Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Regionálne Kluby NARKS

Členská základňa NARKS je rozdelená do štyroch regiónov, ktoré tvoria štyri regionálne Kluby NARKS:  Bratislava, Západ, Stred a Východ.
Príslušnosť člena k regiónu sa určuje podľa miesta jeho sídla

                          

Termíny najbližších regionálnych Klubov NARKS:

Klub NARKS Bratislava a Západ : Máj 2020
Klub NARKS Stred a východ: Máj 2020 
Prihlásenie účasti na e-mail, tel. kontakt:  narks@narks.sk, +421 902 952 454  

Regionálne Kluby NARKS sa na základe územného princípu delia nasledovne:

Klub NARKS Bratislava:    územie Bratislavského kraja
Klub NARKS Západ:   územie Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,
Klub NARKS Stred:    územie Banskobystrického a Žilinského kraja
Klub NARKS Východ:    územie Košického a Prešovského kraja.

Regionálne Kluby NARKS sú poradnými orgánmi predsedníctva, pričom najmä

 

Regionálne kluby sa schádzajú minimálne dvakrát ročne.

Členovia predsedníctva NARKS zvolení za jednotlivé regióny pre obdobie 2019–2022:

Bratislava:  Ján Palenčár, Ing. Jozef Sýkora, MSc, MBA; Marian Paták, Ing. Ivan Krištof
Západ:   Richard Stanislavský, Ing. Zsolt Szabó
Stred:    Mgr. Mário Glos, C.I.P.S., Bc. Tomáš Púček
Východ:   Ing. Martin Karchňák, Lucia Talianová