Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť – Postup

Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.
Oprávnený žiadateľ:

Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

Cieľová skupina:

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (zákon 142 Zákonníka práce.)

Výška príspevku:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1100,- Eur.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiac, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Tlačivá:
Ziadost_opatrenie_1
Vykaz_opatrenie_1
Zasielanie_formularov_na_podanie_ziadosti_na_Urady_PSVR
StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti
priloha-1-nariadenie-EK-o-velkosti-podniku
Oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-new
OPATRENIE-c1-podmienky
definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz
Manual_k_vyplnaniu_ziadosti
Manual_k_vyplnaniu_vykazu

Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

Žiadosť posielajte elektronicky na mailovú adresu príslušného úradú práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú si vyhľadáte na tu:   https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR3xtsb8M5XVJs1gyZqocDcf_RPnB0iuI9TtWQ7XOLtvO4t9QsnoM4ioi0A