Čestní členovia

Všetko 0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filter

Názov a adresa E-mail Telefón Web Makléri

Ing. Jozef Somoláni – ASTRA RK

Nám.slobody 22, 971 01 Prievidza

astra@stonline.sk 5424131,5423235

Ing. Vladimír Guttek – ISTOR, s.r.o.

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

istorreal@azet.sk