Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Licencie NARKS

Licencie NARKS sa delia na dva typy, a to na licenciu pre realitné kancelárie a zvlášť na licenciu pre realitných maklérov.

Testy, ktoré musí absolvovať každý subjekt pre získanie Licencie NARKS, overujú vedomosti z platných legislatívnych predpisov SR a komplexnej realitnej činnosti. Zahrnujú oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, vrátane znalosti normy STN EN 15733: Služby realitných maklérov. Vybrané otázky mapujú všetky oblasti, ktoré by mal realitný maklér – profesionál ovládať.

DRUHY LICENCIÍ

npn1   Licencovaná realitná kancelária NARKS

kpn   Licencovaný realitný maklér NARKS

cpn2
ckpn2   
Držitelia licencie a zároveň členovia NARKS používajú logo LRM a LRK v uvedenej kombinácií s logom NARKS (tzv. dvojlogo).
Vzťahujú sa na nich záväzné predpisy asociácie, t.j. Stanovy NARKS, etický kódex a Garančný fond NARKS.

Po úspešnom absolvovaní testu je subjekt zahrnutý do registra licencovaných subjektov NARKS. Podrobné informácie o možnostiach prípravy k licencii a vstupu do e-learningu poskytneme záujemcom na email. adrese narks@narks.sk.