Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť – Postup

SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť  na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Oprávnený žiadateľ:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situacie núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci).

Cieľová skupina:

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.marca 2020 a poistenie je trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Národ na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

  1.  Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac prechádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019)
  2.  Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  3.  Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020
Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok do konca kalendárneho mesiac, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Tlačivá:
Ziadost_opatrenie_2B_marec
Vykaz_opatrenie_2B_marec
Zasielanie_formularov_na_podanie_ziadosti_na_Urady_PSVR
StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti
priloha-1-nariadenie-EK-o-velkosti-podniku
Oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-new
OPATRENIE-c2-podmienky
definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz
Manual_k_vyplnaniu_ziadosti_op2
Manual_k_vyplnaniu_vykazu_op2

Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku, pošlite vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

Žiadosť posielajte elektronicky na mailovú adresu príslušného úradú práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú si vyhľadáte na tu:   https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR3xtsb8M5XVJs1gyZqocDcf_RPnB0iuI9TtWQ7XOLtvO4t9QsnoM4ioi0A