Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Takmer 80 % úverov obyvateľstvu ide na nehnuteľnosti

Z celkového objemu úverov obyvateľstvu ku koncu prvého polroka v sume vyše 26 mld. eur smerovali takmer štyri pätiny do financovania nehnuteľností.

Zdroj: SITA

Takmer štyri z každých piatich eur, ktoré si Slováci požičajú od finančných inštitúcií, smerujú na financovanie nehnuteľností. Podľa údajov centrálnej banky totiž ku koncu prvého polroka tohto roka celkový objem úverov obyvateľstvu dosiahol 26,29 mld. eur, z čoho až 78 % tvoria hypotekárne úvery, iné úvery na nehnuteľnosti, stavebné úvery a medziúvery stavebných sporiteľní. Spotrebné úvery predstavujú z celkového objemu 16 %. V samotnom prvom polroku pritom banky poskytli obyvateľstvu nové úvery v sume 6,75 mld. eur, z čoho 1,41 mld. eur boli spotrebné úvery a 5,14 mld. eur predstavovali úvery na nehnuteľnosti.

Ako ďalej upozorňujú analytičky Poštovej banky, solídny rast finančné domy zaznamenali aj na strane vkladov. „Celkový objem peňazí, ktoré mali Slováci v bankách uložené ku koncu prvého polroka 2016, predstavoval 30,37 mld. eur a medziročne vzrástol o 9 %,“ píše sa v analýze Poštovej banky. Viac ako 12 mld. eur z tejto sumy predstavovali termínované vklady, v rámci ktorých dominovali termínované vklady do jedného roka v objeme 5,8 mld. eur.

Podľa analýzy Poštovej banky tak mal na konci júna tohto roka každý dospelý Slovák z banky požičaných v priemere 5 938 eur. Napriek vyššej dynamike úverov ako vkladov stále však zostáva v bankách viac peňazí od obyvateľstva uložených, ako požičaných. Priemerná výška vkladu jedného dospelého Slováka na konci prvého polroka predstavovala 6 861 eur.