Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta – postup

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia
pracovné miesta 
aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Cieľová skupina:

Zamestnanec v pracovnom pomere.

Výška príspevku:
  1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).
  2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Tlačivá:
Ziadost_opatrenie_3A_marec_FINAL
Ziadost_opatrenie_3B_marec_FINAL_2020_04_20
Vykaz_opatrenie_3A
Vykaz_opatrenie_3B
Ako_prebrat_a_odoslat_naspat_dohodu
definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz
Manual_vykaz_3A
Manual_vykaz_3B
Manual_ziadost_3A
Manual_ziadost_3B
OPATRENIE-c3-podmienky
Oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-16-april
priloha-1-nariadenie-EK-o-velkosti-podniku
StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti
Zasielanie_formularov_na_podanie_ziadosti_na_Urady_PSVR

Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

Žiadosť posielajte elektronicky na mailovú adresu príslušného úradú práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú si vyhľadáte na tu:   https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR3xtsb8M5XVJs1gyZqocDcf_RPnB0iuI9TtWQ7XOLtvO4t9QsnoM4ioi0A