Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Pri prenájme nehnuteľnosti si treba zvoliť správny typ nájomnej zmluvy

Prvou z možností je nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, druhou zase zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Pri prenájme nehnuteľnosti si subjekty musia v prvom rade zvoliť správny typ nájomnej zmluvy.

Existujú totiž dve možnosti, podľa ktorých im následne plynú odlišné práva a povinnosti. Pre TASR to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.

Prvou z možností je nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, druhou zase zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. “Pre prenajímateľa je vhodnejšia nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu, ktorá ho viac chráni pred problémovými nájomcami,” vysvetlil Palenčár s tým, že tento variant si však môžu zvoliť iba prenajímatelia, ktorí sa zaregistrovali na Daňovom úrade, a teda majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

“Pri nájme sa treba, samozrejme, dohodnúť na výške nájomného, platbách, termínoch, období nájmu, o počte osôb, ktorí budú v nehnuteľnosti bývať, spôsobe užívania bytu, atď,” dodal Palenčár.

Ako ďalej podotkol, jedným z mnohých problémov pri podpise nájomnej zmluvy je nedostatočná formulácia spôsobu užívania nehnuteľnosti, neinformovanie nájomcu o domovom poriadku, nedostatočne formulované právo na odstúpenie od zmluvy a s tým spojené odovzdanie či prevzatie nehnuteľnosti.

“Zároveň klientom odporúčame dostatočne špecifikovať technický stav nehnuteľnosti pri preberaní, aby pri ukončení nájomnej zmluvy nevznikali spory, v akom stave sa nehnuteľnosť má nachádzať,” poradil Palenčár.

“Nájomný vzťah by mal byť postavený na vzájomnej úcte a dôvere. Prenajímateľ poskytuje svoju nehnuteľnosť nájomcovi a nájomca by sa mal o ňu starať tak, aby nespôsobil majiteľovi ujmy,” uzavrel Palenčár s tým, že obom stranám radí, aby sa navzájom informovali, aby spolu komunikovali a pri prevzatí nehnuteľnosti riadne zapísali všetky stavy energií. Mali by sa dohodnúť tiež na spôsobe vyúčtovania, ktorý vyhovuje obom stranám a radí im riadne zaznačiť aj prevzatie a odovzdanie kľúčov, čipov i iných prístupov k nehnuteľnosti.

[teraz.sk; 04/06/2020; TASR ; Zaradenie: TERAZ.SK]