Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Situácia na realitnom trhu v 2. kvartáli 2020 – NARKS

Správa o vývoji realitného trhu za obdobie 2. kvartálu 2020 – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Základné charakteristiky realitného trhu:

Aktuálne štatistiky cien bytov na Slovensku naznačujú, že realitný trh zatiaľ ostáva po prestávke spôsobenej karanténou v dobrej kondícií. Ceny bytov vo väčšine prípadov ostali nezmenené, s mierne rastúcim trendom. Zdá sa, že jedinou obeťou súčasnej situácie sú na rezidenčnom trhu prenájmy bytov, ktoré zaznamenali zníženie cien takmer okamžite v priebehu marca a apríla. Predajné ceny, tak ako sa uvádza v tabuľke nižšie, zaznamenali vo väčšine prípadov medziročný aj medzikvartálny nárast. Druhý kvartál sa vyznačoval dvoma absolútne odlišnými obdobiami – počas korony a po uvoľnení protikoronových opatrení, ktoré sme v danom čase vždy aktuálne opisovali a komentovali. Toto obdobie charakterizovala opatrnosť tak na strane klientov, ako aj realitných maklérov, ktorú pri realitnej činnosti definitívne objasnilo až usmernenie Úradu verejného zdravotníctva ako odpoveď na otázky NARKS. NARKS usporiadala prvú online konferenciu naživo, už počas karantény, ktorú sprístupnila aj verejnosti.

Prvá polovica druhého kvartálu bola takmer bez aktivity na realitnom trhu, kedy sa minimalizovala činnosť realitných kancelárií len na nevyhnutné úkony. Obhliadky nehnuteľností boli zastavené, ulice prázdne. Na druhej strane sme sledovali vysokú aktivitu na internete a preto sme tušili a verili, že návrat realitného trhu po uvoľnení opatrení bude rýchly. To sa aj potvrdilo, a k opätovnému rozbehu stačilo v podstate len niekoľko dní. Akonáhle bolo možné absolvovať obhliadky a riešiť bežnú agendu, realitné kancelárie zaznamenali návrat klientov.

Rozsah záujmu o nehnuteľnosti bol až prekvapujúci, pretože negatívnych správ nebolo málo. Napriek tomu, rezidenčné nehnuteľnosti zatiaľ potvrdzujú svoju odolnosť voči krátkodobým výkyvom na trhu. Súčasný stav je samozrejme podporený aj dlhodobou nedostatočnou ponukou a slabým tlakom na cenu z pozície konkurencie jednotlivých ponúk či projektov.

Medzikvartálny nárast cien dvojizbových bytov v krajských mestách na meter štvorcový bol na úrovni 1,93%. Tempo rastu sa oproti predošlému obdobiu spomalilo, a dosiahlo hodnoty obdobné ako v závere roka 2019. Priemerná cena v krajských mestách dvojizbových bytov sa dostala na úroveň 2.199 €/m2. Ak by sme ale vynechali bratislavské ceny, priemer zvyšných krajských miest by bol len 1.784€/m2. Rozdiel v trhoch a cenách ukazuje priemerná cena pre Bratislavu, ktorá je už tesne nad 3.000€/m2. Najväčší skok v cenovke za m2 spomedzi dvojizbových bytov však priniesol v druhom kvartáli Prešov. Takto výrazný posun v cenách v jednotlivých lokalitách nastáva najčastejšie v prípadoch nárastu počtu ponúk v novostavbách a znížením počtu alternatívnej ponuky lacnejších starších bytov.

Ceny trojizbových bytov zaznamenali taktiež nárast o 1,73% v priemere pre krajské mestá. Priemerná cena v krajských mestách trojizbových bytov prekročila úroveň 2.000 €/m2. Ak by sme ale opäť vynechali bratislavské ceny, priemer zvyšných krajských miest by bol len 1.652€/m2. Priemerná cena trojizbových bytov v Bratislave je na úrovni 2.702€/m2. Tak ako v predošlých obdobiach, ceny sa zvýšili výraznejšie mimo Bratislavy. Aj pri trojizbových bytoch môžeme spomenúť Prešov, tentokrát ale z dôvodu poklesu priemernej ceny, ktorá klesla o 56€/m2. Nameranie rozdielneho správania sa cien v tom istom meste ukazuje skôr na rôznorodosť ponuky a nie na trend realitného trhu v danej lokalite.

Začiatok krízy priniesol mnohé očakávanie, aj tie, že realitný trh sa prepadne o desiatky percent. Snaha kupujúcich kúpiť lacno „pretože je kríza“ narazila na neochotu predávajúcich znížiť cenu. Správanie bánk kopírovalo nálady na trhu, od šoku, ktorý zmrazil ochotu úverovať podnikateľov a fyzické osoby až po roztápanie sa a návrat k takmer normálu v závere kvartálu. Povedať, že túto krízu sme prekonali, by však bolo predčasné. Dobrou správou pre slovenský rezidenčný realitný trh je, že nás pravdepodobne skôr čaká pozvoľné spomaľovanie a stagnácia cien ako tvrdý náraz. Na prípadný ekonomický náraz je dnes už pripravený tučný vankúš v podobe 750 miliárd € na obnovu európskeho hospodárstva po pandémii.

————————————————————

Analýzu vývoja cien na slovenskom realitnom trhu v druhom kvartáli 2020 spracoval Martin Lazík, analytik NARKS.

Ďalšie informácie na: www.narks.sk

YOUTUBE kanál NARKS, Realitná NARKS TV
https://www.youtube.com/channel/UCdoHLIJ6fFB04SIyetDxACA

http://www.narks.sk/preco-je-dolezite-mat-licenciu/

http://www.narks.sk/garancny-fond-narks/

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov. NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby.

Organizuje realitné konferencie, webináre k aktuálnym témam a poskytuje pravidelné vzdelávanie pre realitných maklérov prostredníctvom Akadémie NARKS s cieľom zvyšovania úrovne realitnej profesie na Slovensku. Dňa 24. júla 2020 otvorila historicky prvý rozsiahly akreditovaný kurz pre realitných maklérov podľa zákona o celoživontom vzdelávaní (150 hodín výuky). V rámci vzdelávania spolupracuje tiež s univerzitami a podieľa sa na výuke študentov vysokých škôl v oblasti nehnuteľností a realitných služieb.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.