Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Nové vedenie NARKS – pre obdobie 2016–2019

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska získala nové vedenie pre obdobie rokov 2016 – 2019.

predsednictvo2016-19

Svoju doterajšiu činnosť a pôsobenie v asociácii potvrdili prezident NARKS Ján Palenčár, ako aj obaja viceprezidenti Ing. Martin Čapo (viceprezident pre vzťahy s verejnosťou a médiami) a Ing. Stanislav Haviar (viceprezident NARKS pre oblasť zahraničných vzťahov), ktorí zotrvávajú vo svojich funkciách počas ďalšieho obdobia. Za jednotlivé regióny sa stali opätovne členmi predsedníctva Richard Stanislavský a Ing. Zsolt Szabó (región Západ) a Ing. Rastislav Štalmach (región Východ).  Novými členmi predsedníctva boli zvolení JUDr. Zdenka Polednáková, Lucia Talianová, Ing. Jozef Sýkora, Msc MBA a Mgr. Mário Glos C.I.P.S. V dozornej rade NARKS pokračujú vo svojej činnosti predseda dozornej rady JUDr. Ľubomír Kardoš, JUDr. Eva Marianyiová a Ing. Bohumil Kratochvíl.

Voľby nového predsedníctva a dozornej rady sa uskutočnili počas 22. konferencie NARKS dňa 15. apríla 2016 na Donovaloch. Každý riadny člen asociácie má hlasovacie právo a podľa vlastného uváženia volí zástupcov za jednotlivé regióny z kandidujúcich členov. Tento volebný systém je založený na demokratických princípoch – do volieb riadiacich a kontrolných orgánov NARKS môže kandidovať ktorýkoľvek člen a záleží na väčšinovej podpore  a hlasovaní celej členskej základne. Výber kandidátov schvaľujú regionálne rady, ktoré predchádzali aj samotným voľbám počas ostatnej konferencie NARKS.

Nové predsedníctvo slávnostne prevzalo riadenie asociácie ešte počas konferencie. Pre ďalšie 3-ročné obdobie bude 10-členné, čo je novinkou oproti predchádzajúcemu obdobiu. Dôvodom bolo rovnako početné zastúpenie regiónov v NARKS. Región Východ teda získal novú posilu a pomoc z radov členských realitných kancelárií. NARKS dlhodobo vníma potrebu podpory, spolupráce a osvety medzi realitnými profesionálmi na východnom Slovensku. Novým členom môže ponúknuť tak početné výhody v rámci asociácie, ako aj vyššiu kvalitu poskytovania služieb ich klientom prostredníctvom Garančného fondu NARKS, ktorý bol zriadený za týmto účelom.

Medzi najbližšie a najdôležitejšie projekty, na ktoré sa chce nové vedenie NARKS zamerať, patrí najmä už zavedený nový systém udeľovania licencií NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov, vzdelávanie a edukácia realitných profesionálov na akademickej pôde ako aj v asociácii a spolupráca a vytváranie legislatívnych a etických pravidiel na trhu. NARKS bude aj naďalej plniť funkciu mentora a garanta informácií o realitnom trhu na Slovensku, zhromažďovať tieto údaje a interpretovať ich ďalej odborníkom a tiež širokej verejnosti.

Členskú základňu NARKS tvoria už 24 rokov stabilné a overené subjekty na realitnom trhu a tiež nové realitné kancelárie, ktoré vďaka objemu svojej realitnej činnosti reprezentujú podstatnú časť trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku. Generálnym partnerom NARKS sa v roku 2016 stala Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ktorá vedie na trhu v oblasti stavebného sporenia.

Ďalšie informácie na:

http://www.narks.sk/preco-je-dolezite-mat-licenciu/

http://www.narks.sk/garancny-fond-narks/

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Podporuje výmenu nových poznatkov pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb v realitných činnostiach. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami. Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov. Informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík a údajov projektu Index realitného zdravia. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby. Prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií formou vzdelávania.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI-CEI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA. Podpísala dohody s viacerými ďalšími medzinárodnými organizáciami z tohto odboru. NARKS pravidelne organizuje odborné konferencie s medzinárodnou účasťou a veľtrhy nehnuteľností.

 Zdroj: NARKS