Všetky príspevky GS

Charitatívna zbierka s NARKS pre OZ Slniečko na ceste

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď ide o zdravie, ide o všetko.
      O to viac, ak je jedná o detských pacientov.
           Izolácia, samota, či už kvôli diagnóze, pandémii alebo pre ich bezpečnosť.
                    Vzdelávanie a komunikácia s blízkymi, spolužiakmi
                            je pre malých pacientov veľmi dôležitá.
                                   Mnohokrát však nedostupná.

Nemôžeme pomôcť všetkým, ale každá pomoc sa počíta. Pomôžme spoločne zlepšiť podmienky pobytu v nemocnici pre malých pacientov.

 

NARKS by preto rád oslovil všetkých, ktorí majú možnosť a vôľu zapojiť sa do tentokrát nefinančnej zbierky…

Čo sa hľadá a potrebuje? Čo môže mať niekto nazvyš…

 • notebooky, tablety, bezdrôtové slúchadlá, TV- v dobrom a funkčnom stave

 • kancelárske stoličky pre personál do vyšetrovní

Kam doručiť darované predmety?

Máte záujem darovať niektoré z potrebných vecí a nie ste členom NARKS?
Zavolajte nám na sekretariát na tel. číslo 0902 952 391 alebo napíšte na email narks@narks.sk.

 

OZ Slniečko na ceste hovorí
o tom, ako budú tieto dary využité

Tablety resp. notebooky, bezdrôtové slúchadlá, TV

Prvotná myšlienka je zlepšiť a spríjemniť pobyt a podmienky detí na oddeleniach. Je to komunita, ktorá má mnohé obmedzenia. Chceli by sme im pomocou zakúpenia tabletov zabezpečiť zdroj komunikácie, informácií či sprostredkovanie nápadu na aktivitu. Pohyb detí je často obmedzený, niekedy aj nemožný, vzhľadom na ich ochorenie alebo úraz a preto trávia väčšinu času na izbách. Vnímame to ako veľký prínos v oblasti vzdelávania, komunikácie, zdrojov informácií a sprostredkovaní nápadov, aktivít či vystúpení pre deti. Našou snahou je vyplniť čas, ktorý trávia na Klinike detskej chirurgie DFNsP v Bratislave.

Cieľovou skupinou sú hospitalizované deti na Klinike detskej chirurgie vo veku 0-18 rokov.

Komunikácia s tabletmi je rýchla, jednoduchá a ľahko ovládateľná v akejkoľvek polohe hospitalizovaného dieťaťa. Vzdelávanie by mohlo prebiehať pomocou tabletov aj priamo na izbe, čím by sa zabezpečil individuálny prístup vzhľadom na aktuálny stav pacientov.

Ďalšie potrebné veci:

 1. Pyžamká od veľkosti 152 do veľkosti L dievčenské, chlapčenské (pyžamká pre malé detičky je dostatočné množstvo)
 2. Gumenné crocksy od veľkosti 35 (musia to byť gumenné resp. umývateľné crocksy kvôli hygiene)
 3. Pastelky (projekt s pastelkami v nemocnici)

Ďakujeme za možnosť a snahu pomôcť!
Zbierka je dobrovoľná.

Informujeme Vás o možnosti aktuálnej charitatívnej pomoci pre Kliniku Detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, na Kramároch.

 

Aplikácie na vyhodnotenie nehnuteľností

Albert je nástroj na efektívne vyhodnocovanie rizík spojených s konkrétnym územím či nehnuteľnosťou v čase a priestore.

V oblasti realít vznikajú nové a moderné informačné technológie, ktoré majú pomôcť kupujúcim, ako aj realitným maklérom, pri vyhodnocovaní nehnuteľností a ich využitia na konkrétny zámer alebo pri ich posúdení podľa vopred stanovených kritérií.

Novinkou v tejto oblasti, ktorú predstavila spoločnosť Esprit na 7. realitnej konferencii NARKS, je analytická aplikácia “Opýtaj sa Alberta”. Táto moderná aplikácia bola uvedená na trh v roku 2021. Umožňuje podrobnú analýzu pozemkov z pohľadu možných rizík a obmedzení. Naviac táto aplikácia prináša analýzu na viacerých úrovniach. Začína na úrovni základnej detekcie rizík a vyhodnotením ich počtu až po detailné rozbory na úrovni vyznačenia v teréne a topografického a ortofotografického zobrazenia daného územia.

Na jej vývoji sa podieľali odborníci z viacerých oblastí, a to geológie, hydrogeológie, geodézie, stavebníctva, životného prostredia a ďalších. Na Slovensku predstavuje toto riešenie unikátne využitie dátovej analýzy pri obchodovaní s nehnuteľnosťami v praxi .

Viac informácii o aplikácii Albert Plus.

Rastúce ceny stavebných materiálov narúšajú ozdravovanie stavebných MSP a EÚ

Európska konfederácia staviteľov (EBC)

Brusel 12. júla 2021 – Napriek zdravotným súvislostiam, ktoré sa v Európe podľa všetkého mierne zlepšujú, je hospodársky dopad pandémie Covid-19 stále výrazne cítiť. Platí to najmä v určitých odvetviach vrátane stavebníctva, ktoré trpí nedostatočnou dostupnosťou a znepokojujúcim nárastom ceny materiálov potrebných na jeho správne fungovanie. Malé a stredné podniky v stavebnom sektore vyzývajú Európsku komisiu, aby dôkladne preskúmala situáciu a v prípade potreby rýchlo zasiahla v medziach svojich možností.

Počas minulého roka stavebné spoločnosti veľmi často uvádzali, že čelia krutým ťažkostiam v súvislosti s dvoma vzájomne prepojenými problémami:

 • Prudký rast cien niekoľkých stavebných výrobkov a surovín.
 • Nedostatok stavebných materiálov na trhu.

V tejto súvislosti spoločnosť EBC pozorne sleduje situáciu a pracuje ruka v ruke so svojím členstvom, aby získala jasný prehľad o situácii na trhu stavebných výrobkov a jej vplyve na staveniská v celej Európe. Komplexné údaje, ktoré sme zhromaždili od našich členov, sú prístupné prostredníctvom tohto odkazu: via this link

Podľa národných združení remeselníkov a stavebných MSP, napriek miestnym špecifikám, veľa stavebných MSP zdokumentovalo, že ich každodenné činnosti v dôsledku tejto pretrvávajúcej situácie výrazne trpia. Niekoľko z nich zaslalo konkrétne žiadosti svojim príslušným národným, regionálnym a / alebo miestnym orgánom s cieľom nájsť riešenia na zmiernenie nežiaducich účinkov.

V tejto súvislosti EBC a jej stavebné MSP vyzývajú Európsku komisiu, aby podrobne preskúmala situáciu a zasiahla v medziach svojich právomocí. Je skutočne potrebné uznať tieseň spôsobenú vysokými cenami a vzácnymi materiálmi pre množstvo aktérov hodnotového reťazca v stavebníctve v celej Európe, pričom by to malo neprimeraný dopad na MSP.

Najdôležitejšie je predovšetkým zabezpečiť, aby boli chránené ciele zelenej dohody a obnovovacej vlny. Bezprecedentná finančná podpora, ktorú EÚ ponúka na zotavenie sa z pandémie Covid-19, by pre európskych občanov mohla byť zanedbateľná, ak by sa nakoniec použila na pokrytie následkov zvýšenia cien. Takýto scenár by bol skutočnou hrozbou, pretože by mohol mať za následok čiastočné vykoľajenie národných plánov obnovy.

Je potrebné zabezpečiť ostražitosť a flexibilitu od verejných orgánov a všetkých príslušných zainteresovaných strán s cieľom určiť a spustiť potrebné cielené reakcie s cieľom podporiť v praxi stavebné MSP v ťažkostiach z dôvodu tohto narušenia trhu. Vyzývame Komisiu, aby spolupracovala so všetkými európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami a zabezpečila tak nájdenie správnych riešení.

Päť dôvodov, prečo využiť služby profesionálnej realitnej kancelárie

Chcete predať alebo kúpiť svoju nehnuteľnosť?

Nehnuteľnosť je životná investícia

Píše Ján Palenčár, autor je realitný profesionál a developer, od roku 2013 prezident NARKS

Keď hovoríme o predaji a kúpe bytu či domu, otvorene si treba povedať, že tu nejde o nový televízor, topánky či bicykel. Hodnota nehnuteľností je v živote človeka najvyšším aktívom, nad cenou akéhokoľvek iného tovaru, ktorý si chcete kúpiť alebo predať. Pri kúpe a predaji preto musíte byť zodpovedný, náležite ostražitý a opatrný. Zľahčovanie predaja nehnuteľnosti je nebezpečné, ide o celoživotné úspory. A to je fakt.

Ako profesionál viem, že spokojnosť klienta je veľmi citlivá vec. Ciele predávajúceho sú najmä:

 • predať, čo najlepšie, čo najrýchlejšie a čo najbezpečnejšie
 • bez zbytočného zdržania a zbytočných právnych prieťahov, nebodaj súdov
 • bez obáv, stresu a negatívnych zážitkov

Viete, že zmenu bývania a sťahovanie zaraďujú odborníci medzi najstresujúcejšie udalosti v živote človeka?

Verte, že maklérstvo nie je bezproblémová práca, občas treba byť aj tvrdý obchodník, občas psychológ a najmä poradca klienta.

Za mňa je tu hneď päť dôvodov, prečo Vám realitná kancelária pomôže vyvarovať sa chybám a rizikám a pomôže dosiahnuť vaše ciele:

 

 1. Poznáme trh a správanie klientov. Stopercentne

Dennodenne makléri pracujú s ponukami, s novými informáciami z trhu a dokážu ich vyhodnocovať na základe skúseností. Ak to nezvládnete, pri realitnom obchode sa stačí pomýliť len raz…

Keď dostaneme nehnuteľnosť do ponuky, urobíme si analýzu trhu, zhodnotíme silné a slabé stránky ponuky, konkurenciu, určíme si cieľové skupiny a prispôsobíme tomu marketingovú komunikáciu. Toto všetko súvisí s efektívnym nastavením ponuky, ako aj cenotvorbou. Spoliehať sa len na informáciu, že sused predal rovnaký byt za XY eur, tak aj ja svoj byt chcem predať za toľko, ideálne ešte o 10 tisíc drahšie, je netaktické a môže sa to vypomstiť a odzrkadliť na dĺžke predaja ako aj na finálnej predajnej cene. Ak cenu nastavím dobre, viem ju odkomunikovať a zdôvodniť.

Správne úvodné nastavenie je kľúčové pre celý predaj. Je to ako s prvým dojmom – vytvoríte ho len prvýkrát.

 

 1. Právny servis. A všetko čo s tým súvisí

Dnes je celý trh posunutý už o krok ďalej. Drvivú väčšinu kúpnych zmlúv v realitkách pripravujú právnici alebo advokáti. Profesionálna realitná kancelária dbá nato, aby boli zmluvy vyvážené a neznevýhodňovali niektorú zo zmluvných strán.

Pozor na mylnú predstavu! Príprava zmlúv nespočíva len v technickom spísaní textu právnikom, ale tiež v procese dohadovania zmluvných podmienok medzi zmluvnými stranami, spoluvlastníkmi alebo rodinnými príslušníkmi. To je úloha makléra – sprostredkovateľa.

Odpoveď na otázku prečo Vám dá maklér podpísať zmluvu o sprostredkovaní s uvedeným práv a povinností je v skutočnosti taká, že si to vyžadujú spotrebiteľské zákony a vyžaduje to aj Slovenská obchodná inšpekcia od realitky, napríklad pri nábore nehnuteľnosti. Možná je aj ústna dohoda v realitnej kancelárii.

Prečo rezervačnú? Aby sme chránili predávajúceho. Ak sa nehnuteľnosť predáva a je viacero záujemcov a jeden sa rozhodne ku kúpe, ostatní musia byť odmietnutí. Zvýhodnený záujemca by mal chápať, že jeho vyjadrením sa odmietli ostatné ponuky. A túto vážnosť svojho rozhodnutia prejavuje podpisom rezervačnej zmluvy.

Kto nepozná realitný obchod, nevie aké zbytočné komplikácie a časové prieťahy môže spôsobiť absencia rezervačnej zmluvy.

Dôležité je dohodnúť si už zásadné podmienky predaja v tejto zmluve, z ktorej vychádza aj kúpna zmluva. Vytesní sa tým priestor na možné špekulácie o tom, kto komu čo sľúbil.

Právne profesie majú inú dôležitú úlohu. A to vyhotoviť zmluvu alebo zápisnicu, autorizovať ju alebo overiť. Ja spolupracujem s viacerými, takže odbornosť týchto úkonov je zaručená.

Navyše sledujem splnenie zmluvných podmienok, zabezpečím konanie na katastri. Keď sa blížime s klientmi do finále a obe strany sa už tešia, pripravím protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, spíšeme energie a zabezpečíme aj ich prepis. Makléri dotiahnu obvykle ďalšie potrebné veci na správe bytov.

 

 1. Obhliadky nehnuteľnosti

Prečo to vie urobiť maklér lepšie? Pre profesionálneho makléra je to rutina a nemá voči nehnuteľnosti emočné väzby. Jeho úlohou je vytvoriť podmienky na efektnú a príjemnú obhliadku bez rušivých momentov.  Okamžite vie rozoznať, čo kupujúcich zaujalo, čo sa im najviac páči a napr. na základe týchto vedomostí sa zamerať na detaily nehnuteľnosti. Pri zjednávaní ceny vie viesť licitáciu o cene a vyjednať čo najlepšie podmienky pre predávajúceho. Čo je ale najdôležitejšie, pozná aj kupujúceho a jeho predstavy, ktoré si zistil ešte pred obhliadkou alebo počas nej.

 

 1. Profesionálny marketing. Je „must“

Profesionálna realitná kancelária sa už dnes díva na ponuku cez cieľové skupiny a vypracováva stratégiu predaja. Okrem bežných nástrojov ako je inzercia na  realitných portáloch, propaguje nehnuteľnosť aj na sociálnych sieťach a cez video obhliadky. Ja využívam ďalších profesionálov pri 3D obhliadkach alebo záberoch s dronom. Korona ma v tom chtiac-nechtiac posunula. Pripravím výber komunít, nastavím reklamu sám alebo v spolupráci so špecialistom, stanovím kľúčové slová pre Google a pod. V kancelárii využívame topovanie a prémiové umiestnenie. Toto je opäť vec, ktorú človek samopredajca nedokáže spraviť sám (Ok, pokiaľ sa nejedná o marketingového profíka).  Realitné kancelárie majú vlastné databázy záujemcov a vedia ich osloviť aj priamo. Toto sú všetko skryté znalosti a hodiny času, ktoré klient nevidí.

 

 1. Exkluzivita ako najefektívnejší spôsob predaja

Exkluzivita je dnes najefektívnejší spôsob predaja a je celosvetovým štandardom v realitách. Tento trend rastie aj na Slovensku, čo demonštruje zvyšujúcu sa vyspelosť trhu a zvýšenie „realitnej gramotnosti“. Predávajúci v princípe podľa svojho zadania získava buď rýchlejší predaj alebo predaj za vyššiu cenu.  Ako je to možné? Realitná kancelária v prípade exkluzivity má podstatne väčší rozpočet na marketing, využíva naplno synergiu z dopytovej databázy kedy z exkluzívnej ponuky vytvorí preferovanú referenčnú ponuku.

Exkluzivita zabezpečuje konzistentné informácie o ponuke.

Exkluzivita prináša so sebou aj jedno riziko, a tým je výber tej správnej realitnej kancelárie a realitného makléra. K tomuto by predávajúci mal pristupovať zodpovedne, pozrieť si ich prácu, prezentáciu ponuky, referencie a v neposlednom rade by si mal s realiťákom sadnúť aj ľudsky.

Dnešná situácia na realitnom trhu je špecifická. Ovplyvňuje ju korona, dostupnosť úverov, veľký dopyt a malá ponuka.  To spôsobuje tlak najmä na kupujúcich. Prosím, pristupujme aj tak k sebe slušne a bez vyvolávania konfliktov. Jednajme s nadhľadom.

Realitnú činnosť som začal robiť v roku 1996. Postupne som získal skúsenosti ako realitný maklér, team leader, konateľ realitnej kancelárie a developer. Za uvedenými dôvodmi, prečo sa nepustiť do „rizikového podniku“ vlastného predaja, ale spolupracovať s realitnou kanceláriou si stojím.

 

3 najčastejšie chyby predávajúcich

 

 • Zlé úvodné nastavenie ponuky – nízka alebo vysoká cena, horšia prezentácia, menej kvalitné fotky, chýbajúce video, zlé cielenie
 • Čím viac realitiek, tým lepšie – nie je správna cesta. Klienti sa mylne domnievajú, že keď bude ich ponuka „visieť“ vo všetkých realitkách, že sa rýchlejšie predá. Efekt je častokrát presne opačný. Najlepším riešením je exkluzivita.
 • Nie každý má rovnaký vkus – to čo sa niekomu páči, pre iného môže byť nevzhľadné. Preto prítomnosť na obhliadke nemusí byť pre predávajúceho vždy príjemný zážitok. Predávajúci často nevie byť objektívny, čím môže odradiť kupujúceho. Maklér sa vie odosobniť.

3 najčastejšie chyby kupujúcich

 

 • Pri výbere nehnuteľnosti nemajú vopred dostatočne overené svoje finančné možnosti vo vzťahu k cene nehnuteľnosti
 • V prípade, že podmienkou kúpy je predaj vlastnej nehnuteľnosti musia rátať s urýchleným predajom, inak môžu spôsobiť významné zdržanie predaja predávajúcemu
 • Svoje rozhodnutie zaviazať sa rezerváciou niekedy urobia bez dôkladného zváženia kúpy a oboznámenia sa s nehnuteľnosťou

 

Najobľúbenejšie mýty

 1. Domnienka, že maklér chráni iba predávajúceho – Maklér zastupuje toho, kto ho sprostredkovaním poveril, ale sleduje bezpečnosť obchodu pre obe strany.
 2. Presvedčenie kupujúceho, že on platí maklérovi províziu nie je pravdivé.
  – Províziu platí maklérovi ten klient, ktorý s ním uzavrel dohodu o sprostredkovaní a dojednal realitné služby a výšku odmeny.

 

List s reakciou NARKS na neobjektívny článok

Vážená pani šéfredaktorka,

 

prečítali sme si krátky článok z vašej sekcie ekonomiky, ktorý bol uverejnený dňa 21. mája 2021, autor, názov Predávate byt či dom? Päť dôvodov, prečo to rozhodne nerobiť cez realitku.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že pri sprostredkovaní nehnuteľností sa jedná o špecifický obchod s komoditou, ktorá je nerovnorodá a ktorá má toľko rôznych špecifík ako máloktorý iný tovar na trhu. Ide tu o prevod vlastníctva alebo dojednanie užívania nehnuteľnosti podstatnej majetkovej hodnoty, niekedy vo výške celoživotných úspor.

Nabádanie bývalého novinára, vášho spolupracovníka, na samopredaj bez realitky, lebo tie údajne nie sú odborníkmi podľa vybraných 5 bodov,  je veľmi scestné.

Vyžívanie sa v expresívnych a negatívnych výrazoch je zarážajúce a dehonestujúce. Máme dôvodnú obavu, že autor svoj článok úmyselne priblížil bulvárnemu štýlu s cieľom dosahovania vyššej čítanosti.

Tento počin sa nedá inak chápať ako útok na všetkých živnostníkov, podnikajúcich v realitnom sprostredkovaní. Pýtame sa ako ste toto mohli dopustiť v redakčnom spravodajstve? Kde odišla objektívna a poctivá novinárska práca? Ak malo ísť o spracovanie témy, je to spravené úplne nevyvážene – prezentovaný názor (subjektívny) len jednej strany.

Zároveň došlo k neprofesionálnemu zovšeobecneniu  a dehonestácii profesie ako takej.
Od kedy sa stala súčasťou denníka Sme hejterská misia jednotlivca?

Prepáčte, ale toto naozaj nechápeme a nikto to od vášho média, ktoré sa snaží s nami spolupracovať napríklad v oblasti inzercie, konferencií a realitných summitov, nečakal.

Preto Vás žiadame o vysvetlenie prečo ste uverejnili článok v tejto podobe a aké informácie ste ním chceli čitateľom sprostredkovať?

Zasielame Vám zároveň 10 základných štandardov služieb realitných kancelárií.

Tieto štandardy priniesol NARKS už v roku 2017 pre lepšie pochopenie súboru realitných služieb práve pre laickú verejnosť, ako napríklad spomínaného autora článku.

Žiadame od Vás príležitosť na rovnocenné mediálne vyjadrenie v tomto článku alebo osobitnom článku na vašom portáli SME.SK.

Zváženie do budúcna nezverejňovať takéto jednostranné zámerne poškodzujúce články bez preverenia ich objektivity. Ak takýto článok necháte v online priestore, má potenciál ďalej škodiť všetkým realitným kanceláriám a poškodzovať ich realitné služby. A to na základe subjektívnej skúsenosti vášho spolupracovníka s neidentifikovanou spoločnosťou, ktorý zneužil svoj príspevok na šírenie vlastnej nenávisti voči našej profesii.

Váš spolupracovník, resp. redaktor napadol aj úroveň marketingu všetkých realitných kancelárií, tým sa nepriamo dotkol aj vášho portálu reality.sme.sk.

Veríme, že zvíťazí zdravý rozum a etika v komunikácii a vyhoviete našej žiadosti o vyjadrenie sa a tiež prehodnotíte ďalšie ponechanie tohto urážlivého článku, ktorý už splnil svoj účel sledovanosti.

Prinášame aj reakciu realitnej kancelárie, ktorá autorovi zabezpečila jeho aktuálny byt.

“Vážený pán autor článku. Pred tromi hodinami som Vám odovzdávala byt, ktorý ste kupoval cez moju realitku. Vybavila som Vám zľavu, dohodla s majiteľom, aby čakal na predaj vašej nehnuteľnosti a následné schválenie úveru. Zaplatila znalecký posudok, kolky 266,- eur, kmitala na kataster so záložnými zmluvami namiesto Vášho dovolenkujúceho hypo-poradcu, právny servis a ľudský servis bol samozrejmosťou. Je nedeľa a vy ste dostali kľúče od bytu deň po zaplatení. Províziu ste Vy neplatil žiadnu. Svoju prácu robím rada, za peniaze, ale nie pre peniaze! Verím, že v byte budete spokojný, ale viem, že kto si neváži prácu iných a nie je vďačný, nie je ani šťastný.”

J.V.

 

Ďakujeme za pochopenie

s pozdravom

 

NARKS – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Situácia na realitnom trhu v prvom kvartáli 2021

Bratislava – Správa o vývoji realitného trhu za obdobie 1. kvartálu 2021 – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Správu pripravil: Mgr Martin Lazík, analytik NARKS

 

Základné charakteristiky realitného trhu:

Ceny nehnuteľností neprestali rásť. Po prvých troch mesiacoch roku 2021 možno konštatovať, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je proti covidovej kríze imúnny. Počas pandémie pretrvával záujem o kúpu nehnuteľností, ale ponuka zaostávala a plánovanie a výstavba nových nehnuteľností sa spomalila.

Vstup do roku 2021 bol rozpačitý, ale v podstate očakávaný. Predčasné ukončenie lyžovačiek a štart  slovenskej verzie lockdownu posúval úvahy o pribrzdený realitného trhu bližšie k realite. Po troch mesiacoch však môžeme konštatovať, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je proti covidovej kríze imúnny. Napriek tomu, že obmedzovanie ekonomickej aktivity je výrazné a zasahuje viacero segmentov obchodu a služieb, dopyt po nehnuteľnostiach neutícha. To sa odráža aj na naďalej rastúcich cenách bytov a domov vo väčšine slovenských mestách. Napriek celkovej situácií sme v krajských mestách zaznamenali nové rekordné ceny nehnuteľností určených na bývanie.

Pri vyhodnotení štatistík za prvý kvartál roku 2021 sme v prípade dvojizbových bytov v krajských mestách zaznamenali mierne zrýchlenie tempa rastu cien, keď bola na celoslovenskej úrovni zaznamenaná medzikvartálna zmena na úrovni 4,55%. Priemerná cena sa v spomínaných mestách zastavila tesne pod úrovňou 2.400€/m2. V štatistikách samozrejme kraľuje prvý bratislavský okres, s cenovkou nad 4.000€, ale je jediným, v ktorom prišlo k zníženiu ceny medzi tretím a štvrtým kvartálom. Takmer polovičnú cenu nájdeme v košických okresoch, ale tie majú za sebou výrazný nárast cien. Pri takto výraznom náraste príde zvyčajne v nasledujúcich mesiacoch k miernej korekcii, aj keď hlavným ťahúňom priemeru cien smerom hore sú hlavne novostavby a byty po kompletnej rekonštrukcii. V ostatných mestách neprišlo až k takým výrazným nárastom, ako v Košiciach.

Ceny trojizbových bytov v krajských mestách sa v prvom kvartáli roku 2021 v priemere zvýšili o viac ako 3 percentá, čím sa tempo rastu mierne spomalilo. Priemerná cena sa dostala na úroveň 2.170€/m2. Najväčší nárast bol zaznamenaný v druhom bratislavskom okrese, cena smerom nahor sa posunula výrazne aj v treťom okrese. Tak ako pri dvojizbových bytoch, aj v prípade tých trojizbových prišlo k miernemu zníženiu cien v prvom bratislavskom okrese.

Pri pohľade na medziročnú zmenu cien v slovenských krajských mestách tak pre oba typy bytov vychádza medziročný nárast viac než 10%.

Sú však aj lokality, kde medziročná zmena predstavuje nárast viac ako o 20% (hlavne vďaka skoku v ostatnom kvartáli). Práve sem patria košické okresy, ktorým patrí prvenstvo v medziročnej zmene cien.

Už v predošlej správe sme naznačili dôvody rastu cien nehnuteľností v období koronakrízy. Preto môžeme len zopakovať, že na realitnom trhu sú takmer ideálne podmienky. Rast cien je hnaný aj dlhodobým nedostatkom dostatočne širokej ponuky. Znížená výstavba netvorí dostatočný tlak na cenu, naopak, cena nových projektov posúva hranice cenoviek stále vyššie. Nielen znížená konkurencia, ale aj rast nákladov na výstavbu (aj z dôvodu prísnejších noriem) nedáva veľa priestoru na znižovanie cien bežných sídliskových projektov. Realitný trh tak netrpezlivo sleduje diskusie o novom stavebnom zákone a o novom územnom plánovaní, dúfajúc, že zmena posunie prípravu nových projektov do nového tisícročia.

————————————————————————————————

 

Ďalšie informácie na:

www.narks.sk

www.realitnakonferencia.sk

akademia.narks.sk

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov.

NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík a údajov projektu Index realitného zdravia. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby. Dlhodobo spolupracuje s Národnou bankou Slovenska.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

Organizuje realitné konferencie a zároveň prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií formou vzdelávania v Akadémii NARKS.

Ako člen pracovných skupín a poradca v otázkach bývania a vývoja cien nehnuteľností na trhu pripsieva ku kreovaniu štátnej bytovej politiky na Slovensku.

 

Kontakt:

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska,

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 2,

tel.: +421 902 952 391, narks@narks.sk

 

Ceny realít počas pandémie, rekreačné nehnuteľnosti, hotely

„Sme rok v koronakríze. Ceny nehnuteľností sa aj kvôli dopytu držia vysoko, no hypotéky stále jemne zlacňujú. Odborníci odpovedia na otázky, čo čaká realitný trh v tomto roku a či si budeme v banke požičiavať drahšie. Začína sa relácia K veci, pri jej počúvaní vás víta Štefánia Kačalková. Pozvanie do K veci prijal prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár. Vitajte.“

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska: „Dobrý deň.“

30.03.2021; Rádio Slovensko; K veci; Štefánia Kačalková

Rekreačné nehnuteľnosti

Štefánia Kačalková: „Pandémia zmenila pohľad ľudí na bývanie, obmedzené možnosti cestovania sa zrejme pretavili do zvýšeného dopytu po rekreačných nehnuteľnostiach. Aké s tým máte skúsenosti?“

Ján Palenčár: „Môžem potvrdiť, že v druhom kvartáli minulého roku, tesne po prvej vlne koronakrízy, zvýšil sa dopyt po kúpe rekreačných nehnuteľností. Tak môžeme hovoriť o chalupách, prípadne rodinných domoch, ktoré sa môžu takýmto spôsobom využívať, prípadne apartmánoch a podobne. A rovnako ten záujem sme zaznamenali v rámci celého Slovenska. Samozrejme, najsilnejší dopyt sme zaznamenali práve v Bratislavskom a v Košickom kraji.“

Štefánia Kačalková: „Ceny nehnuteľností sú stále vysoké, aj keď je tu kríza. Prečo je to tak, spôsobuje to aj pretrvávajúci nedostatok bytov?“

Ján Palenčár: „Tá situácia na realitnom trhu je zaujímavá v porovnaní povedzme s vývojom ostatnej ekonomiky na Slovensku, ide si tak trošku vlastnou cestou. Špecifikom je stále veľmi silný dopyt. Napriek tomu, že mnohí ekonómovia hovoria o zlej vízii v rámci ekonomiky, klienti majú záujem naďalej kupovať predovšetkým byty, spotrebiteľská nálada je veľmi pozitívna. Samozrejme, ten dopyt je podporený stále veľmi, veľmi nízkymi úrokovými sadzbami na hypotéky, to znamená, dopyt je násobne vyšší, ako je ponuka, čo má, samozrejme, vplyv na zvyšovanie cien, ktoré nám priebežne sa zvyšujú.“

Štefánia Kačalková: „Je známe, že pandémia zapríčinila prepad cien nájmov, ktoré možno poslali z kola von investorov, ktorí kupovali byty na prenájom a financovali ho hypotékou. Ako to vnímate?“

Ján Palenčár: „Je pravda, že v niektorých lokalitách prišlo k poklesu cien nájmov. Súvisí to predovšetkým s tými lokalitami, kde bol veľký podiel nájmov určených pre turistov, povedzme cez aplikácie ako je Airbnb. Vieme, že v rámci prvej vlny koronakrízy prišlo k utlmeniu turizmu. To znamená, títo klienti, ktorí práve využívali krátkodobé bývanie, neprišli na Slovensko a majitelia takýchto nehnuteľností boli nútení tieto nehnuteľnosti ponúknuť v segmente dlhodobého nájmu. Tým pádom sa nám v týchto lokalitách, o ktorých hovoríme, nárazovo zvýšila ponuka bytov na prenájom. Môžeme hovoriť o centrách miest, či to je Bratislava, Košice, ale aj ostatných krajských miest, kde fungoval turizmus. A tým, že sa nám zvýšila ponuka týchto nehnuteľností, malo to tlak práve na zníženie cien, čiže v mnohých lokalitách klesli ceny nájmov zhruba o pätnásť percent. Zároveň však môžem povedať, že táto situácia sa začala stabilizovať zhruba na jeseň minulého roka, kedy sa ceny nájmov mierne skorigovali, a dnes medziročne môžeme hovoriť možno o znížení cien sedem – osem percent.“

Ponuka hotelov, penziónov a gastroprevádzok

Štefánia Kačalková: „V ponuke sú napredaj čoraz častejšie penzióny a reštaurácie. Kto ich môže kúpiť, pôjdu po týchto nehnuteľnostiach možno veľké investičné spoločnosti alebo nejaké hotelové skupiny?“

Ján Palenčár: „Zvýšenie ponúk na predaj gastroprevádzok, prípadne penziónov, hotelov na Slovensku súvisí práve s tým, že koronakríza najviac zasiahla práve tento segment, to znamená segment hotelierstva, ubytovania, prípadne gastro. Mnohí majitelia takýchto prevádzok sa rozhodli podnikanie ukončiť a tieto nehnuteľnosti ponúkajú či už na predaj, respektíve na prenájom. Kupujúcimi týchto nehnuteľností sú často podnikatelia z tejto oblasti, ktorí povedzme majú väčšie finančné rezervy na prekonanie tejto zložitej doby, kedy vlastne reštaurácie fungujú na zlomok svojho výkonu, povedzme len formou nejakého výdaja a podobne, a hotely sú zavreté. Takže, áno, mnohí podnikatelia tie rezervy majú a pozerajú sa na možnosti, kde by si vedeli do budúcna rozšíriť svoje podnikanie.“

Štefánia Kačalková: „No a na záver poďme ešte na nejakú prognózu. Čo čaká realitný trh v tomto roku v hlavnom meste a v regiónoch?“

Ján Palenčár: „Pokiaľ sa pozrieme na vývoj dopytu, môžem povedať, že ten je neutíchajúci. To znamená, nielen v Bratislave, ale aj v iných regiónoch Slovenska je veľmi veľký záujem o kúpu predovšetkým bytov. Vidíme to práve z toho, že práve byty sú tie, ktoré najrýchlejšie rastú v rámci realitného trhu. Na druhej strane, pokiaľ sa pozrieme na rýchlosť, akou prichádzajú nové byty do ponuky, tá je veľmi nízka, to znamená, stavia sa pomaly a stavia sa málo. Z tohto pohľadu nám vychádza jedine to, že nehnuteľnosti a byty budú naďalej rásť. Predpokladáme však, že tá dynamika rastu sa spomalí práve z dôvodu toho, že množstvo klientov je ovplyvnených koronakrízou a niektorí z nich svoje rozhodnutie kúpiť nehnuteľnosť odkladajú až po dobe, keď sa opätovne situácia stabilizuje, keď sa ekonomika zlepší a keď povedzme sa zlepší aj ten biznis, kde pracujú. Čiže predpokladám, že tak, ako v Bratislave, tak aj v iných krajských mestách budú ceny nehnuteľností rásť. V tomto prípade ale v tej dynamike rastu Bratislava už dávno nevedie, minulý rok najrýchlejšie práve rástli Košice a Banská Bystrica.“

Štefánia Kačalková: „Hovorí Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Ďakujem za rozhovor.“

Ján Palenčár: „Ďakujem pekne.“

Audio záznam si môžete vypočuť v archíve Rádia Slovensko tu:  K veci – RTVS.sk

Prevádzky realitných kancelárií sú od 18.12.2020 ZATVORENÉ

Realitné kancelárie pracujú prostredníctvom home office a činnosti v teréne.

 

Svojich realitných maklérov kontaktujte predovšetkým telefonicky alebo emailom.

Uprednostňujte online komunikáciu.

Realitní makléri môžu robiť nábor nehnuteľností a zaraďovať nehnuteľnosti do ponuky.
Môžu spolupracovať s klientom, s bankami, advokátmi, notármi, znalcami, finančnými sprostredkovateľmi a pod. Môžu navštevovať kataster a iné otvorené úrady podľa potreby.

Žiadosti o výpis z katastra nehnuteľností sa podávajú poštou. Kataster ich nevydáva na úrade, iba prostredníctvom služby poštových úradov na celom území SR.

Možnosti obhliadky nehnuteľnosti s klientom sú obmedzené.

Dane z nehnuteľností 2021

Nehnuteľnosti treba priznať do konca januára, priznanie možno podať aj elektronickyDaň z nehnuteľností musí priznať každý, kto vlani nadobudol či napríklad predal pozemok či dom. Majitelia bytov, domov, pozemkov, nebytových priestorov či garáží vypĺňajú prvé daňové tlačivo už tento mesiac. Dane z nehnuteľností treba priznať do 31. januára.

1. Dokedy treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste od 2. januára 2020 (vrátane) do 1. januára 2021 nadobudli byt, dom či pozemky, prípadne nebytový priestor alebo garáž, daňové priznanie podávate do konca januára 2021. Keďže však 31. január vychádza na nedeľu, priznanie môžete podať aj v pondelok 1. februára.

Tí, ktorí nehnuteľnosť nekupovali, ale zdedili, podávajú priznanie do tridsiatich dní od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Rovnaká lehota, teda 30 dní, platí aj pre tých majiteľov, ktorí nehnuteľnosť nadobudli dražbou.

2. Kto musí podať priznanie?

Oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti a prihlásiť sa na platenie miestnych daní musí každý majiteľ nehnuteľnosti.

Vlastník sa však môže dohodnúť s nájomníkom či správcom nehnuteľnosti, že budú daň platiť zaňho. Dôležité je, aby nájomný vzťah bolo zapísaný v katastri nehnuteľností.

3. Musím priznanie podávať každý rok?

Nie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti stačí vyplniť a podať raz.

Ak však v priebehu uplynulého roka došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti, podávate do 31. januára tak-zvané čiastkové priznanie, v ktorom tieto okolnosti uvediete.

4. Komu a ako priznanie podám?

Priznanie sa podáva správcovi dane. Tým je obec, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade Bratislavy je správcom magistrát, nie mestská časť.

Tlačivo priznania predávajú v papiernictvách. Dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky ministerstva, kde nájdete aj formulár, do ktorého sa priznanie dá priamo písať.

Viaceré mestá a obce už umožňujú podanie priznania aj prostredníctvom elektronického formulára. Na to však budete potrebovať čipový občiansky preukazu s aktivovaným certifikátom na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu.

Daňové priznanie má niekoľko strán. Je to však preto, že ide o spoločný formulár k viacerým miestnym daniam – dani z nehnuteľnosti, za psa a za predajné automaty. Sekcie pre jednotlivé dane sú odlíšené farebne.

Na prvej strane tlačiva zadávate základné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo či e-mailový a telefonický kontakt.

Následne vypĺňate len tie časti priznania, ktoré sa vás týkajú. Ak ste vlani kúpili pozemky, vypĺňate II. oddiel, ak ste nadobudli dom, treba vyplniť III. oddiel, a ak byt, tak IV. oddiel.

V jednotlivých častiach daňovník znova vypíše osobné údaje, ale najmä údaje o nehnuteľnosti: katastrálne územie, číslo parcely a bytu, či existuje spoluvlastníctvo a aké (podielové alebo bezpodielové), počet spoluvlastníkov nehnuteľnosti ako aj informácie o výmere.

K daňovému priznaniu prikladáte kópiu alebo sken rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností či rozhodnutia o dedičstve.

Vyplnené tlačivo aj s prílohami podáva daňovník buď osobne na mestskom alebo obecnom úrade, alebo ho pošle klasickou poštou (ideálne doporučene) alebo prostredníctvom elektronickej služby.

Či sa dá priznanie podať elektronicky, zistíte buď na webe obce, alebo na portáli slovensko.sk (sekcia Občan, podkategória Bývanie, Daň z nehnuteľností).

5. Koľko budem platiť?

Každý správca dane určuje vlastné sadzby, preto sa dane z nehnuteľnosti naprieč Slovenskom líšia. Minulý rok viaceré mestá a obce sadzby dane zvyšovali, niekde aj dvojnásobne.

V tomto roku sa, naopak, dane takmer nikde nezmenili – napríklad na úrovni vlaňajška ostávajú vo všetkých krajských mestách.

Výška dane závisí nielen od lokality, ale aj od typu nehnuteľnosti.

Daňovník nemusí v priznaní počítať, akú vysokú daň bude platiť. Urobí to za neho obec.

Kto chce, môže si približný výpočet spraviť na základe sadzieb, ktoré obce zverejňujú na svojich stránkach vo všeobecne záväznom nariadení.

6. Mám nárok na nejaké zľavy?

Zákon o miestnych daniach určuje konkrétne kategórie nehnuteľností, ktoré sú od dane oslobodené. Patria medzi ne napríklad také, ktorých majiteľom je obec či niektoré štátne inštitúcie. Okrem týchto výnimiek umožňujú obce občanom daň z nehnuteľnosti znížiť, respektíve si uplatniť úľavu.

Napríklad v Bratislave majú seniori nad 65 rokov nárok na 50-percentnú zľavu na garáž a pozemky, ktoré využívajú na vlastnú potrebu (napríklad záhradu) a 60-percentnú zľavu na byt alebo dom, v ktorom bývajú. Rovnakú zľavu na daň za garáž a byt či dom majú v Bratislave aj zdravotne ťažko postihnutí.

Zľavu na pozemok a garáž si podľa zákona o miestnych daniach uplatníte v čiastkovom daňovom priznaní (treba ho podať do 1. februára 2021). Tohtoročnou novinkou je, že zľavu na byt, dom a garáž získava daňovník automaticky. Zákon pritom hovorí, že zľavy na daniach (automaticky) získavajú majitelia nehnuteľností nad 62 rokov, ale obec môže túto vekovú hranicu zvýšiť.

V prípade Bratislavy je teda 65 rokov, v Košiciach zasa 70 rokov. Informujte sa na webe obce, na čo máte nárok.

7. Kedy dostanem nový výmer?

Obce posielajú výmer dane z nehnuteľnosti spravidla do polovice mája. Špecifikom tejto dane je, že sa neplatí za uplynulý rok, ale za aktuálny (prebiehajúci) rok.

Daň treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (výmeru).

8. Čo ak som sa v priznaní pomýlil?

Rovnako ako napríklad v prípade priznania k dani z príjmov aj v prípade dane z nehnuteľnosti môže daňovník podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Rozdiel je v tom, kedy priznanie podáva. Ak je to v termíne do konca januára, tak vyplní opravné priznanie, ak je to po tomto termíne, vypĺňa dodatočné daňové priznanie.

9. Kedy mi povinnosť platiť daň z nehnuteľností zaniká?

Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti zaniká, ak od 2. januára 2020 do 1. januára 2021 (vrátane) zaniklo vlastníctvo (alebo iný vzťah, napríklad nájom či správa nehnuteľnosti).

Zánik vlastníctva nehnuteľnosti – ak ste byt, dom alebo pozemok predali, prípadne darovali – treba správcovi dane nahlásiť v čiastkovom daňovom priznaní.

10. Môžu mi za nepodanie priznania vymerať pokutu?

Áno, správca dane, teda obec, môže za nepodané daňové priznanie v riadnom termíne vymerať pokutu do výšky vyrubenej dane, najviac však tritisíc eur.

Autor: Martina Raábová, Košický večer

Pozvánka na 7. realitnú konferenciu NARKS 2020 Online

26. november 2020 cez Zoom aplikáciu

Začiatok od 13:00 do 16:50

Vstup voľný po jednoduchej regsitrácii.

Registrovať tu: https://bit.ly/2UKQovH

V tomto roku zažíva realitný trh nebývalé obmedzenia, ktoré priniesla pandemická situácia v Európe a vo svete. Nikto si nevedel predstaviť situáciu vo svojom živote alebo v každodennej práci, keď sa základné práva a slobody obmedzia. Európu pandémie v tomto storočí našťastie nezasiahli. Až doteraz.

Život sa zmenil nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Opatrenia na boj s Covidom zasahujú do ekonomiky a sú odvetvia, ktoré čelia nepredvídane ťažkému obdobiu. Ako je na tom realitný trh? Ceny nehnuteľností napriek aktuálnej situácii v ekonomike rastú, a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Už 26. novembra o 13:00 sa začína 7. ročník Realitnej konferencie NARKS 2020 Online

“AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROK 2021”.

Konferencia NARKS 2020 prináša aktuálne informácie a prispieva pomocnou rukou realitným kanceláriám a maklérom v prekonávaní prekážok, možných dopadov a zmien, ktoré čakajú realitný trh v najbližšom období. Konferencia sa tak orientuje na budúce možnosti a výzvy v realitách na Slovensku v horizonte nasledujúcich 6 mesiacov až 1 roka!

Je prístupná realitným profesionálom, odbornej ako aj širokej verejnosti so záujmom o dianie na slovenskom realitnom trhu. Online prístup na konferenciu je zadarmo, alebo cez exkluzívny VIP vstup, vrátane odbornej knihy O. Halamu: Pozemky – Stavby – Byty. Je potrebné spraviť len jednoduchú rezerváciu. Viac informácií na www.realitnakonferencia.sk

 

Aké informácie v odbornom programe počas dňa získate?

Vďaka partnerom sú súčasťou programu zaujímavé rozhovory, prednášky, novinky z realitného trhu a názory odborníkov k téme „Ako sa pripraviť na rok 2021“.

Okrem vývoja trhu, aktuálnej situácie vo financovaní kúpy nehnuteľností a odhadov k budúcemu vývoju ekonomiky sa účastníci dozvedia novinky, ktoré sa pripravujú na slovenských realitných portáloch, aké aplikácie možno využiť pri vyhodnocovení pozemkov, ďalej ako korona zmenila dopyt po realitách, s akou podporou od štátu môžu realitné kancelárie rátať, či aké zmeny v práve sú teraz aktuálne.

Náročnosť tohto obdobia kladie nové požiadavky na odolnosť maklérov pri práci s klientom, mení ich pracovné postupy ako aj pracovný priestor. Z tohto dôvodu konferenciu obohatia prednášky k téme práce s domu, vyváženia tzv. work-life balance a motivácie s uznávanými odborníkmi k týmto témam – Robertom Krausem a Marianom Jelínkom z Českej republiky. Rozhodne si netreba nechať ujsť príležitosť na ich cenné rady a odporúčania pre túto dobu.

 

Hlavné témy konferencie

 • Realitný trh verzus vývoj ekonomiky. Očakávania pre rok 2021
 • Vývoj financovania nehnuteľností
 • Ako sa zmenili služby pre klientov v dobe Covidu v prostredí realitných portálov a v online komunikácii
 • Korona zmenila dopyt po realitách
 • Ako byť efektívny pri práci z domu. Pozor na rovnováhu.
 • Finančná podpora pre realitné kancelárie a maklérov a právne novinky
 • Realitný duel Vlada Voštinára a Jána Palenčára o maklérstve, realitách a predaji z rôznych pohľadov
 • Marian Jelínek – prednáška o motivácii

 

Predstavenie PhDr. Mariana Jelínka Ph.D.

Jedným zo spíkrov tohtoročnej konferencie je aj Marian Jelínek. Je hokejovým trenérom, ale pôsobí tiež ako uznávaný mentálny kouč, manažér a je autorom viacerých kníh. Je garantom odboru Psychológie pre manažérov na Newton College. Jeho rady a taktiky pri svojom profesionálnom výkone využívajú manažéri firiem aj športoví olympionici. Počas kariéry koučoval také športové esá ako je Jaromír Jágr.

S Marianom Jelínkom sa tešíme na dávku novej energie do práce, ktorá sa v dnešnej dobe viac než hodí. Zažiť jeho prednášku naživo je skvelá príležitosť pre osobný rozvoj alebo skvalitnenie vedenia tímu. Účastníkom poskytne cenné inšpirácie a povzbudenie do ďalších pracovných a možno aj osobných aktivít.

Nepremeškajte 7. realitnú konferenciu NARKS vo štvrtok 26. novembra 2020!

Stačí sa jednoducho zaregistrovať.

 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Viac info www.realitnakonferencia.sk