Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Význam mediácie pri delení majetku

Dohoda partnerov aj po rozvode je vždy lacnejšia než súdenie

Rozvedení si môžu majetky rozdeliť aj mediačnou dohodou. Určite ušetria, vraví mediátorka Bronislava Švehláková.

(Pozn.  aj V NARKS máme realitných odborníkov  – kvalifikovaných mediátorov).

[HN; 16/05/2018; Helena Kokolová ; Zaradenie: EXPERT]

ROZHOVOR

Ako mediátorka sa stretávate aj so spormi o majetky. V akom štádiu sú ešte vhodné na mimosúdne urovnanie mediáciou?

Najčastejšie ide o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode, ale aj podielového spoluvlastníctva nezosobášených partnerov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov zákon na dohodu myslí a dáva bývalým manželom možnosť mimosúdne sa dohodnúť do troch rokov od právoplatnosti rozvodu. To je dostatočný čas, aby sa o to strany pokúsili, a keď to nedokážu sami, navštívili mediátora, ktorý im s tým dokáže veľmi efektívne pomôcť. Nielenže sa to dá vyriešiť veľmi rýchlo, ale aj výrazne ušetria. V prípade podielového spoluvlastníctva sa bývalí partneri tiež môžu na zrušení a vysporiadaní dohodnúť.

 

Mohli by ste ilustrovať na nejakých príkladoch zo svojej mediačnej praxe, ako by sa spory dali riešiť mimosúdnou cestou?

Bolo to niekoľko rokov dozadu. Dodnes si ten prípad pamätám. Bývalí manželia mali veľký spoločný majetok. Nielen aktíva – byty, pozemok, garáže, ale aj pasíva – hypotéky, pôžičky a okrem toho hnuteľný majetok, na ktorom im veľmi záležalo. Relatívne rýchlo sa nám podarilo vyriešiť rozdelenie “veľkých vecí” – nehnuteľnosti aj pôžičky, ostalo nám zariadenie bytov a dva cenné obrazy.

 

Obrazy a zariadenie sa delili ťažšie než nehnuteľnosti a dlhy?

Ťažšie. Rozdeliť zariadenie znamenalo spísať niekoľkostranový zoznam, prejsť položku po položke a nájsť kompromis. Napríklad, obaja mali záujem o konkrétnu skrinku alebo o rovnaký mop na umývanie podlahy. To sa tiež podarilo a ostala nám úloha rozdeliť dva, pre nich veľmi cenné obrazy. Prakticky hneď sa dohodli, že obrazy dostanú deti, keď budú dospelé a dovtedy si každý z nich nechá jeden. Keď prišlo na to, komu pripadne ktorý obraz – nastal veľký problém. Obaja totiž chceli ten istý obraz. A začalo dohadovanie sa, kto má naň väčšie právo, kto má k nemu bližší vzťah.

 

Prečo bol obraz taký vzácny?

Išlo o svadobný dar. Nakoniec to dopadlo tak, že sme žrebovali, ktorý obraz kto dostane.

Čo pre rozhádaných znamená, ak sa obrátia na súd, aké poplatky a trovy musia platiť? Môžu vôbec nejako nakladať s majetkom počas súdneho sporu?

Súdom vysporadúvané BSM trvá roky, priemerne štyri až sedem, ale často aj oveľa dlhšie. Strany musia zaplatiť súdny poplatok vo výške troch percent z hodnoty majetku a nemalú odmenu advokáta. Oproti mediácii, ktorá trvá, povedzme, pár týždňov, sa niekedy stranám podarí dohodnúť už na prvom stretnutí a zaplatia len odmenu mediátora. Tá je výrazne nižšia ako advokáta a strany ju platia na polovicu.

 

Musí mediačnú dohodu schváliť súd?

Nie, dohodu už nedávajú na schválenie súdu. Je potrebné spraviť len úkony, ktoré rozdelenie majetku prináša. Napríklad, ísť do banky vyriešiť zmenu hypotekárneho úveru, na kataster nehnuteľností prepísať byt a podobne.

 

S akými výdavkami treba počítať? Napríklad, ak rozvedení vysporadúvajú súdom byt v hodnote 100-tisíc eur.

Na porovnanie, ak rozvedení vysporadúvajú súdom byt v hodnote 100-tisíc eur, poplatky za súdne ohodnotenie nehnuteľností, ktoré musia strany znášať, budú okolo dvesto až päťsto eur, súdny poplatok bude na začiatku 66 eur, na konci tritisíc a k tomu treba pripočítať ešte aj odmenu advokátovi. Pri vysporadúvaní dohodou prostredníctvom mediátora to bude odmena mediátorovi okolo sto eur na hodinu. Záleží len na stranách, ako dlho bude mediácia trvať, stranám stačí odhad nehnuteľnosti od realitnej kancelárie, čo je okolo 25 eur plus poplatky za vypracovanie dohody. Takže v prípade mediácie sa bavíme o stovkách eur, v prípade vysporadúvania súdom o tisíckach. Ak sa bývalí manželia po začatí súdneho konania pokúsia o zmier napríklad mediáciou, súdny poplatok sa im zníži na jedno percento. Takže oplatí sa dohodnúť sa aj v tomto prípade. Helena Kokolová

Strany nájdu dohodu, pretože dostali dostatočný čas a priestor na to, aby vysvetlili svoje dôvody, aby našli kompromis medzi právnou a emočnou stránkou veci.