Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Živnostníkov čakajú zmeny

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: “Realitným maklérom možno už čoskoro pribudnú nové povinnosti. Odborníci rokujú s ministerstvom vnútra o tom, aby okrem praxe alebo vzdelania mali povinnú aj skúšku odbornej spôsobilosti. Zákon v súčasnosti totiž podmienky na získanie tejto živnosti presne nedefinuje a mnohí ho tak obchádzali len čestným vyhlásením. Zväz živnostníkov návrh víta, zmeny chce presadiť aj v prípade maliarov.”

[TA3, 12:00; Žurnál; 14/05/2018;  Michaela Lovásová]

Michaela Lovásová, reportérka TA 3: “Na to, aby mohli realitní makléri pôsobiť na trhu, musia mať momentálne viazanú živnosť. Tá vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo 5-ročnú prax. To je ale podľa Národnej asociácie realitných kancelárií málo, navrhujú, aby každý maklér musel v budúcnosti zložiť aj skúšku odbornej spôsobilosti.”

Ján Pálenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií: “V rámci rezortov získavame podporu a predpokladáme, že do konca roku 2018 takýto návrh uzrie svetlo sveta.”

Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania ministerstva vnútra: “Ak nájde sa právne ako ukotvenie takéhoto dokladu, že kto ho vydá, za akých podmienok, tak vieme si predstaviť aj zmeny v živnostenskom zákone.”

Michaela Lovásová: “Zväz živnostníkov s nápadom súhlasí, ale má aj ďalšie návrhy. Chce napríklad, aby bolo medzi viazanými živnosťami zaradené aj maliarske remeslo. Keďže doteraz bola táto živnosť voľná, mohol ju vykonávať prakticky ktokoľvek a nepotreboval na to vzdelanie, či prax.”

Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu: “Pretože tým sa zvýši úroveň vykonávaných remesiel. Za tým je skrytá úroveň poskytovaných služieb pre verejnosť.”

Michaela Lovásová: “Zatiaľ čo živnostenský zväz požaduje viazanú živnosť pre viac remeselných činností, opozičná SaS upozorňuje, že v niektorých prípadoch je potrebný presný opak.”

Jana Kiššová, poslankyňa SaS: “Napríklad záhradní architekti, ak niekto dokáže niekomu pekne spraviť, zariadiť záhradu, nemyslím si, že je nevyhnutné, aby musel mať takýto človek vysokú školu.”

Michaela Lovásová: “Ministerstvo vnútra zároveň plánuje spustiť do leta novú notifikačnú službu. Ak si napríklad podnikateľ živnosť preruší a bude sa blížiť termín jej obnovenia, upozornia ho na to vopred SMS alebo mailom.”

Ján Dutko: “Odovzdá na báze dobrovoľnosti kontakt na seba, akonáhle bude ukončený časový interval, to znamená buď pozastavenia alebo mu skončí platnosť dokladu odbornej spôsobilosti, ktorý je v niektorých prípadoch ako limitovaný, bezplatne mu živnostenský úrad zašle ako notifikáciu.”

Michaela Lovásová: “Živnostníci na dátumy totiž často zabúdali a hrozili im tak sankcie.”