Výhody členstva v NARKS

Niekoľko výhod vyplývajúcich z členstva v NARKS

NARKS spája profesionálov v realitách  a poskytuje komplexné kontinuálne vzdelávanie pre realitných maklérov a manažérov realitných kancelárií. Medzi viaceré výhody, ktoré svojim vstupom do asociácie získate, patrí najmä a nielen:stantesa

 1. Získanie kontaktov na profesionálne kancelárie z celého Slovenska,
  s možnosťou spolupráce a vzájomných osobných kontaktov na podujatiach organizovaných NARKS (konferencie, školenia, regionálne rady, spoločenské stretnutia).
 2. Prezentácia RK v zoznamoch členov NARKS (web stránka, zahraničné a domáce podujatia a výstavy).
 3. Možnosť používania loga NARKS v styku s verejnosťou ( len riadni členovia ), Corporate design manuál, príslušnosť k veľkej tradičnej značke bez franchisových poplatkov.
 4. Možnosť používať vzorové zmluvy s logom NARKS (Sprostredkovateľská zmluva, Dohoda o zložení zálohy, Návrh na vklad, Odovzdávací protokol, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Záznam o obhliadke) na predtlačených tlačivách.
 5. Odporúčanie Vašej RK klientom, v rámci regiónu, v ktorom pôsobí.
 6. Výhodné poistenie realitnej činnosti proti rizikám vyplývajúcim z tohto povolania vo vybranej poisťovni (povinné postenie zvyšuje mieru dôvery zo strany klientov).
 7. Garanciu pre vašich klientov prostredníctvom exkluzívneho Garančného fondu NARKS vo výške 50 000 eur, ktorý slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov klientov a poskytuje záruku a komfort pri využívaní vašich služieb. Viac informácií.
 8. Množstvo zliav u partnerov, ktoré vám budú poskytnuté  v rámci zmluvnej spolupráce: napr.  www.reality.sk, odborný dvojtýždenník RealitySK, Coneco – SlovReal Invset, kurzy a školenia NARKS na aktuálne témy, ubytovanie v rámci siete hotelov, nákup nových vozidiel vybranej značky a iné
 9. Prístup do medzinárodných organizácií – CEPI- C.E.I. (EÚ), NAR (USA) + možnosť medzinárodného členstva (za extra poplatok)
 10. Prístup na interné webové fórum narks.sk (zdieľanie názorov, upozornení, stanovísk a iné)
 11. Investori (individuálni a firemní – kontaktujú sekretariát), organizácie (domáce a zahraničné)
 12. Účasť na tvorbe legislatívy, pripomienkovanie a predkladanie návrhov (NARKS je členom RÚZ, SŽZ, je prizývaná do odborných komisií a pod.) v realitných oblastiach ako napríklad kataster, stavebný zákon, dane, mestá a obce
 13. Komunikácia s bankami a vytváranie produktov pre členov a klientov (generálne zmluvy, veľkostný obrat pri sprostredkovaní hypoték, poistenie a iné)
 14. Podpora vzájomnej spolupráce medzi členmi pre zvýšenie predaja (MLS, štandardizácia vzťahov, dozor nad spoluprácou)