Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Situácia na slovenskom realitnom trhu sa postupne stabilizuje

Bratislava – Predpoklady Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) ohľadom vývoja cien nehnuteľností za rok 2017 sa napĺňajú. Očakávané zníženie dynamiky rastu cien nehnuteľností, predovšetkým starých bytov, sa potvrdilo. Nárast cien starších bytov na sekundárnom trhu bol síce najvyšší od krízy, no 2. polroku tohto roka už došlo k stabilizácii až miernemu poklesu ich cien. Prezident NARKS Ján Palenčár je presvedčený, že kúpa nehnuteľností na špekulatívny investičný účel už nebude taká zaujímavá ako v minulosti.

Celkovo možno podľa údajov NARKS konštatovať pokračujúci medziročný rast priemernej ceny bývania v poslednom roku, hore šli najmä ceny bytov (medziročne až 16 %). Priemerná cena bývania na Slovensku vzrástla v 3. štvrťroku 2017 na hodnotu 1 378 EUR/m2 (o 9 eur od 2. štvrťroku). Faktom zostáva, že v porovnaní s krízovým obdobím sú dnešné ceny na realitnom trhu nižšie. Priemerná cena je v porovnaní s maximálnou cenou z polovice roku 2008 nižšia o približne 11 %. Dôležité je ešte spomenúť, že úrokové sadzby pri úveroch na bývanie v tomto roku dosahujú historické minimá pod 1%.

TS_graf1

Zdroj: NARKS, NBS

Pre končiaci sa rok 2017 platí, že úroveň aj vývoj priemernej ceny bývania na Slovensku najvýraznejšie rástla v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji. Aktuálne najvyšší rast panuje v Trenčianskom kraji.

TS_graf2

Prezident NARKS Ján Palenčár zdôrazňuje, že do budúcnosti možno očakávať pokračujúci medziročný rast priemernej ceny bývania. „Ceny novostavieb na Slovensku budú naďalej vykazovať nárast, ale nebude už taký markantný a bude zohľadňovať prirodzený vývoj na trhu.  Kým zvyšok trhu v segmente starších nehnuteľností sa už umúdril, aj za pomoci opatrení NBS a jej politiky obozretnosti, v segmente novostavieb z hľadiska ich technickej hodnoty sa neočakáva zníženie cien.  Pokles cien starších bytov sledujeme už v cenových štatistikách za 2. a 3. kvartál roka 2017. Ceny sa ustálili a začínajú pomaly klesať, čo zaháňa obavy k vznikajúcej realitnej bubline z predchádzajúceho roka. Trend poklesu cien vidíme najmä u 3- až viacizbových bytoch. Jedno- až dvojizbové byty sú stále v kurze a dopyt po nich, ako sa zdá, neutícha.“  

Výraznú rolu, pôsobiacu na vývoj realitného trhu v roku 2017 zohralo opatrenie NBS, a síce sprísnenie poskytovania úverov na bývanie. Od marca totiž platí, že banky už neposkytujú 100% krytie bankových úverov, zo strany klienta je potreba mať nasporených minimálne 20 až 30% z ceny nehnuteľnosti.