Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Sľubne rozbehnutý proces sa zabrzdil

ROZHOVOR

Pandémia tvrdo zasiahla do prebiehajúcich pozemkových úprav. Geodeti síce začali vymeriavať územia vo vybraných katastroch, ale zákaz zhromažďovania nabúral plánované stretnutia vlastníkov. Viac prezrádza predseda Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík.

Táňa Rundesová

Ako by ste charakterizovali dnešný stav v pozemkových úpravách, ktoré sa koncom minulého roka najprv sľubne rozbehli, ale teraz v lete sa tempo zadrhlo?

Dnešný stav pozemkových úprav hodnotíme určite pozitívnejšie než v minulosti. Po jedenástich rokoch nezadávania pozemkových úprav zo strany štátu sa konečne v roku 2020 začalo vykonávať spolu 141 projektov. Z nich 130 sa financuje z Európskej únie a jedenásť z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vysúťažených však bolo ďalších 27 projektov, na ktoré už nie sú peniaze. Vybraných je ďalších 93 a ani na tie nie sú peniaze. Takto by som mohol pokračovať.

Na zabrzdenie procesu mala určite vplyv aj pandémia COVID-19. Do akej miery je však, podľa vás, len „zásterkou“ a do akej miery sú tu objektívne prekážky?

Opäť to vyzerá tak, že sľubne rozbehnutý proces sa zastaví. Dôvodom sú ako vždy peniaze, respektíve ich použitie na „dôležitejšie“ veci, než sú pozemkové úpravy. Sú to dôvody, ktoré sme tu počúvali posledných jedenásť rokov.

Objektívne treba uznať, že pre zákazy zhromažďovania a iné prekážky sa nemôžu konať napríklad stretnutia vlastníkov parciel a projektantov.

Je pravda, že súčasná pandemická situácia nedovoľuje, aby sa zhromažďovalo väčšie množstvo ľudí, možné je stretnutie len maximálne šiestich. Na zhromaždeniach by mali byť vlastníci informovaní o pozemkových úpravách, o tom, čo sa bude diať v ich obci najbližšie štyri až päť rokov. Vlastníci by si mali na nich zvoliť zástupcov do predstavenstva, ktorí ich v niektorých úkonoch majú zastupovať. Žiaľ, to sa teraz nedá. Takže podľa zákona ich zatiaľ bude zastupovať prípravný výbor, ktorý funguje od času, keď sa v daných obciach začali plánovať pozemkové úpravy.

Čo je vôbec možné riešiť za dnešnej obmedzenej situácie?

Napríklad informovanosť občanov zatiaľ riešime cez webové stránky obcí alebo cez verejný rozhlas v obciach aj prostredníctvom starostov jednotlivých obcí. Každé pozemkové úpravy sa však začínajú etapami, ktoré sú geodetické a priamo sa vlastníctva netýkajú. Začíname teda vykonávať podrobné meranie v každej obci spolu so spresnením a s vyznačovaním obvodu projektu pozemkových úprav.

Ako dlho potrvajú tieto úvodné práce?

Budú trvať šesť mesiacov. Je predpoklad, že počas tohto obdobia sa situácia zmení a epidemiologická situácia potom umožní zhromaždenia vlastníkov uskutočniť.

Ako reagujú ľudia v dotknutých obciach, kde ste práve začali s meraním? Na čo sa pýtajú a čo požadujú?

V súčasnosti nás už obyvatelia, vlastníci, vidia pohybovať sa a merať v jednotlivých obciach. Samozrejme, pýtajú sa nás, zaujímajú sa, čo robíme. My im aj takýmto spôsobom vysvetľujeme, kto sme a že vymeriavame a mapujeme územie. Zväčša už z informácií od starostov vedia, že v ich obci sa začali vykonávať pozemkové úpravy, a pýtajú sa na podrobnosti. Sme radi, že vlastníci sa informujú. Zdôrazňujeme im, aby sa aktívne zaujímali o pozemkové úpravy, aby sledovali poštu, a ak ich zavolajú, aby chodili na rokovania. S každým vlastníkom sa bude osobne rokovať o jeho vlastníctve minimálne trikrát. A ak to bude potrebné, tak aj viackrát.

Čo vravia na začaté práce starostovia?

Starostovia sú informovaní najpodrobnejšie. Zväčša veľmi vítajú, že sa pozemkové úpravy v ich obci konečne začali robiť. Majú jasnú predstavu, čo by nimi chceli vyriešiť. Niektorí nové cesty, iní ochranu pred povodňami, ďalší zadržať unikajúcu vodu zo svojho územia alebo zlepšiť podmienky pre poľnohospodárov či zabezpečiť rozvoj obce na majetkovoprávne usporiadaných pozemkoch.

S každým vlastníkom sa bude osobne rokovať o jeho vlastníctve minimálne trikrát. A ak to bude potrebné, tak aj viackrát.

Zdroj: Hospodárske noviny; EXPERT

Autor: Táňa Rundesová