Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Štát chce motivovať investorov k stavbe bytov

Bratislava 24. februára (TASR) – Sériou opatrení chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR dalo do medzirezortného pripomienkovania návrhy noviel zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Zmeny by mali platiť od budúceho roka.

[24hod.sk; 24/02/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika]

 

V návrhu o ŠFRB ministerstvo pripomína, že štát prostredníctvom neho dlhodobo podporuje financovanie priorít bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do obstarávania nájomných bytov a obnovy bytových budov.

“Vzhľadom na to, že podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov k obstarávaniu tohto typu bývania. Navrhuje sa preto doplniť do zákona nové účely,” uvádza rezort výstavby.

Jedným z nich je obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora z prostriedkov ŠFRB alebo ministerstva. Druhým je kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora zo zdrojov ŠFRB.

Technickou vybavenosťou pritom môže byť verejný vodovod, verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, miestna komunikácia, odstavné plochy alebo garážové státia budované v rámci bytového či polyfunkčného domu.

Na rozvoj sociálneho nájomného bývania štát prideľuje obciam, mestám a vyšším územným celkom aj dotácie. Novelou zákona o dotáciách na rozvoj bývania chce MDV zefektívniť podporu nájomného bývania. Navrhuje preto doplniť podmienku, ktorá bude limitovať počet podporených nájomných bytov.

“Niektoré samosprávy sú aktívnejšie v obstarávaní nájomných bytov a výraznejšie sa snažia zvýšiť podiel bytov podporených z verejných zdrojov. Neregulovanie tohto procesu môže viesť k problémom pri prenajímaní obstaraných bytov a udržateľnosti tohto modelu rozvoja nájomného bývania,” upozorňuje ministerstvo.

Ďalším opatrením je podpora obstarávania štartovacích bytov, ktorými sú nájomné byty s podlahovou plochou do 50 m2. Majú byť prenajímané najviac na šesť rokov a mali by podporiť mobilitu pracovnej sily.

Oba návrhy zákonov obsahujú viacero úprav a doplnení, ktorých potreba vyplynula z praxe.

Po zmene podmienok podpory obstarávania nájomných bytov volá Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS). MDV navrhuje, aby právne normy nadobudli účinnosť 1. januára 2018.