Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Licencie

Prečo je dôležité mať licenciu?        Pre koho je licencia?       REGISTER držiteľov licencií Realitné kancelárie Makléri

Od roku 2016 dochádza v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska k zmene udeľovania realitnej licencie. Cieľom je prechod na vyššiu kvalitatívnu úroveň certifikácie s vysokým kreditom a uznaním spoločnosti. Zároveň nový systém odpovedá na požiadavky novoprijatej Národnej sústavy povolaní

Licencie realitných maklérov a kancelárií

Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje licencia spôsob ako preukázať svoje profesionálne vedomosti a odbornosť v realitnom podnikaní. Platná licencia sa stáva osvedčením  pre verejnosť aj potenciálnych klientov.
Klienti sa často ťažko orientujú na trhu, nevedia posúdiť kvalitu služieb jednotlivých realitných kancelárií alebo maklérov a snažia sa nájsť dôveryhodného partnera, ktorý sprostredkuje prevod nehnuteľnosti či prenájom profesionálne  a vecne správne. Hľadajú spoločnosť, na ktorú sa môžu spoľahnúť, a ktorá si ctí etické princípy.  Licencia NARKS by im mala pomôcť pri výbere a rozhodnutí.

NARKS predstavuje nový koncept licencií s cieľom aktívne zvyšovať kvalitatívnu úroveň trhu a presadzovať jeho profesionalizáciu. Zároveň umožňuje všetkým záujemcom vzdelávať sa a byť informovaný.

Základným rozdielom v porovnaní so súčasnou licenciou NARKS je obmedzená doba platnosti novej licencie. Vplyv zmien v legislatíve na realitnú činnosť je veľký. Z tohto dôvodu je potrebné, aby realitní makléri mali prístup k informáciám a kontinuálne si dopĺňali svoje vedomosti. Preskúšanie po uplynutí licencie opätovne garantuje verejnosti overenú kvalitu a úroveň vedomostí.

Z pohľadu systému Národnej sústavy kvalifikácií a povolaní musí každý realitný maklér dosiahnuť potrebnú kvalifikáciu prostredníctvom neformálneho alebo informálneho vzdelania (odborné vzdelávanie alebo prax), ktoré sa ukončuje odbornou skúškou, a to u nezávislej vzdelávacej inštitúcie.

Pre koho je licencia určená?

Licencie NARKS sa delia na dva typy, a to na licenciu pre realitné kancelárie a osobitne licenciu pre realitných maklérov.

Testy, ktoré musí absolvovať každý subjekt, ktorý chce získať Licenciu NARKS, overujú vedomosti z platných legislatívnych predpisov SR a komplexnej realitnej činnosti. Zahrnujú oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, vrátane znalosti normy STN EN 15733: Služby realitných maklérov. Vybrané otázky mapujú všetky oblasti, ktoré by mal realitný maklér – profesionál ovládať.

DRUHY LICENCIÍ

Licencovaná realitná kancelária

Licencia sa získava testom odbornej spôsobilosti. Test obsahuje súbor 70 otázok zo 17 okruhov z realitnej praxe (celá databáza má zhruba 1600 otázok).
Vydáva sa na meno určenej zodpovednej osoby za realitnú kanceláriu
Je viazaná na realitnú kanceláriu.
Platí 5 rokov.

Cena: 70 eur s dph / platnosť 5 rokov – člen NARKS,   LRK NARKS

Cena: 109 eur s dph / platnosť 5 rokov – nečlen,   LRK

V cene je zahrnutý prístup do e-learningu a testovanie počas 6 mesiacov, vydanie licencie, zverejnenie v registri (pre viac informácií o výhodách kontaktujte narks@narks.sk)

Licencovaný realitný maklér

Licencia sa získava tzv. malým testom odbornej spôsobilosti. Test obsahuje súbor 35 otázok z 10 základných okruhov z realitnej praxe (celkovo 500 otázok).
Vydáva sa na meno makléra
Nie je viazaná na realitnú kanceláriu.
Platí 3 roky.

Cena: 35 eur s dph  / platnosť 3 roky – člen NARKS,   LRM NARKS

Cena: 59 eur s dph  / platnosť 3 roky – nečlen,   LRM

V cene je zahrnutý prístup do e-learningu a testovanie počas 6 mesiacov, vydanie licencie, zverejnenie v registri (pre viac informácií o výhodách kontaktujte narks@narks.sk)

Po úspešnom absolvovaní testu je subjekt zahrnutý do registra licencovaných subjektov NARKS. Podrobné informácie o možnostiach prípravy k licencii a vstupu do e-learningu poskytneme záujemcom prostredníctvom email. adresy narks@narks.sk.

Viac informácii aj na stránke akademia.narks.sk.
Termíny testovania NARKS na získanie licencie nájdete tu.