Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Získať stavebné povolenie na Slovensku? Dlhšie to trvá len na Cypre

 

Slovensko má druhý najdlhší proces povoľovania stavieb v Európe. Lehota na získanie všetkých povolení potrebných na výstavbu skladovej budovy trvá v priemere 286 dní. V Európe je dlhšia už len na Cypre. Vyplýva to zo štúdie Doing Business, ktorú každoročne vydáva Svetová banka a v ktorej hodnotí 189 krajín.

[etrend.sk; 31/10/2016; ds ČTK ; Zaradenie: REALITY/Biznis]
Zdroj: Philip Darázs

V celkovom rebríčku porovnávajúcom jednoduchosť či zložitosť získania stavebného povolenia v jednotlivých krajinách je síce Slovensko pred susedným Českom, tam však získanie stavebného povolenia na porovnateľnú budovu v priemere trvá o mesiac a týždeň kratšie.

Slovensko sa v rebríčku situácie pri získavaní stavebných povolení umiestnilo na 103. priečke, Česko kleslo až na 130. miesto. Ostatní susedia a konkurenti pri lákaní investorov do priemyselných a logistických parkov sú však vyššie – Poľsko je 46., Bulharsko 48., Rakúsko 49., Maďarsko 69., Slovinsko 80., Rumunsko 95. Cyprus je na 125. priečke.

Vôbec najviac času zaberie získanie všetkých pečiatok v Kambodži, v priemere takmer dva roky. Ešte horšie je to pri získavaní povolenia pre väčšiu stavbu. “Tam sa lehota šplhá až na 1 825 dní. Napríklad povoľovanie veľkých bytových projektov zaberie tri až päť rokov. Spočítali sme, že týmito neúmernými prieťahmi sa cena bytu zvýši až o päť percent,” hovorí generálny riaditeľ českej developerskej firmy Ekospol Evžen Korec.

Porovnanie dĺžky stavebných konaní

Krajina Počet potrebných úkonov Priemerný čas potrebný na získanie stavebného povolenia Náklady na povolenie vzhľadom na cenu porovnávaného skladu
Cyprus 8 507 dní 1,1 %
Slovensko 10 286 dní 0,1 %
Česko 21 247 dní 0,3 %
Slovinsko 12 225 dní 2,7 %
Rakúsko 11 222 dní 1,3 %
Maďarsko 17 202 dní 0,2 %
Rumunsko 20 171 dní 2,0 %
Poľsko 12 153 dní 0,3 %

Zdroj – Svetová banka, Doing Business 2017

Za hlavný problém dlhých konaní v Česku považuje trojstupňový povoľovací proces. Podobné je to aj na Slovensku. Staviteľ musí získať rozhodnutie o vplyve stavby na životné prostredie (EIA), ďalej územné rozhodnutie a napokon ešte stavebné povolenie.

“Na všetkých troch stupňoch povoľovania je možné sa odvolávať znovu a znovu k už vysporiadanej námietke. Predlžuje to celý proces, ktorý je administratívne neúnosne náročný. Zároveň to však opakovane spochybňuje už vydané povolenia,” vysvetľuje hovorkyňa konkurenčnej Central Group Marcela Fialková.

Developeri navrhujú podmieniť možnosť podávať odvolania zložením kaucie. Pokiaľ by sa odvolanie ukázalo ako neoprávnené alebo šikanózne, kaucia by prepadla. “Výrazne by sa tým obmedzil biznis účelovo založených občianskych združení, ktoré sa vydieraním stavebníkov živia. Právo vyjadriť sa má teraz v podstate ktokoľvek aj z druhého konca republiky. Nie iba dotknutá verejnosť,” opisuje českú prax E. Korec.

Jedným z možných riešení je podľa neho zlúčenie všetkých troch procesov do jedného a jednoznačné stanovenie maximálnych lehôt, ktoré budú úrady musieť rešpektovať. Česká Snemovňa práve prerokováva novelu stavebného zákona, ktorá so zlúčením troch procesov do jedného počíta. Platiť by mohla od polovice budúceho roku.