Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zmeny v zákone o vlastníctve bytov

Katrin Lengyelová, moderátorka:

“Posledná úprava zákona o vlastníctve bytov zavádza od februára do praxe niekoľko zmien. Týkajú sa domového poriadku, sankcií za jeho nedodržiavanie, aj podmienok, pre ktoré sa môže dlžník ocitnúť na takzvanej tabuli hanby. Zmeny majú smerovať k vyššej kvalite bývania.”

Dagmar Hrubšová, redaktorka:

“Každý bytový dom má svoje pravidlá, ktoré sú obyvatelia povinní dodržiavať. Upravujú zásady užívania bytov a spoločných priestorov. Predpisy boli síce na papieri, ale chýbalo im právne ukotvenie.”

Marek Perdík, Združenie pre lepšiu správu bytových domov:

“Nejaké pravidlo, napríklad zákaz fajčenia v spoločných častiach, zákaz prášenia kobercov, už bude pravidlo, ktoré musí každý dodržiavať, a v takomto prípade, keď sa poruší, tak je sankcionovateľné.”

Dagmar Hrubšová:

“Upravené sú aj podmienky prijatia domového poriadku. Kým v súčasnosti stačí, že sa zhodne nadpolovičná väčšina prítomných, od februára bude potrebný súhlas všetkých vlastníkov.”

Marek Perdík:

“Si mohli dvaja z troch rozhodnúť o nejakom dôležitom pravidle, ktoré pre ostatných nemalo význam. Teraz už potrebujete oveľa väčšie kvórum, čo je dosť zásadná zmena.”

Dagmar Hrubšová:

“V prípade porušovania pravidiel môže obyvateľ bytového domu dostať sankciu aj teraz, ak je to v nich zahrnuté. Cez takzvaný inštitút zmluvnej pokuty k tomu pristúpili aj v bratislavskej bytovke Pentagon. Tá sa dostala do povedomia najmä v súvislosti so zvýšenou mierou kriminality či vandalizmu. Sankcia za porušenie domového poriadku sa tam pohybuje od pätnástich do sto eur.”

Peter Grečko, OZ Bezpečné bývanie (telefonát):

“Jeden z najväčších problémov v Pentagone, fajčenie vo výťahu. Tam niekoľko x-krát horelo.”

Dagmar Hrubšová:

“Pokuta má byť ale posledným riešením pri výchove neprispôsobivých obyvateľov.”

Peter Grečko:

“Sankcia môže poškodiť vzťahy v bytovom dome, pretože niekto si bude uzurpovať nejaké právo, ktoré v podstate nedokáže pochopiť, že má ho použiť ako posledný inštitút po množstvách komunikácií.”

Dagmar Hrubšová:

“Ďalšou zmenou je podmienka, pre ktorú sa dlžník môže ocitnúť na takzvanej tabuli hanby. Doteraz platila fixná výška nedoplatku vo výške päťsto eur. To sa zmení na trojnásobok mesačných predpisov. Podľa právnika toto pravidlo smeruje k tomu, aby platilo jedno a pre všetkých.”

Marek Perdík:

“Päťsto eur v Bratislave je úplne iná suma ako päťsto eur v Jelšave, každý bytový dom má svoj vlastný režim. Tak v tomto kontexte práve takúto trojnásobnú zálohovú platbu, keď neuhradíte, tak môžete byť zverejnení.”

Dagmar Hrubšová:

“O dlžníkovi môže byť v spoločných priestoroch uvedené jeho meno, priezvisko a výška nedoplatku. Podľa Úradu na ochranu osobných údajov je to v poriadku, lebo je to určené priamo zákonom o vlastníctve bytov. Údaje dlžníka tak môžu byť zverejnené aj bez jeho súhlasu. Zákon o vlastníctve bytov má už dvadsaťpäť rokov a podľa správcov je aj napriek mnohým úpravám prekonaný. Preto by uvítali úplne novú legislatívu.”

[TA3, 18:30; Hlavné správy; 11/01/2020; Dagmar Hrubšová]