Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Pri kúpe nehnuteľnosti netreba zabúdať na jej technický a právny stav

Pri kúpe nehnuteľnosti by kupujúci nemali zabudnúť na posúdenie technického a právneho stavu. Uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.

Ako dodal, v prípade technického stavu je potrebné naformulovať postup pri zistení chýb a určiť pokuty v prípade nepravdivých zmluvných vyhlásení predávajúceho. “V prípade právneho stavu je dôležité preveriť vlastnícke vzťahy, vecné bremená a práva tretích osôb,” dodal Palenčár.

Nemenej dôležité pri kúpe domu alebo pozemku je podľa Palenčára mať zabezpečený prístup, príjazd a pripojenie na inžinierske siete z verejnej komunikácie. “V prípade, ak sú tieto prístupy zo súkromného pozemku, je žiaduce mať toto právo zabezpečené zmluvou o zriadení vecného bremena,” upozornil Palenčár.

Ako vysvetlil, súčasná legislatíva upravujúca vlastnícke práva k nehnuteľnostiam (Občiansky zákonník) jasne stanovuje, čo musí kúpna zmluva obsahovať. Sú to napríklad identifikácia predávajúceho a kupujúceho, predmet nehnuteľnosti, kúpna cena a platobné podmienky, povinnosť odovzdania a prevzatia a podobne.

“Je dôležité sa zamerať na mnohé ustanovenia kúpnej zmluvy, ktoré zákon nevyžaduje a v zmluvách absentujú alebo sú neprimerane formulované, z čoho vznikajú zbytočné a často dlhotrvajúce spory,” upozornil Palenčár.

Sú to napríklad problémy pri preberaní a odovzdávaní nehnuteľnosti, odhlásenie trvalého či prechodného pobytu, možné environmentálne zaťaženia či právne a technické chyby nehnuteľnosti.

“Častým problémom je aj absencia, respektíve zlá formulácia, práva na odstúpenie od zmluvy,” dodal Palenčár. “Pri takých majetkových podstatách, ako je nehnuteľnosť, ktorá často predstavuje väčšinu majetku súkromných osôb, je viac ako odporúčané poradiť sa s odborníkom,” upozornil Palenčár. Môže totiž dôjsť k menším chybám, ale aj k vážnym majetkovým ujmám, ktoré by neodborne napísané zmluvy mohli spôsobiť.

“Ľahko sa môže dôležitý fakt v zmluve opomenúť. Je to pre klienta značný hazard,” dodal Palenčár.

Realitné kancelárie zabezpečujú pre klientov zmluvnú dokumentáciu, ktorú vypracúva advokát. “Pokiaľ by fyzické osoby napriek tomu podstúpili riziko vlastnoručne naformulovanej zmluvy, odporúčame striktne vychádzať z nariadení Občianskeho zákonníka podľa jednotlivých typov zmlúv. Inak môže dôjsť k neplatnosti zmlúv,” uzavrel Palenčár.

[teraz.sk; 02/06/2020; TASR ; Zaradenie: TERAZ.SK]