Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zatepľovanie domov sa zmení

Do 31. augusta mohli majitelia rodinných domov žiadať o finančný príspevok na zateplenie, ktorým by sa mali ešte viac usporiť energie unikajúce cez plášť domu. Program podpory zatepľovania rodinných domov podľa všetkého čakajú od budúceho roka zmeny.

Jana Véghová

[HN; 196/2018; 10/10/2018; s.: 12; Jana Véghová ; Zaradenie: ENERGETICKÝ ŠPECIÁL]
LEGISLATÍVA

Štát sa zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinných domov venuje systematicky od roku 2016, keď vznikla schéma podpory zateplenia. Zástupcovia podnikateľov, ale aj samotné ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hovoria o potrebe zmien. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je október 2018. Výsledky budú
súčasťou piatej výzvy, ktorú chce ministerstvo ohlásiť pred letom 2019.

Priestor je veľký, motivácia malá

Ministerstvo stále uzatvára štvrté kolo výzvy, ktoré trvalo do augusta. Dá sa však predpokladať, že finálny počet schválených žiadostí bude výrazne nižší. V rámci štvrtej výzvy bolo tento rok elektronicky zaevidovaných 99 žiadostí, avšak posudzujú sa len tie, ktoré žiadatelia poslali poštou v stanovenej lehote. Počet schválených žiadostí tento rok určite neprekročí hranicu stovky. V každom kole je dotácia pripravená pre 500 žiadateľov, no tento limit sa v doterajších kolách ešte nikdy nevyčerpal. Z hľadiska počtu žiadateľov sa ako najúspešnejšia dá hodnotiť tretia výzva z minulého roka, do ktorej sa zapojilo takmer 250 ľudí, čiže necelá polovica. Zdá sa, že ľudia o dotácie záujem nemajú alebo o tejto možnosti jednoducho nevedia.

To, že štát chce zvyšovať počet obnovených domov a finančne pomôcť majiteľom s nákladmi na zateplenie, je veľmi pozitívne. Mínusom je, že sa o podpore hovorí málo a mnohí zrejme ani netušia o príspevku, ktorý by im do značnej miery vrátil ich investíciu do zateplenia strechy, fasády či výmeny okien, myslí si Alexander Prizemin, predseda Asociácie výrobcov minerálnej izolácie, a pokračuje:  Podľa našich pozorovaní iba jeden z piatich vlastníkov rodinných domov, ktorí plánovali investíciu do zateplenia, vôbec vedel o možnosti získať príspevok.

Aké zmeny môžeme čakať

Podľa údajov z roku 2011 je približne 800-tisíc obývaných rodinných domov. Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov schválená vládou v roku 2014 hovorí, že z nich je obnovených asi 35 percent. Zvyšnú časť majiteľov sa snaží štát motivovať práve finančným príspevkom na zateplenie. Tými sú majitelia len tých rodinných domov, ktoré sú
staršie ako 10 rokov. Sú energeticky málo úsporné a prijaté opatrenie malo zlepšiť tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, predĺžiť tým životnosť domu, zvýšiť jeho energetickú úspornosť a znížiť výdavky domácnosti na energie. Doterajšia podpora sa sústredila len na tento typ objektov, no budúci rok môžeme byť svedkami veľkej zmeny.
Štát pripravuje nový právny predpis, ktorý by mal doplniť doterajší účel poskytovania podpory. V nadväznosti na Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov takmer s nulovou potrebou energie, podľa ktorého od 31. decembra 2020 musia všetky nové budovy dosiahnuť úroveň výstavby takmer s nulovou potrebou energie, chce ministerstvo rozšíriť
možnosť získať príspevok pre stavebníkov takýchto rodinných domov. Od budúceho roka sa preto príspevku možno dočkajú aj majitelia novostavieb.

Výhrady zamestnávateľských zväzov

Proti zverejnenému návrhu ministerstva sa ohradili zamestnávateľské zväzy. Predbežnú informáciu pripomienkovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, ktorá upozorňuje na to, že v návrhu ministerstva chýbajú príspevky pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré kúria tuhým palivom, najmä uhlím. Podľa nej dotačný program v dnešnej podobe umožňuje finančnú podporu len pre domácnosti vyšších príjmových skupín. Asociácia poukazuje na to, že navrhované opatrenie – zaradenie príspevku aj pre nízkopríjmové domácnosti – by v konečnom dôsledku viedlo k zlepšeniu zlej lokálnej kvality ovzdušia. Dotačný program sa v minulosti viackrát menil. Zvýšila sa maximálna výška príspevku či celková podlahová plocha viacpodlažného domu. Pozitívnou zmenou je tiež možnosť zahrnúť do nákladov úhradu za výmenu zdroja tepla.

Ministerstvo priebežne vyhodnocuje jednotlivé podmienky na poskytnutie príspevku, ako aj jeho administratívnu záťaž. V prípade, ak sa to ukáže ako potrebné, pripraví ich úpravu, informoval odbor komunikácie. Potrebu zmien si uvedomujú všetci zainteresovaní. Druhým veľkým cieľom je zjednodušenie procesu z administratívneho hľadiska. Úradníci túto potrebu vnímajú a chcú ju dosiahnuť znížením počtu požadovaných príloh k žiadosti. Typ príloh aj ich počet sa líši podľa toho, či majiteľ domu žiada o príspevok pred zateplením, alebo po ňom. Tí, ktorí majú zateplenie za sebou, musia k žiadosti pripojiť do 17 rôznych dokumentov.

Platná licencia

Podľa Prizemina je dôležitý praktický detail celej schémy, a tým sú certifikované firmy. Podľa aktuálneho nastavenia dotačného programu môžete o príspevok žiadať len vtedy, ak ste zatepľovacie práce zverili firme s licenciou. Stavebníkov práve tento moment zastaví, keďže v praxi je problém takúto firmu získať. Zákazky rodinných domov sú totiž pre certifikované firmy menej lukratívne v porovnaní s bytovkami. Tlak ministerstva na dobrú projektovú dokumentáciu vníma Prizemin pozitívne, no keď je dobrý projekt na zateplenie a postupuje sa podľa neho, na realizáciu už nie je nutná licencovaná firma.  Svojpomocné zhotovenie zateplenia, ktoré rešpektuje projekt a využíva stavebný dozor, by zvýšilo atraktivitu programu, myslí si odborník.

AKTUÁLNE PODMIENKY

1. Štát vám preplatí 40 percent z toho, čo ste na zateplenie minuli, a to môže predstavovať
až 8 800 eur.
2. Žiadateľom môže byť občan ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie alebo iných
vybraných krajín, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku.
3. Žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, na ktorý príspevok žiada. V dome, na
ktorý chcete dostať dotáciu, však nemusíte bývať, zákon to totiž presne neupravuje.
4. Okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu
podporu.
5. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu 150 štvorcových metrov v jednom podlaží a
300 štvorcových metrov vo viacerých podlažiach.
6. Dom sa nachádza na území Slovenska a bol skolaudovaný aspoň 10 rokov pred
realizáciou zateplenia.
7. Zateplenie domu zrealizovala firma s platnou licenciou a podľa slovenskej technickej
normy.
8. Zatepľovacie práce na rodinnom dome sa začali po 31. decembri 2014.
9. Zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s
garantovanými parametrami.

V rámci štvrtej výzvy tento rok elektronicky zaevidovali 99 žiadostí. Alexander Prizemin, Asociácia výrobcov minerálnej izolácie. Pripravuje sa nová legislatíva, ktorá by mala viac podporiť energetickú hospodárnosť domov.