Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Prepis bytu cez web je lacnejší. Ako postupovať?

 Katastre vlani riešili 313-tisíc návrhov na zmenu majiteľa bytu alebo domu, je to najviac od roku 2008. Ale iba každý osemnásty prevod prišiel úradníkom cez internet, hoci je to lacnejšie, ako nosiť na úrad papiere.

[sme.sk; 12/12/2016; Adam Valček ; Zaradenie: Spotrebiteľ]

 

 

Napríklad zrýchlený prevod nehnuteľnosti stojí normálne 266 eur, cez web je to len 133 eur a list vlastníctva dostane nový vlastník do pätnástich dní. Prepis vlastníka do mesiaca stojí v papierovej podobe 66 eur, elektronická verzia len 33 eur a ešte sa dá znížiť na 18 eur.

Kúpna zmluva má zvyčajne prílohy, ktoré nemajú elektronický originál. Za drobné sa dajú skonvertovať na niektorých notárskych úradoch.

Drobná úspora pre každého

 V praxi existujú tri možnosti, ako ušetriť za prevod nehnuteľnosti.

Pri prvej môže ušetriť 15 eur z bežného poplatku ktokoľvek, kto dá cez stránku www.katasterportal.sk dopredu vedieť úradníkom, že podá návrh na vklad a v dohodnutom termíne dokumenty aj prinesie na úrad.

Elektronický formulár sa volá Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, na jeho odoslanie netreba mať elektronický podpis. Pri papierovom návrhu na vklad s mesačnou lehotou na vybavenie sa dá takto poplatok znížiť zo 66 na 51 eur.

Ako vyriešiť prílohy

Druhá možnosť sa dá využiť v situácii, keď predávajúci aj kupujúci majú zaručený elektronický podpis a kúpna zmluva nemá žiadne špeciálne prílohy.

V takom prípade stačí kúpnu zmluvu a návrh na vklad digitálne podpísať a poslať cez web Slovensko.sk do elektronickej schránky katastra a zaplatiť administratívny poplatok.

 Vybavenie do mesiaca bude stáť 33 eur namiesto 66 eur a pri zrýchlenom vklade do 15 dní sa dá poplatok znížiť na 133 eur, respektive 118 eur, keď dáte úradníkom dopredu vedieť.

Ale v praxi sa málokedy stane, že by kúpna zmluva nemala žiadne špeciálne prílohy. Napríklad pri predaji bytu je nevyhnutnou prílohou vyhlásenie o nedoplatkoch, ktoré dostanete od správcu bytovky na papieri.

Nestačí, keď si dokument doma oskenujete a cez schránku na Slovensko.sk pošlete do katastra. Úrad dokument neakceptuje, pretože ide o obyčajný sken, ktorý ste v počítači mohli pozmeniť. Konverzia stojí drobné.

Len 14-tisíc ľudí má eID

– ministerstvo vnútra od decembra 2013 vydalo 1,8 milióna čipových občianskych preukazov,

– 307-tisíc ľudí si čip aktivovalo a môže sa prihlásiť do svojej schránky na Slovensko.sk,

– 14-tisíc ľudí si aktivovalo aj elektronický podpis a môžu podpisovať žiadosti či zmluvy cez internet.

Digitálny podpis polícia nahráva na čipový občiansky grátis, treba si oň len požiadať pri vybavovaní dokladu. Vybaviť sa dá aj dodatočne na ktoromkoľvek pracovisku policajného oddelenia dokladov.

Zdroj – Ministerstvo vnútra SR, Pozn.: stav k 24. 11. 2016.

Tento problém vyriešilo ministerstvo financií ešte v roku 2014. Notárom, advokátom a Slovenskej pošte stanovilo podmienky a cenník takzvanej zaručenej konverzie.

Teoreticky by to malo fungovať tak, že notárovi alebo na poštu prinesiete papierový doklad, ktorý na počkanie oskenujú. Pracovník notárskeho úradu alebo pošty pripojí digitálnu osvedčovaciu doložku a dokument podpíše digitálnym podpisom, ktorý bude garantovať, že sken je vernou kópiou papierového dokumentu.

Takto sa dá skonvertovať aj vyhlásenie o nedoplatkoch, ktoré potom môžete cez web poslať do katastra spolu s elektronickým návrhom na prepis majiteľa bytu. Skonvertovať možno aj samotnú kúpno-predajnú zmluvu s podpismi overenými na matrike, čo pomôže napríklad v situácii, keď predávajúci nehnuteľnosti nemá digitálny podpis.

Zaručená konverzia je lacná, konverzia desaťstranového dokumentu stojí 2,20 eura vrátane cédečka, na ktoré elektronické dokumenty napália.

Aj keď vyhláška o zaručenej konverzii platí už dva roky, nerozšírila sa, pretože Slovenská pošta nedodržala sľub o tom, že začne služby poskytovať v tristo pobočkách. Prečo, štátna firma nevysvetlila. Tvrdí len, že na poskytovanie služby sa pripravuje a pravdepodobne ju začne poskytovať na budúci rok.

Iba notári a nie všade

Dostupnosť zaručenej konverzie je preto chabá, ani nie všetci notári ju poskytujú.

Denník SME náhodne oslovil päť notárskych úradov, z toho len na bratislavskom úrade notárky Ľudmily Joanidisovej vedeli, o čom je reč, a služby na počkanie poskytli.

“Po pár minútach sme odchádzali s požadovanými elektronickými dokumentmi,” povedal Róbert Kalapoš. Upozorňuje, že notári konvertované dokumenty nahrávajú na nové cédečko, vyhláška nerieši možnosť poslať dokument e-mailom alebo nahrať na prinesený USB kľúč. “Je tu totiž hrozba infikovania počítačovým vírusom,” povedal Kalapoš.

Aj dnes je možné prepísať nehnuteľnosť cez web, hoci treba do katastra poslať aj papierové doklady, ale neoplatí sa to. Treba totiž zájsť za notárom, ktorý všetky doklady oskenuje, za stovky eur o tom spíše notársku zápisnicu a potom celý návrh na vklad pošle elektronicky do katastra. Táto služba je drahšia, ako keby ste platili 266 eur za zrýchlený papierový prevod.

 

Porovnanie

1.Zmluvy oskenuje notár alebo pošta: ušetríte 131,10 eura

 

Kupujúci má e-občiansky, ale predávajúci nie. Zmluva má prílohy, ktoré nemajú v elektronickej podobe. Zmluvu preto predávajúci podpíše u notára. Spolu s prílohami ju notár skonvertuje za drobný poplatok a ich digitálna podoba bude použiteľná na právne účely. Kupujúci potom doklady podpíše e-občianskym a pošle cez svoju dátovú schránku na kataster.

– Návrh na vklad: 133 eur

– Overenie podpisu: 4,78 eura

– Skonvertovanie (7 strán plus CD): 1,90 eura

– Avízo o vklade: -15 eur

 

Spolu: 124,68 eura

 

2. Obaja majú e-občiansky: ušetríte 137,78 eura

 

Predávajúci aj kupujúci majú elektronický občiansky a zmluva nemá žiadne iné prílohy. Predávajúci a kupujúci e-občianskym digitálne podpíšu zmluvu aj návrh na vklad a jeden z nich dokumenty pošle cez svoju dátovú schránku na kataster.

– Návrh na vklad: 133 eur

– Avízo o vklade: -15 eur

 

Spolu: 118 eur

 

3. Návrh zanesiete osobne: ušetríte 0 eur

 

Predávajúci musí dvakrát overiť svoj podpis na zmluve, doklady sa doručujú na kataster v papierovej podobe.

– Návrh na vklad: 266 eur

– Overenie podpisov: 4,78 eura

– Avízo o vklade: -15 eur

 

Spolu: 255,78 eura

 

4. e-Návrh pošle notár: preplatíte 225,22 eura

Predávajúci aj kupujúci síce majú elektronický občiansky preukaz na digitálne podpisovanie a mohli by poslať návrh na kataster aj sami, ale musia k nemu priložiť aj potvrdenia, ktoré majú len v papierovej podobe. Doteraz nemali inú možnosť, len zájsť k notárovi, ktorý prílohy oskenuje a spíše notársku zápisnicu, ktorú potom elektronicky pošle na kataster.

– Návrh na vklad: 133 eur

– Avízo o vklade: -15 eur

– Spísanie zápisnice (na byt za 93-tisíc): 363 eur

 

Spolu: 481 eur

 

Pozn.: V cenách nekalkulujeme s poplatkami za vypracovanie zmlúv (200 až 300 eur), čo zvyčajne robia realitné kancelárie.