Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Vyjadrenie NARKS

V súvislosti s aktuálne medializovaným prípadom, kedy mladí ľudia prišli o peniaze pri procese kúpy bytu v novostavbe a došlo k nezodpovednému konaniu zo strany realitnej maklérky, by sme chceli opätovne upozorniť na to, aby realitné kancelárie poskytovali svoje služby v súlade so ZÁKLADNÝMI ŠTANDARDAMI PRÁCE PRE REALITNÉ KANCELÁRIE.

Realitná kancelária, ako ani realitná maklérka spojená s prípadom nie sú členom NARKS.

Realitné kancelárie pri sprostredkovateľskej činnosti sú povinné poskytnúť klientom všetky informácie (týkajúce sa nehnuteľnosti a procesu nadobúdania nehnuteľnosti), ktoré majú vplyv na rozhodnutie klienta pristúpiť ku kúpe. V tejto súvislosti NARKS pripravila v máji 2017 zoznam činností realitných kancelárií, ktoré predstavujú minimálny základ poskytovaných služieb pre klientov. V rámci týchto Základných štandardov práce pre realitné kancelárie (http://www.narks.sk/realitne-standardy/) sa okrem iného uvádza:

1. Realitný maklér musí
2. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

Zmluva musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom,
RK zabezpečuje kontrolu všetkých dokumentov a overenie pravosti, podpis zmluvy na notárskom úrade.
Pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikuje so zmluvnými stranami v súvislosti s výmazom/zriadením záložného práva.
Realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami.
Maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy.

3. Prevod finančných prostriedkov

Je potrebné, aby maklér dohliadol na bezpečný prevod finančných prostriedkov klienta, zároveň s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Využije sa bezpečný prevod cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke a uvoľnenie prostriedkov až po prevode vlastníckeho práva.

Celé znenie štandardov nájdete na stránke NARKS http://www.narks.sk/realitne-standardy/Zakladne_standardy_A4

 

Autor:  NARKS – spracovateľ slovenskej verzie európskej normy STN EN 15733:2009 Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných kancelárií.