Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Problém s bývaním mnohopočetnej rodiny

Viliam Stankay, moderátor:

“Bývanie chýba aj ľuďom, ktorí sa náhle ocitnú v núdzi. Matka s ôsmimi deťmi musela zo svojho bydliska po nezhodách odísť, no nemala kam. Dočasne jej pomohol bratislavský magistrát v sociálnej ubytovni. Situáciu to však nevyriešilo. Dlhodobo totiž nemôžu nájsť podnájom. Takúto mnohopočetnú rodinu nechce nikto ubytovať.”

Miroslava Ščobíková, redaktorka:

“Pani Viera má deväť detí. Najstaršieho už dospelého syna z prvého manželstva, ďalších osem detí má s mužom, ktorý je momentálne vo výkone trestu. Súd ho poslal za mreže, pretože Vierku týral. Na slobode holdoval alkoholu a peniaze do rodiny neprinášal. Po rokoch trápenia sa Viera pokúsila postaviť na vlastné nohy. Našla si priateľa, ktorý ju s deťmi prijal.”

Ján, Vierkin priateľ:

“Nedávam pocítiť to, že proste ako boli dakedy, že týrané a proste brané ako jak sa povie, ako nič.”

Miroslava Ščobíková:

“Z rodinného domu, v ktorom Vierka žila so svokrou, odišla. S priateľom si našli podnájom, no aj z toho museli odísť. Omeškali sa so splátkou. Pomocnú ruku podal bratislavský magistrát.”

Peter Bubla, hovorca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy:

“Vzhľadom na to, že išlo o výnimočnú situáciu, hľadali sme rýchle riešenie. To sa podarilo nájsť. Rodinku s deťmi sme umiestnili v mestskej ubytovni Fortuna. Všetci ale vieme, že toto naozaj je len dočasné riešenie.”

Ján:

“Ďakujeme ako mestu Bratislava, ako magistrátu, že nás aspoň takto nám ponúkol, ale toto neni pre nás bývanie.”

Miroslava Ščobíková:

“Sociálna ubytovňa poskytuje síce strechu nad hlavou, no na dôstojný rodinný život nestačí.”

Vieroslava, mama deviatich detí:

“Proste odtiaľto odísť, aj keď mimo Bratislavu najlepšie s deťmi.”

Miroslava Ščobíková:

“Vedeli by ste platiť nájom?”

Vieroslava:

“No, do tak zhruba do tých 700 euro so všetkými, s energiami.”

Ján:

“Snažíme sa obidvaja riešiť to. Ohliadavame inzeráty, pozeráme inzeráty, voláme. Lenže my, keď povieme, že sme dvaja dospelí a osem detí, tak proste majú strach.”

Miroslava Ščobíková:

“Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska priznáva, že mnohopočetné rodiny si veľmi ťažko nájdu prenájom.”

Zuzana Jakabíková, gen. sekretárka, Národná asociácia RK Slovenska:

“Skôr než využívať komerčné prenájmy, by sme mohli odporučiť v tejto situácii, skúsiť požiadať správcu obce, kde majú trvalý pobyt, aby im pomohla so sociálnym bývaním, respektíve snažila sa nájsť vhodné riešenie. Bola by to pre rodinu najlepšia možnosť.”

Miroslava Ščobíková:

“Obec pri Bratislave, kde má mama s deťmi trvalý pobyt, nemá sociálne byty. O svojich obyvateľov sa nevedela postarať. Pýtali sme sa teda na Ústredí práce.”

Jana Lukáčová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny:

“My ako, ako úrad alebo ako ústredie nedisponujeme žiadnymi nájomnými alebo sociálnymi bytmi a nemáme ani kompetenciu prikázať inej organizácii, aby poskytla rodine bývanie.”

Miroslava Ščobíková:

“Pýtali sme sa aj v rôznych krízových centrách. Odpoveď bola rovnaká. Z kapacitných dôvodov rodinu nemôžu ubytovať.”

Jolana Šuleková, riaditeľka DORKA, n. o.:

“Je mi ľúto, ale musím vás sklamať. Dočasný domov rodičom s deťmi v tejto ťažkej situácii nemôžme nijakým spôsobom pomôcť, nakoľko naša kapacita je plne naplnená.”

Miroslava Ščobíková:

“Najmladšie deti už chodia do škôlky. Vierka tak môže začať pracovať.”

Vieroslava:

“Kurz opatrovateľky, tak vlastne opatrovateľku alebo v minulosti, čo som robila voľakedy predavačku.”

Ján:

“Ja som vyučený strojný zámočník. Ja robím kontrolu kvality, vo výrobe som robil, vysokozdvižný vozík, skladový systém. Proste takéto roboty.”

Miroslava Ščobíková:

“Situáciu tejto rodiny pravidelne sledujú sociálne pracovníčky.”

Jana Lukáčová:

“Skromné majetkové alebo bytové pomery nie sú dôvodom na to, aby bolo, aby boli deti vyňaté z rodiny. Vždy je dôležité to, či je deťom poskytovaná starostlivosť, a či deti nie sú v žiadnom ohrození svojho psychického, fyzického alebo sociálneho života.”

Miroslava Ščobíková:

“Vierka je milujúcou mamou a o svoje deti sa stará. Rodičov už nemá a svojich detí by sa nikdy nevzdala.”

[STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 25/12/2019; Miroslava Ščobíková]