Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Júl potvrdil spomaľovanie vývoja na trhu s nehnuteľnosťami

Ani v júli sa z pohľadu realitných kancelárií obchodovanie s nehnuteľnosťami nezlepšilo. V pravidelnom prieskume Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Index realitného zdravia (IRZ) potvrdili známkou 2,76 pokračujúce spomaľovanie dynamického vývoja na trhu.

[openiazoch.zoznam.sk; 29/08/2017; TASR ; Zaradenie: openiazoch.zoznam.sk]

“Neočakávali sme, že by júlový index realitného zdravia zmenil tohtoročný nepriaznivý trend jeho vývoja. Obvykle v lete trh slovenských nehnuteľností ‘dovolenkuje’ a index to odráža. Trošku prekvapivý je jeho prepad až na júlovú úroveň roka 2014,” konštatovala asociácia.

Júlový index

Tohtoročný júl hodnotili tvorcovia IRZ známkou 2,76. Oproti predchádzajúcemu mesiacu (2,59) je to dosť výrazné zhoršenie, nie však rekordné. Rovnaká hodnota bola nameraná v júli 2014, keď išlo o zhoršenie z vtedajšieho ročného maxima 2,41.

Asociácia pripomenula, že tento rok index nezaznamenal pravidelný jarný vrchol aktivít na trhu ako v predchádzajúcich rokoch. Priemerný index za prvých sedem mesiacov roka je už horší nielen ako v roku 2016, ale aj v roku 2015.

Prognóza IRZ na august

Prognózu IRZ na august (2,59) označila NARKS za pozitívnu a len o málo horšiu ako júlovú. Zároveň poukázala na to, že predpovede v letnom období pravidelne dosahujú lepšie hodnoty ako realita, napriek tomu, že trh je každoročne v útlme.

Zatiaľ čo v júni realitné kancelárie z Bratislavského kraja deklarovali výrazný optimizmus s výhľadom 2,47 na júl, reálny júlový výsledok bol podstatne horší. “Známkou 2,71 sa regionálny rozdiel medzimesačne preklopil v prospech mimobratislavských realitných subjektov, ktoré hodnotili uplynulý mesiac takmer zhodne ako predchádzajúci – známkou 2,65. Celkový pokles indexu majú teda na svedomí subjekty bratislavského regiónu,” poznamenala asociácia.

Očakáva, že august bude pod vplyvom letných prázdnin hodnotený rovnako ako júl.

Index realitného zdravia zostavuje NARKS na základe odpovedí realitných kancelárií z celého Slovenska. Môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 5, pričom najnižšia úroveň predstavuje najlepšie fungujúci a prosperujúci trh. Má slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní ako pre realitných profesionálov, tak aj pre verejnosť so záujmom o reality.