Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Spolupráca realitného makléra a finančného sprostredkovateľa môže ponúknuť nové príležitosti

Fincentrum sa nedávno stalo generálnym partnerom organizácie NARKS. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali hlavných predstaviteľov oboch spoločností: Františka Dragúňa, – generálneho riaditeľa Fincentra, a Jána Palenčára – prezidenta
NARKS.

[investujeme.sk; 04/02/2019; Redakcia ; Zaradenie: Finančné sprostredkovanie]

Čím je toto partnerstvo pre Fincentrum dôležité a ako z neho môže profitovať firma a jej finanční sprostredkovatelia?

F. Dragúň:  Skvelé nápady zvyčajne vznikajú spontánne a tak bolo tomu aj v tomto prípade. V projekte s potenciálnymi spolupracujúcimi developermi sme sa stretli s prezidentom NARKS, Jánom Palenčárom. Od prvého momentu nám obom bolo jasné, že táto spolupráca dáva zmysel. Vychádzame z podobnej filozofie, obaja chceme skvalitňovať prácu našich spolupracovníkov a urobiť viac pre edukáciu nielen sprostredkovateľov, ale aj klientov.

A kto z toho môže najviac profitovať?

Predsa klient, ak mu poskytne profesionálnu službu finančný sprostredkovateľ pri
zabezpečení úveru, ale rovnako aj realitný maklér pri kúpe nehnuteľnosti. No a na konci tohto procesu budú spokojní všetci zainteresovaní a to je presne našou snahou.
Položím otázku aj v opačnom garde.

Pán Palenčár, čím je táto spolupráca zaujímavá a dôležitá pre organizáciu NARKS? Aké príležitosti definujete z tejto spolupráce?

J. Palenčár: V NARKS si uvedomujeme, že rovnako ako realitné kancelárie, aj finanční sprostredkovatelia sú pevnou súčasťou realitného trhu. Preto je pre nás ako zástupcov realitných kancelárii a developerských spoločností dôležitá úzka spolupráca s jednou z najsilnejších organizácii v oblasti financií, teda s Fincentrom.

Spoluprácu máme záujem rozvíjať vo viacerých oblastiach ako napríklad výmena informácii, odborné vzdelávanie, nová legislatíva týkajúca sa realitného trhu, ale tiež možnosť komerčnej spolupráce pri zabezpečení financovania kúpy nehnuteľností pre našich klientov, resp. poskytnutie realitnej činnosti pre klientov spoločnosti Fincentrum.

Minul rok sa niesol v znamení nových regulácií vo finančnom sektore. Jednou z najväčších výziev bola implementácia GDPR a iných medzinárodných smerníc a noriem.

Ako zvládlo Fincentrum nové podmienky na trhu?

F. Dragúň: Áno, všetky tieto regulácie boli najmä v prvom polroku veľmi silne skloňované. Sprostredkovateľov na trhu asi najviac vystrašilo GDPR. Fincentrum však má skúsený tím právnikov a s implementáciou týchto nariadení sa vysporiadalo pomerne rýchlo a najmä veľmi profesionálne, v prvom rade s dôrazom na prácu našich sprostredkovateľov a s ohľadom na spokojnosť klientov. Myslím si, že môžeme byť hrdí na to, že sme to na rozdiel od trhu, zvládli veľmi hladko.

Do akej miery tieto regulácie zasiahli realitný trh?

J. Palenčár: Sprísnenie legislatívnych podmienok upravujúcich zákon o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorými sú GDPR a AML, považujeme za ďalšiu byrokratickú záťaž pre malých a stredných podnikateľov, medzi ktorých patria realitné kancelárie.  Rovnako tieto zákony ovplyvňujú aj klientov, ktorí sa oboznamujú s množstvom nových právnych dokumentov.

Na piatom ročníku realitnej konferencie NARKS, ktorá sa uskutočnila v novembri minulého roka, sa jeden blok prednášok venoval technológiám a ich významu pre biznis realitného makléra. Dokonca odznela obava, že by technológie mohli nahradiť prácu realitného makléra.

Ako sa v NARKS pozeráte na význam technológií a hlavne ich dopad na mnoho profesii? Nastupuje nám trend artificial intelligence, machine learning (učiaca sa umelá inteligencia). Beriete tento rýchly vývoj ako hrozbu pre realitný trh alebo naopak ako príležitosť?

J. Palenčár: Umelá inteligencia je pojem s ktorým sa budeme v našej profesii stretávať čoraz častejšie. Pred 20 rokmi sme s obavou sledovali príchod internetu a považovali sme ho za ohrozenie činností realitných kancelárií, pretože znamenal zjednodušenie prístupu k informáciám pre široké masy.

Jedna z činností RK bola ohrozená (sprostredkovanie informácie o ponúkanej nehnuteľnosti klienti mohli začať realizovať bez RK – cez internet, a informácia sa okamžite
rozšírila) a bolo treba sa začať venovať ďalším službám pre klientov. Dovolím si tvrdiť, že práve internet do veľkej miery napomohol k skvalitneniu a rozšíreniu služieb realitných kancelárii.

Rovnako dnes stojíme pred výzvou vstupu umelej inteligencie do mnohých profesií, realitných maklérov nevynímajúc. Treba si uvedomiť, že ťažko nahraditeľnou časťou našej činnosti je osobný vzťah klient – maklér a že ostatné činnosti (spracovanie ponúk, marketing, mediálna kampaň, zabezpečenie právnych dokumentov, komunikácia s katastrálnymi úradmi…) budú v strednodobom horizonte nahradené.

Som však presvedčený, že ak sa zameriame na zdokonalenie našich soft skills bude umelá inteligencia pomocníkom pri našich ostatných činnostiach.

Možno podobná otázka, keďže finančné sprostredkovanie je takisto služba, pán Dragúň, ako sa pozeráte na technológie vo Fincentrum? Do akej miery s nimi pracujete a vidíte ich potenciál?

F. Dragúň: Aj my vidíme tú skutočnosť, že nové prichádzajúce technológie – ako umelá inteligencia, či rôzne aplikácie, online kalkulačky – nám ponúkajú skvelé možnosti, ako skvalitniť profesiu finančného sprostredkovateľa a poskytnúť tak našim zákazníkom pridanú hodnotu. Hoci náš biznis je stále veľmi osobný, nové technológie sú niečo, na čom pracujeme aj vo Fincentre. Nesmieme pritom zabúdať ani na väčší objem dát, z ktorých tiež vieme pre zákazníka vytvoriť novú pridanú hodnotu.