Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Situácia na realitnom trhu v prvom kvartáli 2021

Bratislava – Správa o vývoji realitného trhu za obdobie 1. kvartálu 2021 – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Správu pripravil: Mgr Martin Lazík, analytik NARKS

 

Základné charakteristiky realitného trhu:

Ceny nehnuteľností neprestali rásť. Po prvých troch mesiacoch roku 2021 možno konštatovať, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je proti covidovej kríze imúnny. Počas pandémie pretrvával záujem o kúpu nehnuteľností, ale ponuka zaostávala a plánovanie a výstavba nových nehnuteľností sa spomalila.

Vstup do roku 2021 bol rozpačitý, ale v podstate očakávaný. Predčasné ukončenie lyžovačiek a štart  slovenskej verzie lockdownu posúval úvahy o pribrzdený realitného trhu bližšie k realite. Po troch mesiacoch však môžeme konštatovať, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je proti covidovej kríze imúnny. Napriek tomu, že obmedzovanie ekonomickej aktivity je výrazné a zasahuje viacero segmentov obchodu a služieb, dopyt po nehnuteľnostiach neutícha. To sa odráža aj na naďalej rastúcich cenách bytov a domov vo väčšine slovenských mestách. Napriek celkovej situácií sme v krajských mestách zaznamenali nové rekordné ceny nehnuteľností určených na bývanie.

Pri vyhodnotení štatistík za prvý kvartál roku 2021 sme v prípade dvojizbových bytov v krajských mestách zaznamenali mierne zrýchlenie tempa rastu cien, keď bola na celoslovenskej úrovni zaznamenaná medzikvartálna zmena na úrovni 4,55%. Priemerná cena sa v spomínaných mestách zastavila tesne pod úrovňou 2.400€/m2. V štatistikách samozrejme kraľuje prvý bratislavský okres, s cenovkou nad 4.000€, ale je jediným, v ktorom prišlo k zníženiu ceny medzi tretím a štvrtým kvartálom. Takmer polovičnú cenu nájdeme v košických okresoch, ale tie majú za sebou výrazný nárast cien. Pri takto výraznom náraste príde zvyčajne v nasledujúcich mesiacoch k miernej korekcii, aj keď hlavným ťahúňom priemeru cien smerom hore sú hlavne novostavby a byty po kompletnej rekonštrukcii. V ostatných mestách neprišlo až k takým výrazným nárastom, ako v Košiciach.

Ceny trojizbových bytov v krajských mestách sa v prvom kvartáli roku 2021 v priemere zvýšili o viac ako 3 percentá, čím sa tempo rastu mierne spomalilo. Priemerná cena sa dostala na úroveň 2.170€/m2. Najväčší nárast bol zaznamenaný v druhom bratislavskom okrese, cena smerom nahor sa posunula výrazne aj v treťom okrese. Tak ako pri dvojizbových bytoch, aj v prípade tých trojizbových prišlo k miernemu zníženiu cien v prvom bratislavskom okrese.

Pri pohľade na medziročnú zmenu cien v slovenských krajských mestách tak pre oba typy bytov vychádza medziročný nárast viac než 10%.

Sú však aj lokality, kde medziročná zmena predstavuje nárast viac ako o 20% (hlavne vďaka skoku v ostatnom kvartáli). Práve sem patria košické okresy, ktorým patrí prvenstvo v medziročnej zmene cien.

Už v predošlej správe sme naznačili dôvody rastu cien nehnuteľností v období koronakrízy. Preto môžeme len zopakovať, že na realitnom trhu sú takmer ideálne podmienky. Rast cien je hnaný aj dlhodobým nedostatkom dostatočne širokej ponuky. Znížená výstavba netvorí dostatočný tlak na cenu, naopak, cena nových projektov posúva hranice cenoviek stále vyššie. Nielen znížená konkurencia, ale aj rast nákladov na výstavbu (aj z dôvodu prísnejších noriem) nedáva veľa priestoru na znižovanie cien bežných sídliskových projektov. Realitný trh tak netrpezlivo sleduje diskusie o novom stavebnom zákone a o novom územnom plánovaní, dúfajúc, že zmena posunie prípravu nových projektov do nového tisícročia.

————————————————————————————————

 

Ďalšie informácie na:

www.narks.sk

www.realitnakonferencia.sk

akademia.narks.sk

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov.

NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík a údajov projektu Index realitného zdravia. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby. Dlhodobo spolupracuje s Národnou bankou Slovenska.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

Organizuje realitné konferencie a zároveň prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií formou vzdelávania v Akadémii NARKS.

Ako člen pracovných skupín a poradca v otázkach bývania a vývoja cien nehnuteľností na trhu pripsieva ku kreovaniu štátnej bytovej politiky na Slovensku.

 

Kontakt:

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska,

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 2,

tel.: +421 902 952 391, narks@narks.sk