Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Roadshow NARKS: Reality vo vašom meste v Trnave

V septembri odštartovala na Slovensku osvetovo-poradenská akcia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska pod názvom Roadshow NARKS – Reality vo vašom meste. Svoju zastávku mala vo všetkých krajských mestách. Vedeli ste napríklad koľko rôznych profesií je v realitách?

Hlavným cieľom tejto akcie bolo bezplatné poradenstvo pre verejnosť pri otázkach bývania, financovania kúpy nehnuteľností, či podnikania v realitách. Osveta priniesla viac informácií o tom, aké sú základné štandardy práce realitných kancelárií, t.j. aké realitné služby by mali realitné kancelárie poskytovať.

Počas akcie sa predstavili členské realitné kancelárie NARKS pôsobiace v regióne. Realitní odborníci odpovedali na otázky verejnosti. Viacerí klienti sa obrátili na nich so žiadosťou o názor a možné riešenie svojich konkrétnych problémov. Iba časť sprostredkovania nehnuteľností sa týka samotného prevodu vlastníckeho práva. Nie je to technická záležitosť spojenia dvoch záujemcov cez portály – je to kvalifikované poradenstvo pri riešení rodinných situácií, spôsobu financovania, ohodnotení nehnuteľnosti a jej marketingu (pozn. finančné poradenstvo zabezpečovalo Fincetrum a.s. partner podujatia).

Úlohou realitného makléra je kontrolovať celý proces tak, aby nedošlo k chybám a následným časovým alebo finančným stratám pre všetky strany obchodu, čo žiaden počítač nezabezpečí.

Atraktívny svet realitného podnikania zaujíma tých, ktorí by chceli začať podnikať v realitách. Na Slovensku je viacero možností ako sa uplatniť v realitnom sektore – okrem pomerne známej práce realitných maklérov sa môže skúsený profesionál vypracovať na pozíciu manažéra realitnej kancelárie alebo nájsť uplatnenie pri činnostiach, ktoré s nehnuteľnosťami priamo súvisia.

Medzi takéto činnosti patria profesie ako správa majetku, správa bytových domov alebo komerčných nehnuteľností ako sú administratívne priestory, logistické parky a pod. Ako naštartovať vlastné podnikanie vám poradí partner akcie národná agentúra www.sbagency. sk a akademia.narks.sk.

Prezident NARKS Ján Palenčár hovorí: “Jedným z hlavných cieľov NARKS je profesionalizácia služieb realitných maklérov a kultivácia realitného trhu. Naše štandardy vyžadujú, aby realitné kancelárie poskytovali klientom poradenstvo a istoty v procese kúpy, predaja alebo prenájmu. Dôležité je kontinuálne vzdelávanie.”

Na stránke NARKS sú napríklad rady ohľadom finančných prevodov. Richard Stanislavský ho dopĺňa:

“V Trnave máme realitné kancelárie, ktoré sú členmi NARKS. Ich klientov chráni navyše Garančný fond NARKS.”

Fotogalériu a informácie z akcie na Trojičnom námestí v Trnave si pozriete na www. narks.sk/reality-vo-vasom-meste

[Trnavské noviny; 40/2019; 07/10/2019; s.: 10; Redakcia ; Zaradenie: Správy Z Kraja]