Archív kategorií: Media monitoring

Zahoďte starosti s prenájmom: Rentodo a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) prinášajú revolúciu na slovenský trh

Každý, kto niekedy prenajímal byt, vie, koľko je s tým spojených starostí. Najdôležitejší je výber správneho nájomníka, ktorý bude pravidelne platiť nájom a nezničí byt ani jeho zariadenie. Ak totiž nájomník prestane platiť, prenajímateľ nielenže nič nezarába, ale dokonca prerába. Sám totiž musí platiť za energie či hypotéku.

6.6.2024 (SITA.sk) –
Pomoc pri riešení takýchto problémov prináša spoločnosť Rentodo, ktorá ako prvá v spolupráci s NARKS prináša produkt garancie nájmu a riešenie spôsobených škôd zo strany nájomníka. Tento produkt je odpoveďou na rastúci dopyt po flexibilných a bezpečných možnostiach prenájmu a ponúka prenajímateľom istotu a ochranu, po ktorej dlho túžili.

Hlavným benefitom tejto novinky je uhradenie možného poškodenia majetku a problémov s neplatičmi. Ján Palenčár z NARKS zdôrazňuje, že na súčasnom realitnom trhu “je problémom predovšetkým nedostatok nájomných bytov a najmä strach prenajímateľov z poškodenia bytu a problémov s neplatičmi.”

Nový produkt od Rentodo zaistí a garantuje platby nájomného vrátane služieb v prípade neplatenia nájomného z akýchkoľvek príčin – či už ide o stratu zamestnania alebo pracovnej neschopnosti nájomníka. Prenajímatelia tak získajú istotu, že im každý mesiac príde na účet nájomné. Nemusia sa tak báť, že nebudú mať peniaze napríklad na splácanie hypotekárneho úveru. A ak nájomníci poškodia byt, poistka im spôsobené škody preplatí.

Tento produkt na jednej strane chráni prenajímateľa, na druhej strane pomáha aj nájomníkom, aby v prípade problémov neprišli o strechu nad hlavou. Vzhľadom ku všetkým garanciám, ktoré Rentodo poskytujú prenajímateľom, nemusia títo od svojich nájomníkov vôbec vyžadovať zaplatenie kaucie. Prenajímateľ totiž profituje z toho, že má stále poistenie dlžného nájomného, poškodenia bytu ako aj nedoplatkov za služby či iné povinnosti.

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby. Tie možno využiť v prípade havarijného stavu v domácnosti, ako je napríklad unikajúca voda. Pomôžu aj v prípade zabuchnutia dverí alebo v prípade potreby opravy domáceho spotrebiča. Asistenčné služby sú k dispozícii nonstop na celom území Slovenska.

Prenajímatelia majú k dispozícii aj právnu asistenciu. Tá sa môže hodiť napríklad v prípade sporu s nájomníkom. Zákony totiž viac chránia nárok na bývanie ako majetok. To znamená, že aj v prípade, ak niekto neplatí nájomné, je ťažké ho z bytu dostať von. Zákony neumožňujú vyhodiť niekoho len tak na ulicu, ale treba sa obrátiť na súd. Aj právna asistencia je pre prenajímateľov k dispozícii 24 hodín denne na celom Slovensku.

“Našou snahou je, aby prenajímateľ nemal vôbec žiadne starosti so svojim prenájmom a nájomník vždy v prípade problémov s platením nájmu alebo v prípade spôsobenia škody komunikovala vďaka asistenčnej karte priamo s poisťovňou,” vysvetľuje konateľ spoločnosti Rentodo Tomáš Knebl.

Keďže poistenie nájmu dáva garanciu prenajímateľom i nájomníkom, má tento exkluzívny produkt potenciál na to, aby rozhýbal trh nájomného bývania na Slovensku. Záujem o prenájmy bude totiž narastať, keďže pre vysoké ceny nehnuteľností a drahé hypotéky, bude čoraz viac ľudí uprednostňovať nájomné bývanie pred kúpou vlastného bytu. A práve poistenie nájmu môže posmeliť tých, ktorí by chceli prenajímať nehnuteľnosť k tomu, aby tak urobili, keďže poistka ich zbaví najväčších starostí, ktoré sú spojené s prenájmom.

Celé poistenie ako aj asistenčné služby Rentodo zabezpečujú prostredníctvom INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA.

Zdroj: SITA.sk – Zahoďte starosti s prenájmom: Rentodo a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) prinášajú revolúciu na slovenský trh © SITA Všetky práva vyhradené.

 

Zdroj: parlamentnelisty.sk

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Paušálne výdavky predstavujú v praxi veľmi jednoduchý a obľúbený spôsob uplatňovania daňových výdavkov v daňovom priznaní fyzických osôb. Fyzickým osobám, napr. živnostníkom alebo iným samostatne zárobkovo činným osobám (ďalej len „SZČO“) tak paušálne výdavky vedia ušetriť nielen peniaze na daniach, ale aj čas strávený vedením účtovníctva či daňovej evidencie.

Podnikatelia majú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) pri uplatňovaní výdavkov v daňovom priznaní na výber z dvoch možností, a teda či si budú uplatňovať výdavky ako:
* skutočne preukázateľné výdavky – ktoré podnikateľ preukazuje na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie, alebo
* výdavky percentom z príjmov – t. j. paušálne výdavky.

Zvolený spôsob uplatňovania výdavkov musí podnikateľ dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia. Zmeniť spôsob, akým si podnikateľ uplatňuje výdavky vo svojom daňovom priznaní je možný, avšak musí sa tak urobiť k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a iba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. za rok 2024 do 31.3.2025 (ak podnikateľ nepodáva odklad daňového priznania).

Kto si (ne)môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2024?

Paušálne výdavky si v roku 2024 môže uplatniť fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy:
* podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov – t. j. príjmy z podnikania (napr. živnostník),
* podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – t. j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. lekár, znalec, tlmočník, autor),
* podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – t. j. príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu.

Možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov u fyzických osôb je obmedzená. Výdavky percentom z príjmov si nemôže uplatniť tá fyzická osoba, ktorá bola v roku 2024 platiteľom dane z pridanej hodnoty počas celého kalendárneho roka.

Upozornenie: Schválená novela zákona o DPH prináša zmeny v registrácii za platiteľa DPH. Po novom sa nebude obrat sledovať za 12 po sebe idúcich mesiacov, ale za kalendárny rok. Ak sa prekročí obrat 50 000 eur, platiteľom DPH sa stane podnikateľ až od 1. januára nasledujúceho roka (ak neprekročí obrat 62 500 eur alebo iný zo zákonných dôvodov zakladajúcich povinnosť registrácie za platiteľa DPH, kedy je potrebné byť platiteľom DPH už skôr).

Zároveň bude platiť, že žiadosť o zrušenie registrácie pre daň môže podať tuzemský platiteľ (ak je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH) najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nepresiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku 50 000 eur.

To by znamenalo, že minimálne jeden celý rok bude podnikateľ platiteľom DPH a vtedy paušálne výdavky využiť nebude môcť.

Viac informácií o novinkách v oblasti DPH nájdete v našom článku Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny.

Ak bol napr. živnostník v roku 2024 platiteľom dane z pridanej hodnoty iba časť roka, alebo je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, paušálne výdavky si uplatniť môže.

Paušálne výdavky si tiež nemôžu uplatniť fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. fyzické osoby, ktoré majú príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti).

Príklad na nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2024 – prenájom bytu

Pán Lukáš je zamestnaný a okrem príjmu zo zamestnania v roku 2024 dosiahol aj príjem z prenájmu svojho bytu vo výške 12 000 eur. Môže si Lukáš pri príjmoch z prenájmu uplatniť paušálne výdavky?

Nie, nakoľko pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov si fyzická osoba nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Pri zisťovaní základu dane z tohto príjmu si pán Lukáš môže uplatniť iba skutočne preukázateľné daňové výdavky, ktoré s prenájmom bytu súvisia (zistené podľa účtovníctva alebo daňovej evidencie).

Výška paušálnych výdavkov v roku 2024

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, si bude daňové výdavky uplatňovať nie v ich skutočne preukázateľnej výške, ale výšku výdavkov uplatní percentom z dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Zákon o dani z príjmov určuje výšku paušálnych výdavkov podľa druhu príjmov v sume:
* 60 % z úhrnu (súčtu) príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 eur,
* 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, maximálne však do výšky 20 000 eur.

Ak by podnikateľ v roku 2024 dosiahol príjmy z podnikania aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, nemôže si na základe vyššie uvedených skutočností uplatniť paušálne výdavky na každú z týchto činností samostatne, ale iba zo súčtu (úhrnu) týchto príjmov.

Naopak, ak by mal podnikateľ v roku 2024 príjem napr. zo živnosti a zároveň by mal aj príjem z použitia diela a umeleckého výkonu, môže si paušálne výdavky uplatniť z obidvoch typov príjmov samostatne, a to až do výšky 20 000 eur.

Príklad na uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2024 – kombinácia príjmov

Pán Jozef (živnostník, nie je platiteľom DPH) dosiahol v roku 2024 príjem zo živnosti vo výške 33 600 eur. Počas roka si pán Jozef zarobil ďalších 5 000 eur z použitia diela (s vyplácajúcou stranou vopred uzatvoril pred vyplatením honoráru dohodu o nezrazení dane vyberanej zrážkou z týchto príjmov v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov). Akú výšku paušálnych výdavkov si môže pán Jozef uplatniť vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2024?

Pán Jozef si v daňovom priznaní k dani z príjmov môže uplatniť paušálne výdavky vo výške:
* 60 % x 33 600 eur = 20 160 eur – z príjmu zo živnosti, maximálne však do sumy 20 000 eur,
* 60 % x 5 000 eur = 3 000 eur – z príjmu z použitia diela.

Spolu si tak pán Jozef uplatní v daňových výdavkoch sumu 23 000 eur (plus zaplatené odvody v preukázateľnej výške).

Paušálne výdavky a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2024

Pri určovaní výšky paušálnych výdavkov je dôležité myslieť na to, že vo vypočítanej sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky fyzickej osoby, okrem povinne zaplatených odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v danom roku (vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Celková suma paušálnych výdavkov za rok 2024 sa vypočíta tak, že k výške paušálnych výdavkov podnikateľ pripočíta aj zaplatené odvody v roku 2024 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (v preukázanej výške):

PV2024 = 60 % z príjmov (max. 20 000 eur) + celková suma zaplatených odvodov do ZP (v roku 2024) + celková suma zaplatených odvodov do SP (v roku 2024)*

* použité skratky: PV2024 = celková suma paušálnych výdavkov 2024; ZP – zdravotná poisťovňa; SP – Sociálna poisťovňa

Preukázaná výška zaplatených odvodov predstavuje sumu, ktorú podnikateľ zaplatil v roku 2024 a vie preukázať ich úhradu napr. prostredníctvom bankového výpisu, potvrdenia o výške zaplatených odvodov z príslušnej poisťovne a pod.

Príklad na výpočet výšky paušálnych výdavkov v roku 2024

Pani Rozália je finančná sprostredkovateľka. Za rok 2024 dosiahla ako SZČO príjmy vo výške 21 000 eur, zaplatila si odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 1 200 eur a odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 900 eur. Iné výdavky, ktoré by súviseli s jej činnosťou nemala žiadne a teda sa rozhodla, že si v daňovom priznaní uplatní paušálne výdavky. Výšku paušálnych výdavkov vypočíta ako: 60 % x 21 000 eur = 12 600 eur. K tejto sume však ešte pripočíta výšku zaplatených odvodov, t. j. 12 600 +1 200 + 2 900 = 16 700 eur. V daňovom priznaní vykáže výšku paušálnych výdavkov v sume 16 700 eur.

Paušálne výdavky a vedenie evidencie výdavkov v roku 2024

Napriek tomu, že podnikateľ nemá povinnosť pri uplatňovaní paušálnych výdavkov viesť podrobnú evidenciu svojich výdavkov, zákon o dani z príjmov mu predpisuje povinnosť viesť evidenciu v rozsahu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d), t. j. evidenciu o:
* príjmoch v časovom slede, potrebnom na zistenie základu dane, resp. čiastkového základu dane, vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
* zásobách,
* pohľadávkach.

Výstupy z tejto evidencie slúžia ako podklad pre vyplnenie daňového priznania, avšak nie sú jeho povinnou prílohou. Zákon o dani z príjmov pritom podrobne nešpecifikuje, ako by mala evidencia vyzerať a teda je na samotnom podnikateľovi, pre akú formu sa rozhodne. V praxi sa často stretávame napr. s evidenciou v Exceli, či s evidenciou vedenou v účtovnom softvéri.

Mimoriadnu pozornosť by mal podnikateľ venovať daňovej evidencii v prípade, že sa stal platiteľom DPH počas roka 2024. Vtedy je totiž povinný okrem vyššie spomínanej evidencie povinný viesť aj evidenciu na účely zákona o DPH.

Tip: Dávame do pozornosti vzor daňovej evidencie, ktorý si môžete stiahnuť v článku Daňová evidencia – vzor.

Paušálne výdavky alebo skutočné výdavky v roku 2024?

Výber formy uplatňovania daňových výdavkov je u každého podnikateľa ovplyvnený rôznymi faktormi a všeobecne sa nedá vyhodnotiť, ktorá z foriem je jednoznačne výhodnejšia pre všetkých podnikateľov.

Väčšina podnikateľov pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov myslí najmä na to, ako si minimalizovať daň, ktorú bude potrebné uhradiť. Dôležité je aj samotné administratívne zaťaženie, ktoré so sebou jednotlivé formy evidencie prinášajú. Z praxe vieme, že podnikatelia majú spravidla záujem zamerať sa primárne na vlastné podnikanie a jeho rozvoj. Administratívu preto chcú riešiť minimálne, prípadne ju úplne ponechávajú na zamestnancoch či externých firmách (čo však so sebou prináša vznik dodatočných výdavkov).

Porovnanie rôznych druhov evidencie daňových výdavkov prinášame v prehľadnej tabuľke:

Pri paušálnych výdavkoch si môžeme všimnúť, že ide o najmenej nákladnú evidenciu, ktorá si vyžaduje menej času na spracovanie, obvykle ju zvládne spracovať a viesť aj sám podnikateľ, pričom na jej vedenie nie je potrebné žiadne špeciálne softvérové vybavenie. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov zároveň nevzniká povinnosť zostavenia účtovnej závierky či preukazovať podrobnú evidenciu výdavkov.

Nevýhodou paušálnych výdavkov však ostáva skutočnosť, že ich výšku si vie podnikateľ vyčísliť až po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie a tiež stanovená maximálna výška 20 000 eur.

Kedy sa (ne)oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2024?

Na základe informácii uvedených v článku sa uplatňovanie paušálnych výdavkov javí ako najjednoduchší spôsob uplatňovania výdavkov. V praxi sa s uplatňovaním paušálnych výdavkov stretávame hlavne u podnikateľov, ktorých predmet činnosti má duševný charakter, napr. IT pracovníci (programátori), právnici, účtovníci, tlmočníci, rôzni finanční či profesijní poradcovia, športovci, umelci a pod. Ide predovšetkým o povolania, pri ktorých podnikateľom nevznikajú vysoké skutočné náklady, napr. v porovnaní s výrobnými činnosťami, kde musí podnikateľ nakupovať množstvo výrobného materiálu či využívať služby externých dodávateľov.

Uplatňovať paušálne výdavky v roku 2024 sa spravidla oplatí u podnikateľa pre ktorého platí, že:
* výška jeho skutočne preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov, prípadne
* výška jeho skutočne preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov, avšak tento rozdiel je zanedbateľný.

Príklad kedy sa oplatia paušálne výdavky u podnikateľa v roku 2024 – začínajúci podnikateľ

Slečna Lucia si založila živnosť k 2.1.2024. V roku 2024 dosiahla zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 17 000 eur, pričom ako lektorke anglického jazyka jej vznikli počas roka skutočné výdavky vo výške 8 000 eur. V roku 2024 okrem toho platila iba zdravotné odvody, vo výške 97,80 eur mesačne (od februára 2024).

Bude pre slečnu Luciu v prvom roku podnikania efektívne uplatniť si paušálne výdavky?

Slečna Lucia na prepočet efektívnosti paušálnych výdavkov využila našu Kalkulačku paušálnych výdavkov v roku 2024, v ktorej jej vyšlo:
* paušálne výdavky (bez zaplatených odvodov) = 17 000 eur x 60 % = 10 200 eur,
* odvody poistného = 97,80 eur x 11 mesiacov = 1 075,80 eur,
* základ dane z príjmov = 17 000 – (10 200 + 1 075,80) = 5 724,20 eur,
* nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2024 = 5 646,48 eur,
* základ dane z príjmov = 5 724,20 – 5 646,48 = 77,72 eur,
* daň z príjmov na úhradu = 77,72 x 15 % sadzba dane = 11,66 eur

Ako je zrejmé z prvého riadku prepočtu, výška paušálnych výdavkov bez zaplatených odvodov je v sume 10 200 eur, čo je viac ako suma skutočných výdavkov, ktoré slečne Lucii vznikli počas roka 2024 (8 000 eur) a teda sa jej rozhodne oplatí uplatniť v prvom roku podnikania paušálne výdavky.

Pre viac praktických príkladov, kedy sa podnikateľovi oplatí či neoplatí uplatňovať paušálne výdavky, dávame do pozornosti náš článok Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady).

 

Zdroj: podnikajte.sk

Autor: Jana Vašičková

O realitnom trhu jednoducho

Celosvetová pandémia, energetická kríza, rusko-ukrajinská vojna, kríza na blízkom východe, v prechádzajúcom období sme čelili viacerým výzvam. Pre mňa je prekvapujúce, že ani jeden zo spomínaných faktorov nezobral chuť kupovania nehnuteľností v takom rozsahu, ako sme mohli očakávať. Aké sú najčerstvejšie trendy na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku?

Ceny nehnuteľností sa v roku 2022 vyšplhali do rekordných výšok. K citeľným zmenám došlo iba vlani, kedy úroky hypotekárnych úverov sa vyšplhali z 1 % na 4-5%. Vďaka tomu sa trh s nehnuteľnosťami spomalil, čo zapríčinilo mierne zníženie ich cien.

KUPUJÚCI V PREDNOSTI: Kým v roku 2022 sme mohli hovoriť o „trhu predávajúcich“, do teraz sa to zmenilo, momentálne majú prednosť kupujúci. Kupujúci nie sú pod takým tlakom, ako boli pred tým, znamená to, že solventný kupujúci sú v lepšej rokovacej pozícii. Analytici tento rok neočakávajú zvýšenie úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. Práve naopak, podľa viacerých zdrojov Európska Centrálna Banka plánuje ich zníženie.

ZADLŽENÍ OBYVATELIA: Aj naďalej platí, že Národná banka Slovenska robí kroky pre to, aby občania sa nezadlžili ešte viac. Je to pochopiteľné, nakoľko rodiny na Slovensku sú na popredných miestach v zadlženosti v rámci EÚ, v úsporách je to žiaľ naopak.

NAJLACNEJŠÍ ÚVER: Najvýhodnejším úverom , ktorý napomáha kúpu bytu alebo rodinného domu je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Až na obdobie 40 rokov ponúka úvery s 1% úrokom, síce s prísnejšími podmienkami ako bankové hypotekárne úvery. Maximálna výška žiadaného úveru je 180.000,- Eur. Úver možno žiadať aj na celú výšku kúpnej ceny , zábezpeka nehnuteľnosti však musí byť vo výške 1,3 násobku kúpnej ceny, teda pri úvere 50.000,- Eur treba založiť nehnuteľnosť s hodnotou 65.000,- Eur. Pri bytoch môže byť ich podlahová plocha vrátane loggie maximálne 80m2, v prípade rodinných domov je to 120 m2. Tento rok sa zlepšili podmienky týchto úverov, rozšírila sa paleta nehnuteľností, ktoré sa dajú financovať touto formou.

OPLATÍ SA INVESTOVAŤ: Naša rodinná realitná kancelária má už 27 ročnú skúsenosť  na trhu s nehnuteľnosťami, som už 8 rokov členom predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), takže rád poskytnem  poradenstvo v realitnej oblasti. Podľa mojich skúseností môžem povedať, že na Slovensku je kúpa nehnuteľností do dnešného dňa jedna z najpopulárnejších foriem investícií. Dlhodobo je to výnosná forma, veď aj v prípade krízy, alebo zníženia cien sa po niekoľkých rokoch ich ceny sa vrátia na pôvodnú úroveň, resp. túto úroveň prevýšia.

ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ? Ťažko povedať, že po dvojročnej stagnácií trhu s nehnuteľností aký smer naberú ceny, ale keď sa úrokové sadzby hypotekárnych úverov začnú klesať, ku koncu roka 2024 vďaka tomu môže nastať zvýšenie dopytu. Podobná je situácia aj v prípade ostatných nehnuteľností. Záujem o ornú pôdu je nezmenený, v prípade majetkoprávne vysporiadanej ornej pôdy ich cena za hektár (10.000 m2) dosahuje výšku až 10.000,-Eur, teda 1,- Eur za m2. Záujem o nájomné byty je v podstate na celom území Slovenskej republiky nepretržitý, je ich nedostatok. Aj podnikateľské nehnuteľnosti nájdu svojich nových majiteľov. Naša rodinná firma pred pár mesiacmi predala väčší závod v Komárne, kde pokračujú v tej istej výrobe a zachovali sa aj pracovné miesta. Môžeme hovoriť aj o zvýšení zájmu investícií do zahraničných nehnuteľností, ktoré investori kupujú okrem investičného zámeru aj za účelom vytvorenia takzvaného druhého domova. Ceny starších panelových bytov závisia od počtu nových bytov a ich cien. Keď nové byty sú precenené, tak ani majitelia starších bytov nechcú ísť pod určitú cenovú úroveň.

V Komárne ceny starších bytov sú lacnejšie o cca. 40 % od nových bytov. Štatistické údaje hovoria, že je pomerne veľa dokončených bytov,  výstavba nových stagnuje.

Autor článku Zsolt Szabó sa vyjadril pre Új szó.

 

Autor: Zsolt Szabó, člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), spolumajiteľ INVESTCONSULT s.r.o.

 

Vláda obmedzí prístup k údajom z katastra, mnohé informácie sa už nedozviete. Kto bude mať do katastra prístup?

Vláda Róberta Fica prichádza s ďalšou novinkou. Chce obmedziť prístup k údajom z katastra nehnuteľností ako dôvod uvádza, že takýmto spôsobom bude chrániť súkromie vlastníkov.

Úrad geodézie, kartografie a katastra chystá úpravu zákona o katastri nehnuteľností. Vyplýva to z predbežnej informácie k chystanej legislatívnej úprave. Podľa nej by prístup k plným informáciám mal byť dostupný len pre zaregistrovaných používateľov.

Návrh zákona predkladá Juraj Celler, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Ako jedno z možných opatrení v prvom kroku navrhuje v súvislosti s prístupom k údajom katastra zverejnených na katastrálnych portálov zaviesť, vymazanie dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu osôb evidovaných v katastri nehnuteľností.

Povinná by mala byť aj registrácia. Bez nej budú dostupné iba údaje o nehnuteľnostiach a základné identifikačné údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti, ako napríklad meno a priezvisko. Pokiaľ bude mať niekto záujem o získanie bližších identifikačných údajov, až vtedy by mala byť potrebná registrácia. Týmito krokmi chce ÚGKK SR uľahčiť orgánom činným v trestnom konaní odhalenie špekulatívneho úmyslu či iného protiprávneho konania, informuje Martina Šimková, z kancelárie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenska.

Hlavný dôvod prečo chce úrad zaviesť tieto zmeny je zvýšiť bezpečnosť vlastníkov nehnuteľností.ÚGKK SR koncom minulého roka oslovilo aj Prezídiom Policajného zboru SR, ktorý v rámci svojej činnosti zistil, že pri páchaní trestnej činnosti si páchatelia vyhľadávajú a typujú svoje obete prostredníctvom osobných údajov zverejnených na niektorom z katastrálnych portálov. Toto zverejňovanie je rizikové pri fyzických osôbách, a to najmä u seniorov.

Navrhované bezpečnostné opatrenie má podľa Šimkovej prispieť k vyššej transparentnosti spracovávania osobných údajov a nemá za cieľ nikoho obmedzovať. “Údaje katastra budú naďalej prístupné každému, bezodplatne a bez časového obmedzenia,” upresnila. Dodala, že prihlasovanie do jednotlivých informačných systémov dnes predstavuje štandard v zabezpečení ochrany, pri počítačovej gramotnosti ich užívateľov nepredstavuje žiadne zvýšené náklady.

Kto porušuje pravidlá GDPR?

Znamená to, že pozrieť si plný kataster nehnuteľností, budú môcť len zaregistrovaní členovia. V tomto prípade, bude osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní vedieť, kto a kedy pozeral informácie o jej nehnuteľnosti.

Kto teda porušuje pravidlá GDPR? K téme sa vyjadril aj advokát a odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty. V tejto súvislosti upozorňuje na dve roviny prístupu a využívania údajov vo verejných registroch. „Prístup a využívanie akýchkoľvek údajov vo verejných registrov má dve roviny. Máme tu legislatívu na ochranu osobných údajov (GDPR), ktorá sa pozerá na plošné zverejňovanie osobných údajov a ich ďalšie spracúvanie reštriktívne. Potom je tu však aj Public Sector Information smernica a nariadenie Data Governance Act, ktoré naopak vyžadujú, aby určité otvorené údaje boli opätovne dostupné a využiteľné aj na komerčné, vedecké alebo altruistické účely,” vysvetľuje Berthory.

Podľa jeho názoru má postup vlády oporu v rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý povedal, že nie je nevyhnutné plošne zverejňovať na internete osobné údaje pre fungovanie registra. Súdny dvor však tiež prízvukoval, že musí byť zachovaný individuálny prístup verejnosti a hlavne novinárov k predmetným údajom a to vrátane osobných údajov.

Povinná registrácia je však podľa Berthoryho v poriadku. “Majú ju viaceré členské krajiny, ale tiež musí byť z právnej úpravy zrejmé, na aké účely bude prevádzkovateľ registra oprávnený údaje týkajúce sa registrácie (a dopytovaných informácií cez register) využívať, komu ich bude môcť poskytovať a ako sa vysporiada so žiadosťami o prístup osôb zapísaných v registri. Toto zatiaľ nikde upravené nevidím,“ dodal.

K tejto téme sa vyjadrilo aj Slovensko.Digital, ktoré vyzýva štát na odborné prediskutovanie témy ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania, ktoré má byť približne začiatkom júna 2024. Pri presadení týchto zmien by úrad prakticky vedel, kto, kedy a k akým dátam na katastri pristupoval, hovorí Slovensko.Digital.

Do pripomienky, ktorú poslali štátu napísali, že: „Neprimeranosť plošného monitorovania prístupu je evidentná aj vzhľadom na deklarovanú potrebu zvýšenia ochrany osobných údajov. Osoba pristupujúca k údajom zverejneným na katastrálnych portáloch má taktiež oprávnené očakávanie súkromia v súvislosti s prehliadaním údajov.“

Na svojom facebookovom profile zdôraznili, že požiadavka vedieť, kto a ako pristupoval k osobným údajom osoby, sa netýka údajov, ktoré sú zverejňované na internete. Keby úrad dané informácie poskytoval napríklad v prípade katastra majiteľom nehnuteľností, Ľubor Illek zo Slovensko.Digital sa obáva, že by to malo nedozerné následky vrátane zvýšenia kriminálnych aktivít práve voči týmto osobám. Od štátu žiada, aby sa nesťažil prístup k dátam, ktoré nie sú osobnými údajmi. Súčasne apelujú na sprístupňovanie informácií podľa európskej smernice „o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora“.

ÚGKK však hovorí, že na mieste je otázka, koľko Slovákov reálne vie, že na katastrálnych portáloch sú o nich zverejnené rôzne osobné údaje. Okrem mena a priezviska, ide o rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, niekedy aj adresa prechodného pobytu, či rôzne iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej sú vlastníkom, a to bez možností akýmkoľvek spôsobom tomuto zverejňovaniu zabrániť alebo ho aspoň obmedziť.

Na Slovensku môže byť takmer každý Slovák či cudzinec vlastníkom nejakej nehnuteľnosti. Ohrozený tak podľa Šimkovej môže byť každý. “Je potrebné si uvedomiť, že účelom existencie spravovania katastra nehnuteľností nie je verejná zoznamka,” dodala.

Návrh smerujúci k zabezpečeniu ochrany údajov, ktorý predkladá Úrad geodézie, kartografie a katastra nadväzuje na legislatívnu úpravu, ktorá bola pripravená a prerokovaná v legislatívnom procese ešte v predchádzajúcom volebnom období. “Rovnaká právna úprava v tom období v podstate nebola predmetom žiadnej kritiky,” tvrdí Martina Šimková.

Verejnosti neprístupné

Platí tiež fakt, že ak predseda úradu geodézie Celler navrhuje, aby sa ľudia jednoznačne identifikovali pri registrácii, tak podľa Slovensko.Digital to môže byť problém pre tých, ktorí nemajú elektronický identifikačný doklad alebo nie sú občanmi Slovenska. Na portáli katastra môžete použiť len občiansky preukaz, čo znamená, že nemôžete používať mobilné služby. Je tiež dôležité si uvedomiť, že mnohé verejné údaje, ako tie v Obchodnom registri alebo Registri právnických osôb, sú bežne dostupné bez autentifikácie, čo znamená, že sú anonymné. To môže viesť k zneužitiu osobných údajov, ako je meno, adresa alebo dokonca telefónne číslo a majetok.

Zavedenie povinnej identifikácie pri prístupe k údajom by mohlo vzbudiť obavy o oprávnený prístup k informáciám. Treba tiež zdôrazniť, že právo každej osoby vedieť, ako a kto pristupuje k jej osobným údajom, neplatí pre verejne dostupné údaje.

Ako to funguje v krajinách EÚ?

Slovenský kataster nehnuteľností je jedným z najotvorenejších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Napríklad naša právna úprava zverejňovania údajov katastra na internete sa najviac podobá na českú. Pričom v Česku Český úrad zememračský a katastrálny z dôvodu ochrany údajov z internetu odstránil osobné údaje, a to dátum narodenia a trvalé bydlisko.

Poplatky v Českej republike sa platia za úradný výpis poskytnutý buď v papierovej podobe alebo elektronicky diaľkovým prístupom, ktorý obsahuje všetky informácie o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti. Poplatok sa môže líšiť podľa rozsahu výpisu. Zvyčajne je to 100 Kč, takže takmer 4 eura.

Maďarom kataster nehnuteľností spravuje ministerstvo poľnohospodárstva a katastrálne úrady Maďarska. Registrovaní používatelia, ako sú štátne orgány, banky, právnici, notári, obecné úrady, realitní makléri a podobne majú prístup k online službám (TAKARNET) maďarského katastra nehnuteľností od roku 2003. Poskytovanie údajov je v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoplatnené.

V júni 2011 bola spustená online služba katastra nehnuteľností (Földhivatal Online), do ktorej môžu občania získať prístup priamo prostredníctvom vládneho internetového portálu použitím svojich centrálnych prístupových údajov, pričom rovnako ako registrovaní používatelia tu môžu za poplatok využívať online služby.

Používatelia online katastra nehnuteľností majú bezplatný prístup k obmedzenému množstvu údajov. Táto bezplatná služba však obsahuje len opisné údaje o nehnuteľnostiach, čo je prvá časť listu vlastníctva. V databáze je možné vyhľadávať podľa čísla parcely alebo adresy nehnuteľnosti. Registrovaní používatelia a občania môžu prostredníctvom internetu využívať tieto online služby 24 hodín denne.

Rakúsko sprístupňuje návštevu katastra nehnuteľností za malý poplatok, ktorý sa musí zaplatiť súdu, notárovi alebo právnikovi. Kataster tiež obsahuje všetky záznamy o právne záväzných transakciách s nehnuteľnosťami v Rakúsku.

Poliaci majú prístup do katastra bezplatný. Len za výpis alebo potvrdenie o uzavretí katastra sa vyberá poplatok.

Ako to funguje dnes?

Katastrálny portál je online platforma, ktorá funguje už od roku 2004. Od septembra 2007 sú na Slovensku údaje na portáli dostupné bezplatne.

Na tomto portáli si každý, kto má prístup na internet, môže zadarmo pozrieť potrebné údaje. Existujú aj mobilné aplikácie, ktoré poskytujú prístup k týmto informáciám.

Mapový portál ZBGIS® je webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnu prácu s rôznymi údajmi katastra, vrátane digitálnych mapových údajov a geografických názvov. Táto aplikácia poskytuje komplexné informácie o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch, ako aj o topografii územia.

Portálová aplikácia CICA (Cadastral Information Correctly Applied) umožňuje používateľom vyhľadávať popisné údaje katastra a generovať výpisy z listu vlastníctva.

Je prístup k údajom z katastra nehnuteľností zadarmo?

Belgicko
Nie

Česko
Áno

Nemecko
Nie / bezplatne len ak nahliadne do pozemkovej knihy na katastrálnom úrade

Írsko
Áno

Španielsko
Nie

Chorvátsko
Áno

Cyprus
Nie/ Nie sú informácie prístupné verejnosti

Litva
Nie

Maďarsko
Nie

Holandsko
Nie

Poľsko
Áno

Rumunsko
Nemá v súčasnosti k dispozícii žiadny elektronický vnútroštátny kataster nehnuteľností

Slovensko
Áno

Švédsko
Áno

Bulharsko
Áno

Dánsko
Nie

Estónsko
Nie

Grécko
Áno

Francúzsko
Nie

Taliansko
Nie

Lotyšsko
Áno / zobrazenie konkrétneho listu vlastníctva je však spoplatnené sumou 5,00 eur

Luxembursko
elektronická verzia zatiaľ neexistuje. Za prístup k tlačenej verzii sa platí

Malta
Áno / pri každom vyhľadávaní sa účtuje poplatok 4,66 eura

Rakúsko
Nie

Portugalsko
Nie

Slovinsko
Nie

Fínsko
Nie

 

 

Zdroj: pravda.sk

Autor: Dominika Čillíková

Byt či nebyt? Dilema investora

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Dobrý deň, vitajte pri sledovaní relácie Investujeme, dnes sa budeme rozprávať o realitách a či sa v tomto čase oplatí kupovať nehnuteľnosť alebo nie, viac si povieme s mojim hosťom Jánom Palenčárom, prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, dobrý deň, vítajte.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Dobrý deň.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Oplatí sa, neoplatí?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Hneď z úvodu taká priama otázka, ja tvrdím, že sa oplatí.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Čo by ste iné asi povedali?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
V každom prípade, keď si pozrieme faktory, ktoré majú vplyv akoby na kúpu nehnuteľnosti, tak dnes je určite dobrá situácia kúpiť nehnuteľnosť, pokiaľ to porovnáme povedzme s dobou pred dvoma rokmi, všetky atribúty, všetky faktory sú výhodnejšie. Jediné, čo je dnes horšie, je úroková sadzba pri hypotékach.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Ktorá sa pohybuje nad štyrmi percentami, ale ako sme v našom vysielaní už viackrát spomínali, v júni by Európska centrálna banka mala znižovať základ úrokovú sadzbu na hypotékach, čo trošku zatraktívni aj naše slovenské hypotéky, už teraz 3 veľké slovenské banky znižovali úrokovú sadzbu, ale asi nie dostatočne, aby to naštartovalo ten realitný trh.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
My cítime už zhruba od decembra minulého roku určité oživenie, zvýšenie záujmu Slovákov o kúpu nehnuteľností. Ten dôvod je predovšetkým to, čo ste povedali a to je to, že Európska centrálna banka oznámila svoj zámer zmeniť prístup k vývoju úrokových sadzieb a teda záujem o znižovanie úrokových sadzieb, čo samozrejme následne sa prenesie aj do komerčných bánk a príde k zníženiu úrokových sadzieb na hypotéky, tzn. mnohí klienti využívajú súčasnú dobrú situáciu na trhu v prospech kupujúcich, keďže trh dnes patrí stále kupujúcim a je dnes relatívne dobrá možnosť nájsť si tú svoju vysnívanú nehnuteľnosť a hoci ju kúpiť s vyššou úrokovou sadzbou, neznamená to, že počas celej doby splácania budeme mať vyššiu úrokovú sadzbu, ale naopak, tá úroková sadzba sa samozrejme upraví smerom dolu.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Tak ale určite nemôžme čakať, že ju budeme mať pod jedným percentom. Taká situácia už zrejme nenastane, keď sa pozrieme na tie výnosy z investičných nehnuteľností, ten ročný výnos sa v prípade hlavného mesta pri rezidenčných nehnuteľnostiach pohybuje v priemere podľa analytikov od troch až piatich percent a práve preto pre mnohých analytikov sú výhodnejšie alebo teda dávajú do popredia iné formy investovania, ako práve nehnuteľnosti, na ktorých dokáže bežný investor zarobiť viac, napr. na akciovom trhu. Tak prečo práve nehnuteľnosti, ak ich porovnávame s inými formami investovania?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
V prvom rade si treba uvedomiť, že pri investovaní do nehnuteľností sa nemôžme zamerať iba na výnos z nájmu, to je len jedna časť, ktorá nám tvorí práve tých 3-5 %, ktoré ste spomenuli, ale ďalší dôležitý faktor je medziročne zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti. Pokiaľ sa pozrieme v 15-ročnom horizonte od roku 1989, kdekoľvek posunieme ten pätnásťročný horizont, tak ceny nehnuteľností v priemere, v tom najhoršom priemere stúpali o 5 % ročne, tzn. pokiaľ by sme zobrali práve najvyššie ceny nehnuteľností, ktoré boli historicky v roku 2008 a posunieme to povedzme v tom pätnásťročnom horizonte, tak je to, čo som spomenul, ak to spočítame práve s tým príjmom, ktorý nám generuje nájom, tak sa môžme baviť o priemernom zhodnotení vlastnej investície niekde na úrovni minimálne 8 %, čo už považujem za veľmi zaujímavé. Na druhej strane si treba povedať, že investovanie do nehnuteľností ako investičný nástroj je fajn, ale zároveň má to aj ďalšie pridané hodnoty, tzn. má možnosť využívať nehnuteľnosť pre vlastné potreby, aj keď v súčasnosti možno v momente, keď nakupujem nehnuteľnosť, vnímam to len čisto ako investíciu, ale možno nejaký vývoj v rámci života, potreba pre deti a podobne my umožňujú práve túto nehnuteľnosť použiť aj týmto spôsobom, preto ja považujem osobne investície do nehnuteľností ako jedny z najlepších investícií vôbec.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie výhrady, ktoré majú napr. analytici, že ich nepovažujú za dobrú dlhodobú investíciu kvôli zlej demografii, teda starnutie obyvateľstva je jedno z najhorších v rámci Európskej únie na Slovensku a teda z toho vyplýva aj ten potenciál znižovania obyvateľov a samozrejme aj čo sa týka dopytu po bývaní.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Určite práve faktor demografie je niečo, čo zásadne ovplyvňuje realitný trh, tu si musíme pozrieť práve vývoj demografie v rámci Slovenska, to ani nie len Slovenska, ale celej Európskej únie, že jednoducho úmrtnosť je vyššia, ako je počet novonarodených detí. Zároveň si treba povedať, že v akých lokalitách chceme investovať a pozrieť sa práve na lokality, ktoré sú dlhodobo zaujímavé a do ktorých sa ľudia sťahujú, tzn. nie celé Slovensko v rámci vývoja demografií bude v týchto regiónoch klesať počet obyvateľov, ale naopak, Slováci sa sťahujú do miest, sťahujú sa do miest, kde je zamestnanosť, kde študenti chodia za štúdiom, chodia ľudia za prácou, tzn. že do veľkej miery sa bude vyľudňovať vidiek a do väčšej miery budú pribúdať práve obyvatelia v mestách a tam je treba sa orientovať pri záujme o investičné nehnuteľnosti.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Za nami sú zábery z rôznych metropol európskych, aj teda svetových, aby sme teda nemýlili divákov, že toto je Slovensko ani zďaleka nie, ale keď sa porovnávame s tým zahraničím a keď už pozeráme na tie metropoly, tak podľa rôznych štatistík a rôznych dát tá návratnosť investície do nehnuteľností je veľmi nízka v porovnaní s ostatnými krajinami, prečo?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Musíme sa pozrieť potom na konkrétne regióny, pokiaľ by sme si pozreli niektoré mestá povedzme v Nemecku, tak návratnosť je porovnateľná povedzme s nehnuteľnosťami v Bratislave alebo v Košiciach, pokiaľ by sme išli do menej zaujímavých regiónov, napr. aj na Slovensku nie najlepšiu návratnosť si zabezpečíte kúpou nehnuteľností v Bratislave alebo v Košiciach, naopak vyššia návratnosť je v menších regiónoch, menších mestách, kde je menší počet nájomných bytov a kde dokáže prenajímateľ žiadať vyššie nájomné. Ako príklad uvedieme Spišskú Novú Ves, prípadne Poprad, práve v týchto mestách je vyššia návratnosť z kúpy nehnuteľnosti. Na druhej strane, pokiaľ si pozrieme 1 z najväčších trhov v oblasti nájmu, to je Londýn, tak práve Londýn sa z pohľadu návratnosti približuje Bratislave a dokonca návratnosť je horšia ako v prípade Bratislavy.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Keď sa pozrieme na tie aktuálne dáta, resp. to všetko, čo nás ovplyvňuje, ešte stále vysoká miera inflácie, neistota, čo sa týka geopolitiky, aj teda politického vývoja na Slovensku, aj hospodárskeho vývoja, nielen politického, nárast výdavkov na bývanie, nielen teda na ten bežný chod rodiny a neistoty v rámci výstavby napr. nájomných bytov, ľudia očakávajú ešte nejaký pokles na trhu nehnuteľností, dá sa ešte teda očakávať, resp. ako vnímať túto situáciu z pohľadu bežného človeka, ktorý ešte čaká, že sa niečo zlé udeje, ceny klesnú a stále čaká a vyčkáva možno aj s kúpou investičného bytu.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Pokiaľ sa pozrieme na vývoj cien za posledné 2,5 roka, tak môžme povedať, že po veľmi rýchlom vzostupe cien nehnuteľností na jar roku 2022 prišlo k stagnácii trhu, a to práve z dôvodu zvyšovania úrokových sadzieb a práve rok 2023 bol špecifický v tom, že nám klesli ceny nehnuteľností v priemere medziročne zhruba o 18 % a tu si treba povedať ale jasne, že tá dynamika sa spomalila poklesu cien a dnes môžme hovoriť, že ceny na Slovensku stagnujú a neprichádza k ďalšiemu poklesu, predpokladám, že práve kvôli vyhláseniu Európskej centrálnej banky v zmysle toho, že sa budú znižovať úrokové sadzby, tak nebude naďalej prichádzať k poklesu cien. Možno v niektorých regiónoch príde ešte k drobnej úprave, ale to sa už bavíme len o jednotkách percent. Naopak, som presvedčený, že na jeseň tohto roku príde k otočeniu na trhu a naopak ceny nehnuteľností začnú kvôli zvýšenému dopytu stúpať.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Keď sa pozrieme na developerov, mali sme ich aj na našej poslednej konferencii, kde už hovorili, že aj s tou trošku zlepšujúcou sa situáciou už niektorí upustili z rôznych výhod, ktoré mali a ponúkali napríklad garáž k bytu zadarmo a podobné výhody alebo teda aj pomáhali, čo sa týka úrokových sadzieb alebo teda samotnej hypotéky. Mnohí od toho úplne upustili, tak už to nie je úplne také výhodné pre mnohých, ktorí využívali napríklad to dobré obdobie na trhu.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Práve to je reakcia developerov na meniacu sa situáciu na trhu, v roku 2023 developeri kvôli zníženému dopytu pristúpili k týmto benefitom a tak, ako som spomenul, v decembri 2023 sa začala situácia meniť, dopyt sa začal zvyšovať, čo pocítili aj developeri a práve na základe tejto situácie developeri upúšťajú od benefitov, ktoré poskytovali a myslím si, že toto bude trend, teraz sa začínajú väčší developeri a myslím si, že ten trend bude pokračovať aj pri menších developeroch.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Hovoríte o tom, že je veľmi dôležitá lokalita, hlavne teda ak chcem potom ďalej ten investičný byt predávať alebo teda prenajímať a pod. Čo nové ESG alebo ISG stratégie, tzn. akým spôsobom stavajú vlastne developeri tie nové nehnuteľnosti, aj na to treba prihliadať, ako keď som investor, že z čoho je postavená tá budova, či má nízke náklady, čo sa týka energie a podobne.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Pokiaľ by ste sa bavili o komerčných nehnuteľnostiach, o officoch, retaile, prípadne pri logistike, tak ESG téma je veľmi silná. Nájomcovia, predovšetkým väčšie korporáty, majú záujem pôsobiť práve v takých nehnuteľnostiach, ktoré sú blízko neutralite uhlíkovej, a preto developeri v tomto segmente musia veľmi aktívne pôsobiť v oblasti ESG. Na druhej strane v prípade rezidencie sa klienti dnes pýtajú, aká je spotreba energií, aké sú ďalšie povedzme technológie, na druhej strane stále, čo je dôležité, je celková cena za nehnuteľnosť, čiže ak by sme povedali, že áno, klienti sa pýtajú na nové technológie, na to, či je nehnuteľnosť dostatočne energeticky výhodná, ale na druhej strane nie sú ochotní priplatiť za práve povedzme špeciálne technológie, ktoré znižujú spotrebu a pod. takže tu stále ešte hrá prím celková cena nehnuteľností oproti práve výhodám, ktoré prinášajú nové technológie.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Poďme sa pozrieť teraz na stavebníctvo. To s tým samozrejme veľmi súvisí, my už sme rozoberali veľakrát aj to, že sa odkladá účinnosť stavebného zákona, ktorý mal pomôcť, na ktorý ste aj vy ako asociácia upozorňovali, že to je potrebné v súčasnosti prijímať, aj keď aj tú účinnosť by sme uvideli o 3 roky možno, tak predsa len sa to opäť odkladá. Stavebníci aj podľa Štatistického úradu už hlásia stagnáciu v tomto roku a pokles vôbec stavebných prác v budúcom roku. To môže mať vplyv na celý vlastne ten trh aj developmentu, aj realitného trhu.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Áno, tak ako som povedal, developeri reagovali v roku 2023 na znížený dopyt a jednou z reakcií bolo aj to, že spomalili prípravu nových projektov a výstavbu nových projektov. Toto sa odzrkadlilo aj v stavebnom sektore, na druhej strane developeri nie sú schopní veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na zmenu na trhu, čiže naštartovanie stavebnej výstavby, stavebnej výroby bude odložené z pohľadu zvyšovania záujmu o kúpu nehnuteľnosti. Bohužiaľ, tá situácia je ovplyvnená aj tým, čo ste spomenuli a tzn. to sú dlhotrvajúce povoľovacie procesy a tým, že sa odložila nová stavebná legislatíva, neprichádza k zlepšeniu tohto stavu. Bohužiaľ, prichádza skôr k zhoršeniu stavu, nakoľko pripravenosť dotknutých úradov je veľmi nízka, čo sa týka aj zmien v rámci stavebnej legislatívy.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Vy ste developer, ako dlho trvajú v hlavnom meste povoľovacie procesy?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Minimálne 7 rokov, to je veľmi dlhá doba. Máme tu ale projekty, ktoré sú ešte stále v príprave a už sú to viac ako desaťročné projekty. Ten dôvod je na strane veľmi neflexibilných zmien v oblasti územného plánovania a tak isto dlhotrvajúce povoľovacie procesy. Toto považujeme za 1 z faktorov, ktoré má veľký vplyv na výšku cien nehnuteľností nielen v hlavnom meste, ale na celom Slovensku. Mnohí ekonómovia hovoria, že zhruba 20 % je podiel, ktorý tvorí práve problém s povoľovacími procesmi na zvyšovaní cien nehnuteľností.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Čiže o toľko by boli lacnejšie nehnuteľnosti pre bežného spotrebiteľa.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Môžme sa o tom baviť takto, hej.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Keď sa pozrieme ešte raz na tie investičné byty a na tú aktuálnu situáciu, prišli nám aj zaujímavé otázky od našich divákov, ktorí sa radi pýtajú na reality, 90 % Slovákov vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, takže veľmi radi vlastníme nehnuteľnosti a teda sme v nich, 70 % dokonca ju nemá zaťaženú hypotékou, ale to zrejme asi súvisí s tým, akým spôsobom sa k nim dostávali. Taká najčastejšia otázka, ktorú ste viac menej už zodpovedali, aj v úvode sme hovorili asi o tých výnosoch, dá sa na nehnuteľnostiach v budúcnosti zarobiť?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Určite áno, pokiaľ sa pozrieme nielen na slovenský realitný trh, ale na realitný trh všeobecne, tak investovanie do nehnuteľností patrí medzi veľmi obľúbené investície a pokiaľ v súvislosti s vývojom realitného trhu je aj pozitívny vývoj na bankovom sektore, tzn. sú dostupné úverové zdroje, tak v tom prípade môžme hovoriť o trvalej a dlhodobej udržateľnosti investícií do nehnuteľností.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Na konferencii sme spomínali aj zahraničné nehnuteľnosti. Keď už sa rozhodujem ako investor, že chcem niekam investovať svoje peniaze a možno niekedy sú aj lacnejšie nehnuteľnosti niekde v prímorskej oblasti, tak rozmýšľate nad nehnuteľnosťou v zahraničí alebo skôr sa orientovať na Slovensko? Predsa len tá administratíva a všetko s tým, čo súvisí, tak možno je jednoduchšie, práve keď sme investor na Slovensku.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Určite áno, z pohľadu takej dostupnosti k dani nehnuteľnosti je dobré, aby nebola dlhá vzdialenosť, už si len musíme povedať, že pokiaľ vlastním nejakú rekreačnú nehnuteľnosť na Slovensku a je vzdialená, potrebujeme riešiť dennodenné problémy týkajúce sa tej nehnuteľnosti. Vidíme, že to je starosť, preto klientom odporúčam, pokiaľ sa orientujú na investovanie do zahraničných nehnuteľností, aby si v prvom rade pozreli, aké je stabilná legislatíva v danej krajine, preto odporúčam investovať v rámci Európskej únii, kde je stabilita v oblasti právneho systému pevná. Na druhej strane si treba uvedomiť, že veľmi dôležitý faktor je správa nehnuteľností, tzn. preveriť si, akým spôsobom môžem riešiť správu nehnuteľností, či v danej krajine, či v danom projekte je možné nechať nehnuteľnosť spravovať profesionálnej firme, ktorá sa mi postará nielen o technickú správu, ale povedzme aj o vyťažovanie nehnuteľnosti a zabezpečenie príjmu z prenájmu takejto nehnuteľnosti.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Ako teraz fungujete ako realitní makléri na takomto trhu, o ktorom sme dnes hovorili? Samozrejme, ako ste spomínali, už sa to zlepšuje. Predsa len sa vaša práca menila.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Určite áno. Tak ako som spomenul v úvode, v roku 2023 sa trh zmenil z trhu, ktorý patril predávajúcim niekoľko rokov na trh, ktorý začal patriť kupujúcim, a to z toho dôvodu, že kupujúcich začalo byť málo a pokiaľ chcel byť realitný maklér úspešný aj s tým menším počtom dopytujúcich a chcel vedieť predávať, musel zmeniť prístup, tzn. používať nové digitálne technológie, začali sa viac využívať nové nástroje, ako sú 3D obhliadky a podobne, začala sa využívať umelá inteligencia, čo je v podstate novinka nielen na realitnom trhu, ale aj v iných oblastiach, či už umelá inteligencia na tvorbu reklamných textov, prípadne rôzne grafické formy umelej inteligencie, ktoré dokázali vytvárať nové vizuály akoby starších nehnuteľností a pod. Takže z tohto pohľadu ja vnímam tú zmenu na trhu v roku 2023 za pozitívnu práve z toho dôvodu, že sa realitné kancelárie posunuli k profesionalizácii a poskytujú dnes kvalitnejšie služby svojim zákazníkom.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
O tejto dileme slovenského investora, byt či nebyt, ako sme ju nazvali, tak budeme hovoriť aj na našej ďalšej TA3 konferencii, ktorá má názov ako naša relácia, Investujeme a bude 25. apríla jeden samostatný panel o investovaní do nehnuteľností, kde teda budeme určite spomínať aj tie v zahraničí, ale aj tie na Slovensku. Ja si pamätám z našich posledných konferencií investičných, kde ste spomínali, že vaše investičné portfólio je sústredené iba do nehnuteľností?

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Musím povedať, že práve TA3 konferencie ma motivovali, že som urobil miernu diverzifikáciu, ale áno, môžem povedať, že zhruba 90 % mojich investícií sú smerované práve do nehnuteľností.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
No a možno ešte spomenúť, že opäť raz bude prítomný na konferencii aj portál Domire, prostredníctvom ľudí, ktorí ho budú nejakým spôsobom tam prezentovať. Povedzme si o ňom viac.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Realitný portál Domire je realitný portál, ktorý vznikol na základe iniciatívy predovšetkým realitných maklérov a realitných maklérov, ktorí sú združení v rámci Národnej asociácie realitných kancelárií a NARKS spoločne s mediálnym domom OUR MEDIA vytvorili tento produkt. Realitný portál Domire je portál, ktorý reaguje na požiadavky nielen realitných kancelárií ale aj zákazníkov, tzn. veľmi flexibilne zbierame podnety od našich zákazníkov, čo by chceli mať, aby si vedeli ľahko a ucelene vyhľadať nehnuteľnosť, ktorú hľadajú a vyhľadať si kompletné informácie. Preto ma veľmi teší, že práve tento portál za 3 mesiace svojho fungovania má v súčasnosti viac ako 26 000 ponúk a inzeruje v ňom viac ako 350 realitných kancelárií, čiže cítime, že tá objednávka, ktorá prišla z trhu, že takýto portál tu chýba, že sa ukázala ako zmysluplná a verím, že budeme ďalej rozvíjať tento portál tak v prospech realitných kancelárií, ako aj našich zákazníkov.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
No a ako som spomínala, o portáli sa budeme viacej rozprávať na tejto konferencii 25. apríla. V tejto chvíli vám ďakujem za rozhovor, mojim hosťom bol Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR
Ďakujem za pozvanie.

Lenka Buchláková, moderátorka TA3
Ďakujem. No a rozhovor a celú reláciu si môžete pozrieť aj v archíve na našom webe TA3. com. V premiére sa vidíme opäť v utorok o 17:30 h. Majte sa pekne a dovidenia.

Celú reláciu si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/relacia/932147/byt-ci-nebyt-dilema-investora

 

Zdroj: TA3

Autor: Lenka Buchláková

POZOR ZMENA: O dva týždne sa zmenia poplatky na katastri!

Od 1. apríla budú za úkony na katastri vyberané správne poplatky v novej výške. Viete ako sa zmenia?

V tabuľke nižšie uvádzame nové ceny za jednotlivé úkony:

Nové sumy správnych poplatkov – od 1. apríla 2024

Správny úkon – služba Úkon Poplatok

OD

1.4.2024

1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8,00 € 12,00 €
2.  Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
3. Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
4. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00 € 12,00 €
5. Výpis kópie z katastrálnej mapy 8,00 € 12,00 €
6. Druhý a ďalší rovnopis verejných listín 3,00 € 5,00 €
7. Vydanie geografickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 15,00 € 22,00 €
8.  Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00 € 5,00 €
9. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17,00 € 25,00 €
10. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7,00 € 10,00 €
11.  Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 € 40,00 €
12.  Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 € 10,00 €
13.  Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 € 12,00 €
14.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní 66,00 € 100,00 €
15.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní 266,00 € 300,00 €
16. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní 33,00 € 50,00 €
17.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní 133,00 € 150,00 €
Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

 

Pokles cien nehnuteľností na Slovensku sa koncom roka zastavil

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Pokles cien nehnuteľností na Slovensku sa koncom roka zastavil, podľa analytika to ukazuje, že sa realitný trh zotavuje. Odborníci v tomto roku neočakávajú zásadné turbulencie, stagnáciu cien bytov bude sprevádzať skôr zlacnenie hypoték. Dobrý večer, pozdravuje Simona Beňová.Ceny nehnuteľností na bývanie v poslednom štvrťroku 2023 stúpli o približne 2 percentá. Z regionálneho zdraželi medzikvartálne takmer vo všetkých krajoch, najvýraznejšie o približne 4 percentá v Bratislavskom, lacnejšie boli iba v Nitrianskom. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad. O aktuálnej situácii na realitnom trhu sme sa rozprávali s analytikom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Martinom lazíkom.

Martin LAZÍK, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
Štatistický úrad publikoval vlastne informáciu, ak by sme ju chceli zjednodušiť, asi takú, že prišlo k spomaleniu poklesu cien nehnuteľností, resp. pokles cien sa zastavil. Za Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska my hovoríme skôr o tom, že teda trh sa začal zotavovať už na konci roka 23 alebo teda počas jesene 23, čo sa mierne odrazilo aj v štatistikách Národnej banky Slovenska, aj Štatistického úradu a vidíme, toto oživenie, prinieslo vlastne spomalenie poklesu cien a v určitých regiónoch možno také oživenie obchodovania z trhu s nehnuteľnosťami.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Znamená to, že tie ceny nehnuteľností celkovo idú dole?

Martin LAZÍK, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
Problém aj Národnej banky Slovenska, aj Štatistického úradu je to, že príliš, by som povedal, tak high levelo alebo z veľmi vysokej výšky pomenováva celý realitný trh, tzn. naozaj nedá sa to reprezentovať jedným číslom, ani jedným, by som povedal vývojom, že všade klesajú, všade stagnujú alebo všade rastú. Naozaj máme ten trh celkom rôznorodý. Musíme pristupovať zodpovedne ku komentovaniu toho trhu s nehnuteľnosťami s tým, že sú tu výrazné regionálne rozdiely.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak vychádza zo Štatistického úradu, že z regionálneho hľadiska ceny nehnuteľností celkovo medzikvartálne vzrástli v siedmich z ôsmich krajov.

Martin LAZÍK, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
Tunak máme trošku ten odlišný pohľad na realitu, ako my vnímame ten súčasný trh s nehnuteľnosťami, čiže Štatistický úrad hovorí o tom, že zdraželi hlavne staršie nehnuteľnosti, novostavby klesli, čo je tak v miernom rozpore s tým, ako to my vnímame v realite. Samozrejme, môžme sa baviť o nejakých regionálnych rozdieloch, ale všeobecne sa mi zdá táto premisa trošku akože nesprávna. Z našej strany boli vnímané práve tie staršie nehnuteľnosti, ktoré boli prvé, ktoré reagovali cenovkou smerom dole aj v roku 22 aj 23 novostavby veľmi neochotne a my sme o tom hovorili, že už ani nie je nejaký veľký priestor vzhľadom na to, že máme stále nedostatok bytov a tá stavebná produkcia sa utlmovala minulý rok, tak ten priestor tam bol veľmi malý.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Ako očakávate, že sa situácia bude vyvíjať najbližší štvrťrok alebo aj celý tento rok?

Martin LAZÍK, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
Obidve správy za záver roka 23 alebo teda štvrtý kvartál 23 hovoria už o tom otočení smerovania trhu s nehnuteľnosťami. Koniec poklesu cien nehnuteľností, začiatok, by som povedal, už takého stabilnejšieho obdobia, kde nepredpokladám cenové nárasty v roku 24, ale skôr nejakú stagnáciu. Samozrejme, z pohľadu takýchto štatistických súborov pravdepodobne príde občas kvartál, kde zdražie trh s nehnuteľnosťami na Slovensku alebo zlacnie. Pretože nie vždy je možné dosiahnuť rovnaký výsledok medzikvartálny, že pohyb bude 0, že je stagnácia, vždy budú nejaké plusy – mínusy. Ale už máme za sebou aj prudký pokles, ktorý bol koncom roka 22, začiatkom roku 23 a máme za sebou aj prudké nárasty, ktoré sa už nebudú opakovať tak, ako sme to videli v roku 21. Čiže preto si myslíme, že pre rok 24 bude skôr správna odpoveď, že trh bude stagnovať a keď prídu k nárastom cien nehnuteľností, tak len miernym a zase veľmi bude záležať o tom, v akom regióne budeme, v akom type nehnuteľností budeme. Čiže povedzme veľké luxusné nehnuteľnosti sa inak správajú ako povedzme garsónky na sídliskách.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Keď sa pozrieme na dopyt, tak môžeme povedať, že ľudia majú záujem aj v roku 2024 o kúpu nehnuteľnosti alebo skôr čakajú,

Martin LAZÍK, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
Už ten záver roka 23 ukázal, že naozaj sa nám kupujúci vracajú na trh, že záujem narástol, kupujúci, by som povedal, videli ten hlavný strašiak zdražovania hypoték, že vyzerá, že má nejaký svoj koniec alebo strop a zároveň sa nepotvrdilo to očakávanie, že trh s nehnuteľnosťami skolabuje a ceny sa prepadnú o polovicu alebo nejaké takéto veľké prepady. Čiže po roku aj pol je jasné, že cenovky sa dramaticky nezmenia. Hypotéky už nebudú horšie a zároveň je to určite predpokladom mierneho zlepšenia. Samozrejme, stále je pravdou aj to, však to vidíme aj podľa množstva schválených hypoték alebo teda objemu hypoték, že to množstvo je samozrejme stále nižšie, ako sme boli predtým zvyknutí v roku 21, alebo 22 na začiatku roka, ale samozrejme sme možno niekde na začiatku nejakého nového obdobia rozbehu realitného trhu.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Rozhodnutia slovenských komerčných bánk o zmene úrokových sadzieb hypotekárnych úverov sú často odrazom politiky Európskej centrálnej banky. Ktoré faktory v súčasnosti vplývajú na jej rozhodovanie? Pýtali sme sa Mateja Dobiša z Finančného kompasu.

Matej DOBIŠ, výkonný riaditeľ Finančného kompasu
Tým najdôležitejším a najkľúčovejším je určite inflácia, kedy sa už niekoľkokrát, či už šéfka Európskej centrálnej banky alebo aj sami úradníci vyjadrili, že budú presvedčení, že rast spotrebiteľských cien, ak sa vráti k tým želaným dvom percentám v strednodobom horizonte, tak vtedy ich začne Európska centrálna banka znižovať svoju kľúčovú úrokovú sadzbu. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg sa inflácia vo februári pravdepodobne spomalila na úroveň 2,5 %, čo už naozaj sa blíži k tomu vytýčenému cieľu. Zatiaľ sa viac menej, či už aj vrátane nášho guvernéra pána Kažimíra, tie vyjadrenia spájajú s júnom tohto roka, kedy by mala vlastne povoliť táto monetárna politika Európskej centrálnej banky. Čo by mohlo byť ešte skôr, ako je americký FED, americká centrálna banka, keďže tie cenové tlaky v eurozóne sa zmierňujú oveľa rýchlejšie ako v Amerike.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
A čo to pre nás znamená, keby si vieme povedať v praxi?

Matej DOBIŠ, výkonný riaditeľ Finančného kompasu
Znamená to pre nás, že môžu byť prvé lastovičky v priebehu niekoľkých mesiacov, ktoré budú v podobe jednotlivých bánk upravovať niektoré fixácie. Nečakám nejaké dramatické úpravy, čakám naozaj možno nejaké kozmetické. Európska centrálna banka chce naozaj pomaly upravovať úrokovú sadzbu a tým pádom nebudeme pravdepodobne svedkami toho, že bude znižovať úrokovú sadzbu o viac ako pol percenta.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
A ako dlho očakávate, že budeme teda čakať na reakciu slovenských bánk? Vy ste povedali, že to bude mať také pozvoľnejšie tempo? Predpokladáte, že uvidíme výraznejší pokles hypotekárnych úrokov možno aj v tej druhej polovici tohto roka?

Matej DOBIŠ, výkonný riaditeľ Finančného kompasu
Môže sa to v prípade niektorých bánk pokojne stať, keďže pre tie väčšie banky, ktoré patria do tých medzinárodných skupín, predstavujú pre peniaze aj iné zdroje, akými je Európska centrálna banka, znamená to, že môžu mať lacnejšie financovanie a môžu skôr ponúkať nižšie úrokové sadzby, ako dajme tomu tie banky s menšou produktovou výbavou, tzn. že v prípade väčších bánk, tých najsilnejších bánk na našom trhu s najväčším počtom klientom sa pokojne môže stať, že tie úrokové sadzby budú klesať rýchlejšie.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Prípadný pokles sadzieb bude závisieť aj od stavu verejných financií a od reakcie bánk na bankový odvod a bonifikáciu hypoték, ako očakávate, že budú tieto faktory vplývať na obchodnú politiku bánk?

Matej DOBIŠ, výkonný riaditeľ Finančného kompasu
Samozrejme aj tento pohľad môže priniesť pomalšie uvoľňovanie úrokových sadzieb, teda pomalšie znižovanie. Zároveň netreba zabúdať aj na takú čerstvú informáciu, ktorá je v podobe okamžitých platieb, kedy naozaj banky budú musieť vynaložiť nemalé financie na dobudovanie infraštruktúry takýchto rýchlych bankových prevodov, čo môže tiež ešte nejakým spôsobom spomaliť znižovanie úrokových sadzieb, ale samozrejme banky budú prihliadať na to, že potrebujú nejakým spôsobom rozbankovať klientov a dostať hypotéky opäť do predaja, čiže nemyslím si, že to bude závisieť iba od toho, že sa zavádza bankový odvod.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Čo môžu urobiť záujemcovia o financovanie kúpy nehnuteľností, aby zvýšili pravdepodobnosť, že im banka nakoniec vyhovie.

Matej DOBIŠ, výkonný riaditeľ Finančného kompasu
Sú to viac menej také neovplyvniteľné záležitosti. Každý by samozrejme chcel mať vyšší príjem, aby to preňho predstavovalo vyššie limity a tú lepšiu prechodnosť v očiach banky, ale čo sa viac menej ponúka je to, že sa na hypotekárnych úveroch z počtu žiadateľov bude objavovať väčší počet osôb, tzn. že budú úplne bežné hypotéky so spoludlžníkmi, zatiaľ, čo v minulých rokoch sme mali, bol takým štandardom, že o hypotéku žiadal ako keby iba 1 žiadateľ, teda 1 dlžník. Dnes v záujme toho, aby bol ten limit vyšší na kúpu nehnuteľnosti, tak sa tam pridáva, či už je to nejaký príslušník rodiny alebo možno nejaký známy, ktorý dokáže ten limit zvýšiť. Samozrejme je to veľmi náročné dostať sa k takémuto spoludlžníkovi, ale nie je to nič neštandardné.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
Ďakujem pekne za rozhovor, to bol Matej Dobiš z Finančného kompasu.

Matej DOBIŠ, výkonný riaditeľ Finančného kompasu
Ďakujem veľmi pekne za oslovenie.

Bibiana BEŇOVÁ, moderátorka
A to je z dnešnej relácie všetko. K veci pripravili a odvysielali dramaturg Vlado Maťo, od techniky Gabo Glasa a od mikrofónu Simona Beňová.

 

Zdroj: Rádio Slovensko

Na studňu potrebujete povolenia, inak vám hrozia tisícové pokuty. Koľko vás vyjdú správne poplatky? A kedy nemusíte nič platiť?

Rovnako ako pri stavbe garáže, rodinného domu či prístavby potrebujete získať povolenie na výstavbu studne. Počítať musíte aj s ďalšími poplatkami.

Mnohí ľudia si na svojom pozemku vytvárajú studne bez toho, aby mali povolenie. Aj keď je to bežné, povolenie je potrebné. Či už je to studňa vykopaná alebo vŕtaná, zákon to vykazuje ako výstavbu, lebo sa z nej čerpá podzemná voda.

Nezáleží na tom, či je studňa vyhrabaná rukami alebo vyvŕtaná strojom, pretože oboje sa považuje za stavbu. Zákon hovorí, že keď z takýchto studní berieme vodu, musíme mať na to príslušné povolenie. Aby bola studňa postavená podľa pravidiel, musíme postupovať podľa určitých bodov v stavebnom zákone a vodnom zákone. Dôležité časti týchto zákonov sú paragrafy 18 a 26 (364/2004 Z. z.), ktoré nám povedia, čo všetko treba spraviť, aby bola studňa schválená a mohli sme ju používať legálne. Jedným z neoddeliteľných krokov pri získavaní povolenia na vybudovanie studne sú správne poplatky. Základný poplatok je stanovený vo výške 30 eur a pokrýva spracovanie žiadosti o stavebné povolenie na vodnú stavbu. Okrem toho však môžu vzniknúť ďalšie náklady spojené s potrebnými administratívnymi krokmi a overením dokumentácie. Medzi takéto poplatky patrí napríklad vyjadrenie o podzemných vedeniach vôd, ktoré je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti studne. Rovnako tak môže vzniknúť poplatok za vypracovanie a overenie projektovej dokumentácie, ako aj za overenie listu vlastníctva. Celkovo môže suma spojená s týmito poplatkami dosiahnuť až 250 eur, v závislosti od konkrétnych požiadaviek a náročnosti prípadu.

Studňa vybudovaná bez povolenia sa považuje za čiernu stavbu a vlastníkovi hrozí pokuta. Studňa je totiž podľa zákona o vodách považovaná za vodnú stavbu. Čierna stavba studne je navyše považovaná za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže vyšplhať u fyzických osôb aj na niekoľko tisíc eur.

Zákon o vodách

Mnohí možno argumentujú ustanovením § 18 zákona 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré hovorí: „Zákon 364/2004 Z.z. o vodách § 18 – Všeobecné užívanie vôd – každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min…“

Na prvý pohľad toto ustanovenie vyzerá tak, že na vybudovanie studne netreba žiaden doklad, ale nie je to tak. Dôležité je si uvedomiť, že jednoduchým vodným zariadením na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa voda čerpá ručne, a pramenné záchytky s výdatnosťou menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby.

Kedy povolenie nepotrebujete

To znamená, že bez povolenia môžete stavať studňu, z ktorej budete čerpať vodu len ručne. Studňa využíva podzemné zdroje vody, preto ju treba vykopať do dostatočnej hĺbky. Gravitačný odber znamená odber samospádom, čo vo väčšine prípadov pri rodinných domoch nie je reálna možnosť.

Osobitné nariadenia platia aj pri čerpaní vody z minerálnych prameňov. V tomto prípade neplatí, že takáto stavba nepotrebuje povolenie. Práve naopak, kvôli špecifickosti čerpanej vody (minerálnej) budete potrebovať viac povolení.

Pri čerpaní vody zo studne pomocou čerpadla sa postupuje podľa § 21 – Povolenie na osobitné užívanie vôd. To znamená, že pri stavbe studne je potrebné stavebné povolenie. Ak máte v úmysle vybudovať na svojom pozemku studňu s cieľom získať pitnú alebo úžitkovú vodu, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie na zriadenie takéhoto vodného diela.

Povolenie vydáva Obvodný úrad životného prostredia (v prípade, že je žiadateľom právnická osoba) alebo obec prostredníctvom obecného úradu (v prípade, že je žiadateľom fyzická osoba).

Riskovať sa neoplatí

Za výstavbu studne bez povolenia môžete dostať pokutu. Nelegálna stavba studne sa tiež považuje za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže pohybovať v rozmedzí od niekoľkých stoviek do tisícov eur aj u fyzických osôb.

V prípade živnostníkov je pokuta ešte vyššia. Nie je podstatné, koľko vody ste skutočne odobrali, tá sa stanovuje odhadom. Preto nezabúdajte na najmenšie detaily pri získavaní povolenia a včasnom nahlásení prác obecnému úradu.

Všeobecne platí, že najmenej 15 dní pred začatím geologických prác vrtu (v prípade studne 30 dní vopred) súvisiacich so zásahom do pozemku, je nevyhnutné oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác príslušnému obecnému úradu v lokalite, kde majú byť vykonané.

Prakticky je oznámenie riešené zaslaním kompletného projektu obecnému úradu. Ten sa k projektu vyjadrí a v odôvodnených prípadoch môže vyžadovať expertné posúdenie od geologickej služby alebo iného odborníka. V takom prípade sa začiatok prác musí odložiť.

Kolaudácia studne

Po úspešnom získaní povolenia a dokončení stavby studne prichádza na rad kolaudácia. Kolaudačný proces zahŕňa podanie žiadosti o kolaudačné rozhodnutie spolu s všetkými potrebnými dokumentmi. Tieto dokumenty musia obsahovať výsledky testov vody a overenia, ktoré preukazujú, že studňa bola vybudovaná správne a je bezpečná na používanie.

V prípade, že všetky aspekty sú v súlade s predpismi a normami, kolaudačný úrad vydá rozhodnutie o schválení studne. V opačnom prípade môže úrad požadovať dodatočné úpravy alebo opravy, kým nebude studňa považovaná za bezpečnú a vyhovujúcu všetkým normám. Poplatok na kolaudáciu studne v domácom prostredí je 20 eur.

Môžem si spraviť aj studňu samostatne?

Mnohí ľudia si na svojom pozemku vytvárajú studne bez toho, aby mali povolenie. Aj keď je to bežné, povolenie je potrebné. Či už je to studňa vykopaná alebo vŕtaná, zákon to vykazuje ako výstavbu, lebo sa z nej čerpá podzemná voda.

Nezáleží na tom, či je studňa vyhrabaná rukami alebo vyvŕtaná strojom, pretože oboje sa považuje za stavbu. Zákon hovorí, že keď z takýchto studní berieme vodu, musíme mať na to príslušné povolenie. Aby bola studňa postavená podľa pravidiel, musíme postupovať podľa určitých bodov v stavebnom zákone a vodnom zákone.

Dôležité časti týchto zákonov sú paragrafy 18 a 26 (364/2004 Z. z.), ktoré nám povedia, čo všetko treba spraviť, aby bola studňa schválená a mohli sme ju používať legálne.

Čo môžem robiť bez akýchkoľvek povolení?

Ak chcete čerpať podzemnú vodu, môžete použiť jednoduché studne na vašom pozemku, kde vodu čerpáte ručne, alebo malé zariadenia pre vodu z prameňov, ktoré majú výdatnosť menej ako 10 litrov za minútu.

Správne poplatky

Žiadosť o stavebné – na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur

Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 50 eur

Žiadosť na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 20 eur

Poplatok na pošte za výpis z listu vlastníctva spôsobilého na právne účely – 7,90 eura

Kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 – 8 eur.

Realizácie vŕtacích prác strojným zariadením Cena
Paženie nesúdržnej horniny priemer fi 245 1 bm 56 eur
Vŕtanie nesúdržnej horniny fi 225 v pažení 1 bm 49 eur
Príklepové vŕtanie tvrdej horniny fi 225 1 bm 49 eur
Preventerové odsávania – čisté okolie vrtu zdarma
Paženie – výstroj studne Cena
165 ZAR – Filter studne fi 165mm/0,7mm/hr6,2mm 1 bm 15,50 eura
165 ZAR – Výstroj studne hr 6,2 1 bm 14,25 eura
165 ZAR – Spodné blendovanie 1 ks 13,50 eura
165 ZAR – Vrchný kryt 1 ks 13,50 eura
165 ZAR – Centrovacie kríže 1 ks 1,30 eura
145 ZAR – Filter studne fi 145mm/0,7mm/hr5,4mm 1 bm 14,20 eura
145 ZAR – Výstroj studne hr 5,4mm 1 bm 13,50 eura
145 ZAR – Spodné blendovanie 1 ks 13,50 eura
145 ZAR – Vrchný kryt 1 ks 13,50 eura
145 ZAR – Centrovacie kríže 1 ks 2,30 eura
Výstroj studne – ostatné Cena
Chránička na vstupe fi 200mm / h=3000 mm 1 ks 23,50 eura
Filtračný obsyp frakcia R4/8 1,6 tona/m3 – 50 kg / bm 1 bm 2,80 eura
Izolácia vodonosnej vrstvy filter/výstroj 1 ks 28,80 eura
Výstrojový obsyp frakcia R04-R08 1,4 tona/m3 – 45kg/bm 1 bm 4,70 eura
Ostatné Cena
Dopravné náklady – 1 nákladný automobil 25t 1 km 1,00 eur
Čerpacie skúšky po vykonaní vrtu 1 mj dohodou
Čerpacie skúšky 7 dní 1 mj dohodou
Čerpacie skúšky 14 dní 1 mj dohodou

Zdroj: vrtanie-studni.sk

 

Zdroj: pravda.sk

Autor: Dominika Čillíková, Pravda

Koniec zdražovania hypoték

Európska centrálna banka mala koncom januára oznámiť, ako budú zlacňovať hypotéky v tomto roku. Očakávalo sa, že na stretnutí základnú úrokovú sadzbu ponechá, no už v apríli by mohlo prísť k prvému zníženiu úrokových sadzieb za posledných takmer osem rokov. Nič sa nestalo, ECB len skonštatovala, že sme na dobrej ceste k inflačnému cieľu dvoch percent.

Znižovanie úrokov na hypotékach nás teda ešte len čaká. Na to sa už pripravujú aj slovenské banky, a pred pár dňami už jedna z nich aj prišla so zlacňovaním úverov. Dá sa očakávať, že v rámci konkurenčného prostredia k tomu zanedlho pristúpia aj ďalšie finančné domy.

Len na pripomenutie, tento rok sa zavádza banková daň a bonifikácia hypoték. Ak by nebolo týchto dvoch opatrení, zrejme by k zlacňovaniu prišlo skôr a vo väčšom. Banky ale musia niekam presunúť náklady, a tak si to opäť odnesú klienti aj na vyšších poplatkoch pri rôznych bankových úkonoch. Čo však bude nový normál pri úrokových sadzbách na hypotékach? Odborníci tvrdia, že sa už nedostaneme do nezdravého prostredia sadzieb pod jedno percento. Lacné peniaze sú síce fajn pre budúcich dlžníkov vo vidine vlastného bývania, pre ekonomiku to však prináša množstvo negatív. Novým normálom by podľa odborníkov mohla byť sadzba na úrovni troch percent. Ak tento text číta niekto, kto si bral pred rokmi hypotéku aj s vyše 6-percentným úrokom, táto správa ho nijako nezdvihne zo stoličky. Opätovné zlacňovanie hypoték by mohlo naštartovať aj realitný trh, ktorý v posledných mesiacoch výrazne ochladol. Ak však dosiahnete v tomto čase na hypotéku a chcete bývať, nikdy nebol ideálnejší čas na to, aby ste si vybrali svoju vysnívanú nehnuteľnosť.

 

Rok zdražovania hypoték

Minulý rok bol mimoriadne bohatý nielen na politické, ale aj ekonomické udalosti. Jedna z najvýznamnejších zmien pre bežných ľudí prišla s rozhodnutím Európskej centrálnej banky po jedenástich rokoch zvýšiť základnú úrokovú sadzbu. Po dlhých mesiacoch tak aj na Slovensku skončila éra lacných peňazí. Tento rok by sme mohli nazvať rokom zdražovania hypoték. Bývanie sa kvôli drahším hypotékam stalo najnedostupnejšie za poslednú dekádu.

Podľa správ a prognóz z Národnej Banky Slovenska je vrchol inflácie za nami. Postupný pokles možno predpokladať až v rokoch 2024 – 2025.Všetky kroky ECB pociťujú aj klienti slovenských bánk. Každým jedným navýšením. Na Slovensku po zdražení hypoték z jedného na vyše štyri percentá sú aktuálne banky ochotné ľuďom požičiavať o 20 percent menej, ako bolo bežné predtým. Slováci sa k hypotékam dostávajú zložitejšie.

Národná banka Slovenska predpokladá, že väčšina klientov by mala vyššie splátky zvládnuť. Splátka by sa mala vyšplhať v priemere o 100 eur mesačne viac ako predtým. Štát napriek tomu zaviedol bonifikáciu hypoték.

Mnohí si aktuálne vyberajú aj predĺženie splatnosti úveru, čo však nemusí každému vyhovovať. V praxi to bude znamenať, že ak si niekto požičal v roku 2018 sumu 200-tisíc eur, bude na konci fixácie jeho zostatok úveru 172 587 eur. Ak sa rozhodne úver predĺžiť opätovne na 30 rokov a zvolí si opäť 5-ročnú fixáciu, narastie v prípade najlacnejšej ponuky jeho splátka „iba“ o 122 eur, miesto 209 eur.

 

Prečo ECB zvyšuje sadzby

ECB je centrálnou bankou, ktorá je zodpovedná za euro a za  udržanie  jeho stability. Keď je inflácia príliš vysoká, zvyšovanie úrokových sadzieb pomáha znižovať infláciu späť na cieľovú hladinu 2 % v strednodobom horizonte. Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat boli v júni spotrebiteľské ceny v spoločenstve 20 krajín platiacich eurom o 5,5 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka. To je výrazne viac ako strednodobá cieľová hodnota na úrovni dvoch percent, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií a potravín, navyše v júni vzrástla na 5,5 % z májových 5,3 %.

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu. Úrokové sadzby sú len jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva. K dispozícii má celý súbor nástrojov, ktoré používa, a to aj v kombinácii, na usmerňovanie inflácie.

Úrokové sadzby pre súkromné osoby a podniky ponúkané  bankami sa menia v závislosti od zmeny sadzieb ECB. Úrokové sadzby závisia aj od dopytu a ponuky úverov, teda  koľko sú záujemcovia o úvery ochotní míňať a investovať a aký objem úverov je k dispozícii.

Keď chcú ľudia míňať peniaze a investovať, ale nemajú možnosť získať dostatočne vysoký úver od banky, úrokové sadzby zvyčajne rastú, keďže je k dispozícii menej úverov. Ak si ľudia naopak v bankách uložia značný objem úspor, ekonomika má k dispozícii veľa peňazí a sadzby vtedy zvyknú byť nízke. Zmena kľúčových úrokových sadzieb sa vo väčšej alebo menšej miere odrazí v celom hospodárstve vrátane bankových úverov, trhových úverov, hypoték, sadzieb bankových vkladov a iných investičných nástrojov.

Keď je inflácia príliš vysoká z dôvodu vysokého dopytu a nedostatku tovaru a služieb, zvýšením sadzieb môžeme vyvolať zdraženie úverov. To schladí ekonomiku, upokojí inflačné očakávania a zníži infláciu. Pri príliš nízkej inflácie môže ECB znížiť úrokové sadzby a zlacniť tak úvery na podporu investícií a dopytu. Vyššie sadzby dokážu udržať pod kontrolou inflačné očakávania.

Ak si ľudia aj firmy myslia, že vysoká inflácia je trvalého rázu, zamestnanci budú pravdepodobne požadovať vyššie mzdy a zamestnávatelia zasa môžu zvýšiť svoje vlastné ceny. Takýto jav sa označuje ako mzdovo-cenová špirála. Aby sme tejto špirále predišlo, ECB budem naďalej zvyšovať úrokové sadzby, a tým zvyšovať cenu úverov i úročenie úspor. Tým zabezpečí, že podniky, pracovníci a investori budú presvedčení, že inflácia v strednodobom horizonte klesne na 2 %.

Zvýšené sadzby ECB majú nevýhody, ale aj výhody. Vyššie sadzby znamenajú, že si požičiavame drahšie a ľudia si pri svojich súčasných príjmoch nebudú môcť dovoliť takú vysokú hypotéku, ako dostali v minulosti. Banky im poskytne menej peňazí na financovanie  nehnuteľnosti. Problém to bude hlavne pre nízkopríjmové skupiny ľudí, pre ktorých sa hypotéka stane nedostupná. Na strane druhej vklady a sporenia bývajú výhodnejšie. Ak budú ľudia viac sporiť a menej míňať, spomalí sa produkcia tovarov a služieb v ekonomike a to pomôže znížiť infláciu.

 

Na čo treba myslieť

Ešte predtým, ako sa Slováci zadĺžia, treba myslieť na to, že splátka môže mať najviac 60 % z mesačného príjmu, čo vytvára vankúš pre rast úrokov ale aj iných nákladov ako je aktuálne aj vysoká inflácia, nad 10-timi percentami. Treba myslieť na to, že v aktuálne nastavených opatreniach NBS hypotéku môžete dostať na maximálne 80% ceny nehnuteľnosti. Každý klient je pri poskytnutí úveru testovaný na sadzbu, ktorá je vyššia o 2 percentuálne body, akú reálne dostane. To je ďalší dodatočný vankúš v príjme domácností. Nové hypotéky nemôžu zasahovať do dôchodkového veku, keď väčšine ľuďom prudko poklesne príjem. NBS zaviedla limity na maximálnu výšku celkového dlhu, teda všetkých úverov, ktoré domácnosť má. To by malo aj do ďalších rokov pomôcť k tomu, aby sa klient príliš nezadlžoval a nepreplácal úver. Vďaka týmto opatreniam je málo pravdepodobné, že by mala veľká časť domácností problém splácať svoje záväzky. Samozrejme, ide o priemer a časť domácností problémy so splácaním úverov bude mať. Aj NBS spotrebiteľov vyzýva, aby si tvorili finančné vankúše, úspory, aby sa nimi pripravili na zvýšené splátky. Najrizikovejší klienti sú tí s nižším príjmom, vzdelaním, vyšším zadlžením a tí, ktorí dostali úver len nedávno.

Autor: Lenka Buchláková

Daň z prenájmu nehnuteľnosti: Kedy nemusíte platiť daň? Pozrite si príklady

To, či naozaj musíte zaplatiť daň z prenájmu bytu, domu či pozemku, závisí od viacerých okolností. Pozrite sa, čo všetko je dôležité vedieť a čo rozhodne o tom, či dane zaplatíte, alebo nie. Aké výdavky si môžete uplatniť?

Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník zaradí do obchodného majetku, to znamená, že o tejto nehnuteľnosti bude účtovať ako o obchodnom majetku alebo bude nehnuteľnosť evidovať v evidencii hmotného majetku zaradeného v obchodnom majetku, môže si uplatniť v daňových výdavkoch

 • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
 • výdavky na technické zhodnotenie prenajímanej nehnuteľnosti (ustanoveným spôsobom),
 • výdavky na opravy a udržiavanie prenajímanej nehnuteľnosti vrátane preddavkov do fondu prevádzky, opráv a údržby tvoreného podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • úroky z úverov a pôžičiek poskytnutých na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti zaplatených po zaradení nehnuteľnosti do obchodného majetku,
 • výdavky za spotrebu energií (vody, plynu, tepla, elektrickej energie),
 • daň z nehnuteľnosti, ktorú je prenajímateľ povinný platiť podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov,
 • výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti,
 • výdavky za služby v prenajatej nehnuteľnosti, ako napr. osvetlenie spoločných priestorov bytového domu, upratovanie spoločných priestorov bytového domu, používanie a servis výťahu, používanie domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, čistenie žúmp, poplatky za TV a rozhlas vrátane koncesionárskych poplatkov, poplatky za pripojenie na internet, poplatky za povinnú správu bytového domu, službu vrátnika, recepcie, výdavky na strážnu službu, výdavky za odvoz smetí, okrem miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý platí fyzická osoba podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov.

Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov zahrnúť

 • výdavky za spotrebu energií (vody, plynu, tepla, elektrickej energie),
 • zaplatené preddavky do fondu prevádzky, opráv a údržby tvoreného podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • výdavky za služby v prenajatej nehnuteľnosti, ako napr. osvetlenie spoločných priestorov bytového domu, upratovanie spoločných priestorov bytového domu, používanie a servis výťahu, používanie domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, čistenie žúmp, poplatky za TV a rozhlas vrátane koncesionárskych poplatkov, poplatky za pripojenie na internet, poplatky za povinnú správu bytového domu, službu vrátnika, recepcie, výdavky na strážnu službu, výdavky za odvoz smetí, okrem miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý platí fyzická osoba podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov.

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)

Ak prenajímaná nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dosiahnutý príjem z prenájmu tejto nehnuteľnosti si môžu manželia rozdeliť v takom pomere, aký si dohodnú. Rovnakým pomerom si rozdelia aj daňové výdavky súvisiace s prenajímaním nehnuteľnosti. Obidvaja manželia si môžu uplatniť oslobodenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 500 eur.

Príklady

Príklad č. 1:

Manželia prenajímajú nehnuteľnosť, ktorú majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Obidvaja manželia sú poberatelia starobného dôchodku. V roku 2023 dosiahli len príjem z prenájmu nehnuteľnosti v sume 4 200 eur.

Manželia si príjem z prenájmu nehnuteľnosti rozdelia v rovnakom pomere, t. j. na každého pripadne príjem 2 100 eur. Každý z nich si môže uplatniť oslobodenie v sume 500 eur, t. j. zdaniteľný príjem každého z nich po odpočítaní 500 eur predstavuje 1 600 eur. Pretože v roku 2023 nedosiahli žiadne iné zdaniteľné príjmy (poberaný starobný dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem), nevzniká ani jednému z nich povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ani u jedného z manželov zdaniteľný príjem dosiahnutý v roku 2023 nepresiahol sumu 2 461,41 eura.

Príklad č. 2:

Manželia prenajímali v roku 2023 byt, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Príjem z prenájmu bytu dosiahli vo výške 2 800 eur. Manžel bol zamestnaný a manželka bola celý rok 2023 na rodičovskej dovolenke.

Manželia sa rozhodli príjem z prenájmu nehnuteľnosti rozdeliť na manželku vo výške 2 300 eur a na manžela vo výške 500 eur. Každý z nich si môže uplatniť oslobodenie v sume 500 eur. Manžel po uplatnení oslobodenia príjmov vo výške 500 eur nedosiahol žiadny zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti.

Manžel nemá povinnosť z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti podávať daňové priznanie a môže sa rozhodnúť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti. Manželka príjem z prenájmu nehnuteľnosti pripadajúci na ňu po rozdelení vo výške 2 300 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že jej zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2023 bol vo výške 1 800 eur (2 300 – 500).

Pretože v roku 2023 nedosiahla manželka iné zdaniteľné príjmy, nevzniká jej povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura.

Príklad č. 3:

Manželia prenajímali v roku 2023 nehnuteľnosť patriacu do ich bezpodielového spoluvlastníctva, z čoho dosiahli príjem vo výške 7 440 eur. Daňové výdavky vynaložené v súvislosti s prenajímaním tejto nehnuteľnosti predstavujú sumu 3 840 eur. Manželia sa dohodli, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti si rozdelia rovnakým dielom, každý v ½. Aké sumy príjmov a výdavkov uvedú v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023?

Pretože každý z manželov si môže uplatniť oslobodenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 500 eur, každý z manželov uvedie v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 220 eur. Každý z manželov si uplatní daňové výdavky vo výške 1 670,40 eura (3 220 : 3 720 = 0,87 × 3 840 : 2)

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (t. j. len tzv. pasívne príjmy), nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť a odpočítať len od tzv. aktívnych príjmov, t.¤j. príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Povinnosť registrácie

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť.

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.

Príklady:

Príklad č. 1: Vlastním trojizbový byt, v ktorom jednu izbu prenajímam študentom. Mám aj ja povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade?

Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú iba časť bytu, časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

Príklad č. 2: Vzťahuje sa aj na mňa povinnosť registrácie na daňovom úrade, keď so súhlasom vlastníka prenajímam byt, ktorý mám sama v nájme?

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá ďalej prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má sama v nájme (pre registráciu na daňovom úrade nie je rozhodujúce, či prenajímateľ je vlastníkom prenajímaného bytu). Povinnosť registrácie má aj fyzická osoba, ktorá prenajala byt fyzickej osobe, ktorá tento byt ďalej prenajíma.

Príklad č. 3: Spolu s manželkou vlastníme byt (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), ktorý sme prenajali, teda sa na nás vzťahuje povinnosť registrácie. Musia sa registrovať obidvaja manželia alebo stačí, keď túto povinnosť splní jeden z manželov?

V prípade prenájmu bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, povinnosť registrácie vzniká obidvom manželom.

Príklad č. 4: Prenajímam stenu rodinného domu na reklamné účely. Vzniká mi registračná povinnosť? Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré prenajímajú časť nehnuteľnosti okrem pozemku. Ak teda prenajímate stenu rodinného domu ako časť nehnuteľnosti, vznikla vám registračná povinnosť.

Príklad č. 5: Vlastním chatu v rekreačnej oblasti, v ktorej v zimnej sezóne príležitostne poskytujem ubytovanie. Nemám živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovania. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť?

Registračná povinnosť sa vzťahuje iba na fyzickú osobu, ktorá prenajme nehnuteľnosť na území SR. To znamená, že povinnosť registrácie vzniká fyzickej osobe iba v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa § 663 Občianskeho zákonníka. Ak poskytujete službu ubytovania na základe zmluvy o ubytovaní podľa § 754 Občianskeho zákonníka, nevzniká vám registračná povinnosť.

Príklad č. 6: Vlastním viac nehnuteľností, pri prenájme prvej nehnuteľnosti si splním svoju registračnú povinnosť. Mám povinnosť oznamovať prenajatie druhej a každej ďalšej nehnuteľnosti?

Ak ste už registrovaný na daňovom úrade z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti, nevzniká vám žiadna povinnosť oznamovať daňovému úradu prenajatie každej ďalšej nehnuteľnosti.

Príklad č. 7: Prenajímam byt a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Je potrebné k žiadosti o registráciu doložiť aj zmluvu o nájme?

K žiadosti o registráciu nie je potrebné prikladať nájomnú zmluvu. Dátum začatia prenajímania nehnuteľnosti uvediete v X. oddiele žiadosti o registráciu – Poznámky.

Príklad č. 8: Prenajímam nehnuteľnosť a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Žiadosť o registráciu chcem poslať poštou. Môžem sa aj takýmto spôsobom zaregistrovať?

Áno, žiadosť o registráciu na predpísanom tlačive je možné poslať na daňový úrad aj poštou.

Príklad č. 9: Som občanom Rakúska, na Slovensku vlastním byt, ktorý prenajímam. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť? Ak áno, na ktorom daňovom úrade sa mám zaregistrovať?

Povinnosť registrácie má v zmysle § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov na daňovom úrade každá fyzická osoba, ktorá na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku. Ak ste teda prenajali na území SR nehnuteľnosť, vznikla vám registračná povinnosť. Ak nemáte na území SR trvalý pobyt, žiadosť o registráciu podáte na Daňový úrad Bratislava.

 

Zdroj: pravda.sk

Autor: Zuzana Hlavačková