Všetky príspevky NARKS

Parlament definitívne schválil odklad splátok úverov až na 9 mesiacov

Parlament definitívne schválil odklad splátok úverov až na 9 mesiacov.

Klienti bánk (občania, SZČO a malé podniky) budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov na maximálne deväť mesiacov. Banky budú za stanovených podmienok povinné takejto žiadosti vyhovieť. Ľudia v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči. V čo najkratšom čase by sa tiež limit na bezkontaktné platby mal zvýšiť z doterajších 20 eur na 50 eur.

 • Odklad týka sa všetkých splátkových úverov, maximálne na 9 mesiacov
 • O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov
 • Žiadosť o odklad splátok možno podať elektronicky, alebo osobne na pobočke a to len raz, možnosť rozhodnúť sa však bude mať počas celého krízového obdobia
 • Banka nie je povinná povoliť odklad splátok, ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosť o odklad splátok
 • Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje bonitu klienta, odklad splácania úveru sa nepovažuje za omeškanie
 •  Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej
 • Banka je povinná vás informovať do 60 dní od povolenia odkladu informovať o nových podmienkach úveru
 • V prípade ak má klient k úveru aj poistenie, splátka za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, banka informuje klienta aj o spôsobe a výške tejto platby
 • Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru banka rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru. Ak požiadate o odklad splátky s maximálnou dobou 9 mesiacov, môžete banke aj skôr oznámiť, že chcete skrátiť dobu odkladu. Banka následne odklad splátok ukončí a oznámi novú výšku splátky úveru.
 •  Ak však vaša situácia nie je až tak kritická, môžete si splátky iba znížiť a to predĺžením lehoty splatnosti. Táto možnosť je však limitovaná vekom klienta a maximálnou dobou splatnosti úveru.

SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť – Postup

SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť  na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Oprávnený žiadateľ:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situacie núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci).

Cieľová skupina:

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.marca 2020 a poistenie je trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Národ na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

 1.  Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac prechádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019)
 2.  Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3.  Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020
Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok do konca kalendárneho mesiac, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Tlačivá:
Ziadost_opatrenie_2B_marec
Vykaz_opatrenie_2B_marec
Zasielanie_formularov_na_podanie_ziadosti_na_Urady_PSVR
StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti
priloha-1-nariadenie-EK-o-velkosti-podniku
Oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-new
OPATRENIE-c2-podmienky
definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz
Manual_k_vyplnaniu_ziadosti_op2
Manual_k_vyplnaniu_vykazu_op2

Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

Žiadosť posielajte elektronicky na mailovú adresu príslušného úradú práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú si vyhľadáte na tu:   https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR3xtsb8M5XVJs1gyZqocDcf_RPnB0iuI9TtWQ7XOLtvO4t9QsnoM4ioi0A

Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť – Postup

Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.
Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (zákon 142 Zákonníka práce.)

Výška príspevku:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1100,- Eur.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiac, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Tlačivá:
Ziadost_opatrenie_1
Vykaz_opatrenie_1
Zasielanie_formularov_na_podanie_ziadosti_na_Urady_PSVR
StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti
priloha-1-nariadenie-EK-o-velkosti-podniku
Oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-new
OPATRENIE-c1-podmienky
definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz
Manual_k_vyplnaniu_ziadosti
Manual_k_vyplnaniu_vykazu

Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

Žiadosť posielajte elektronicky na mailovú adresu príslušného úradú práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú si vyhľadáte na tu:   https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR3xtsb8M5XVJs1gyZqocDcf_RPnB0iuI9TtWQ7XOLtvO4t9QsnoM4ioi0A

Situácia na realitnom trhu v prvom kvartáli 2020 – NARKS

Správa o vývoji realitného trhu za obdobie 1. kvartálu 2020 – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Ceny nehnuteľností na trhu v 1. kvartáli rástli. Súčasná pandemická situácia sa zatiaľ neprejavila. Dotkla sa len záveru tohto štvrťroka. Od 16. marca sa upravila činnosť realitných kancelárií, ktoré musia mať uzatvorené prevádzky a obhliadky sa môžu vykonávať len za podmienok dodržania prísnych hygienických opatrení. Uzatvorenie rodín v ich domovoch však preverí nielen schopnosť spolužitia, ale poukáže aj na potrebu priestoru a kvality bývania. Môže to mať vplyv na vývoj preferencií pri výbere bývania do budúcnosti.

Len pred pár dňami sa skončil prvý kvartál roku 2020 a my sa už môžeme pozrieť na štatistiku cien bytov. Aj keď sa to možno zdá veľmi dávno, začiatkom roka sa realitný trh veľmi rýchlo rozbehol, čomu napomohla aj mierna zima. Aktivita trhu tak nadviazala na silný záver roka 2019. Nie je prekvapením, že dlhotrvajúci dopyt z roku 2019 sa preniesol aj do roku 2020, a preto prvý kvartál zaznamenal celkom významný nárast priemerných cien bytov. Tak ako tomu bolo zvykom aj v minulosti, tento jav bol sprevádzaný opätovným znížením dostupnej ponuky na trhu. Ceny nehnuteľností sa tak znovu posunuli na novú úroveň.

Nárast cien dvojizbových bytov v krajských mestách na meter štvorcový bol viac ako 5,6%, čo predstavuje výrazné zrýchlenie nárastu cien.

Priemerná cena dvojizbových bytov v krajských mestách sa dostala na úroveň 2.167 €/m2. Ak by sme ale vynechali bratislavské ceny, priemer zvyšných krajských miest by bol len 1.750€/m2. Regionálny rozdiel v trhových cenách výrazne ukazuje priemerná cena pre Bratislavu, ktorá je tesne pod 3.000€/m2. Priemerné ceny na meter štvorcový dvojizbových bytov sa v Bratislave zvýšili o viac ako 7%, čo predstavuje významný medzikvartálny nárast. Najväčší skok však priniesol v prvom kvartáli druhý košický okres. Takýto výrazný posun v cenách v jednotlivých lokalitách nastáva najčastejšie v prípade príchodu nového projektu a znížením počtu alternatívnej ponuky lacnejších starších bytov.

Ceny trojizbových bytov sa, na rozdiel od dvojizbových, vyhli extrémnym skokom, ale aj napriek tomu zaznamenali taktiež nárast o 4,4% v prieme pre krajské mestá.

Priemerná cena trojizbových bytov v krajských mestách sa dostala na úroveň 1.974 €/m2. Ak by sme ale opäť vynechali bratislavské ceny, priemer zvyšných krajských miest by bol len 1.616€/m2. Priemerná cena trojizbových bytov v Bratislave je na úrovni 2.691€/m2. Trhové ceny sa zvýšili vo všetkých krajských mestách a štatistika nezachytila žiaden extrémny nárast, ako tomu bolo v prípade dvojizbových bytov.

Pre oba segmenty nie je prekvapením, vzhľadom na kontinuálny rast aj v predošlých obdobiach, že sa prejavil približne 12% nárast cien na meter štvorcový bytov v krajských mestách.

Realitný trh na začiatku roka 2020 prepísal historické maximá, ale v závere prvého kvartálu bol tak, ako iné odvetvia ekonomiky zasiahnutý šírením pandémie, obavami a karanténnymi opatreniami.

Tak ako takmer celý ekonomický život, aj realitný trh sa sčasti zastavil a čaká na ďalší vývoj. Budúci vývoj realitného trhu bude záležať od schopnosti globálnej a slovenskej ekonomiky vysporiadať sa s touto situáciou. Dostupné sú rôzne prognózy budúceho vývoja, ktoré ponúkajú celé spektrum možností – od optimistických scenárov až po tie postapokalyptické. S ohľadom na veľké množstvo neznámych, je akákoľvek predpoveď v dnešnom stave len prejavom želaného vývoja podliehajúcim autorovi. Uzatvorenie rodín v ich domovoch však preverí nielen schopnosť spolužitia, ale poukáže na potrebu priestoru a kvality bývania. Môže mať vplyv na vývoj preferencií pri výbere bývania v budúcnosti.

Analýzu vývoja cien na slovenskom realitnom trhu v prvom kvartáli 2020 spracoval Martin Lazík, analytik NARKS.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov. NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby.

Organizuje realitné konferencie a poskytuje pravidelné vzdelávanie pre realitných maklérov prostredníctvom Akadémie NARKS s cieľom zvyšovania úrovne realitnej profesie na Slovensku. V rámci vzdelávania spolupracuje tiež s univerzitami a podieľa sa na výuke študentov vysokých škôl v obalsti nehnuteľností a realitných služieb.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

 Kontakt:
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska,
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 2,
tel.: +421 902 952 391, narks@narks.sk

Vláda SR spúšťa prvú pomoc!

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny bude od dnes 6. apríla 2020 od 12:00 prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky do ktorých spadajú aj realitné kancelárie. Každá RK, ktorá je zamestnávateľom, môže požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.  Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. 
Maximálna celkový výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.
Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
 

➡️ Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom príjmu a SZČO – živnostník, (realitné kancelárie a makléri). SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20% môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

 
Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb:
 ➡️ Za mesiac marec 2020
• pri poklese tržieb o viac ako 20 percent – príspevok vo výške 90 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 40 percent – príspevok vo výške 150 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 60 percent – príspevok vo výške 210 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 80 percent – príspevok vo výške 270 eur.
 
➡️ Za mesiac apríl 2020
• pri poklese tržieb o viac ako 20 percent – príspevok vo výške 180 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 40 percent – príspevok vo výške 300 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 60 percent – príspevok vo výške 420 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 80 percent – príspevok vo výške 540 eur.
• ako 80 percent – príspevok vo výške 540 eur.
 
❗️POZOR! Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.marca 202O a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
 
➡️ Ako určím pokles tržieb? 
Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

➡️ Ako dlho sa príspevok poskytuje?

 Príspevok sa poskytuje od 12. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

➡️ Potrebujete poradiť? Na koho sa obrátiť? 

Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk? Zavolajte na informačnú linku, ktorú spúšťame 6. apríla o 12:00. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 2211 5656 .

OBHLIADKY SÚ MOŽNÉ! Povolenie osobného kontaktu s klientom.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) dostala oficiálnu odpoveď z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (UVZ SR) k realitnej činnosti.

STANOVISKO ÚRADU VEREJNÉHO ZDARVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

“Na základe Opatrenia ÚVZ SR, pokiaľ ide o prevádzku realít, ktorá poskytuje služby mimo svojej prevádzky (napr. u zákazníka), takáto služba je povolená, samozrejme za dodržania prísnych hygienických podmienok (rúška, rukavice).”

Prečítajte si celé znenie opatrení ÚVZ SR účinných od 30.3.2020

PREVÁDZKY REALITNÝCH KANCELÁRIÍ MUSIA ZOSTAŤ DO ODVOLANIA ZATVORENÉ PRE KORONAVÍRUS COVID-19.

Podľa Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 30.3.2020 do odvolania naďalej platí zákaz pre všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek uvedených v tomto Opatrení:

Do odvolania sa predlžujú obmedzenia týkajúce sa prevádzky, obhliadky a stretnutia s klientom je možné vykonávať naďalej.

Práca mimo prevádzkových priestorov je možná pri dodržaní prísnych hygienických pravidiel.

Veľa zdravia a energie v týchto dňoch!
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

1. online realitná konferencia – Ako rozhýbať biznis

V piatok sa môžete zúčastniť LIVE 1. realitnej online konferencie, ktorá reaguje na dnešnú situáciu! Ako? Veľmi jednoducho – tento PIATOK o 17,00 sledujte náš FACEBOOK profil alebo YOUTUBE kanál. Vysielame naživo!

TÉMY 1. REALITNEJ ONLINE KONFERENCIE: 

Súčasná situácia na realitnom trhu

 • Vplyv súčasnej situácie na realitné kancelárie
 • Déjà vu – bude sa opakovať rok 2008? A ako sa najlepšie pripraviť?
 • Súčasný výkon realitných kancelárií, zmena aktuálnych trendov
 • Situácia na slovenskom trhu vs. český trh
 • Inovatívne spôsoby komunikácie, nástroje online sveta a digitálnych technológií
 • Čo znamená spotrebiteľská nálada a ako veľmi je dôležitá?


Pohľad bankového sektora na realitný trh

 • Všeobecná situácia v bankovom sektore
 • Súčasné trendy v procese poskytovania hypoték
 • Zmeny v poskytovaní úverov
 • Aktuálny proces schvaľovania
 • Súčasné obmedzenia

Právne otázky ku zmluvám

 • Aplikácia vládnych návrhov (opatrenia pre podnikateľov) pre realitné kancelárie a maklérov SZČO
 • Postoj k našim výdavkom, úhrada faktúr, aké kroky podnikať voči našim dodávateľom
 • Vysvetlenie pojmov – odstúpenie od uzatvorených zmlúv (vis maior)

OTÁZKY DO DISKUSIE
Otázky do diskusie môžete zadávať cez sociálne siete
(chat YouTube a Facebook NARKS) počas prenosu.

 

Prístupové linky na sociálne siete NARKS

          

https://www.facebook.com/realitnekancelarieslovenska/

              

https://www.youtube.com/channel/UCdoHLIJ6fFB04SIyetDxACA

Tešíme sa na streaming našej prvej realitnej online konferencie a Vašu účasť!

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
tel. 0902 952 391, 0902 952 454

Epidémia koronavírusu oslabila trh s realitami

Anna Síposová, moderátorka:

“Predaj nehnuteľností sprevádzajú komplikácie. Epidémia koronavírusu totiž oslabila aj trh s realitami. Odborníci usudzujú, že ak by táto situácia trvala dlhšie, ceny bytov pôjdu dolu ešte v tomto roku. Najprv sa to dotkne apartmánov, potom i klasických bytov.”

Veronika Valášková, redaktorka:

“Realitné kancelárie sú viac ako týždeň zatvorené. Ľudí v takejto neistej situácii kúpa nehnuteľností nezaujíma. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár hovorí, že dopyt po bytoch v tomto roku bude závisieť od celkovej kondície ekonomiky, ktorú aktuálne spomaľuje po celom svete šírenie korovanavírusu, ale aj dostupnosť hypoték.”

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska:

“To čo sme zaznamenali ako zmenu, ako zásadnú zmenu v rámci realitného trhu, je aktuálne pokles záujmu o kúpu nehnuteľnosti.”

Veronika Valášková:

“Podľa ekonóma SAV Viliam Páleníka treba s kúpou nehnuteľnosti počkať. Ak bude dlhodobo nízky záujem o byty, klesnú aj ceny.”

Viliam Páleník, ekonóm SAV:

“Koronavírus považujem za určitý spúšťač alebo impulz, ktorý dostáva ekonomiku do určitej depresie a to je hlavný spúšťač aj pokles cien nehnuteľnosti. Opatrenia Národnej banky túto tendenciu môžu ešte do určitej miery posilniť.”

Veronika Valášková:

“Národná banka totiž od nového roka sprísnila kritériá pre hypotéky. Hovorca Peter Majer.”

Peter Majer, hovorca NBS:

“Opatrenia v oblasti úverov, ktoré na začiatku roka predstavila NBS, majú za cieľ zvýšiť odolnosť domácností pri splácaní úverov aj v zlých časoch. Momentálne sa do takýchto časov dostávame a očakávame, že odolnosť domácností bude vyššia aj vďaka opatreniam NBS.”

Veronika Valášková:

“Niektorí odborníci vravia, že ceny bytov by mohli klesnúť až o 20 percent a môže sa zopakovať situácia z roku 2008, keď klesli až o 35 percent. No vtedy boli na tom banky zle nielen finančne, ale aj svojím nastavením. V súčasnosti sú banky pripravené na krízu a vedia, že to môže spôsobiť vážne problémy v ekonomike. Veronika Valášková, RTVS.”

[Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 30/03/2020; Veronika Valášková]

Príspevok pre SZČO môže pomôcť aj realitným maklérom

Príspevok pre SZČO si vyžaduje úpravu legislatívy. Tento návrh preto predložili parlamentu.

Príspevok pre samostatne zárobkovo činné (SZČO) osoby od štátu na prekonanie krízy spôsobenej opatreniami vlády SR proti šíreniu nového koronavírusu môže pomôcť aj realitným maklérom. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

V akom rozsahu však príspevok zmierni dosah opatrení vlády na realitných maklérov podľa Kubrického závisí od jeho výšky a podmienok poskytnutia. “V kombinácii s odpustením platenia odvodov štátu na niekoľko mesiacov, ktoré je pre živnostníkov každý mesiac veľkým bremenom, by to mohla byť významná pomoc,” dodal Kubrický.

Podľa posledných vyjadrení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) na tlačovom brífingu po stredajšom rokovaní vlády však vládny kabinet k odpusteniu platenia odvodov pre živnostníkov pravdepodobne nepristúpi. “My im dáme príspevok, aby mohli tieto odvody zaplatiť,” uviedol Krajniak.

Podporu malých podnikateľov a živnostníkov prostredníctvom príspevku víta aj prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. “Je však nesmierne dôležité, aby navrhované opatrenia boli realizované v krátkom čase, pretože veľké množstvo živnostníkov a malých podnikateľov nemá dostatočné rezervy a nie sú schopní udržať svoje podnikanie mesiace bez príjmu, respektíve s obmedzeným príjmom,” upozornil Palenčár.

Ako ďalej zdôraznil, ak štát nezabezpečí dostatočné finančné prostriedky pre toto opatrenie, dosah na ekonomiku a štát môže byť katastrofálny. Príspevok pre SZČO si vyžaduje úpravu legislatívy. Tento návrh preto predložili parlamentu. Mal by byť schválený v skrátenom legislatívnom konaní.

Podľa slov Krajniaka by mali SZČO dostať príspevok vtedy, keď spĺňajú podmienky, teda budú pokračovať v činnosti aj po výbere príspevku a opatrenia vlády proti šíreniu nového koronavírusu zasiahli ich činnosť. Podrobnosti o tomto príspevku ani jeho výšku však povedať nevedel. Po schválení parlamentom a podpísaní prezidentkou sa bude vláda SR podľa jeho slov návrhu bližšie venovať. Až potom budú vedieť vyčísliť či už výšku príspevku, alebo koľko to bude štát stáť.

[teraz.sk; 25/03/2020; TASR ; Zaradenie: TERAZ.SK]