Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Stav Indexu január – máj 2016

Index realitného zdravia – komentár k uplynulému kvartálu

Je príjemné analyzovať vývoj Indexu realitného zdravia v období uplynulom od začiatku tohto roka. Ako vidno z priložených grafov, každoročne sa prvý kvartál stáva časovým priestorom oživenia realitného trhu. Čím bližšie k letu, tým viac sa obvykle hodnoty Indexu zlepšujú.

V tomto roku je však obdobie január – máj hodnotené tvorcami IRZ mimoriadne priaznivo. Známky za jednotlivé mesiace sú lepšie a okrem januára dosahujú o 2 až 3 desatiny vyššie hodnotenie ako v rokoch 2014 a 2015. Niet pochýb, že po rokoch stabilného hodnotenia trhu v priemere horšie ako dva mínus nastáva v tomto roku signifikantné zlepšenie. 010Dôvodov je viac – zlepšenie dostupnosti nového bývania vďaka lacnejším hypoúverom, ierne rastúce ceny bývania signalizujúce zvýšený dopyt a lepšou finančnou situáciou záujemcov.
Treba ale dodať zásadnú vec, to B keď sa povie A. Trh je hodnotený známku o niečo horšou ako dvojka. Nedá se preto konštatovať, že trh „šliape ako hodinky“, k tomu je ešte dlhá cesta.

Zamyslime sa nad tým prečo Index nereaguje lepšou známkou na situáciu na trhu?
Takmer ideálne podmienky s financovaním, novostavby opäť pribúdajú ako huby po daždi, aj makroekonomika vykazuje dobré čísla…. Ale…
Ale možno niektorí ostrieľaní profesionáli nepreceňujú tento stav  a napriek tomu, že najmä v Bratislave a Košiciach sa predáva takmer všetko, ostávajú opatrní. Skúsenosti z minulosti stále desia. Strach z prehriatia trhu už asi navždy bude brzdiť nadsadené očakávania. A to je dobré.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Medziročné porovnanie IRZ