Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

S bytmi zdraželi aj nájmy

S bytmi zdraželi aj nájmy

S bývaním je to na Slovensku čoraz ťažšie. Pri kúpe bytu treba počítať s vyššou cenou aj platbami za hypotéku. Ľahké to nie je ani pri nájmoch, ktoré zdraželi.

“Príčinu možno hľadať v raste predajných cien bytov, niektorí si preto radšej zvolia nájom ako kúpu drahého bytu,” vraví prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.

“Aj kupujúci, ktorí kúpili byt na jeho ďalší prenájom, majú zvýšené vstupné a prevádzkové náklady. Nemali by sme však zabudnúť ani na opatrenia NBS prichádzajúce postupne do praxe. Klienti, ktorí by si aj chceli byt kúpiť, jednoducho nedostanú hypotéku. Zatiaľ tento problém nemá veľa klientov, ale časom sa to môže zmeniť. Na potrebu lepšej alternatívy nájomného bývania sme upozorňovali dlhodobo,” vraví Palenčár.

Aj podľa výkonného riaditeľa Finančného kompasu Maroša Ovčarika zhoršená dostupnosť hypoték cez sprísňovanie podmienok ich získania spôsobuje, že nie každý sa k hypotéke dostane.

“Logicky sa tak zvyšuje záujem aj o nájomné bývanie, čo tlačí na rast ceny nájmov. Na druhej strane stále historicky najnižšie úrokové sadzby motivujú ľudí hypotéku čerpať práve teraz. To zase pôsobí na rast cien nehnuteľností, pretože mnohí ľudia majú stále prístup k hypotéke,” povedal Ovčarik.

Podľa analytikov portálu Nehnuteľnosti. sk možno príčinu rastu cien nájmov bytov, najmä v niektorých krajských mestách, hľadať v náraste kúpnej ceny bytov a v zhoršení dostupnosti hypotekárneho financovania.

Ceny stúpli v priemyselných centrách

Podľa dát portálu Nehnuteľnosti.sk sa zvýšili ceny nájmov bytov najmä v mestách ako je Nitra, Žilina a Trnava. Ich cena je už porovnateľná s cenami v Bratislave. Od roku 2010 sa tak cena nájmov v týchto mestách v prípade najžiadanejších, 2-izbových bytov zvýšila od 36 až do 48 percent. Výraznejšie narástli ceny nájmu v Bratislave pri 3-izbových bytoch, ale od roku 2010 je to zmena len na úrovni 12 percent. Najvýraznejšia zmena v cene prenájmov od roku 2010 bola zaznamenaná pri 3-izbových bytoch v Žiline, keď nárast prekonal hranicu 50 percent.

Dôvodom zvyšovania cien prenájmov je aj nízka ponuka bytov na predaj. Časť záujemcov o bývanie sa preto rozhodne riešiť svoju bytovú otázku prenájmom. Nechcú totiž kupovať byt, ktorý by bol iba kompromisom a nezodpovedal by celkom ich predstavám. Dočasné bývanie v prenájme im umožní hľadať vhodný byt na kúpu dlhšie a môžu sa zodpovednejšie rozhodnúť.

Za drahšími nájmami v krajských mestách treba hľadať aj ekonomický rast týchto miest. Na jednej strane je tu prílev investícií a zamestnancov, na druhej – na rozdiel od Bratislavy – stále nízka ponuka bytov na prenájom, pretože nákup bytov na ich ďalší prenájom individuálnymi investormi nebol v týchto mestách taký silný. Situácia na trhu však ukazuje na veľký potenciál.

Možnosťou sú obecné byty

Okrem komerčných nájmov sú k dispozícii aj obecné. “Celkovo je na území Bratislavy 1 973 nájomných bytov. Hlavné mesto má v priamej správe 877 bytov, zvyšok je v správe mestských častí. V otázke nájomného bývania má mesto viaceré plány, jedným z nich je výrazne zvýšiť počet dostupných nájomných bytov pre Bratislavčanov a iniciovať vznik Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Bratislava,” uviedol hovorca bratislavského Magistrátu Peter Bubla.

V Trenčíne riešilo mesto situáciu s nájomnými bytmi úverom a dotáciou. K dnešnému dňu evidujú 82 žiadostí o prenájom nájomného bytu. Byty prideľuje komisia sociálnych vecí a zastupiteľstvo potom jej rozhodnutia schvaľuje na základe individuálnej situácie žiadateľa. O tom, komu byt prideliť, rozhoduje príslušná komisia na základe všeobecne záväzného nariadenia z roku 2008. Rozhodujúce je napríklad to, či je žiadateľom rodina s maloletými deťmi, aký je zdravotný stav žiadateľa alebo člena rodiny, či žiadateľ nemá voči mestu nedoplatky na daniach a poplatkoch.

“Najčastejšie ide o osamelé matky s deťmi, o starších ľudí, ktorí prišli z rôznych dôvodov o bývanie, ale aj o ľudí, ktorí bývajú v drahých podnájmoch a už to finančne nezvládajú, ľudí, ktorí si nemôžu vlastné bývanie zabezpečiť sami. Žiadatelia často uvádzajú, že by chceli aspoň na nejaký čas istotu v bývaní,” uviedla hovorkyňa mestského úradu Erika Ságová.

Posudzuje sa tiež čas podanej žiadosti, doterajšie bytové pomery žiadateľa, zdravotne nevyhovujúci stav bytu, potvrdený právoplatným rozhodnutím orgánu štátnej správy, majetkové a iné podmienky, ktoré spôsobujú, že žiadateľ a členovia rodiny nemajú možnosť si zabezpečiť vlastné bývanie svojimi prostriedkami. Mesto získalo úver zo ŠFRB a aj štátnu dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby. V roku 2017 kúpilo 48 nájomných bytov a v roku 2018 ďalších 26 nájomných bytov. “Mesto Trenčín má k dnešnému dňu vo vlastníctve 196 nájomných bytov,” uviedla hovorkyňa.

Ceny nájmov sa veľmi nemenia

Medzi jednotlivými regiónmi sú rozdiely. Potvrdzujú ich údaje z portálu Nehnuteľnosti.sk. V krajských mestách je ponuka bytov na prenájom nízka, ale ich cena sa v ostatnom roku takmer nezmenila. Reč je o Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove. Ceny nájmu 2-izbových bytov v týchto mestách sa v poslednom štvrťroku 2018 pohybovali medzi sumou 400 až 440 eur. Typická cena prenájmu v Bratislave je v rozmedzí od 500 do 600 eur za 2-izbový byt. Táto cena sa od roku 2010 zvýšila priemerne len o desať percent.

V bratislavskom Starom Meste zaplatíte za mesačné bývanie v prenájme až 790 eur, v Ružinove a v Novom Meste je to priemerne 570 eur na mesiac. V podobných priemerných sumách sa pohybujú ceny nájmov aj v Košiciach. V Bratislave sa asi každý tretí byt kupuje ako investičný a väčšina z nich má slúžiť na prenájom. O cenách prenájmov platí, že sa počas dlhého obdobia menia len minimálne. Nekopírujú rast cien nehnuteľností určených na predaj.

Na portáli Nehnuteľnosti.sk evidujú teraz približne 2 300 dvojizbových bytov určených na prenájom, z toho takmer 60 percent sa nachádza v Bratislave. V prípade 3-izbových bytov je celoslovenská ponuka na úrovni 1 800 bytov a z toho viac ako polovica je v Bratislave. Pomerne širokú ponuku prenájmov bytov má aj Nitra, prevyšuje dokonca Košice, ktoré sú na treťom mieste. Prevažujú už zariadené, zrekonštruované byty s vybavením. Pri prenájmoch je bežná kaucia, či už na nezaplatené nájomné, alebo aj na poškodenie bytu a jeho príslušenstva. Najčastejšie obdobie prenájmu je 1 až 2 roky. Výška kaucie závisí od veľkosti bytu a kvality či štandardu jeho zariadenia.

 [pravda.sk; 11/03/2019; Pravda ; Zaradenie: Bývanie]