Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Situácia na realitnom trhu v prvom kvartáli 2020 – NARKS

Správa o vývoji realitného trhu za obdobie 1. kvartálu 2020 – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Ceny nehnuteľností na trhu v 1. kvartáli rástli. Súčasná pandemická situácia sa zatiaľ neprejavila. Dotkla sa len záveru tohto štvrťroka. Od 16. marca sa upravila činnosť realitných kancelárií, ktoré musia mať uzatvorené prevádzky a obhliadky sa môžu vykonávať len za podmienok dodržania prísnych hygienických opatrení. Uzatvorenie rodín v ich domovoch však preverí nielen schopnosť spolužitia, ale poukáže aj na potrebu priestoru a kvality bývania. Môže to mať vplyv na vývoj preferencií pri výbere bývania do budúcnosti.

Len pred pár dňami sa skončil prvý kvartál roku 2020 a my sa už môžeme pozrieť na štatistiku cien bytov. Aj keď sa to možno zdá veľmi dávno, začiatkom roka sa realitný trh veľmi rýchlo rozbehol, čomu napomohla aj mierna zima. Aktivita trhu tak nadviazala na silný záver roka 2019. Nie je prekvapením, že dlhotrvajúci dopyt z roku 2019 sa preniesol aj do roku 2020, a preto prvý kvartál zaznamenal celkom významný nárast priemerných cien bytov. Tak ako tomu bolo zvykom aj v minulosti, tento jav bol sprevádzaný opätovným znížením dostupnej ponuky na trhu. Ceny nehnuteľností sa tak znovu posunuli na novú úroveň.

Nárast cien dvojizbových bytov v krajských mestách na meter štvorcový bol viac ako 5,6%, čo predstavuje výrazné zrýchlenie nárastu cien.

Priemerná cena dvojizbových bytov v krajských mestách sa dostala na úroveň 2.167 €/m2. Ak by sme ale vynechali bratislavské ceny, priemer zvyšných krajských miest by bol len 1.750€/m2. Regionálny rozdiel v trhových cenách výrazne ukazuje priemerná cena pre Bratislavu, ktorá je tesne pod 3.000€/m2. Priemerné ceny na meter štvorcový dvojizbových bytov sa v Bratislave zvýšili o viac ako 7%, čo predstavuje významný medzikvartálny nárast. Najväčší skok však priniesol v prvom kvartáli druhý košický okres. Takýto výrazný posun v cenách v jednotlivých lokalitách nastáva najčastejšie v prípade príchodu nového projektu a znížením počtu alternatívnej ponuky lacnejších starších bytov.

Ceny trojizbových bytov sa, na rozdiel od dvojizbových, vyhli extrémnym skokom, ale aj napriek tomu zaznamenali taktiež nárast o 4,4% v prieme pre krajské mestá.

Priemerná cena trojizbových bytov v krajských mestách sa dostala na úroveň 1.974 €/m2. Ak by sme ale opäť vynechali bratislavské ceny, priemer zvyšných krajských miest by bol len 1.616€/m2. Priemerná cena trojizbových bytov v Bratislave je na úrovni 2.691€/m2. Trhové ceny sa zvýšili vo všetkých krajských mestách a štatistika nezachytila žiaden extrémny nárast, ako tomu bolo v prípade dvojizbových bytov.

Pre oba segmenty nie je prekvapením, vzhľadom na kontinuálny rast aj v predošlých obdobiach, že sa prejavil približne 12% nárast cien na meter štvorcový bytov v krajských mestách.

Realitný trh na začiatku roka 2020 prepísal historické maximá, ale v závere prvého kvartálu bol tak, ako iné odvetvia ekonomiky zasiahnutý šírením pandémie, obavami a karanténnymi opatreniami.

Tak ako takmer celý ekonomický život, aj realitný trh sa sčasti zastavil a čaká na ďalší vývoj. Budúci vývoj realitného trhu bude záležať od schopnosti globálnej a slovenskej ekonomiky vysporiadať sa s touto situáciou. Dostupné sú rôzne prognózy budúceho vývoja, ktoré ponúkajú celé spektrum možností – od optimistických scenárov až po tie postapokalyptické. S ohľadom na veľké množstvo neznámych, je akákoľvek predpoveď v dnešnom stave len prejavom želaného vývoja podliehajúcim autorovi. Uzatvorenie rodín v ich domovoch však preverí nielen schopnosť spolužitia, ale poukáže na potrebu priestoru a kvality bývania. Môže mať vplyv na vývoj preferencií pri výbere bývania v budúcnosti.

Analýzu vývoja cien na slovenskom realitnom trhu v prvom kvartáli 2020 spracoval Martin Lazík, analytik NARKS.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami. Asociácia predkladá odborné stanoviská k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Od marca 2016 vykonáva odborné skúšky v oblasti realitného sprostredkovania, na základe ktorých vydáva licenciu NARKS pre realitné kancelárie a realitných maklérov. NARKS informuje verejnosť o vývoji realitného trhu prostredníctvom zverejňovania štatistík. Je partnerom projektu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska, z ktorej čerpajú informácie bankoví analytici, ako aj právnické a fyzické osoby.

Organizuje realitné konferencie a poskytuje pravidelné vzdelávanie pre realitných maklérov prostredníctvom Akadémie NARKS s cieľom zvyšovania úrovne realitnej profesie na Slovensku. V rámci vzdelávania spolupracuje tiež s univerzitami a podieľa sa na výuke študentov vysokých škôl v obalsti nehnuteľností a realitných služieb.

Asociácia je členom Európskej asociácie realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli a Národnej asociácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR/REALTOR®) v USA.

 Kontakt:
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska,
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 2,
tel.: +421 902 952 391, narks@narks.sk