Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

J. Palenčár o ambicióznom pláne vlády s nájomnými bytmi: Ovplyvní ceny komerčného bývania?

Programové vyhlásenie vlády je neobvykle rozsiahle. Dôležité však bude jeho splnenie, čo bude veľmi náročné.

Myslí si to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Ako uviedol pre TASR, pri tvorbe legislatívnych nástrojov potrebných na splnenie cieľov odporúča vládnej garnitúre, aby viac diskutovala s odbornou verejnosťou a zástupcami profesijných združení, ktoré majú v týchto oblastiach bohaté skúsenosti.

Palenčár považuje za pozitívne, že sa vládny kabinet vo svojom programovom vyhlásení do veľkej miery venoval problematike výstavby s dôrazom na dostupné nájomné bývanie a efektívnejšie nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu.

Za kľúčové považuje asociácia predovšetkým výstavbu štátnych nájomných bytov a podporu výstavby nájomných bytov v komerčnom sektore, prijatie nového stavebného zákona, zefektívnenie využívania štátnych budov a obnovu bytového fondu.

“Developerská výstavba je závislá od dopytu (momentálnych požiadaviek trhu) a práve urýchlenie a zjednodušenie procesov územných a stavebných konaní umožní developerom pružnejšie reagovať na situáciu na trhu bez vplyvu na ceny nehnuteľností,” vysvetlil Palenčár.

Ako dodal, rýchlosť transformácie štátnych nehnuteľností na nájomné bývanie bude závislá od rýchlosti zmien legislatívy. “Predpokladám, že v priebehu dvoch rokov by sme mohli na Slovensku mať prvé transformované nájomné objekty – byty,” uviedol Palenčár. Myslí si však, že výstavba štátnych nájomných bytov alebo prestavba štátnych budov na nájomné bývanie, vzhľadom ku kapacitným možnostiam, nebude mať zásadný vplyv na ceny komerčného bývania.

[cas.sk; 29/04/2020; TASR ; Zaradenie: Čas.sk]