Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania

V 4. štvrťroku 2014 pokračovali zvýšené aktivity na slovenskom trhu s bývaním, ale priemerná cena bývania vzrástla len v Bratislavskom kraji, konštatuje pravidelný februárový komentár analytikov Úseku pre menu, štatistiku a výskum NBS, ktorý vychádza z údajov Cenovej mapy nehnuteľností a údajov NARKS.

[next future; 06/2015; 15/06/2015; Autor: Mikuláš Cár]

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa na Slovensku vo 4. štvrťroku 2014 zvýšila o 3 eur/m2 na hodnotu 1 218 eur/m2. Znamená to medzištvrťročný aj medziročný rast o 0,2 %. Mierne zvýšenie priemernej ceny bývania bolo výsledkom hlavne rastúcej priemernej ceny bytov. Aktuálna priemerná cena bývania je na Slovensku takmer totožná s hodnotou jej dlhodobého priemeru (1217 eur/m2). Orientačne zodpovedá priemernej cene bývania zhruba z polovice roku 2007 a je o 21,4 % nižšia ako na vrchole realitného boomu v 2. štvrťroku 2008.


Relatívne najdostupnejšie bývanie v histórii SR

Dostupnosť bývania sa aj vo 4. štvrťroku 2014 zlepšila vo všetkých slovenských krajoch. Praktickým prejavom toho je mierny rast veľkosti obytnej plochy, ktorú možno aktuálne kúpiť za priemernú hrubú mesačnú mzdu ako aj skracovanie času, potrebného na splatenie priemerného bývania o výmere 60 m2 obytnej plochy z disponibilných príjmov domácností.
Dôvodom zlepšenej dostupnosti bývania na konci roku 2014 bolo zníženie priemernej ceny bývania vo väčšine krajov, všeobecné zlepšovanie podmienok pri poskytovaní úverov na bývanie aj celkovo relatívne priaznivé makroekonomické prostredie. Z kvantitatívneho vyhodnotenia indexu dostupnosti bývania v dlhodobejšom horizonte možno dospieť k záveru, že aktuálne je bývanie relatívne najdostupnejšie v celej novodobej ére slovenského trhu s bývaním.

Pri ďalšom normálnom vývoji základných ekonomických fundamentov možno aj v najbližšom období na Slovensku predpokladať len malé zmeny priemernej ceny bývania.


Jednoizbové znovu v kurze

Priemerná cena bytov sa vo 4. štvrťroku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšila dosť výrazne (o 1,3 % na 1 306 eur/m2). Okrem relatívne málo obchodovaných zväčša nadštandardných päťizbových bytov sa najviac zvýšila priemerná cena jednoizbových bytov (o 1,6 % na 1 423 eur/m2) a najmenej priemerná cena štvorizbových bytov (o 0,4 % na 1 239 eur/m2).

Na konci roku 2014 sa v rámci celého Slovenska darilo predať každý siedmy ponúkaný byt, kým v predchádzajúcom štvrťroku to bol zhruba každý ôsmy ponúkaný byt. Úspešnejšie ako v predchádzajúcom štvrťroku sa predávali takmer všetky typy bytov (okrem päťizbových).


Väčšina úverov ide na bývanie

Zvýšené aktivity na trhu s bývaním boli do značnej miery podnecované aj aktuálnymi úverovými podmienkami. Rekordne nízke úrokové sadzby na úvery na bývanie stimulujú domácnosti k úvahám obstarať si vlastné bývanie. Do bývania dlhodobo smeruje okolo 70 % úverov domácností. V poslednom štvrťroku 2014 sa pohybovala úroková sadzba na úvery na bývanie v priemere okolo troch percent. Úrokové sadzby všetkých druhov úverov na bývanie mali tendenciu sa znižovať, a niektoré z nich sa dostali v posledných mesiacoch už pod tri percentá.

Celkový objem úverov na bývanie dosiahol na konci roku 2014 hodnotu 16,9 mld. eur a v poslednom období rastie na medziročnej báze zhruba o 13 % . Celková miera nesplácaných úverov na bývanie sa zhruba za posledné tri roky udržiavala na úrovni troch percent.


Výhľad

So zvýšenými aktivitami na trhu s bývaním korešponduje aj ďalšie relatívne zlepšovanie dostupnosti bývania na Slovensku, čo je výsledkom pozitívneho vplyvu viacerých faktorov. Rekordne nízke úroky pri úveroch na bývanie, relatívne stabilné ceny bývania, v priemere priaznivý vývoj príjmovej situácie domácností a viaceré nové realitné projekty sú dobrým východiskom pre rozvoj aktivít v realitnom segmente aj v najbližšom období. V duchu mierneho optimizmu vyznievali na konci roku 2014 aj očakávania odborníkov z realitného trhu, preto v najbližšom období možno predpokladať mierny rast cien domov a bytov nielen v Bratislavskom kraji.