Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Projekt cenových máp

Projekt cenových máp

Projekt cenových máp nehnuteľností prináša Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska a Datalan, a.s. v kooperácií s www.reality.sk

Projekt je zameraný na poskytovanie informácií o cenách všetkých druhov nehnuteľností na Slovensku s využitím nástrojov GIS a portálovej technológie. Správne informácie v správnom čase sú významnou devízou pri poskytovaní služieb, investíciách a hlavne rozhodovaní. Prinášame na trh novú jedinečnú službu, ktorá spĺňa náročné požiadavky na kvalitu a rýchlu dostupnosť informácií. Investície do nehnuteľností, a predovšetkým ich financovanie, sú v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcimi oblasťami trhu s nehnuteľnosťami. A práve analytické informácie o ich cenách, v štruktúrovanej podobe v Cenovej mape nehnuteľností, umožnia profesionálnym spoločnostiam rýchle a presné rozhodovanie pri realizovaní investícií alebo pri schvaľovaní úverov ručených nehnuteľnosťou.

Bližšie informácie o projekte cenových máp nájdete na stránke www.cmn.sk