Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Trh s nehnuteľnosťami po treťom štvrťroku 2019

Ceny sa nezastavili! Do konca roka priemerná cena bytov na 1 m2 prekročí 1900 eur.

Ani tretí kvartál nepriniesol zmenu na realitnom trhu. Ceny takmer celoplošne hľadajú nové maximá, a trend rastúcich cien nechce poľaviť ani po opatreniach NBS. Spomalenie rastu cien sa tak opäť musí odložiť na neskôr.

Ceny dvojizbových bytov za meter štvorcový zaznamenali vyšší medzikvartálny nárast ako tomu bolo v predošlom období. Celoslovenská priemerná úroveň krajských miest dosiahla 2,31% nárastu v porovnaní s druhým kvartálom roka 2019, čo je po dlhšom čase výraznejšie zrýchlenie tempa rastu.

V segmente dvojizbových bytov bol najvyšší percentuálny nárast zaznamenaný v Banskej Bystrici, keď sa priemerná cena za m2 dvojizbového bytu zvýšila až o 163€. Celkovo sa však cena najviac zvýšila v okrese Bratislava I, a to o 227€ za m2. Po poklese v predchádzajúcom kvartáli tak prvý bratislavský okres prekonal svoju najvyššiu hodnotu zo štvrtého kvartálu 2018 o 49€ na m2. Tak ako v predchádzajúcom období aj tento kvartál zaznamenal niekoľko poklesov.

Podľa štatistík klesla o 58€ na m2 priemerná cena v okrese Nitra, ktorý tak už druhý kvartál za sebou zaznamenáva pokles.

Ceny trojizbových bytov opäť zaznamenali vyššiu dynamiku rastu priemernej ceny za m2 ako v prípade dvojizbových. Celoslovenská priemerná úroveň krajských miest dosiahla 3,46% nárastu v porovnaní s druhým kvartálom roka 2019.

Najvýraznejší nárast cien bol zaznamenaný v okrese Bratislava I, kde sa cena 3-izbových bytov zvýšila o 294€ a aj v priemerných cenách tak výrazne prekonáva hranicu 3.000€ na m2. Výrazný cenový nárast nastal aj v IV a V bratislavskom okrese ako aj v okrese Košice II.

Celoslovenský nárast cien 2- a 3-izbových bytov na m2 sa v medziročnom porovnaní dostal cez 10%, čo naznačuje neustály a celkom vyrovnaný rast priemerných cien. Medzi bytmi ostávajú stále zastúpené vo veľkej miere novostavby, čo taktiež vplýva na rast priemerných cien.

Tento trend charakterizuje celkový nárast cien v rezidenčných nehnuteľnostiach, ktorý štatistiky vykazujú aj v segmente rodinných domov a stavebných pozemkoch pre rodinné domy. Najkonzervatívnejšie sa ceny z celoslovenského pohľadu správajú v prípade rodinných domov. Medzikvartálne zmeny sú zvyčajne pod 1%.

Realitný trh aj v treťom kvartáli predviedol vysoké tempo. A to aj napriek tomu, že miera zadlžovania obyvateľstva sa spomaľuje. Pre realitný trh už nie sú pripravené žiadne výrazné legislatívne novinky, ktoré by mohli zasiahnuť do vývoja a priniesť zmeny. Finančné trhy ostávajú pozitívne naladené a slovenské banky sú stále ochotné vítať nových hypotekárnych klientov. Do konca roka priemerná cena bytov na 1 m2 veľmi pravdepodobne prekročí hranicu 1900 eur.

Analýzu vývoja cien na slovenskom realitnom trhu v treťom kvartáli 2019 spracoval Martin Lazík, analytik NARKS.

Ďalšie informácie na:

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov. NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík a údajov projektu Index realitného zdravia.

Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby. Prispieva k zvyšovaniu profesijnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií formou vzdelávania.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

Organizuje realitné konferencie a poskytuje pravidelné vzdelávanie prostredníctvom Akadémie NARKS na zvyšovanie úrovne realitnej profesie na Slovensku.