Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Vláda obmedzí prístup k údajom z katastra, mnohé informácie sa už nedozviete. Kto bude mať do katastra prístup?

Vláda Róberta Fica prichádza s ďalšou novinkou. Chce obmedziť prístup k údajom z katastra nehnuteľností ako dôvod uvádza, že takýmto spôsobom bude chrániť súkromie vlastníkov.

Úrad geodézie, kartografie a katastra chystá úpravu zákona o katastri nehnuteľností. Vyplýva to z predbežnej informácie k chystanej legislatívnej úprave. Podľa nej by prístup k plným informáciám mal byť dostupný len pre zaregistrovaných používateľov.

Návrh zákona predkladá Juraj Celler, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Ako jedno z možných opatrení v prvom kroku navrhuje v súvislosti s prístupom k údajom katastra zverejnených na katastrálnych portálov zaviesť, vymazanie dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu osôb evidovaných v katastri nehnuteľností.

Povinná by mala byť aj registrácia. Bez nej budú dostupné iba údaje o nehnuteľnostiach a základné identifikačné údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti, ako napríklad meno a priezvisko. Pokiaľ bude mať niekto záujem o získanie bližších identifikačných údajov, až vtedy by mala byť potrebná registrácia. Týmito krokmi chce ÚGKK SR uľahčiť orgánom činným v trestnom konaní odhalenie špekulatívneho úmyslu či iného protiprávneho konania, informuje Martina Šimková, z kancelárie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenska.

Hlavný dôvod prečo chce úrad zaviesť tieto zmeny je zvýšiť bezpečnosť vlastníkov nehnuteľností.ÚGKK SR koncom minulého roka oslovilo aj Prezídiom Policajného zboru SR, ktorý v rámci svojej činnosti zistil, že pri páchaní trestnej činnosti si páchatelia vyhľadávajú a typujú svoje obete prostredníctvom osobných údajov zverejnených na niektorom z katastrálnych portálov. Toto zverejňovanie je rizikové pri fyzických osôbách, a to najmä u seniorov.

Navrhované bezpečnostné opatrenie má podľa Šimkovej prispieť k vyššej transparentnosti spracovávania osobných údajov a nemá za cieľ nikoho obmedzovať. “Údaje katastra budú naďalej prístupné každému, bezodplatne a bez časového obmedzenia,” upresnila. Dodala, že prihlasovanie do jednotlivých informačných systémov dnes predstavuje štandard v zabezpečení ochrany, pri počítačovej gramotnosti ich užívateľov nepredstavuje žiadne zvýšené náklady.

Kto porušuje pravidlá GDPR?

Znamená to, že pozrieť si plný kataster nehnuteľností, budú môcť len zaregistrovaní členovia. V tomto prípade, bude osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní vedieť, kto a kedy pozeral informácie o jej nehnuteľnosti.

Kto teda porušuje pravidlá GDPR? K téme sa vyjadril aj advokát a odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty. V tejto súvislosti upozorňuje na dve roviny prístupu a využívania údajov vo verejných registroch. „Prístup a využívanie akýchkoľvek údajov vo verejných registrov má dve roviny. Máme tu legislatívu na ochranu osobných údajov (GDPR), ktorá sa pozerá na plošné zverejňovanie osobných údajov a ich ďalšie spracúvanie reštriktívne. Potom je tu však aj Public Sector Information smernica a nariadenie Data Governance Act, ktoré naopak vyžadujú, aby určité otvorené údaje boli opätovne dostupné a využiteľné aj na komerčné, vedecké alebo altruistické účely,” vysvetľuje Berthory.

Podľa jeho názoru má postup vlády oporu v rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý povedal, že nie je nevyhnutné plošne zverejňovať na internete osobné údaje pre fungovanie registra. Súdny dvor však tiež prízvukoval, že musí byť zachovaný individuálny prístup verejnosti a hlavne novinárov k predmetným údajom a to vrátane osobných údajov.

Povinná registrácia je však podľa Berthoryho v poriadku. “Majú ju viaceré členské krajiny, ale tiež musí byť z právnej úpravy zrejmé, na aké účely bude prevádzkovateľ registra oprávnený údaje týkajúce sa registrácie (a dopytovaných informácií cez register) využívať, komu ich bude môcť poskytovať a ako sa vysporiada so žiadosťami o prístup osôb zapísaných v registri. Toto zatiaľ nikde upravené nevidím,“ dodal.

K tejto téme sa vyjadrilo aj Slovensko.Digital, ktoré vyzýva štát na odborné prediskutovanie témy ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania, ktoré má byť približne začiatkom júna 2024. Pri presadení týchto zmien by úrad prakticky vedel, kto, kedy a k akým dátam na katastri pristupoval, hovorí Slovensko.Digital.

Do pripomienky, ktorú poslali štátu napísali, že: „Neprimeranosť plošného monitorovania prístupu je evidentná aj vzhľadom na deklarovanú potrebu zvýšenia ochrany osobných údajov. Osoba pristupujúca k údajom zverejneným na katastrálnych portáloch má taktiež oprávnené očakávanie súkromia v súvislosti s prehliadaním údajov.“

Na svojom facebookovom profile zdôraznili, že požiadavka vedieť, kto a ako pristupoval k osobným údajom osoby, sa netýka údajov, ktoré sú zverejňované na internete. Keby úrad dané informácie poskytoval napríklad v prípade katastra majiteľom nehnuteľností, Ľubor Illek zo Slovensko.Digital sa obáva, že by to malo nedozerné následky vrátane zvýšenia kriminálnych aktivít práve voči týmto osobám. Od štátu žiada, aby sa nesťažil prístup k dátam, ktoré nie sú osobnými údajmi. Súčasne apelujú na sprístupňovanie informácií podľa európskej smernice „o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora“.

ÚGKK však hovorí, že na mieste je otázka, koľko Slovákov reálne vie, že na katastrálnych portáloch sú o nich zverejnené rôzne osobné údaje. Okrem mena a priezviska, ide o rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, niekedy aj adresa prechodného pobytu, či rôzne iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej sú vlastníkom, a to bez možností akýmkoľvek spôsobom tomuto zverejňovaniu zabrániť alebo ho aspoň obmedziť.

Na Slovensku môže byť takmer každý Slovák či cudzinec vlastníkom nejakej nehnuteľnosti. Ohrozený tak podľa Šimkovej môže byť každý. “Je potrebné si uvedomiť, že účelom existencie spravovania katastra nehnuteľností nie je verejná zoznamka,” dodala.

Návrh smerujúci k zabezpečeniu ochrany údajov, ktorý predkladá Úrad geodézie, kartografie a katastra nadväzuje na legislatívnu úpravu, ktorá bola pripravená a prerokovaná v legislatívnom procese ešte v predchádzajúcom volebnom období. “Rovnaká právna úprava v tom období v podstate nebola predmetom žiadnej kritiky,” tvrdí Martina Šimková.

Verejnosti neprístupné

Platí tiež fakt, že ak predseda úradu geodézie Celler navrhuje, aby sa ľudia jednoznačne identifikovali pri registrácii, tak podľa Slovensko.Digital to môže byť problém pre tých, ktorí nemajú elektronický identifikačný doklad alebo nie sú občanmi Slovenska. Na portáli katastra môžete použiť len občiansky preukaz, čo znamená, že nemôžete používať mobilné služby. Je tiež dôležité si uvedomiť, že mnohé verejné údaje, ako tie v Obchodnom registri alebo Registri právnických osôb, sú bežne dostupné bez autentifikácie, čo znamená, že sú anonymné. To môže viesť k zneužitiu osobných údajov, ako je meno, adresa alebo dokonca telefónne číslo a majetok.

Zavedenie povinnej identifikácie pri prístupe k údajom by mohlo vzbudiť obavy o oprávnený prístup k informáciám. Treba tiež zdôrazniť, že právo každej osoby vedieť, ako a kto pristupuje k jej osobným údajom, neplatí pre verejne dostupné údaje.

Ako to funguje v krajinách EÚ?

Slovenský kataster nehnuteľností je jedným z najotvorenejších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Napríklad naša právna úprava zverejňovania údajov katastra na internete sa najviac podobá na českú. Pričom v Česku Český úrad zememračský a katastrálny z dôvodu ochrany údajov z internetu odstránil osobné údaje, a to dátum narodenia a trvalé bydlisko.

Poplatky v Českej republike sa platia za úradný výpis poskytnutý buď v papierovej podobe alebo elektronicky diaľkovým prístupom, ktorý obsahuje všetky informácie o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti. Poplatok sa môže líšiť podľa rozsahu výpisu. Zvyčajne je to 100 Kč, takže takmer 4 eura.

Maďarom kataster nehnuteľností spravuje ministerstvo poľnohospodárstva a katastrálne úrady Maďarska. Registrovaní používatelia, ako sú štátne orgány, banky, právnici, notári, obecné úrady, realitní makléri a podobne majú prístup k online službám (TAKARNET) maďarského katastra nehnuteľností od roku 2003. Poskytovanie údajov je v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoplatnené.

V júni 2011 bola spustená online služba katastra nehnuteľností (Földhivatal Online), do ktorej môžu občania získať prístup priamo prostredníctvom vládneho internetového portálu použitím svojich centrálnych prístupových údajov, pričom rovnako ako registrovaní používatelia tu môžu za poplatok využívať online služby.

Používatelia online katastra nehnuteľností majú bezplatný prístup k obmedzenému množstvu údajov. Táto bezplatná služba však obsahuje len opisné údaje o nehnuteľnostiach, čo je prvá časť listu vlastníctva. V databáze je možné vyhľadávať podľa čísla parcely alebo adresy nehnuteľnosti. Registrovaní používatelia a občania môžu prostredníctvom internetu využívať tieto online služby 24 hodín denne.

Rakúsko sprístupňuje návštevu katastra nehnuteľností za malý poplatok, ktorý sa musí zaplatiť súdu, notárovi alebo právnikovi. Kataster tiež obsahuje všetky záznamy o právne záväzných transakciách s nehnuteľnosťami v Rakúsku.

Poliaci majú prístup do katastra bezplatný. Len za výpis alebo potvrdenie o uzavretí katastra sa vyberá poplatok.

Ako to funguje dnes?

Katastrálny portál je online platforma, ktorá funguje už od roku 2004. Od septembra 2007 sú na Slovensku údaje na portáli dostupné bezplatne.

Na tomto portáli si každý, kto má prístup na internet, môže zadarmo pozrieť potrebné údaje. Existujú aj mobilné aplikácie, ktoré poskytujú prístup k týmto informáciám.

Mapový portál ZBGIS® je webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnu prácu s rôznymi údajmi katastra, vrátane digitálnych mapových údajov a geografických názvov. Táto aplikácia poskytuje komplexné informácie o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch, ako aj o topografii územia.

Portálová aplikácia CICA (Cadastral Information Correctly Applied) umožňuje používateľom vyhľadávať popisné údaje katastra a generovať výpisy z listu vlastníctva.

Je prístup k údajom z katastra nehnuteľností zadarmo?

Belgicko
Nie

Česko
Áno

Nemecko
Nie / bezplatne len ak nahliadne do pozemkovej knihy na katastrálnom úrade

Írsko
Áno

Španielsko
Nie

Chorvátsko
Áno

Cyprus
Nie/ Nie sú informácie prístupné verejnosti

Litva
Nie

Maďarsko
Nie

Holandsko
Nie

Poľsko
Áno

Rumunsko
Nemá v súčasnosti k dispozícii žiadny elektronický vnútroštátny kataster nehnuteľností

Slovensko
Áno

Švédsko
Áno

Bulharsko
Áno

Dánsko
Nie

Estónsko
Nie

Grécko
Áno

Francúzsko
Nie

Taliansko
Nie

Lotyšsko
Áno / zobrazenie konkrétneho listu vlastníctva je však spoplatnené sumou 5,00 eur

Luxembursko
elektronická verzia zatiaľ neexistuje. Za prístup k tlačenej verzii sa platí

Malta
Áno / pri každom vyhľadávaní sa účtuje poplatok 4,66 eura

Rakúsko
Nie

Portugalsko
Nie

Slovinsko
Nie

Fínsko
Nie

 

 

Zdroj: pravda.sk

Autor: Dominika Čillíková