Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Refinancovanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých si dobre zvážte!

Refinancovanie hypotéky je v súčasnosti v móde, keďže je od marca poplatok za predčasné splatenie úveru zákonom limitovaný. S trochou nadhľadu sa dá povedať, že banky musia o svojich klientov opäť bojovať, keďže splatiť úver a ísť za výhodnejšou ponukou konkurencie je dostupnejšie. Predčasný optimizmus by však mali predovšetkým klienti, ktorí čerpajú zvýhodnenú hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých. Ich situácia je totiž komplikovanejšia.

Zdroj: nextfuture.sk, Ján Beracka

Refinancovanie nezvýhodneného úveru na bývanie má svoje stanovené pravidlá. Dlžník získa peniaze od inej banky na splatenie svojho pôvodného úveru. Tieto peniaze získa vo forme nového úveru v novej banke, pričom za predčasné splatenie pôvodného úveru zaplatí pôvodnej banke aktuálne už „zastropovaný“ poplatok. To je možné urobiť v podstate kedykoľvek. Pôvodná banka jednoducho prehrá boj o klienta s novou bankou.

Zvýšiť dostupnosť bývania pre mladých ľudí majú bonifikované hypotéky pre mladých. Hypotéku pre mladých si môžu zobrať ľudia v určenom veku a s primeranou výškou príjmu. Príspevok sa poskytuje na prvých päť rokov splácania, najviac zo sumy päťdesiattisíc eur. Úroková sadzba sa znižuje o tri percentuálne body, pričom dva percentuálne body dotuje štát a jeden percentuálny bod banka. Tento úver môže kryť 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

Pri hypotekárnom úvere pre mladých je teda v hre aj štát. Súčasťou zákona č. 483/2001 o bankách, ktorý zakotvuje úvery na bývanie so zvýhodnením pre mladých, sú aj obmedzenia týkajúce sa refinancovania. Počas úvodných štyroch rokov z piatich „zvýhodnených“ rokov platí, že ak sa klient rozhodne refinancovať úver na bývanie so zvýhodnením, o toto zvýhodnenie prichádza. Ak klient chce refinancovať svoj úver pre mladých v piatom roku, zvýhodnenie vrátiť nemusí. Zákon mu zároveň garantuje jednu možnosť predčasne úver splatiť bez poplatku.

Pri hypotékach so zvýhodnením pre mladých ľudí je však zákon prísnejší ako pri štandardných hypotékach. Zákon o bankách definuje nezvýhodnenú hypotéku ako účelový úver, ktorý sa dá použiť na nadobudnutie nehnuteľnosti na Slovensku, alebo jej časti, taktiež na údržbu nehnuteľnosti a na výstavbu a zmenu už dokončenej nehnuteľnosti. To platí aj pre hypotéku so zvýhodnením pre mladých. Tu sa však možnosti hypotéky pre mladých končia.

Nezvýhodnená hypotéka sa dá použiť aj na splatenie úverov, ktoré klient na bývanie použil, pri zvýhodnených hypotékach pre mladých táto možnosť zo zákona nie je. Splácať staré úvery dotovanou hypotékou teda nie je možné. „Refinancovať hypotekárny úver pre mladých nie je možné, čiže účelom poskytnutia nového hypotekárneho úveru pre mladých nemôže byť vyplatenie skôr poskytnutého,“ potvrdzuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. „Ak sa refinancuje hypotekárny úver pre mladých bežným úverom na bývanie, teda hypotékou bez bonifikácie, je to možné aj bez skúmania účelu, na čo bude použitý,“ doplnila.

Päťdesiattisícová hranica však v mnohých prípadoch, napríklad vo väčších mestách, nepostačuje na kúpu nehnuteľnosti. V takom prípade je potrebné úver doplniť ďalším, na ktorý sa bonifikácia nevzťahuje. „Ak klient vypláca úver alebo jeho časť poskytnutú bez bonifikácie, je to možné aj pred uplynutím štyroch rokov. Ak chce naďalej mať úver, prípadne časť úveru s bonifikáciou a poberať naň príspevok, musí byť účel úveru pre časť úveru s bonifikáciou naďalej dodržaný,“ upozorňuje Cesnaková.

Zároveň platí obmedzenie, podľa ktorého je možné mať zvýhodnenie iba na jeden úver. „Ak poberateľ hypotekárneho úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekárnom úvere, štátny príspevok sa poskytuje na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási; ak takéto vyhlásenie obsahujú súčasne viaceré zmluvy o hypotekárnom úvere v jednom kalendárnom roku, poberateľovi hypotekárneho úveru zaniká nárok na štátny príspevok zo všetkých zmlúv na obdobie nasledujúcich dvanásť kalendárnych mesiacov,“ píše sa v zákone.

To však neznamená, že klient nemôže celkovo čerpať viac ako jeden úver. „Ak klient vyplatí hypotekárny úver pre mladých, môže získať iný hypotekárny úver pre mladých v ďalšom období, ak splní podmienku veku, príjmu a dodrží účelovosť úveru,“ povedala Cesnaková.