Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Rastúce ceny stavebných materiálov narúšajú ozdravovanie stavebných MSP a EÚ

Európska konfederácia staviteľov (EBC)

Brusel 12. júla 2021 – Napriek zdravotným súvislostiam, ktoré sa v Európe podľa všetkého mierne zlepšujú, je hospodársky dopad pandémie Covid-19 stále výrazne cítiť. Platí to najmä v určitých odvetviach vrátane stavebníctva, ktoré trpí nedostatočnou dostupnosťou a znepokojujúcim nárastom ceny materiálov potrebných na jeho správne fungovanie. Malé a stredné podniky v stavebnom sektore vyzývajú Európsku komisiu, aby dôkladne preskúmala situáciu a v prípade potreby rýchlo zasiahla v medziach svojich možností.

Počas minulého roka stavebné spoločnosti veľmi často uvádzali, že čelia krutým ťažkostiam v súvislosti s dvoma vzájomne prepojenými problémami:

V tejto súvislosti spoločnosť EBC pozorne sleduje situáciu a pracuje ruka v ruke so svojím členstvom, aby získala jasný prehľad o situácii na trhu stavebných výrobkov a jej vplyve na staveniská v celej Európe. Komplexné údaje, ktoré sme zhromaždili od našich členov, sú prístupné prostredníctvom tohto odkazu: via this link

Podľa národných združení remeselníkov a stavebných MSP, napriek miestnym špecifikám, veľa stavebných MSP zdokumentovalo, že ich každodenné činnosti v dôsledku tejto pretrvávajúcej situácie výrazne trpia. Niekoľko z nich zaslalo konkrétne žiadosti svojim príslušným národným, regionálnym a / alebo miestnym orgánom s cieľom nájsť riešenia na zmiernenie nežiaducich účinkov.

V tejto súvislosti EBC a jej stavebné MSP vyzývajú Európsku komisiu, aby podrobne preskúmala situáciu a zasiahla v medziach svojich právomocí. Je skutočne potrebné uznať tieseň spôsobenú vysokými cenami a vzácnymi materiálmi pre množstvo aktérov hodnotového reťazca v stavebníctve v celej Európe, pričom by to malo neprimeraný dopad na MSP.

Najdôležitejšie je predovšetkým zabezpečiť, aby boli chránené ciele zelenej dohody a obnovovacej vlny. Bezprecedentná finančná podpora, ktorú EÚ ponúka na zotavenie sa z pandémie Covid-19, by pre európskych občanov mohla byť zanedbateľná, ak by sa nakoniec použila na pokrytie následkov zvýšenia cien. Takýto scenár by bol skutočnou hrozbou, pretože by mohol mať za následok čiastočné vykoľajenie národných plánov obnovy.

Je potrebné zabezpečiť ostražitosť a flexibilitu od verejných orgánov a všetkých príslušných zainteresovaných strán s cieľom určiť a spustiť potrebné cielené reakcie s cieľom podporiť v praxi stavebné MSP v ťažkostiach z dôvodu tohto narušenia trhu. Vyzývame Komisiu, aby spolupracovala so všetkými európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami a zabezpečila tak nájdenie správnych riešení.