Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Pred kúpou nehnuteľnosti treba zvážiť jej vhodnosť aj vlastné financie

Je dobré, ak si záujemca pred kúpou nehnuteľnosti zváži, či je pre neho vhodná,  svoje finančné možnosti, zistí si informácie a ceny v danej lokalite. …

Je dobré, ak si záujemca pred kúpou nehnuteľnosti zváži, či je pre neho vhodná aj svoje finančné možnosti, zistí si informácie a ceny v danej lokalite. Overí si, či predávajúci a realitný sprostredkovateľ sú oprávnení s ňou nakladať. TASR o tom informovala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

“Realitná kancelária máva k dispozícii dokumenty, na základe ktorých predávajúci nehnuteľnosť predtým nadobudol, aktuálny list vlastníctva, súhlas od predávajúceho, že môže nehnuteľnosť ponúkať a podobne,” pripomína asociácia. Ďalej sa treba dôkladne oboznámiť s podmienkami rezervácie a dohodnúť si všetky základné náležitosti ako kúpna cena, termín kúpy, termín odovzdania ideálne už v rezervačnej zmluve.

Po rezervácii prichádza na rad otázka financovania kúpy nehnuteľnosti. Ak ju záujemca nadobúda na úver, bude potrebné pred jeho schválením vyhotoviť znalecký posudok. “Každý, aj znalecký posudok, ktorý slúži napríklad pre posúdenie schválenia úveru na bývanie, sa stáva vynaloženým nákladom. Netreba na to zabúdať. Ak by ste chceli od rezervácie odstúpiť, tento náklad už existuje,” konštatuje NARKS.

Podmienky kúpy treba dohodnúť v zmluve. “Vychádzajte z rezervácie, v prípade nejasností hľadajte kompromisy, na ktorých sa viete s predávajúcim dohodnúť. Pri zasielaní písomností je potrebné dbať na ochranu osobných údajov kupujúceho a predávajúceho,” uzatvára asociácia.

 [24hod.sk; 16/07/2019; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova]