treba znížiť v rovnakom pomere, ako si prenajímateľ znížil príjmy vďaka odpočítaniu nezdaniteľnej sumy 500 eur. Ak má napríklad niekto príjem z prenájmu 5 000 eur, po odpočítaní 500 eur uvedie do daňového priznania sumu 4 500 eur. To znamená, že sem uviedol len 90 percent svojich skutočných príjmov. V takom prípade môže uviesť len 90 percent skutočných výdavkov. Ak by boli jeho výdavky na úrovni 3 000 eur, do daňového priznania napíše 2 700 eur.

Výhoda pre oboch manželov

Vo výhode sú manželia, ktorí vlastnia prenajímanú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve. Ak sa obaja zaregistrujú na daňovom úrade ako prenajímatelia, môžu si príjem rozdeliť v pomere, ktorý si dohodnú a zároveň si každý z nich môže odpočítať sumu 500 eur.

Ak by napríklad manželia zarobili z prenájmu maximálne tisíc eur a každý si odpočíta 500 eur, nemusia vôbec tento zárobok zdaniť. Pri vyššom zárobku si príjem môžu rozdeliť tak, že jeden z manželov zarobí 500 eur a druhý zvyšok. Ten ktorý zarobí 500 eur, nemusí podávať daňové priznanie, podá ho len druhý z manželov.

Rozdelenie výdavkov

Manželia, ktorí si rozdelia príjem z prenájmu, si v takom istom pomere musia rozdeliť aj výdavky. Ak napríklad je ich skutočný príjem 5 000 eur a jeden z manželov si na seba napíše zárobok 500 eur a druhý 4 500 eur, znamená to, že si príjem rozdelili v pomere 10 percent k 90 percentám. Druhý z manželov si tak môže uplatniť 90 percent výdavkov.

Od októbra prináša novela o katastri nehnuteľností dôležité zmeny

Skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní, evidovanie cien nehnuteľností, súpis nehnuteľností či elektronická služba sledovania zmien v katastri sú príkladmi dôležitých zmien, ktoré prináša novela katastrálneho zákona č.212/2018 Z.z. platná od októbra.  Pre TASR to uviedol Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.

Novela zaviedla osobitnú lehotu na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na 5 pracovných dní a má prispieť k rozvoju hypotekárneho trhu a zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša aj skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, zo 60 na 30 dní.

[24hod.sk; 29/09/2018; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika]
https://www.24hod.sk/od-oktobra-prinasa-novela-o-katastri-nehnutelnosti-dolezite-zmeny-cl620147.html

Podľa nej budú katastrálne odbory okresných úradov nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať aj o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby.

Katastrálny odbor nebude rozhodovať o tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale o tom, ktorý z viacnásobne evidovaných vlastníkov zostane v katastri evidovaný. Cieľom je predísť zbytočným sporom na súde, vysvetlil úrad.

Katastrálny odbor bude môcť opraviť chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu.

Treba zdôrazniť, že nejde o chybu v katastri nehnuteľností spôsobenú zamestnancami katastrálnych odborov, ale o chybné údaje, ktoré boli do katastra zapísané na základe predložených verejných listín, upozornil ÚGKK SR.

Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien nehnuteľností.

Doteraz kataster evidoval ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Prax aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR alebo rezortu financií si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností. Cena nehnuteľností sa bude evidovať od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať.

Úrad ďalej informuje, že novým výstupom z katastra je súpis nehnuteľností.

Bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu, či záložného veriteľa. Súpis nehnuteľností bude možné vyhotoviť za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu, či jedného katastrálneho územia.

Nová elektronická služba pod názvom Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. Pokiaľ v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na email, priblížil ÚGKK SR.

Novela katastrálneho zákona precizuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri.

Podľa doterajšej právnej úpravy sa v katastri spravidla nezapisovali inžinierske stavby a drobné stavby. V záujme odstránenia tejto nejednoznačnosti bolo ustanovené, že do katastra sa zapíše iba taká stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný.

Geometrický plán má totiž k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia.

Samozrejme, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve, uzatvára ÚGKK SR.

Zdroj – Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Citácia zákona č. 162/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení novely č. 212/2018, účinnej od 1.10.2018.

§ 22 Katastrálne konanie

(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

(2) Na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

(3) Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.

(4) Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.

(5) V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,7) ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.

§ 23

(1) Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.

(2) Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a autorizované podľa osobitného predpisu.6a)

§ 24

(1) Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať

a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,

2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

c) uvedenie predmetu návrhu,

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,

e) označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8,

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,

i) označenie príloh,

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

(2) Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe prijíma okresný úrad prostredníctvom prístupového miesta.7b)

(3) Okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum a čas prijatia návrhu.

(4) Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

§ 25

Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Záujem je hlavne o nové byty, ich ceny ale pomáhajú predaju starších

Ak si Slováci hľadajú bývanie, takmer polovica z nich sa zameriava na byty v novostavbách. Tradične dominujú dvoj- a trojizbové byty. Nedostatok nových bytov respektíve ich vysoká cena však pomáhajú aj predajú starších bytov, vyplýva z analýzy portálu Nehnuteľnosti.sk.

V druhom štvrťroku patrilo na portáli s vyše polmiliónovou mesačnou návštevnosťou 46,5 percenta všetkých vyhľadávaní novostavbám.

[etrend.sk; 17/09/2018; pol ; Zaradenie: eTREND]
https://reality.etrend.sk/byvanie/zaujem-je-hlavne-o-nove-byty-ich-ceny-ale-pomahaju-aj-predaju-starsich.html

Ak sa Slováci zaujímali o staršie byty, volili primárne tie po kompletnej rekonštrukcii – išlo o 38,2 percenta vyhľadávaní.

Táto kategória bytov po kompletnej rekonštrukcií pravdepodobne uspokojuje potreby prioritne tých ľudí, ktorí nedisponujú takým rozpočtom, aby si mohli zadovážiť byt v novostavbe a ich voľbou je byt, ktorý si nevyžaduje, aspoň v prvých rokoch bývania, žiadnu ďalšiu investíciu, uvádza Martin Lazík, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk.

Ponuka kopíruje dopyt

Nižší podiel majú v dopyte spotrebiteľov byty po čiastočnej rekonštrukcii, ktoré hľadalo deväť percent používateľov webu. Byty v pôvodnom stave zaujímali 6,3 percenta ľudí.
Podľa dát portálu tento dopyt kopíruje aj súčasnú skladbu ponuky nehnuteľností. Viac ako polovica ponuky 2-izbových bytov a tiež 3-izbových bytov je z kategórie novostavby, alebo sú po kompletnej rekonštrukcii.

Po aktívnych jarných a letných mesiacoch je ponuka bytov zúžená. Nedostatok bytov v novostavbách v niektorých lokalitách respektíve ich vysoká cena podporujú aj predaj starších bytov.

Majitelia starších bytov sa v konkurencii môžu lepšie presadiť rekonštrukciou obydlia. Zhodnotiť byt týmto spôsobom možno podľa zahraničných realitných expertov o 10 – 12 percent ceny. Renovácia či rekonštrukcia zvyšuje šancu na predaj bytu – potenciálny kupujúci dostáva hotový produkt a nie víziu obnovy, čo môže jeho rozhodnutie zrýchliť. Rekonštrované drahšie o 10-15-tisíc

Celkový rozpočet investície by mal podľa M. Lazíka zohľadňovať konečnú cenu nehnuteľnosti. Neoplatí sa investovať do rekonštrukcie 5-tisíc eur, ak sa podobné byty predávajú povedzme za 20-tisíc. Aj byty v pôvodnom stave sú predajné.
Mnohí si myslia, že ak dajú na renováciu 500 eur, môžu celkovú cenu bytu navýšiť o 5-tisíc. Takto to však nefunguje.

Cieľom renovácie je síce zvýšiť predajnú cenu nehnuteľnosti, ale aj zlepšiť šance na úspešný a rýchly predaj, hovorí.

Byty v pôvodnom stave sú, pochopiteľne, vo všetkých lokalitách lacnejšie ako zrekonštruované. Konkrétne čísla hovoria o priemernej cene dvojizbového bytu v pôvodnom stave v Ružinove na úrovni 121-tisíc eur. Dvojizbový byt po kompletnej
rekonštrukcii v rovnakej lokalite stojí v priemere 131-tisíc eur.

Priemerné ceny 2-izbových (45 – 60 m?) a 3-izbových bytov (65 – 80 m?)
Lokalita      2 i. pôvodný stav    2 i. – kompl. rekonštr.   3 i. – pôvodný stav  3 i. – komplet. rekonštr.

BA – Ružinov              121 000               131 000                             140 000                        162 000
BA – Petržalka           112 000               122 000                             129 000                        142 000
BA – Nové Mesto      125 000                134 000                            140 000                        162 000
BA – Dúbravka          108 000                117 000                            130 000                        145 000
Košice I                          71 000                  88 000                               90 000                        105 000
Košice II                         73 000                  83 000                               89 000                        106 000
Košice III                        72 500                  82 000                               85 000                          93 000
Košice IV                        72 000                  82 500                               84 000                          98 000
Zdroj – Nehnuteľnosti.sk

Trojizbový byt v pôvodnom stave v lokalite Košice I vychádza na 90-tisíc eur. Kompletne zrekonštruované trojizbáky sa tu predávajú v priemere za 105-tisíc eur.

Pri detailnejšom pohľade na trh môžeme povedať, že priemerný rozdiel medzi 2-izbovým bytom v pôvodnom stave a bytom po kompletnej rekonštrukcií je okolo 10-tisíc eur. V prípade 3-izbových bytov je to približne od 15- od 20-tisíc eur. S rastúcimi cenami bytov sa samozrejme zväčšuje aj cenový rozdiel v jednotlivých kvalitatívnych štandardoch, dodáva M. Lazík.

Slováci môžu prísť o štátnu prémiu. Štát sprísňuje pravidlá stavebného sporenia

Slovensko od budúceho roka sprísni podmienky poskytovania podpory v systéme stavebného sporenia. Zmenou zákona o tom dnes rozhodol parlament.

Ministerstvo financií, ktoré predlohu pripravilo, si od opatrení sľubuje zefektívnenie poskytovania štátnej prémie a úspory pre štát.

[finweb.hnonline.sk; 12/09/2018; ČTK ; Zaradenie: Domáca ekonomika]
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1808164-slovaci-mozu-prist-o-statnu-premiu-stat-sprisnuje-pravidla-stavebneho-sporenia

Klienti stavebných sporiteľní po novom prídu o štátnu prémiu, ak nasporené peniaze nepoužijú na financovanie stavebných prác či nákup nehnuteľnosti. V súčasnosti môžu peniaze použiť na ľubovoľný účel.

Zmena sa po podpise zákona prezidentom bude vzťahovať až na zmluvy uzatvorené od roku 2019. Najvyššia suma štátnej prémie bude zaokrúhlená na 70 eur ročne z terajších 66,39 eura.

Na získanie maximálnej prémie budú musieť ľudia v čase existujúcich nízkych úrokových sadzieb nasporiť viac ako v súčasnosti.

Minimálna výška štátnej prémie, ktorá závisí na výnosoch štátnych dlhopisov, klesne na 2,5 percenta z terajších päť percent ročného vkladu do stavebného sporenia.

Okrem toho nárok na štátnu prémiu budú mať plnoletí klienti len v prípade príjmu do 1,3 násobku priemernej mzdy v krajine, ktorá vlani dosiahla 954 eur mesačne.

Ministerstvo financií spočítalo, že na vyplácané prémie štát vďaka schváleným zmenám v roku 2019 ušetrí 14,7 milióna eur a o rok neskôr až 16,5 milióna eur. Úrad pôvodne navrhoval ešte väčšie zmeny v systéme stavebného sporenia, čo stavebnej sporiteľne kritizovali.

Podľa skorších údajov je Slovensko za Rakúskom, Nemeckom a Českou republikou na štvrtom mieste v rozšírení stavebného sporenia v Európe. V Česku štátna prémia predstavuje desať percent z ušetrenej sumy v príslušnom roku, maximálne však z čiastky 20 tisíc korún.

Prenájom bytov najviac stúpol v troch mestách. Hrozí, že ceny porastú všade a prudši

Za posledných osem rokov vidieť nárast cien bytov na podnájom hlavne mimo Bratislavy.

Bývate v cudzom byte a každý mesiac platíte domácemu balík peňazí? Bytov na prenájom za posledné roky pribudlo a stúpali aj ceny. Priplácali si najmä nájomníci mimo Bratislavy. A teraz hrozí, že ceny porastú prudšie vo všetkých regiónoch.

[tvnoviny.sk; 08/09/2018; BRATISLAVA/TV Markíza ; Zaradenie: Ekonomika]
http://www.tvnoviny.sk/a/1934002

Hoci štát do bytovej výstavby po roku 1989 veľmi neinvestoval, objavilo sa množstvo súkromných firiem, ktoré začali stavať vo veľkom a mnohí ľudia to využívali ako investíciu.

Celkový počet bytov určených na prenájom sa zvyšoval vďaka tomu, že mnohí investovali do kúpy nehnuteľnosti s cieľom ich prenájmu, tak pomáhali vytvárať trh s bytmi na prenájom, lebo vieme, že štát v tomto trošku zaspal a neprináša také množstvo bytov, ktoré by sme potrebovali, uviedol analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík.

Tým, že bytov na prenájom bolo viac, vytvárala sa aj konkurencia a nájomcovia si nedovolili s cenami hýbať možno až tak, ako by chceli. Aj preto rastú rýchlejšie ceny nehnuteľností určené na predaj ako tie za nájomné bývanie.

Za posledných osem rokov vidieť nárast cien bytov na podnájom hlavne mimo Bratislavy.

Ceny stúpali výraznejšie napríklad v Košiciach, v Žiline alebo aj v Nitre.

Čo môže s nájomným trhom významnejšie pohnúť je príchod veľkého investora do regiónu či mesta, ktorý môže potom priniesť so sebou pracovnú silu, ktorá nemusí hneď kupovať ale prenajímať.

A videli sme to aj v prípade Nitry, kde po príchode Jaguara sa zvýšili ceny nielen nehnuteľností ale aj nájmov, pokračoval Lazík.

Navyše teraz po sprísnení podmienok na získanie hypotéky za mnohí k vlastnému bývaniu nedostanú. A to môže tiež  tlačiť ceny nájmov hore.

Momentálne ale keď sa nám komplikuje trh s hypotékami, tak je predpoklad, že by mohli aj mierne narásť, lebo tí klienti, ktorí nebudú môcť čerpať hypotéky, budú mať jedinú možnosť nájom,  dodala realitná maklérka Daniela Ražová.

Opatrenia pri hypotékach by sa mohli prejaviť koncom roka, a vtedy by sme mohli tiež vidieť či sa cenovky nájmov odrazia alebo naopak bude dopad len minimálny.

TRHU VLÁDNU PREDÁVAJÚCI

SITUÁCIA NA TRHU S REZIDENČNÝMI NEHNUTEĽNOSŤAMI V KOCKE: ZÁUJEM O KÚPU BYTOV PRETRVÁVA, ČO POSÚVA MAJITEĽOV, KTORÍ CHCÚ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ PREDAŤ, DO VÝHODNEJŠEJ POZÍCIE. PENIAZE SÚ VŠAK STÁLE LACNÉ A KUPUJÚCI MÔŽU EŠTE VŽDY NAKÚPIŤ VÝHODNE AJ S INVESTIČNÝM POTENCIÁLOM.

MARTINA JURINOVÁ

Na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami, hlavne na tom najživšom bratislavskom, panuje zvýšený záujem o kúpu rezidenčných nehnuteľností aj pod vplyvom stále nízkych úrokových sadzieb. Kupujúci sú však erudovanejší a konkurencia v projektoch neustále rastie.

[Forbes; 09/2018; 04/09/2018; s.: 104,105; MARTINA JURINOVÁ ; Zaradenie: BÝVANIE]

Ak váhate, či je v tejto situácii správny čas na predaj vašej nehnuteľnosti, alebo na druhej strane, chcete vedieť, či je ešte stále výhodné kúpiť si za aktuálne ceny byt alebo dom, prečítajte si, čo si o súčasnej situácii myslia analytici a šéfovia realitných kancelárií. Zásadné argumenty v prospech predaja či kúpy nehnuteľností na bývanie uvádzame v prehľadnej tabuľke, ktorá vznikla na základe malého prieskumu medzi oslovenými odborníkmi (viď stĺpček ,,Prečo predávať a prečo kupovať na nasledujúcej strane).

Podľa Martina Čapa, šéfa realitnej kancelárie Riešime bývanie, dnes zažívame typický ,,trh predávajúceho. K dispozícii sú pomerne obmedzené zásoby hotových, voľných nehnuteľností na predaj, čo má za následok rast ich cien ,,Vzhľadom na náš akcelerovaný trh si myslím, že je naozaj najlepší čas na predaj nehnuteľnosti.

Paradoxne ale napriek tomu podľa Capa platí aj to, že výhodné je nehnuteľnosti aj nakupovať. ,,Znie to prekvapivo, ale je to tak. Sme vo výnimočnej situácii, keď na jednej strane rastú ceny nehnuteľnosti, ale zároveň (rastie) aj dostupnosť bývania. To zakladá veľmi pozitívnu situáciu pre nákupné rozhodnutie.

Ako pomerne vyvážený vníma súčasný trh aj Marian Paták, CEO spoločnosti Directreal Slovensko. ,,Ak predávajúci dobre nastaví predajnú cenu, zahrnúc do kalkulácie lokalitu, vybavenie, vek nehnuteľnosti a technický stav, nehnuteľnosť sa predá relatívne rýchlo." (To samozrejme neplatí v prípade, že predávajúci má príliš prehnané cenové očakávania.)

Pozitívne podľa neho je, že trh sa skvalitňuje a kupujúci sú náročnejší z hľadiska výberu nehnuteľnosti a neakceptujú zlý technicky stav. ,,Inými slovami, nekúpia len tak hocijakú ,haraburdu' za vysokú cenu a ak áno, cena musí byť adekvátna a korešpondovať s predpokladanou investíciou, či už na sanáciu, alebo rekonštrukciu.

Aj za súčasných okolností však môžete aj veľmi zle predať či veľmi zle kúpiť. Výhodu na trhu v konkrétnych transakciách má preto podľa Čapa hlavne ten, kto má viac informácií a skúseností. ,,Myslím, že dnes, viac než kedykoľvek predtým, má zmysel mať po svojom boku realitného profesionála, ktorý vie odhadnúť konkrétnu situáciu.

S tým, že lepšie karty majú momentálne v rukách najmä predávajúci, súhlasí aj Peter Ondrovič, risk manažér a odhadca ceny nehnuteľností spoločnosti Lexxus. ,,Neustále stúpajúce ceny, dostatočné množstvo voľných lacných peňazí na trhu a nedostatočný objem určitej kategórie nehnuteľností na primárnom alebo sekundárnom trhu umožňoval vlastníkom nehnuteľností v prípade niektorých kategórií bytových jednotiek získať predajom zaujímavý výnos.

Zároveň ale upozorňuje, že to neplatilo na trhu celoplošne. Od začiatku roka 2018 bolo podľa neho možné vidieť výrazné korekcie cien v prípade bytových jednotiek s neštandardnou podlahovou plochou či veľkometrážnych bytových jednotiek.

A kupujúci zatiaľ ťahali za kratší koniec. ,,Každým kvartálom je kúpa nehnuteľnosti drahšia a kupujúci musia zaplatiť za nehnuteľnosti stále viac, upozorňuje Ondrovič. Rast cien, podporovaný spektrom faktorov, podľa neho výrazne znevýhodňuje kupujúcich. ,,To isté môžeme tvrdiť aj o procese vyjednávania o cene. Výhodná kúpa, keď minimálnymi
investíciami došlo k výraznejšiemu zhodnoteniu vložených financií, sa v princípe z trhu vytratila.

Podľa Filipa Žoldáka, partnera realitnej spoločnosti Herrys, sa ešte donedávna vďaka podmienkam na čerpanie úverov na bývanie, v kombinácii so štátnym príspevkom pre mladých, doslova každý kupujúci správal a uvažoval ako investor. Toto nastavenie sa v dohľadnom čase zmení.

,,Aktuálne očakávame, že sa situácia vráti na úroveň skutočnej vlastnej potreby," uvádza Žoldák. Zároveň sa podľa neho zvýši počet nájomných bytov ako riešenie pre záujemcov, ktorí nebudú spĺňať podmienky banky na získanie úveru alebo
nebudú mať postačujúcu výšku vlastných zdrojov.

Aj Richard Churý, regionálny majiteľ Re/Max Slovakia, je presvedčený, že dnes zažívame typický a vrcholiaci ,,trh predávajúceho. Prevaha dopytu nad ponukou je podľa neho taká vysoká, že ku korekcii cien nehnuteľností zatiaľ nedochádza a ani sa tak skoro neočakáva.

A už vôbec nie cenové ,,zemetrasenie, ktoré by bolo spôsobené výlučne lokálnym prehriatím trhu. ,,Prasknutie realitnej bubliny môže nastať pri drastických situáciách presahujúcich slovenskú ekonomiku, ako sme zažili v rokoch 2008 – 2009 a v prípade, že by banky stopli financovanie bývania úplne, uzatvára Churý.

PREČO PREDÁVAŤ

* Dopyt po bývaní stále prevyšuje ponuku
* Predávajúci si môžu vyberať medzi viacerými ponukami a často tak môžu svoju nehnuteľnosť predať za vyššiu cenu
* Na trhu je dostatok investičných kupujúcich, ktorí nakupujú byty na prenájom
* Byty a domy sú ,,nedostatkovým tovarom" nielen v Bratislave ale naprieč celou krajinou
* Na trh čoskoro dorazia nové modernejšie projekty. Ak teda chcete predávať svoju staršiu nehnuteľnosť, predajte ju
teraz, konkurencia na trhu z hľadiska kvality stavieb bude narastať
* Kúpyschopnosť obyvateľstva je vysoká, ako aj ochota ľudí míňať peniaze na bývanie
* Možnosti záujemcov uvažujúcich o financovaní prostredníctvom úveru sa budú postupne zmenšovať

PREČO KUPOVAŤ

* Napriek opatreniam NBS sú lacné peniaze k dispozícii, požičať si na bývanie je stále    výhodné
* Ceny nehnuteľností budú naďalej rásť, nakupovať tak dáva zmysel aj z investičného pohľadu
* Výhodne sa dá nakúpiť v projektoch, ktoré spúšťajú predaj. Prvé byty v nich sa niekedy ponúkajú za nižšie ceny
* Očakáva sa rast cien stavebných materiálov a ceny práce, čo môže v budúcnosti zvýšiť ceny bývania
* Byt v prípade potreby vždy dokážete pomerne rýchlo predať, ide o likvidnú komoditu
* Prasknutie realitnej bubliny na Slovensku zatiaľ vážne nehrozí (iba ak by došlo k zásadnej externej udalosti)

Málo nových bytov tlačí ceny bývania hore

Ceny nehnuteľností rastú najviac pri starých domoch a bytoch.

Za byt či dom zaplatíte čoraz viac. Dôkazom rastu cien nehnuteľností sú údaje Štatistického úradu, ktorý zverejnil vývoj týchto cien za druhý kvartál aktuálneho roka. Z nich vyplýva, že ceny starších nehnuteľností rastú v porovnaní s novostavbami viac.

Výsledky za posledný kvartál roku 2018 naznačujú, že ceny sa v druhom štvrťroku zvýšili o 1,2 percenta, pričom ceny novostavieb zaznamenali medzikvartálny pokles a ceny starých nehnuteľností nárast o 2,3 percenta.

[hnonline.sk; 31/08/2018; Rebeka Révészová ; Zaradenie: ekonomika]
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1801885-malo-novych-bytov-tlaci-ceny-byvania-hore

Malý pokles pri novostavbách

Podľa údajov štatistov sa ceny starších nehnuteľností zvýšili v porovnaní s minulým rokom o 7,2 percenta. Ide o väčšie číslo ako zaznamenali novostavby. Podľa Jána Palenčára, prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, hovoríme v tomto prípade najmä o regiónoch, kde sa developerská aktivita iba vyvíja.

V týchto mestách je veľký záujem o bývanie, a keďže tam nie je dostatok nových bytov, rýchlejšie stúpajú ceny starých bytov či domov, uviedol Palenčár.

Ak sa pozrieme na medzikvartálny vývoj, ceny novostavieb dokonca klesli o jedno percento. Podľa odborníkov sa však na zlacňovanie tešiť nemôžeme a ide len o dočasný stav. Majiteľ realitnej kancelárie RE/MAX Andrej Churý povedal, že to môže súvisieť so zdĺhavým procesom v rámci získania povolení.

Tí, ktorí potrebujú bývať hneď, jednoducho siahli radšej po existujúcich nehnuteľnostiach, spresnil.

Vo všeobecnosti sa však neočakáva, že cena novostavieb bude klesať. Práve naopak, stále bude narastať. Avšak s tým rozdielom, že pôjde o pomalší rast. Potvrdila to aj makroanalytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Aj podľa nej sa nárast cien v nasledujúcom období ustáli a veľké výkyvy nezaznamenáme.

Za pokles nových bytov môže byrokracia

Štatistický úrad okrem cien uvádza aj klesajúci počet nových bytov. Odborníci si tento trend vysvetľujú jednoducho. Sme jedným z európskych lídrov, čo sa týka dĺžky a komplikovanosti povoľovacích procesov," myslí si Igor Lichý z ITB Development.

Medziročne narastá tak počet rozostavaných bytov, ako aj počet dokončených. Jediný klesajúci trend majú len začaté stavby. Andrej Churý poukazuje na to, že výstavba novostavby sa pripravuje a plánuje niekedy aj niekoľko rokov a tiež za tento stav viní zdĺhavé prípravy. O klesajúci dopyt však určite nejde. Prirovnal by som to k nedostatku vhodných pozemkov na výstavbu, priblížil s tým, že v Bratislave stále chýba v priemere 30-tisíc bytov.

Trh reaguje na príchod tisícok nových ľudí do mesta

Ceny bytov sú už podobné ako v Košiciach. V rozhovore to tvrdí Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií.

[hnonline.sk; 24/08/2018; Rebeka Révészová ; Zaradenie: ekonomika]
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1798594-trh-reaguje-na-prichod-tisicok-novych-ludi-do-mesta

Aký je realitný trh v Nitre?

Veľmi dynamický. Najsilnejším akcelerátorom bolo ohlásenie príchodu automobilky, čo spôsobilo zvýšenie cien starých bytov v niektorých prípadoch aj o 30 percent v priebehu posledných dvoch rokov.

Ako vnímate nárast cien v roku 2015, keď tu Jaguar definitívne zakotvil?

V priebehu rokov 2014 a 2015 sme zaznamenali mierny vzostup cien bytov po kríze na Slovensku a tento región nebol výnimkou. No ohlásenie príchodu Jaguaru, ktorý sa zdefinitívnil v decembri 2015, nárast ešte väčšmi zrýchlilo. A to nielen v tomto období, ale aj v nasledujúcich mesiacoch či rokoch. Svoju rolu zohrali aj veľké očakávania predávajúcich a majiteľov starších bytov. Prichádza veľký hráč s novými zamestnancami a spolu s ním aj dodávatelia s ďalšími pracovníkmi. Hovoríme tu o tisíckach ľudí.

A tí sa potrebujú niekde ubytovať.

Áno, pretože nie všetci budú z Nitry alebo jej okolia. A na stole bola otázka, kde sa ubytujú tí, ktorí prídu z iných krajov alebo zo zahraničia. Realita bola v danom období taká, že v Nitre rozhodne nebolo bývania nazvyš. Na novú situáciu v krajskom meste, keď začína byť nedostatok bytov, zareagovali aj developeri. Tí zvýšili aktivitu a v súčasnosti môžeme hovoriť o pripravených projektoch s približne 2 500 bytmi. Medzi ne patrí aj spomínaný projekt na Klokočine.

Čo ceny bytov v Nitre znamenajú v kontexte celej krajiny?

S dynamikou vývoja cien sa toto krajské mesto priblížilo k najsilnejším regiónom. Tým sú po Bratislave napríklad Košice.

Čo v tomto smere prinesie začiatok produkcie Jaguaru?

Uvidíme v priebehu najbližšieho roka. Vtedy má výroba odštartovať naplno a zamestnanci sa reálne začnú sťahovať do bytov. Stav sa bude vyvíjať podľa toho, aká bude mať realita dopytu vplyv na vývoj cien.