Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Pri podpise rezervácie je dobré dohodnúť podmienky budúcej kúpy

Pri podpise rezervačnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti si treba byť istý svojím záujmom a rovnako treba mať preverenú možnosť financovania. Pre TASR to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.

Rezervačná zmluva stanovuje podmienky, za akých sa predmetná nehnuteľnosť rezervuje v prospech záujemcu,” vysvetlil Palenčár. Pri podpise rezervácie je dobré dohodnúť si všetky dôležité podmienky budúcej kúpnej zmluvy, dodáva. Predíde sa tak nedorozumeniam. Po podpise rezervačnej zmluvy prichádza k zabezpečeniu všetkých potrebných úkonov, ako je napríklad znalecký posudok. “V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti vlastnými zdrojmi sa rezervačná zmluva uzatvára na obdobie približne 15 dní. V prípade financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru sa rezervačná zmluva uzatvára na dobu 30 až 45 dní,” dodal Palenčár.

Na vyčíslenie rezervačného poplatku neexistuje jednotná metodika, ako potvrdil Palenčár, realitné kancelárie ju navrhujú zväčša vo výške svojej provízie, čiže od troch do piatich percent z ceny nehnuteľnosti. “Pokiaľ by mal byť rezervačný poplatok výrazne vyšší, navrhujeme klientom pristúpiť k podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá detailnejšie upravuje podmienky budúcej kúpy,” dodal Palenčár. Poplatok sa následne odrátava od kúpnej ceny.

Ak kupujúci zaviní neuzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy, o svoj rezervačný poplatok príde. NARKS dostáva podnety od klientov, ktoré sa najčastejšie týkajú sporov o vrátenie poplatku pre nedodržanie podmienok zmluvy. “Jedným z problémov je, že kupujúci si po podpise rezervačnej zmluvy nedokáže zabezpečiť financovanie. Ak riešenie takejto situácie nie je podchytené v zmluve, kupujúci prichádza o rezervačný poplatok,” uviedol Palenčár.

Ako doplnil konateľ realitnej kancelárie Axis real Ľuboš Sigl, seriózni kupujúci s rezervačným poplatkom žiadny problém nemávajú. “V niektorých prípadoch dokonca kupujúci navrhnú zvýšiť rezervačný poplatok, a tým aj zmluvnú pokutu, aby mali istotu, že predávajúci nehnuteľnosť predá im a nepredá nehnuteľnosť niekomu, kto mu ponúkne o trochu vyššiu kúpnu cenu,” dodal Sigl.

[teraz.sk; 18/07/2020; TASR ; Zaradenie: TERAZ.SK]